JUMALALLISEN HALLINNON KOSMINEN MAHDOLLISUUS

*Patricia Diane Cota-Robles*
*Suomennos Sara*

www.eraofpeace.org

Harvinainen kosminen tapahtuma sattuu 17. ja 18. lokakuuta. Se antaa meille mahdollisuuden kohota äkkiä kyvyssämme ilmentää niitä asioita, joita haluaisimme kanssaluoda omiin elämiimme ja tälle planeetalle. Korkeammista ulottuvuuksista tulee ultraviolettivalon sykähtelevä säde, jollaista emme ole aikaisemmin voineet kokea maallisen vaelluksemme aikana.

Meitä tullaan pitämään tämän korkeasti varautuneen ultraviolettivalonsäteen syleilyssä noin 17 tunnin ajan. Tästä säteestä virtaava energia resonoi ihmiskunnan 5. ulottuvuuden solaarisen sydänchakran kanssa.

Valon olennot paljastavat, että tämän 17 tunnin jakson aikana ultraviolettivalon sykkivä säde tulee voimistamaan meidän ajatuksiamme ja tunteitamme MILJOONAKERTAISIKSI. Näin tulee tapahtumaan riippumatta siitä mitä ajatuksia ja tunteita ilmaisemme. On tarpeetonta sanoa, että meidän kaikkien on äärimmäisen tärkeää olla Rauhan vallassa - täysin rauhan ilmentämiseen keskittyneitä - tuona hyväenteisenä aikana.

Ultravioletti sykkivä valonsäde tulee olemaan valoaalto, joka virtaa planeetan halki, joten riippumatta siitä millä aikavyöhykkeellä olet, tärkeät ajat ovat samat. 17 tunnin ajan, lokakuun 17. päivän noin aamusta klo 10.17 lähtien aina 18. lokakuuta klo 1.17 saakka meidän ajatuksemme ja tunteemme tulevat voimistumaan MILJOONAKERTAISIKSI. Huippukohta tulee olemaan lokakuun 17. päivä klo 17.10 iltapäivällä.

Voitko kuvitella miten voimakas tämä tapahtuma tulee olemaan kaikille Valotyöntekijöille kaikkialla maailmassa, koska he voivat hyötyä tästä kosmisesta hetkestä käyttämällä ajatuksiaan ja tunteitaan arkkityyppien ja Jumalallisen hallinnon mallin laajentamisessa tällä planeetalla sekä uudelleenaktivoitujen Maanpäällisen taivaan mallien voimistamisessa?

KAIKKI SALATTU ON NYT PALJASTETTAVA !

Tämä käsky ilmaistaan eetterien välityksellä sellaisin tavoin joita ei voi jättää huomiotta. Ulkoisen maailman tapahtumat vahvistavat, että tämä osa Jumalallista suunnitelmaa on nyt täydessä vauhdissa. Nyt jokaisen tietoisen henkilön velvollisuus tällä planeetalla on keskittää huomionsa siihen, mitä pinnalle nousevan negatiivisuuden tilalle halutaan luoda. Meidän nykyisestä näkökulmastamme katsottuna mikään ei näytä olevan yhtä tärkeää kuin Jumalallisen hallinnon mallien ja arkkityyppien laajentuminen.

Ihmiskunnan keskittynyt huomio tullaan kiinnittämään hallituksiin käytännöllisesti katsoen jokaisessa maailman valtiossa. Tämä luo Ihmiskunnan tietoisuuden kollektiivisen maljan, jonka kautta Jumalvalo voi virrata ilmentämään niitä muutoksia, joita haluamme luoda maan päälle.

Meidän ajatuksemme ja tunteemme ovat luovia. Valo on äärettömän paljon voimakkaampi kuin epäsopu, viha, sota tai kaaos. Meillä on mahdollisuus ja kyky muuttaa maan päällä tapahtuvia hirvittäviä asioita, mikäli me niin haluamme. Kutsumalla avuksi Jumalan valoa ja jokaista maailman hallitukseen sidoksissa olevan sielun MINÄ OLEN -olevaista me voimme muuttaa tämän planeetan kurssia. Pyytämällä, että heidän MINÄ OLEN -olevaisensa ottaa vallan heidän ajatuksistaan, sanoistaan, teoistaan ja tunteistaan, sellainen tietoisuuden muutos voi tapahtua, joka muuttaa heidän käytösmallejaan.

USA:n tulevat vaalit ja monet haasteet kaikkialla maailmassa tarjoavat mahdollisuuden valtaville muutoksille.

Taivaan komppanioiden pyyntöjen kanssa samassa linjassa, minä omistan tämän sähköpostiviestin Jumalallisen hallinnon ilmentymiselle. Tähän sisältyvillä rukouksilla, säädöksillä, visualisaatioilla ja meditaatioilla on kyky kohottaa niiden tietoisuutta, joka ovat yhteydessä maailman hallintoon kansallisella, kunta- tai paikallisella tasolla.

Meidän tulee vain vahvistaa näitä Valon toimia riittävän tehokkaasti ja jatkuvasti, että ne saavuttaisivat kriittisen massan korkeamman hallinnon saavuttamiseksi. Me olemme lähempänä (tavoitettamme) kuin ulkoiset olosuhteet antavat ymmärtää. Älkää aliarvioiko kykyänne lisätä Valon määrää maailmassa tai muuttaa hallitusten suuntaa tällä planeetalla. Valon Jumala on AINA voitokas ja ME olemme tuo Valo !

Voidaksemme tarttua käsillä olevan hetken tärkeyteen meidän on ymmärrettävä mitä Jumalallinen hallinto tarkoittaa. Ensiksikin, Jumalainen hallinto EI ole yksi ainoa maailmanhallitus, uusi maailmanjärjestys tai mikään muukaan malli, jota on käytetty kuvailemaan manipulatiivisia, kontrolloivia varjohallituksia, joita ovat johtanut epätasapainon ruumiillistuneet voimat. Jumalallinen hallitus on tuon tietoisuudentason vastakohta.

Jumalallinen Hallinto heijastaa Universaalia lakia, niin ylhäällä kuin alhaalla. Se on itsehallinnollinen keho, joka on suoraan koko ihmiskunnan MINÄ OLEN -olevaisen ohjauksessa ja hallinnassa: Meidän MINÄ OLEN -olemuksemme hallitus, hallitus meidän MINÄ OLEN -olemuksemme kautta, meidän MINÄ OLEN -olemuksiamme varten. Kun me todellakin ymmärrämme mitä tämä tarkoittaa, me tulemme näkemään mikä mahtava vaikutus jumalallisella hallinnolla on kaikkeen elämään maailmassa.

Meidän MINÄ OLEN -olemuksenne on se, mikä me todella olemme. Tämä Jumalallisuuden aspekti on moniulotteinen ja se on meidän pilkkoutuneen, manipuloivan ihmistietoisuutemme ulottumattomissa. Meidän MINÄ OLEN -olemuksemme on yhtä Jumalan Jumalallisen sydämen ja mielen kanssa. Se on meidän korkein tietoinen mielemme ja se ymmärtää tätä maata hallitsevat Jumalalliset periaatteet. Meidän Minä Olen -olemuksemme tuntee ajan tärkeät tarpeet.

Tämä Jumalallisuutemme aspekti ymmärtää, että kaikki elämä on yhteydessä toisiinsa, toisistaan riippuvaista ja liittyneenä toisiinsa. Mikäli Ihmiskunta perheenä tulee selviämään hengissä, meidän on yhdistyttävä Jumalaisen rakkauden, tasapainon ja sopusoinnun yhteenliittymäksi.

Meidän MINÄ OLEN -olemuksemme tietää myös, että jokainen kehittyvä sielu käy läpi ainutlaatuisen oppimiskokemuksen ja että meidän monet rotumme, uskontomme, uskontunnustuksemme, kulttuurimme, kansallisuutemme ja elämäntapamme ovat osa tätä kokemusta.

Meidän pelkoon perustuva alhaisempi ihmistietoisuutemme, murheellista kyllä, vääristää paljon sitä mitä ilmaisemme näiden monimuotoisuuksien kautta. Me voimme kuitenkin hurvitella kaikkien erilaisuuksiemme kauneudessa ja ihmeellisyydessä meidän MINÄ OLEN -olemuksemme ollessa vallassa.

Meidän MINÄ OLEN -olemuksemme ollessa vallassa me ymmärrämme kerrankin, että meidän monimuotoisuutemme auttaa meitä kasvamaan ja oppimaan. Jaamme silloin ilolla lahjamme, kykymme, viisautemme, tietomme ja vaurautemme sulostuttaaksemme kaikkien ihmisten elämää. Me tulemme tietämään, että me luomme tätä todellisuutta yhdessä ja että Jumalan yltäkylläisyys ja Jumalan hyvien asioiden varastot ovat rajattomat, ehtymättömät.

Kun Jumalallisen hallinnon mallia ja arkkityyppejä laajennetaan aineellisella tasolla, vanhentunut, pelkoon perustuva ihmiskunnan tietoisuuden malja tulee horjumaan ja Jumalalliseen hallintoon liittyvien Jumalan kausaaliruumin täydellisyyden mallien on mahdollista alkaa virrata jokaisen Ihmisolennon sydämeen ja mieleen.

Tämä tapahtuma tulee laajentamaan Jumalallista älykkyyttä, joka on jokaisen sydänliekin Muuntavan jumalallisen rakkauden liekissä. Sitten jopa kaikkein vastentahtoisimmat sielut tulevat heräämään ja sallivat MINÄ OLEN Olemuksensa ottaa määräysvallan.

Lopulta jokaista maata tulee hallitsemaan siinä maassa asuvien ihmisten MINÄ OLEN -olevainen. Koska meidän MINÄ OLEN -olevaisemme tietää kaiken elämän ykseyden tärkeyden, se ymmärtää että vain työskentelemällä kohti jokaisen elämänmuodon korkeinta hyvää me tulemme onnistumaan Jumalallisen suunnitelman toteuttamisessa. Maan päällä tullaan saavuttamaan Ikuinen rauha ja Ehtymätön yltäkylläisyys vain luomalla voitan-voitat tilanteita jokaisessa hallituksen vaihdoksessa, jokaisen ihmisen muutoksessa ja jokaisessa luonnon ja Luonnon valtakunnan muutoksessa.

Meidän MINÄ OLEN -olemuksemme hallitessa planeettaa me yhdistymme Jumalan kausaaliruumiin täydellisyyden malleihin, jotka hallitsevat Universaaleja lakeja vaikuttaen energiaan, lääketieteeseen, terveyteen, parantamiseen, talouteen, ruokavarastoihin, turvaan, teknologiaan, kommunikaatioon, matkustamiseen, koulutukseen, tieteeseen, pyhään geometriaan, musiikkiin, taiteeseen, liikkeeseen, meditaatioon, henkiseen kasvuun, valaistumiseen, rauhaan ja kaikkiin muihin täydellisyyden malleihin. Silloin me luomme käsinkosketeltavasti Taivaan maan päälle jokaisella elämämme alueella.

Olkaa hyvät ja tulkaa niiksi Jumalan instrumenteiksi, joiksi teidät on tarkoitettu. Liittykää sekä henkilökohtaisella ja yhteisöllisellä tasolla henkisten ryhmienne kanssa kaikkialla maailmassa valotyöntekijäkumppaneihin, jotka osallistuvat Valotyöhön kanssanne. Tämä on kriittinen hetki, ja sinun Valoasi ja Rakkauttasi tarvitaan NYT!

Halutessasi lukea koko artikkelin mene Patti Cota-Roblesin nettisivuille
www.eraofpeace.org
Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose, Inc.
www.eraofpeace.org
Tämä artikkeli on kopiosuojattu, mutta sinulla on minun lupani levittää sitä
kaikkien medioiden kautta kunhan tekstiin on liitetty oikea lähdemerkintä.