Ilmestyskirja ja lopun aika

Eräs yleinen tulkintamalli

Tämä Charles H. Dyerin esittämä tulkintamalli edustanee ns. yleiskristillisyyttä, joka ei ole tiukasti mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan sitoutunutta. Tästä mallista on monia hiukan toisistaan poikkeavia versioita. Lähes jokaisella tunnetulla saarnamiehellä lienee omansa. Suomessa tämän tulkintatavan kannattajia on ainakin vapaakirkon piirissä.


Lopunajan tapahtumajärjestys yhteenvetona:

 1. Seurakunnan aika päättyy ja uskovat noudetaan taivaaseen. 1. Tess. 4:13-18, Ilm. 3:10
 2. Babylonin kaupunki jälleenrakennetaan. Tuleva maailmanhallitsija (Antikristus) nousee jostain entisen Rooman valtakunnan alueelta. (EU?)
 3. Tuleva maailmanhallitsija saa aikaan liiton (sopimuksen) Israelin kanssa Dan. 9:27 (arabimaat luultavasti mukana sopim.)
 4. Rauhan aika Israelissa sopimuksen johdosta ('väärä' rauha) Hes. 38:8-14
 5. Antikristus valloittaa maan toisensa jälkeen. Dan. 2:40-43; 7:33, 24; 11:40-45 Ilm. 6:1,2; 13:1-4
 6. Liitto Israelin kanssa rikotaan. Dan. 9:27; Matt. 24:15,6 2. Tess. 2:3,4
 7. Islamilaisen maailman hyökkäys Israelia vastaan Gogin johdolla. Hes. 38-39
 8. Antikristuksen maailmanvallan aika. Dan. 7:25; 11:36-45 Ilm.. l3: 5- 8; 17: 8-14 Israelin vainon aika. Dan. 7:25; 9:27 Matt. 24:17- 22 Ilm. 12:13-17; 13:5-7
 9. Kristuksen paluu maan päälle. Sak. 14:3-5; Matt. 24:30,31; Ilm. 19:11-21
 10. Babylon tuhotaan. Jes. 13:1-22; Jer. 50,51; Ilm. 17: 7-18
 11. Tuhatvuotinen rauhan valtakunta jota Kristus hallitsee Jerusalemista. Jes. 11:1-12; 65:17-25; Joel 3:17,18; Sak. 14:8-11; Ilm. 20: 4-6
 12. Viimeinen tuomio ja iankaikkisuuden alku. Ilm. 20:11-22

Selvennyksiä ja perusteluja.

Vaiheet 2-6 kestävät 3,5 vuotta. Vaihe 7 kestää samoin 3,5 vuotta. Laskettaessa Dan. 9. luvun 'vuosiviikkoja', on välissä aikoja jolloin 'kello ei käy', ts. niitä ei lasketa mukaan ajanlaskuun. Kello käy tarkasti Jeesuksen ensimmäiseen tulemiseen (ratsastus Jerusalemiin) asti, mutta sitten kello pysähtyy (n. 2000 vuodeksi!) ja alkaa taas käydä siitä hetkestä alkaen, kun Israelin kanssa tehdään 7-vuotinen sopimus. Danielin ennustuksen sanonta 'hän tekee liiton raskaaksi' ymmärretään sopimuksen tekemiseksi koska ajankohta tämän tulkinnan mukaan ei sovi tarkoittamaan Mooseksen lakiliittoa.

Babylonin tulkitsemista kirjaimelliseksi kaupungiksi perustellaan sillä, että sitä ei ole tuhottu vielä lopullisesti. Sitä jälleenrakennetaan nykyäänkin.

Myös Jerusalemin temppeli jälleenrakennetaan. Tätä perustellaan 'turmion iljetyksellä' eli Antikristuksen patsaalla, joka pystytetään pyhään paikkaan (Jerusalemin temppeliin) sekä sillä, että Johanneksen mukaan kyse on tulevista tapahtumista. Ennustus ei siis toteutunut v. 70. Myös teurasuhrit otetaan uudelleen käyttöön! Tukea tälle ajatukselle saadaan mm. siitä, että juutalaiset yhä unelmoivat temppelin jälleenrakentamisesta ja entisten palvontamenojen käyttöönotosta. Tätä varten on jo muodostettu työryhmiä valmistelemaan pappien puvustoa ja temppelipalveluksessa tarvittavaa esineistöä. Myös oikeaa hiehorotua jalostetaan.

Rooman uudelleennousu taas selittyy sillä, että se oli vallassa Jeesuksen kuollessa ja Jerusalemin hävityksessä v. 70, joten sama 'kuningas' täytyy olla vallassa myös lopunaikana. Koska loppuosa Danielin ennustuksesta toteutuu vasta lopunaikana, kyseessa ei voisi olla sama henkilö kuin ennustuksen edellisessä jakeessa. Daniel kuitenkin käyttää sanaa 'hän' joka selvästi viittaa edelliseen henkilöön, ja tällöin turvaudutaan selitykseen, että kyseinen hallitsija tulee Rooman vaikutuspiiristä.

EU:lla arvellaan olevan myös jotain osuutta tulevan maailmanvallan synnyssä. Sen myötävaikutuksella mahdollisesti Rooma saa määräävän aseman ja sen vaikutuspiiristä noussee myös Antikristus, ensiksi 'rauhan miehenä', myöhemmin 'linnoitusten jumalaa' kunniottavana maailmanvalloittajana.

Ilmestyskirjan 'Aurinkoon pukeutunut nainen' on Israel. Babylon ratsastaa 'pedolla' eli hallitsee sitä taloudellisesti (öljyllä).

Harmagedon ymmärretään kirjaimellisena Megiddon vuorena Israelissa. Harmagedon ei ole lainkaan sota, vaan joukkojen kokoontuminen hyökkäystä varten. Itse taistelu loppuu lähes alkuunsa, koska Kristus on ylivoimainen taivaallisten joukkojen johtajana. Tämän maailman 'lopullinen' loppu tulee vasta viimeisen tuomion jälkeen, ja sen jälkeen uudet taivaat ja uusi maa.
  Dyer ei pohdi, keitä ovat ne maan päälle jäävät, joita Kristus Jerusalemista käsin hallitsee 1000 vuotta, eikä muitakaan siihen liittyviä kysymyksiä.

Muita näkökohtia

Tässä selitystavassa kaikilla Raamatun ennustuksilla ajatellaan olevan vain yksi lopullinen täyttymys; niillä ei siis olisi minkäänlaisia esi- tai pienoistäyttymyksiä. Tämän vuoksi ajanlaskun 'kello' täytyy välillä pysäyttää, että ennustukset osuisivat kohdalleen.
  Israelin valtiolla on tapahtumissa keskeinen rooli; lopputapahtumat huipentuvat sen alueelle. Erityisen tarkkailun kohteena on rauhantila lähi-idässä ja Jerusalemista sopiminen, jota pidetään merkkinä hetkestä, jolloin Kristuksen saapuminen pilvissä on jo ovella. Antikristuksen uskotaan olevan jokin tietty henkilö, eri versioissa esim. Hitler, Stalin, Saddam Hussein tai uudelleen 'henkiin heräävä' eli valtaan nouseva Gorbatshov. Viimemainitulla kun on 'pedon merkkikin' päässään!
  Pohdinnat Pedon merkistä ovat viime aikoina saaneet uutta sisältöä siitä, että nykyinen mikrosirutekniikka tekee sen toteuttamisen entistä helpommaksi. Ihmiseen istutettavaan muutaman millimetrin kokoiseen siruun voitaisiin koodata pedon luku eli ihmisen tunnistekoodi. Tällainen elektroninen tunnistemerkki voitaisiin hyvinkin määrätä pakolliseksi petovaltion eli EU:n direktiivillä.

*************************

Kirjallisuutta:
Charles H. Dyer: Maailman tapahtumat ja Raamatun profetia. Kust. Päivä Oy 1993


Seitsemän2   Eräs yksityinen

1.9.2001