Eedenin paratiisin kadonneet joet

 

"Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun. Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat." (1 Moos. 2:8-14)

Nykyään vain yksi näistä Raamatun mainitsemista neljästä joesta tunnetaan alkuperäisellä nimellään. Entä muut kolme jokea? Miksi ne ovat kadonneet ja missä ne ovat sijainneet?

Karttaa katsomalla voi todeta, että nykyiset Eufrat ja Tigris saavat alkunsa läheltä toisiaan Turkin vuoristoalueelta. Niinpä voisi loogisesti olettaa, että myös kaksi muuta jokea alkaisivat sieltä. Dan. 10:4 kertoo:

"Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, rannalla."

Daniel oli tuohon aikaan pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, eli jossain nykyisen Irakin alueella. 1 Moos. 2:14 mukaan Hiddekel "juoksee Assurin editse." Tuolloisen Assyrian rajoja ei tietenkään voi tarkalleen tietää. Vaikka sen keskus sijaitsi Niiniven kaupungin läheisyydessä, se todellisuudessa ulottui laajalle nykyisen Syyrian ja Palestiinan alueille. Näiden tietojen perusteella Tigris näyttäisi olevan paras ehdokas Hiddekel- joelle. Tutkijat ovatkin yleensä sitä mieltä, että nykyinen Tigris on sama kuin Raamatun Hiddekel.

Entä sitten kaksi muuta jokea? Piison-joesta sanotaan: ".. se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa.." Äskettäiset tutkimukset ovat paljastaneet 'fossiilisen' joen, joka virtaa läntisestä vuoristosta Saudi-Arabiaan. Tämä noin 3500 - 2000 vuotta eKr. kuivunut joen uoma on havaittu satelliittikuvauksissa. Monet arvelevat, että se saattaisi olla muinainen Piison. Asiasta kerrotaan mm. web-sivulla www.creationism.org/caesar/eden.htm

Vaikka Saudi-Arabia saattaisi marginaalisesti sopia vastaamaan Havilan maata, fossiilinen joen uoma saa alkunsa nykyisen Punaisen Meren itäpuoliselta vuoristolta Israelin eteläpuolelta ja Punaisen Meren länsipuolelta. Punainen Meri on tektoninen repeytymä-alue, osa Suurta Hautavajoamaa, joka ulottuu Turkista Kuolleeseen Mereen, Punaiseen Mereen ja siitä vielä etelään Afrikan mantereelle. Ilmeisesti Piison-joki kuivui hautavajoaman tapahtuessa.

Raamatun mukaan Giihon 'kiertää koko Kuusin maan." Kuusin maa on sijainut jokseenkin nykyisen Etiopian alueella. Kuitenkin nykyinen Punainen Meri on syntynyt myöhemmin tapahtuneen hautavajoaman yhteydessä. Tämä mullistus on suuresti muuttanut näiden alueiden maantieteellisiä piirteitä. Niinpä on hyvä syy uskoa, että Giihon-joki on virrannut juuri siinä, missä nyt on Punainen Meri. Paratiisi ja sen neljä jokea ovat siis sijainneet suunnilleen oheisen kuvan osoittamalla alueella, eli siellä, missä nykyään sijaitsevat Israel ja Libanon.

 
Lähde: www.kjvbible.org/rivers_of_the_garden_of_eden.htm  
 
07.11.07