Esikambrisen kauden eliöitä

Joidenkin mikrobien fossiileja

Nämä mikrobien fossiilit ovat kooltaan vain millimetrin sadas- tai tuhannesosia. Niitä tunnetaan nykyään yli 400 erilaista. Niiden tehtävä on ilmeisesti ollut valmistaa maaperää ja ravintoa kambrikaudella ilmestyneelle monilukuiselle eläimistölle. Jotkin niistä ovat täysin samanlaisia kuin nykyään elävät muodot. Evoluutiokäsityksen mukaan mikroskooppisen elämän valtakausi käsitti 85% elämän historiasta ja evoluution uskotaan tänä aikana olleen äärimmäisen hidasta. Tätä ei kuitenkaan voi osoittaa itse fossiileista, joten se on vain teoreettinen oletus.

 

Ediacara-fauna: vendobiontit

Nämä omalaatuiset eliöt, joilla ei ole kovia kudoksia, löydettiin ensin Ediacarasta (Australiasta) vuonna 1946 ja tämän jälkeen miltei kaikilta mantereilta. Ne tunnetaan Ediacara-faunana. Saksalainen paleontologi Seilacher nimitti ne myöhemmin vendobionteiksi (varhais-esikambrisen Vendium-jakson mukaan). Vendobiontit ovat arvoituksellisia eliöitä, joissa Seilacher näkee erikoistuneita, yksisoluisia mikrobikuoria, "eläviä ilmapatjoja" (protoplasmalla täytettyjä ilmarenkaita) ilman sisäisiä elimiä; kuoriin on "tikattu" erilaisia lamelleja. Vendobiontit liimautuivat mikrobipeitteenä hiekkaiseen sedimenttiin ja elivät meille vieraalta vaikuttavaa elämää hyvin erikoisissa ympäristö-oloissa, joita ei toistaiseksi ole voitu rekonstruoida. Kyseessä on erillinen ryhmä ilman yhteyttä muihin fossiiliryhmiin.

Ediacara-eläimet olivat kooltaan muutamista senteistä jopa metrien mittaisiin, ja huomattavasti monimuotoisempia kuin myöhemmät trilobiitit. Ne eivät muistuta mitään nykyisin eläviä eläimiä, eivätkä ole niiden edeltäjiä. Vendobiontit hävisivät äkisti jäljettömiin kambrikauden alussa. Evoluutioteorian kannalta on ongelma, miten nämä pehmeäruumiiset eläimet ovat voineet säilyä kerrostumissa hajoamatta fossiloitumiseensa asti.

 


Hakemisto


23.09.04