'Esoteerisia' käsityksiä

maailmasta ja ihmisestä.

Tässä koosteessa on esitetty eräiden yhteisöjen maailmankuvaan liittyviä ns. esoteerisia käsityksiä. Tässä käsitellyt yhteisöt muodostavat vain pienen osan niistä, joiden maailmankuvassa nämä uskomukset ovat enemmän tai vähemmän esillä. Vertailun vuoksi mukana on myös tiibetinbuddhalaisuus, josta varsinkin teosofiset yhteisöt ovat omaksuneet paljon vaikutteita.

 

 

Mitä esoteerisuus on? Sanakirjojen mukaan "esoteerinen tarkoittaa 'salailevaa' tai 'sisäpiirille tarkoitettua'. Yleensä sanalla tarkoitetaan tietämystä, joka on vain tietyn suljetun piirin, toisin sanoen 'tietoon vihittyjen' saavutettavissa. Sen vastakohtana on eksoteerinen, eli yleisesti saatavilla oleva tieto. Esoteerisella voidaan viitata sekä mystiseen kokemukseen, että salassa pidettyyn suulliseen tai kirjoitettuun tietoon, johon voidaan perehtyä tietyn riitin eli vihkimisen kautta." (Vikipedia)

Buddhalaisuus

  Jälleensyntymä-käsityksen lisäksi buddhalaisuuteen sisältyy hindulaisuudesta peräisin oleva karma-oppi. Alla oleva maailmankäsitys sisältyy lähinnä tiibetin buddhalaisuuteen eli lamalaisuuteen, eikä kuulune Buddhan alkuperäisiin opetuksiin. Buddhan sanotaan eläneen 500-luvulla eKr.

Buddhalainen käsitys jälleensyntymän alaisista olentoluokista korkeimmasta alimpaan: (loka = taivas, deeva = jumala)

31. ei havaitsemisen eikä ei-havaitsemisen sfääri
30. tyhjyyttä koskevan tiedon sfääri (aruupa-lokan deevat)
29. tajunnan rajattomuuden sfääri (aruupa-lokan deevat)
28. akashan rajattomuuden sfääri
--------------------------------------------------------------------------
27. korkeimpien brahma-deevojen maailma
26. selvästi näkyvien brahma-deevojen maailma
25. kauniiden brahma-deevojen maailma
24. rauhallisten brahma-deevojen maailma
23. liikkumattomien brahma-deevojen maailma
---------------------------------------------------------------------------
22. aistimusten yläpuolella olevien brahma-deevojen maailma
21. suuresti palkittujen brahma-deevojen maailma
--------------------------------------------------------------------------
20. jatkuvan auran brahma-deevojen maailma
19. rajattoman auran brahma-deevojen maailma
18. pienemmän auran brahma-deevojen maailma
---------------------------------------------------------------------------
17. säteileviuen brahma-deevojen maailma
16. rajattoman loiston brahma-deevojen maailma
15. pienemmän loiston brahma-deevojen maailma
---------------------------------------------------------------------------
14. mahabrahmojen suurten brahmojen maailma
13. brahma-deevojen palvelijoiden maailma
12. brahma-deevojen seuraajien maailma
---------------------------------------------------------------------------
11. toisten luomuksista nauttivat deevat
10. omista luomuksista nauttivat deevat
9. mielihyvästä nauttivat deevat
8. Yama-deevat
---------------------------------------------------------------------------
7. 33 deevan hallitsema maailma
6. ilmansuuntien neljän suuren kuninkaan hall. maailma
---------------------------------------------------------------------------
5. ihmisten maailma
4. eläinten maailma
3. preta-haamujen maailma
2. asuroiden eli titaanien maailma
1. helvettien ja kiirastulien maailma (8 kuumaa ja 8 kylmää)
---------------------------------------------------------------------------
Kasvikunta, mikrobit ja mikro-organismit ovat inkarnaatiokierron ulkopuolella.

Rosenkreutziläinen maailmankuva

  Rosenkreutziläisiä käsityksiä sanotaan esiintyneen jo ainakin 1400- luvulla. Max Heindel, joka sai lisävaikutteita mm. Steinerin ajatuksista, järjesti ne nykyiseen muotoonsa 1800-luvun lopulla. Rosenkreutziläiset (Rosicrucian Fellowship) opettavat maailmankaikkeuden jakautuvan seitsemään eri maailmaan tai ainetilaan seuraavalla tavalla:

 1. - Jumalan maailma.
 2. - Neitseellisten henkien maailma.
 3. - Jumalallisen hengen maailma.
 4. - Elämänhengen maailma.
 5. - Ajatusmaailma.
 6. - Tunnemaailma.
 7. - Fyysinen maailma.

  Eri maailman aineita hallitsevat lait eivät toimi toisissa. Näiden maailmojen aineilla on myöskin erilainen kiinteys; fyysisen maailman aine on kaikkein kiinteintä.
  Jokainen maailma jakautuu vielä seitsemään alatasoon tai aineen olotilaan. Fyysisen maailman aineista kiinteät, nestemäiset ja kaasumaiset muodostavat kolme kiinteintä alatasoa, muut neljä tasoa ovat eri määrässä tiivistettyä eetteriä. Myös muiden maailmojen aineet luokitellaan tiheydeltään erilaisiin.

  " Eetteri on myös fyysistä ainetta. Se ei ole yhtäläinen, niin kuin materiaalinen tiede väittää, vaan ilmenee neljässä eri muodossa. Se on väliaine elävöittävälle hengelle, joka antaa elinvoimaa kemiallisella alueella oleville muodoille. Fyysisen maailman neljä hienompaa tai eetterisempää alatasoa muodostavat ns. eetterialueen." (Heindel: Rosenkreutziläinen maailmankatsomus)

  Tämä uskomus eetterisestä maailmasta elää yhä joissakin esoteerisissa piireissä siitä huolimatta että tiede on hylännyt eetteriteorian, jota se aikoinaan tarvitsi selittämään valon kulkua tyhjäksi oletetussa avaruudessa.

Teosofia

 Teosofinen liike sai alkunsa vuonna 1875 kun H.P. Blavatsky ja H.S. Olcott perustivat New Yorkissa Teosofisen Seuran. Seuran päämaja toimi Intiassa useita vuosia. Siellä Blavatsky ja Olcott perehtyivät buddhalaisuuteen, liittyivät siihen ja Olcott jopa laati buddhalaisen katekismuksen. Teosofisen käsityksen mukaan kaikki olevainen jakautuu 7 tasoon:

 1. Aditaso eli Jumalallinen maailma
 2. Anupadakataso eli monadinen maailma
 3. Atminen eli nirvaaninen taso
 4. Buddhinen taso eli intuitiomaailma
 5. Mentaali- eli älytaso, jossa on ylempi ja alempi puoli
 6. Astraalitaso eli tunnemaailma
 7. Fyysinen taso, jossa eetterinen ja karkea-aineinen puoli

  Kukin taso jakautuu vielä 7 alatasoon. Universumi kaikenkaikkiaan on ääretön pantheoni eriasteisia olentoja.

  Blavatskyn mukaan ihmisessä erotetaan seitsemän osaa tai prinsiippiä:

 1. Aatmaa eli henki, joka on yhtä jumaluuden kanssa
 2. Buddhi eli henkinen sielu, kaikkiallisen hengen käyttöväline
 3. Manas eli älyllinen prinsiippi, jossa alempi (konkreettinen) ja ylempi (abstraktinen) puoli
 4. Kaama ruupa eli eläimellinen, emotiaalinen käyttöväline
 5. Linga shariira, kaksois- eli haahmoruumis (aluksi astraaliruumis, nykyisin eetteriruumis)
 6. Praana eli elonprinsiippi
 7. Ruupa eli sthuula shariira, fyysinen ruumis

  Näistä korkeampi Manas yhdessä Buddhin kanssa muodostaa ihmisen jälleensyntyvän minän. Buddhi-Manasta kutsutaan usein Syyruumiiksi, koska karmallinen rekisteröinti ja karman purkautuminen tapahtuu niistä käsin. Teosofian eri suunnissa on pieniä eroja näissä käsitteissä.

Elämän kehitystasot teosofian mukaan:
 1. Ensimmäinen elementaalikunta (ylempi mentaalinen)
 2. Toinen elementaalikunta (alempi mentaalinen)
 3. Kolmas elementaalikunta (astraalinen)
 4. Neljäs elementaalikunta eli kivikunta
 5. Kasvikunta
 6. Eläinkunta (alemmilla eläimillä on ryhmäsielu, korkeamm. 'yksilöityvät' vähitellen)
 7. Eteeriset luonnon henget (tulen-, veden-, ilman- ja maanhenget)
 8. Astraaliset luonnonhenget (keijukaiset, haltijat)
 9. a. Ihmiskunta b. Astraalikuoret, haamut

  Kama-deevoja:

 10. Enkelit
 11. Arkkienkelit
 12. Arkai-olennot
 13. Luciferit
 14. Ahrimanit
 15. Asurat

  Rupa-deevoja:

 16. Vallat
 17. Voimat
 18. Herraudet

  Arupa-deevoja:

 19. Troonit
 20. Kerubit
 21. Serafit
 22. Buddhat, bodhisattvat, chohanit, arhatit, adeptit
 23. Lipikat eli karman muistiinmerkitsijät
 24. Logos-olennot

Antroposofia

  Rudolf Steiner nimitettiin vuonna 1906 OrdoTempli Orientis -nimisen okkulttisen yhteisön Saksan osaston pääksi. 'Suuren Pedon', Alisteir Crowleyn aikana yhteisö tuli tunnetuksi rituaaleistaan, joissa 'palvottiin' egyptiläisiä jumaluuksia ja harrastettiin seksuaalisia orgioita. Sen 'uskontunnustukseen' sisältyivät mm. lausumat: "Ei ole muuta jumalaa kuin ihminen" ja "Tee mitä tahdot, on ainoa laki". Kuultuaan sitten teosofien käsityksiä Steiner liittyi Teosofiseen Seuraan ja toimi jonkin aikaa sen yhteydessä. Jouduttuaan erimielisyyksiin sen kanssa, hän perusti Antroposofisen Seuran 1913. Hän organisoi myös Kristiyhteisö- nimisen kirkon.

  Steinerin Jeesus oli täysin eri kuin se Jeesus, josta evankeliumit kertovat. Hänen mukaansa Jeesus-lapsiakin oli kaksi: Salomonin sukuinen, Beetlehemissä syntynyt Jeesus ja Naatanin sukua oleva Jeesus. Jälkimmäinen sai syntymähetkellään 'Buddhan siunauksen' taivaasta, jolloin muuten vähälahjainen lapsi äkkiä viisastui! Salomolainen Jeesus oli persialaisen Zarathustran inkarnaatio ja jo syntyessään pikkuinen nero.

  Kun nämä nämä kaksi Jeesus-lasta sitten tapasivat Jerusalemin temppelissä 12-vuotiaina, Zarathustra jätti salomolaisen Jeesuksen ruumiin ja siirtyi kumppaninsa ruumiiseen. Tämä 'Zarathustra-Jeesus' viisastui vielä lisää erilaisten mysteerivihkimyksien kautta, mutta kun hän 30-vuotiaana saapui Jordan-virralle Johannes Kastajan kastettavaksi, Zarathustra poistui hänestä ja tilalle tuli 'kosminen Kristus-henki'.

  Steinerin näkemyksen mukaan aurinko syntyi aikoinaan maasta(!), mutta ne voivat joskus tulevaisuudessa taas yhtyä. Steiner väitti lukevansa näitä asioita ns. Akasha-kronikasta eli kosmisesta muistista. Fyysinen maailma ja luonnonlait olivat Steinerin mielestä näennäisiä, vain mietiskelyn avulla tutkittava henkimaailma on todellista. Jostain syystä hän ei tuntenut edes Newtonin jo 1600-luvulla esittämiä liikelakeja, vaan uskoi maapallon pyörimisen ja kierron auringon ympäri johtuvan ns. "kiertoajanhengistä".

  Biodynaamisen viljelyn perustana on astrologia. Planeettahenkien uskotaan vaikuttavan maan kasveihin. Steinerin mielestä esimerkiksi kasvien kiertyneisyys johtuu planeettojen, kuten Mars ja Venus, kiertoliikkeestä auringon ympäri.

Jälleensyntymän ja karman käsitteet olivat Steinerille tärkeitä. Siksi niitä oli opetettava jo lapsille:

"Niiden, jotka nimittävät itseään antroposofeiksi, on tehtävä voitavansa, jotta reinkarnaation ja karman totuus jäsentyisi ihmismieliin jo lapsuudesta lähtien." "Jos tahdotaan välttää kulttuurin tuhoutuminen, jälleensyntymisen ja kohtalon käsitteen on suhteellisen lyhyessä ajassa jäsennyttävä yleiseen sivistykseen niin että se omaksutaan jo yleisessä koulutuksessa".

  Ensimmäinen steinerkoulu (Waldorfkoulu) perustettiin 1919. Koulujen opetus pohjautuu Steinerin Akasha-oivalluksiin, mutta hänen mielestään lapsille ei pitänyt opettaa kuivaa antroposofiaa. Lasten henkistä kehitystä oikeaan suuntaan voi sen sijaan edistää keijukaissaduilla, antroposofisella kuvasymboliikalla ja musiikkiliikunnalla. (Uskontojen uhrien tuki)

  Steinerin opit herättivät jo hänen omana aikanaan kummeksuntaa. Steiner mm. kumosi Einsteinin suhteellisuusteorian, esitti hämmentäviä käsityksiä ihmisen fysiologiasta sekä korosti arjalaisen rodun ylemmyyttä muihin nähden. Steiner itse ei milloinkaan kirjoittanut koululleen opetussuunnitelmaa. Sen teki hänen seuraajansa Karl Stockmeyer 1950-luvulla. Stockmeyerin opetussuunnitelman mukaan esimerkiksi Atlantiksesta on opetettava lapsille 8. luokalla.

Steinerin mukaan ihminen koostuu 4 eri olemuspuolesta:

 1. fyysisestä ruumiista
 2. eetterisestä eli elämänruumiista
 3. astraali- eli sieluruumiista
 4. Minästä.
  Kun ihmisen Minä työstää ja läpäisee muut kehot, muodostuu vielä kolme muuta:
 1. henkiminä eli manas
 2. elämänhenki eli buddhi
 3. henki-ihminen eli atma.
  Erilaisia olentoluokkia on Steinerin mukaan 10. Niistä kukin sisältää monia alaryhmiä ja nämä vuorostaan erilaisia olentojoukkoja. Nämä luokat hän nimeää seuraavasti:

 1. Serafit eli Rakkaudenhenget
 2. Kerubit eli Harmonianhenget
 3. Troonit eli Tahdonhenget
 4. Kyriotetes eli Viisaudenhenget, Maailmanohjaajat
 5. Dynameis eli Liikkeenhenget, Maailmanvoimat
 6. Eksusiai eli Muodonhenget, Vallat
 7. Arkai eli Persoonallisuudenhenget, Alkuvoimat
 8. Arkkienkelit eli Tulenhenget
 9. Angeloi eli Enkelit, Elämänpojat
 10. Heräävä ihmiskunta

  Jokaiseen hierarkiaan kuuluu lukematon joukko ylhäisiä henkiolentoja, kaikenkaikkiaan jumaluuksia on tuhansia, joukossa mm. sellaisia kuin Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen. Eräässä esitelmässään hän luetteli seuraavanlaisia luonnonhenkiä :

 1. Gnoomit eli Maahiset
 2. Undiinit eli Vetehiset
 3. Sylfit (Sylfidit) eli Keijukaiset
 4. Tulenhenget

Linkkejä:
Rudolf Steinerin Antroposofia
www.evl.fi/kkh/kuo/klk/uu/steiner.htm
fi.wikipedia.org/wiki/Antroposofia
www.skepsis.fi/ihmeellinen/atlantis.html

 

URANTIA

  Urantia-kirja, jota siihen uskovat pitävät jumalallisena ilmoituksena, on peräisin 1930-luvulta, mutta saatettiin kirjalliseen muotoon vasta 1950-luvulla (suom. 1993). Sen esittämä maailmankuva on varsin erilainen kuin edellä olevien yhteisöjen. Oppia sielunvaelluksesta samoin kuin jälleensyntymistä ihmiseksi Urantia pitää pakanallisena jäänteenä, mistä syystä muissa esoteerisissa piireissä kirjaan suhtaudutaan hieman nihkeästi. Jälleensyntymän sijaan kirja opettaa monia ylösnousemuksia, joiden kautta niihin oikeutetut kehittyvät jatkuvasti yhä henkisemmiksi. Ihmisen kehittyminen tapahtuu siis korkeammissa maailmoissa, kun esim. teosofisen ja antroposofisen näkemyksen mukaan siihen tarvitaan nimenomaan fyysistä kehoa ja jälleensyntymää. Yli 2000:lla sivullaan kirja antaa hyvin seikkaperäisen esityksen omasta maailmankuvastaan.

  Urantian mukaan maailmankaikkeus käsittää useita ns. superuniversumeja. Kaikkeuden keskus on Keskusuniversumi - Havona - jossa sijaitsee Paratiisin Saari ja jossa on myös koko kaikkeutta ylläpitävän energian loppumaton lähde. Tämän energian luonnetta eivät edes henkiolennot täysin ymmärrä. Aine on Keskusuniversumia lukuunottamatta samanlaista kaikissa universumeissa. Havona on fyysinen maailma vaikkakin täysin erilainen kuin muut. Siellä on mm. seitsemän erilaista (kolminaista) energiamuotoa. Perusalkuaineita on 1000 erilaista! Vaikka Havonan elämä on aineellista, se on kuitenkin maallisin aistein tavoittamatonta (näkymätöntä).

  Maapallo eli Urantia kuuluu Nebadonin paikallisuniversumiin, joka vuorostaan on osa Orvontonin superuniversumia, jonka Uversa- nimisestä pääkaupungista Urantia- ilmoituksen antamiseen osallistuneiden keskiväliolentojen komission sanotaan olevan lähtöisin. Orvonton on yksi seitsemästä Havonan Keskusuniversumia kiertävästä superuniversumista. Havonan sydämessä on Paratiisin Saari, infiniittisyyden maantieteellinen keskipiste, ikuisesti paikallaanpysyvä, ikuisesti olemassa ollut, ikuisen Jumalan asuinsija. Isästä lähtevät universaaliset gravitaatiolinjat ja hänen infiniittisestä olemuksestaan soljuvat elämän, energian ja persoonallisuuden tulvavirrat kaikkiin universumeihin. Paratiisin Saari ei sijaitse avaruudessa eikä ajassa, vaan avaruus näyttää alkavan vasta sen alapuolelta ja aika yläpuolelta. Se jakautuu kolmeen osaan, joista ylimmässä sijaitsevat mm. lukemattomien taivasolentojen asuinsijat. Alapuolisessa osassa sijaitsevat gravitaatio- ym. energialähteet.

  Maa ja 618 muuta asuttua maailmaa kuuluvat Satanian paikallishallintokuntaan, jonka pääkaupunki on Jerusem. Jerusem on noin 100 kertaa maapallon kokoinen mutta gravitaatioltaan pienempi. Se on kuolevaisten ylösnousseitten ensimmäinen päämäärä. Satania kuuluu Norlatiadekin konstellaatioon joka puolestaan on yksi sadasta Nebadonin paikallisuniversumin konstellaatiosta. Jerusemia kiertää seitsemän suurempaa satelliittiplaneettaa, jotka ovat ns. siirtymämaailmoja, 10 kertaa maapallon kokoisia. Siirtymämaailma numero 1 käsittää seitsemän 'taivasta' eli mansiomaailmaa: Finaliittimaailma, Morontiamaailma, Enkelimaailma, Ylienkelien maailma, Poikien maailma, Hengen maailma ja Isän maailma.

  Elämä maapallolle on kirjan mukaan tullut ns. elämänkantajien mukana. Nämä järjestivät elämän rakennekaavat ja katalysoivat elottoman aineen antamalla sille oman persoonallisuutensa kautta elämän henkikipinän, ja tuossa tuokiossa elottomista kaavoista tuli elävää ainetta. Kirja painottaa, että elonkipinä tuli vain elämänkantajien välityksellä, ei heistä itsestään. Nykyiset ihmiset eivät kuitenkaan kirjan mukaan polveudu suoraan elämänkantajien ohjaaman evoluution tuloksena syntyneistä apinoista, vaan ihmisrodun parantamiseksi tänne lähetettiin 'Planetaariset' Aatami ja Eeva, jotka kuuluivat Jerusemin vanhempien Aineellisten Poikien ryhmään. Heidät siirrettiin tänne serafikuljetuksessa ja sitten jälleenaineellistettiin.

  Urantian käsitys Jumalasta on sekava ja monimutkainen. Jumaluuteen sisältyy erilaisia kolminaisuuksia, kolmiyhteisyyksiä ja kolmiuksia, kaikki eri käsitteitä. Kirjasta löytyy myös mm. sellaisia nimityksiä kuin Korkein Olento, Kaikkivaltias Korkein ja Korkein Jumala. Ne ovat kaikki eri henkipersoonia, evätkä tarkoita samaa kuin Universaalinen Isä. Jeesus oli Urantian mukaan yksi ns. Mikael-pojista joka lahjoittautui Maapallolle. Lahjoittautumisen tarkoituksena oli olla ylevänä esimerkinä kaikille Universumien olennoille ja antaa ihmisille tietoa Isästä. Vain tällä tiedolla on merkitystä ihmisen pelastumiselle, koska Jeesus ei Urantian mukaan kuollut ihmisten syntien takia.

  Urantian ihmiskäsitys eroaa myös muista 'yliaistillisten' tietolähteiden antamista. Urantia ei puhu monista eri kehoista, mutta kertoo sen sijaan jokaisella ihmisellä olevan ns. Ajatuksensuuntaaja, jonkinlainen ihmisen jumalallinen puoli, jonka kanssa hänen tulisi elää sopusoinnussa; siitä kun riippuu hänen pelastumisensa. Tätä ihmisessa itsessään olevaa jumaluutta sanotaan Jeesuksen tarkoittaneen, kun hän kehoitti ihmisiä etsimään Isää.

  Ihmisen sielu on aineellisen mielen ja jumalallisen hengen välinen suhde, joka kehittyy ihmisessä. Se ei ole syntymässä saatu, mutta kehityttyään se on kuolematon. Kuoleman jälkeen ihminen siirtyy ns. morontiamaailmaan, mikäli hänen henkinen tilansa sitä edellyttää. Ylösnousemus tapahtuu joillekin kolmantena päivänä, toisille määräajoin (1000-vuotiskausittain). Kehittyneemmät voivat siirtyä morontiamaailmaan suoraan ilman kuolemaa.

  Ylösnousemuskuolevaiset siirtyvät Edentia-planeetan piiriin, jossa heidät uudelleen kootaan ja Ajatuksensuuntaajan mukanaan kuljettamat ihmisen persoonalliset muistot ja ominaisuudet (identiteetti) yhdistetään uuteen kehoon. Tämä tapahtuu erityisissä kuolleistaheräämissaleissa. Sen jälkeen heille opetetaan erilaisia asioita. Opittuaan tarpeelliset asiat, he siirtyvät morontiatilassa mansiomaailmasta toiseen muuttuen aste asteelta henkisempään suuntaan, mutta ollen kuitenkin hieman enkeleitä alempana. Heillä on morontiaruumis, joka säilyy niin kauan kuin he ovat paikallisuniversumissa ja kunnes ovat valmiita muuttumaan ensimmäisen asteen hengiksi. Siirtyminen mansiomaailmasta toiseen tapahtuu joka kerta mukauttamisunen eli eräänlaisen ylösnousemuksen kautta. Mansiomaailmat käsittävät seitsemän tasoa, ja jotkut ' valistuneet' voivat siirtyä suoraan jopa korkeimpaan tasoon. Tämän tason jälkeen saavutetaan Jerusemin kansalaisuus, ensimmäisen asteen ' taivas'.

  Erikseen kirjassa mainitaan pari erikoista olentoryhmää. Yksi niistä on ilmakehättömillä planeetoilla asustavat 'hengittämättömät' olennot, joiden ei tarvitse syödä eikä juoda elääkseen, vaan jotka pystyvät suorittamaan elintoimintojensa vaatiman aineenvaihdunnan suoraan valoenergian ja Fyysisten Päävalvojien suorittamien voiman ensikäden muodonmuutosten avulla. Toinen erikoinen olentoryhmä on keskiväliolennot, jotka ovat eräänlaisia ihmisten ja enkelien välimuotoja. Heidän kerrotaan olevan Aatamin vanhimman pojan jälkeläisiä. Näistä joka neljäs oli näkymätön, ja kun nämä avioituivat keskenään, syntyivät Keskiväliolennot. Osa heistä asettui Luciferin puolelle.

  Toisaalla kirjassa kuvataan seikkaperäisesti suuri joukko erilaisia tehtäviä hoitavia ja eriasteisia olentoja. Enkeleistä esitellään mm. 7 eri ryhmää serafeja, jotka hoitavat erilaisia hallinto- , valvonta- ja auttamistehtäviä. Mallina taivaallisten valtapiirien rakenteesta esitetään Uversan persoonallisuusrekisteri, jossa luetellaan mm. seuraavanlaisia 'virkatehtäviä' ja niistä vastaavia olentoryhmiä:

 • Paratiisin jumaluudet (3 erilaista)
 • Korkeimmat henget (7 ryhmää)
 • Kolminaisuusalkuiset olennot (14 ryhmää, mukana mm. Havonan alkuperäisasukkaat ja Paratiisin kansalaiset)
 • Jumalan Pojat (3 ryhmää, joissa vielä 7-10 alaryhmää)
 • Äärettömän Hengen persoonallisuudet (3 ryhmää, joissa 7 alaryhmää)
 • Universumivoiman Ohjaajat (4 ryhmää, Universumin energiavalvojia)
 • Vakinaisten kansalaisten yhteisöt (12 ryhmää)

  Lisäksi ovat vielä monikoosteiset persoonallisuusryhmät , joita on 3 x 7 ryhmää. Niihin kuuluvat mm. Kirkkaat Aamutähdet, Loistavat Iltatähdet, Arkkienkelit, Taivaalliset Valvojat, Tähtientutkijat ym.
  Kirja sisältää lisäksi ' tietoa' kaikkeuden ja maapallon kehityksestä, ihmisroduista, ihmiskunnan varhaishistoriasta ym. sekä oman versionsa Jeesuksen elämästä vuoden tarkkuudella.

 


Lähteitä mm.:

 • R. Steiner, Antroposofinen hengentiede
 • P. Hiltunen, Mitä Rudolf Steiner todella opetti
 • R. Frieling, Kristinusko ja uudelleen ruumiillistuninen
 • Niinimäki, Teosofian juuret
 • URANTIA-kirja

Rajatiedon kritiikkiä: www.skepsis.fi/lehti/


Päivtetty 21.07.2006