Evoluution mekanismit


Tässä artikkelisarjassa tarkastellaan evoluutioteorian peruskäsitteitä, sen erilaisia versioita ja tutkimusmenetelmiä painottaen eroa sen välillä, mitä todella tiedetään ja mikä on ainoastaan tiettyihin lähtöoletuksiin perustuvaa spekulointia.Tämän kirjoitussarjan päätietolähteenä on käytetty teosta:
Scherer-Junker : Evoluutio, kriittinen analyysi. Julk. Datakirjat, 2000. Ellei toisin ole mainittu, myös kuvat ovat em. teoksesta ja julkaistu kustantajan luvalla.
Datakirjat Oy on raamatullis-kristilliseltä ja luonnontieteelliseltä perustalta toimiva kustannusyhtiö.

 

Päivitetty 15.8.03