Floresin ihminen

National Geographics'in tuottamassa dokumentissa 'Pikkuihmiset' kerrottiin Indonesian saaristoon kuuluvalta Floresin saarelta löydetyistä kääpiökokoisten ihmisten jäännöksistä, joiden sanotaan jälleen kerran mullistaneen tieteellisen käsityksen ihmisen sukupuusta. Luiden uskotaan kuuluneen aiemmin tuntemattomalle ihmislajille, jolle löytöpaikkansa mukaan annettiin nimeksi Floresin ihminen.

Löytöpaikka sijaitsi Liang Bua -nimisen kylän lähellä olevassa luolassa. Ensimmäinen löytö tehtiin 4,5 metrin syvyydestä ja luiden todettiin kuuluvan aikuiselle, noin metrin mittaiselle naiselle. Kaivausten johtaja, arkeologi Bert Roberts, totesi luiden olleen löydettäessä 'kuin märkää imupaperia' , joten ne jätettiin kuivumaan kolmeksi päiväksi. Luiden iäksi arvioitiin n. 18 000 vuotta.

Paikallisten asukkaiden aikataulu oli kuitenkin ihan toista luokkaa. Kylänvanhinten mukaan läheisen tulivuoren rinteillä olevissa luolissa asui vielä 300 vuotta sitten pikkuihmisiä, joista he käyttivät nimeä Ebu Gogo. Nämä varastelivat ruokaa asukkaiden taloista ja viljelmiltä ja olivat niin nälkäisiä, että söivät kuivatuista kurpitsoista tehdyt lautasetkin. Kyläläisten kuvaus niiden ulkomuodosta vastasi kaikilta osin sitä käsitystä, mikä tutkijoilla oli Floresin ihmisestä.

Alkuperä

Miten ja mistä nuo 'hobbitit' olivat tulleet saarelle? Yksi tutkijoista arveli heidän olleen Afrikasta kaksi miljoonaa vuotta sitten vaeltamaan lähteneen Homo erectuksen jälkeläisiä. "Homo erectusta pidettiin pitkään ihmisen ja apinan välisenä puuttuvana renkaana", todettiin dokumentin juonnossa. Tämän esi-ihmisen uskottiin saapuneen Indonesiaan noin 800 000 vuotta sitten.

Tutkijat pohtivat, olisivatko Homo erectukset kyenneet sellaiseen keskinäiseen kommunikointiin, että pystyivät rakentamaan bambulauttoja ja kulkemaan niiden avulla läheisille saarille? Tämä muuttaisi radikaalisti yleistä käsitystä apinamaisesta Homo erectuksesta. Tutkijat päättivät testata, olisiko bambulautoilla mahdollista päästä meren yli. Koe onnistui ja tutkijat uskoivat, että jotkin alunperin n. 20 km päässä olevalle Komodolle suunnistaneet lautat olivat ehkä merivirtojen mukana ajautuneetkin Floresin saarelle.

Teorian toinen ajatus oli, että karulle saarelle jouduttuaan Homo erectukset olisivat alkaneet saaren vähäisten ravintovarojen johdosta (luonnonvalinnan tuloksena) kutistua ollen lopulta kooltaan vain puolet nykyihmisestä. Tukea ajatukselle saatiin ihmisluiden lähettyviltä löytyneistä eläinten luista, varsinkin pienikokoisen, noin metrin korkuisen norsun jäänteistä. Sieltä löytyi myös valtavien liskojen ja jättiläisrottien luita. Tyypillisen evoluutiologiikan mukaisesti pääteltiin:

"Evoluutio pääsi vauhtiin. Kookkaat nisäkkäät kutistuivat, mutta pienet nisäkkäät ja vaihtolämpöiset matelijat kasvoivat voidakseen tehokkaammin hyödyntää ympäristöään."

Itse kukin voi mielessään pohtia, onko tällaisessa päättelyssä lainkaan logiikkaa. Voisiko luonnonvalinta todella saada aikaan näin suuria muutoksia oletetussa 800 000:ssa vuodessa? Ja mitä perusteita on uskoa, että se vaikuttaisi päinvastaisesti suuriin ja pieniin eläimiin?

Aivot kuin simpanssilla

Tämän pikkuihmisen pääkallo ja aivot olivat saman kokoiset kuin simpanssilla. Joidenkin antropologien mielestä pieni koko voi johtua samoista syistä kuin nykyisillä pygmeillä. Professori Teaku Jacobin mukaan kyseessä taas olisi microkefaliaa sairastanut nykyihminen. Tämä tauti tekee ihmisestä hyvin pienikokoisen, pää ja aivot mukaan lukien. Jacob totesi kallojäljennöstä tarkastellessaan.

"Kaikki viittaa Homo sapiensiin. Kyseessä on selvästi sapiens"

Antropologi Dean Falk sai tehtäväkseen vertailla 'hobbitin' kalloa pygmien, simpanssien, Homo erectusten ja microkefaliaa sairastaneen nykyihmisen kalloon. Hänen mielestään microkefaliaa sairastaneen (saman kokoiset) aivot ovat erilaiset ja pygmien aivot taas selvästi isommat kuin Floresin ihmisen.

Koska hobbitin aivot ovat saman kokoiset kuin simpanssin, myös niiden älykkyystason pitäisi olla sama (yleisen evolutiivisen näkemyksen mukaan). Simpanssi kuitenkin poimii termiittejä, kun taas hobbitit metsästivät norsuja ja muita isoja eläimiä. Metsästykseen viittasivat hobbitien luiden läheltä löytyneet stegodonttien ja komodon varaanien jäänteet. Lisäksi löytyi myös kivityökaluja ja keihäänkärkiä. Dean Falk pohdiskeli:

"On melkoinen arvoitus, miten näin pienikokoinen laji kykeni niin monimutkaiseen ajatteluun!"

Hän totesi aivojen - kokoa lukuun ottamatta - muistuttavan Homo erectusten aivoja. Toiset tutkijat panivat merkille, että Floresin ihmisen aivojen etuosassa oleva pullistuma, ns. alue-10 oli erittäin kehittynyt. Tälle alueelle uskotaan keskittyneen sellaisia ihmisen aivoille tärkeitä toimintoja kuten suunnittelu, aloitteellisuus ja aikomusten toteuttaminen. Niinpä Falk arveli:

"On varsin mahdollista, että pienet aivot olivat sillä tavalla sisäisesti virittyneet, että ne loivat edellytykset ihmiselle ominaiseen tekniikkaan ja käyttäytymiseen. Hämmästyttävää!"

Viimeistään nyt puheet siitä, että aivojen koko ja älykkyys olisivat suoraan verrannollisia, joutavat roskakoppaan. Joidenkin lienee silti vaikea luopua kokonaan tästä hypoteesista, koska sitä on pidetty tärkeänä kriteerinä ihmisyyden määrittelyssä.

Ajoituksista

Luolasta löytyi myös muiden yksilöiden luita. Vanhimpien iäksi arvioitiin lähes 100 000 vuotta ja nuorimpien 13 000 vuotta. Pikkuihmiset olisivat siten eläneet luolassa yli 80 000 vuoden ajan!

Yleisen käsityksen mukaan nykyihminen lähti Afrikasta n. 60 000 vuotta sitten ja saapui Indonesiaan 50 000 vuotta sitten. Niinpä arvellaan niiden ja Floresin ihmisten eläneen rinnakkain tuhansia vuosia. Arkeologi Bert Roberts päätteli:

"Tosiasia on, että nykyihminen ja hobbitti elivät rinnakkain 20-40 tuhatta vuotta, ennen kuin hobbitti katosi. Emme tiedä, millaista heidän kanssakäymisensä oli."

Tästä kanssakäymisestä kertoivat Liang Buan kyläläiset. Heidän mukaansa noin sadan kilometrin päässä sijaitsevan savuavan tulivuoren rinteillä eli vielä 300 vuotta sitten pikkuihmisiä.

"He laskeutuivat alas vuorelta ja kävivät ryöväämässä kasvimaita."

Kyläläiset kertoivat esi-isiensä mitan tulleen täyteen, kun hobbitit sieppasivat erään pikkuvauvan. He lähtivät joukolla pelastamaan lasta, mutta tulivat liian myöhään; lapsi oli jo kuollut. Kostoksi kyläläiset sytyttivät tulen luolaan ja polttivat pikkuihmiset elävältä. Pieni osa heistä ehkä pääsi pakoon. Sen jälkeen kukaan ei ole uskaltautunut vuoren lähelle.

Arkeologien mielestä ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että nykyihmiset olisivat surmanneet pikkuihmiset. Roberts perusteli tätä luolan maakerrostumissa olevalla noin metrin vahvuisella valkoisella kerroksella tuliperäistä tuhkaa ja sillä, ettei tuhkakerroksen yläpuoleltä löytynyt pikkuihmisten eikä stegodonttien jäänteitä:

"Tiedetään, että luolan asukkaat katosivat yhtäkkiä n. 12 000 vuotta sitten. Tuhka täytti luolan ja hautasi ihmiset ja eläimet. Kaikki hobbitit saivat surmansa ainakin tällä alueella. Heitä saattoi säilyä pitempään saaren muissa osissa, mutta tämä on todiste lajin häviämisestä."

Epäilyä ja evoluution ylistystä

Jäi hieman epäselväksi, mitä Roberts tarkoitti todisteella lajien häviämisestä. Eri mieltä olevien vastaväitteetkin kovenivat. Antropologi Colin Graves totesi:

"Floresin kaivauksista löydetyt kivityökalut ovat kehittyneitä. Ne näyttävät Homo sapiensin tekemiltä. Eivät pikkuihmiset ole niitä tehneet!"

Gravesin käsitys perustui tietenkin siihen perinteiseen oletukseen, että ihmisen evoluution historiassa vasta Homo sapiens oli kyllin järkevä tällaisiin suorituksiin.

"Epäilijöitä riittää, mutta todisteet ovat kiistämättömiä.", puolustautui Roberts

Floresin ihmisen kallon perusteella tehtiin rekonstruktio, jotta sen ulkomuodosta saataisiin selvempi kuva. Tutkijoiden mielestä se poikkesi selvästi nykyihmisestä. Kasvot muotoillut taiteilija hehkutti:

"Olemme aliarvioineet luonnon luovuuden ja evoluution vaikutuksen ihmisen sukuun!"

Tavallisen katsojan mielestä vastaavan näköisiä (joskin isompia) kasvoja löytyy kyllä nykyihmisiltäkin. Dokumentin loppujuonnossa intouduttiin vielä ylistämään evoluutiota:

"Floresin ihmisen löytyminen ei ole vain osoitus evoluution ihmeellisestä voimasta, vaan se antaa myös aiheen määritellä ihmisyyden rajat. Kukapa tietää, kuinka monta sukulaislajiamme vielä odottaa löytymistään!"

TV1, PRISMA: Pikkuihmiset.
06.02.2006  
 

 

Päätelmiä:

Floresin ihmiseen liittyvät ajoitukset lienevät (jälleen kerran) evoluutioteorian ehdoilla tehtyjä. Ne perustuvat siihen uskomukseen, että sekä Homo erectus että Homo sapiens kehittyivät Afrikassa ja vaelsivat sieltä muualle maailmaan; edellinen kaksi miljoonaa vuotta sitten ja jälkimmäinen 60 000 vuotta sitten. Näitä aikataulukoita eivät paikallisten asukkaiden kertomukset näytä hetkauttavan. Tutkijat eivät edes pohtineet sitä, miten perimätieto olisi voinut säilyä vuosituhansia näin uskottavan tuntuisena ja yksityiskohtaisena, ihan kuin silminnäkijöiden kertomuksina. Tässä suhteessa nämä tarinat eroavat suuresti kaikista eri kansojen kääpiö- ja menninkäistarinoista.

Siinä arkeologit lienevät oikeassa, että löytöluolassa olevat pikkuihmiset (tai ainakin suurin osa heistä) menehtyivät tulivuoren purkauksen seurauksena. Tässä kohden kyläläisten perimätieto saattaa poiketa todellisuudesta. Jokaisella kansalla on taipumus kehua sankariteoillaan, ja on hyvin luultavaa, että perimätiedon jossain vaiheessa tulivuoren savu ja tuhka olisi vaihtunut kyläläisten omaan 'urotekoon'. Toinen mahdollisuus on, että he tällä teollaan tuhosivat vain osan pikkuihmisistä ja tulivuoren purkaus tuhosi loput jäljelle jääneistä.

 
 

09.02.06