Homo Habilis -fossiilin vertailu"Homo" habiliksen 1,8 Mrv vanhaa osaluurankoa (numero OH 62) Olduvaista verrattiin Lucyn (AL 288-1, A. afarensis) osaluurankoon, nykyiseen ihmiseen, simpanssiin ja gorillaan.

Kaikissa 10 eri jalka- ja käsiluiden vertailumittauksessa olivat OH 62 mitat oleellisesti lähempänä ihmisapinoiden kuin ihmisten suoraa. "Lucy" oli paremminkin kahden nykyisen ryhmän välissä. Jos "Homo" habilis olisi australopithecusten ja ihmisen välimuoto, eivät sen apinamaiset mittasuhteet (myös sen oletetussa esi-isässä A. africanuksessa) olisi jättäneet aikaa pystykäynnin evoluutiolle, koska pystykäynti oli jo täysin kehittynyt 1,8-1,9 Mrv vanhoilla Homo ergasterilla / erectuksella. Siksi on ongelmallista pitää "Homo" habilista ja A. africanusta ihmisen esi-isänä.


Mary ja Louis Leakeyn 1950- ja 1960- luvulla tekemien löytöjen pohjalta hahmoteltiin Homo habilikseksi (taitava ihminen) nimetty laji. Koska uusi laji oli ristiriidassa silloisten käsitysten kanssa, joiden mukaan tiettynä ajanjaksona oli tilaa vain yhdelle hominidilajille, monet tutkijat torjuivat ajatuksen uudesta lajista. Joidenkin mielestä kyseessä oli risteymä sukujen Homo ja Australopithecus välillä, toisten mukaan normaali muuntelu. Jotkut katsoivat sen ilmoitettujen tuntomerkkien (suuremmat aivot, kahdella jalalla liikkuminen, työkalujen valmistus) perusteella olevan Australopithecuksen ja aidon ihmisen Homo ergaster / erectus välimuodon. Leakey piti löytöään ennen kaikkea todisteena sille, että Homo-linja on vanha ja johti Homo sapiensiin erillisenä Australopithecuksesta.

Leakyn poika Richard löysi vuonna 1972 kallon, joka näytti vahvistavan uuden suuren aivotilavuuden omaavan lajin olemassaolon. Äskettäin suoritettu kallon uusi rekonstruointi osoitti kuitenkin, että kasvojen muoto muistutti enemmän (tukevarakenteista) Australopithecusta kuin Homoa. Don Johanson työtovereineen löysi Olduvain laaksosta osaluurangon, joka nimitettiin Homo habilikseksi. Joidenkin ihmisen leukaluuta muistuttavien tuntomerkkien lisäksi sillä on kuitenkin melko suuret poskihampaat ja kehon mittasuhteet muistuttavat jopa enemmän apinaa kuin kuuluisa osaluuranko Lucy (A. afarensis). "Homo" habilista ei enää pidetä välimuotona ihmisen kävelyn ja Australopithecusten liikkumistavan välillä ja muutamat tutkijat ovat asettaneet kyseenalaiseksi sen kuulumisen sukuun Homo.Takaisin


14.8.03