Oliko Jeesus väärä profeetta?

 

"Raamattu varoitti vaarallisesta, väärästä profeetasta joka tulisi koettelemaan uskoamme Jumalaan. Se kuvailee (5 Moos. 13:1-3), että tämä väärä profeetta tulisi juutalaisten keskuudesta ja että hän profetoisi ja tekisi ihmeitä. Jumala itse antaisi hänelle vallan tehdä ihmeitä ja paljastaa profetioita, mutta tämä väärä profeetta yrittäisi saada ihmiset luopumaan Jumalan Laista ja suuntautumaan juutalaisuudelle outojen jumalien puoleen. Tarkoituksena oli testata, haluammeko todella olla kuuliaisia Laille, vai sokaistummeko ja lankeamme kiusaukseen osallistua väärään pelastustiehen. Raamatussa Jumala toistuvasti kehoittaa juutalaisia tappamaan tämän väärän profeetan, ennenkuin paha leviää ja tuhoaa monia sieluja."

 

Näin kerrotaan sivustolla JAHG-USA (http://noahide.com/yeshu.htm). Se väärä profeetta, josta tekstissä näin varoitetaan, ei kuitenkaan ole jokin nykyisten lahkojen piirissä esiintyvistä messias-ehdokkaista, vaan itse Jeesus Nasaretilainen, kristinuskon perustaja. Kyseinen, hasidi-juutalaisuutta edustava, sivusto keskittyy todistelemaan, että nimenomaan Jeesus oli Raamatun ennustama väärä profeetta, joka yritti harhauttaa ihmiset pois Jumalan laista. Jumala antoi hänen tulla ja tehdä ihmetekoja testatakseen, haluammeko todella olla kuuliaisia Laille. Kirjoittajien mukaan kristinusko on väärä uskonto ja vain Lakia noudattamalla pelastuu. Lailla tarkoitetaan Nooan pojille annettua seitsemää käskyä, joiden mukaan ei saa palvoa kuvia, murhata, varastaa, tehdä aviorikosta, pilkata Jumalaa eikä syödä eläviä eläimiä. Lisäksi ei saa perustaa sellaisia tuomioelimiä, jotka eivät kunnioita näitä lakeja.

Omaperäistä raamatuntulkintaa

Kirjoittaja tulkitsee 5 Moos. 17. lukua melko omintakeisesti väittäessään sen ennustavan, miten väärä profeetta tulee kapinoimaan Sanhedrinin pysyväksi asetettua arvovaltaa vastaan. Danielin näyssä (Daniel 7: 8,20-25) kuvatun pedon yhden sarven hän tulkitsee tarkoittavan tätä väärää profeettaa, joka sotii juutalaisia eli 'pyhiä' vastaan (5 Moos. 14:2) ja pyrkii muuttamaan 'ajat ja lain' eli juutalaisen kalenterin juhlapäivineen. Dan 11:36-39 sanotaan kuvailevan väärää profeettaa kuninkaana, joka "tekee mitä tahtoo, eikä välitä isäinsä Jumalista". Jokseenkin kaukaa haettu tulkinta tämäkin. Sitten seuraa koko tekstin pääväittämä:

"Mies joka nykyään tunnetaan Jeesuksena, täyttää nämä väärän profeetan tunnusmerkit! Hänestä tuli (kristillisen kirkon) 'kuningas', joka muutti alkuperäisen Lain, poisti käytöstä hebrealaisen kalenterin ja raamatulliset pyhäpäivät (Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkos Temppelijuhlat, Pääsiäinen jne.). Hän luopui ainoasta, iankaikkisesta hebrealaisen Raamatun Jumalasta uuden 'kolminaisuuden' hyväksi .... Hän rikkoi toistuvasti Lakia ja teki hirmuisia syntejä haastaessaan rabbien ja Sanhedrinin auktoriteetin."

Tekstissä todetaan sitten, että Jeesus kyllä toisinaan kunnioitti lakia, mutta milloin se ei sopinut hänelle, hän ei välittänyt sitä noudattaa. Enimmäkseen hän kuitenkin kapinoi lakeja vastaan - mikä kirjoittajan mukaan 'paljasti hänen pahuudesta olevan tehtävänsä'.

Vanhat syytökset elävät

Nämä väitteet eivät suinkaan ole uusia. Evankeliumit kertovat lukuisia tapauksia, kuinka Jeesusta jo elinaikanaan syytettiin siitä, ettei hän kaikessa noudattanut pilkuntarkasti lain kirjainta. Näitä 'lainrikkomuksia' luetellaan myös kyseisessä tekstissä, mutta pelkästään Mooseksen lain näkökulmasta katsottuna. Täysin huomiotta jätetään evankeliumien maininnat siitä, miten Jeesus näillä teoillaan halusi opettaa, että lain henki on kirjainta tärkeämpi.

Kirjoittajalle nämä Jeesuksen 'rikokset' eivät vielä riitä. Seuraavaksi hän tuo esiin Talmudin vanhoja Jeesusta häpäiseviä taruja. Niissä Jeesuksen ja opetuslasten väitetään harjoittaneen noituutta ja mustaa magiaa, johdattaneen juutalaisia kuvainpalvontaan ja suosineen muiden maiden uskontoja tarkoituksella horjuttaa juutalaista uskoa. Lisäksi Jeesuksen väitetään olleen seksuaalisesti moraaliton, palvoneen kiviä ja patsaita, viileskelleen ihmisiä noitamenoissaan ja kieltäytyneen katumasta tekojaan. Noitamenoja hänen väitetään oppineen Egyptissä.

Vain juutalainen usko pelastaa?

"Jeesuksen harhaoppinen, kapinallinen sanoma on juutalaisten suuren enemmistön taholta torjuttu, kuten Jumala on käskenyt. Valitettavasti kuitenkin sama sanoma on tuonut maailmaan hirvittävän pimeyden. Nykyään yli 1.5 miljardia ihmistä uskoo Jeesukseen. Nämä kadotetut sielut ajattelevat erheellisesti löytävänsä hänessä pelastuksen. Heille tulee vielä tyly herätys".

"Mikä on todellinen avain pelastukseen? Ne ei-juutalaiset, jotka palaavat Lakiin (Noachide Laws) ja auttavat juutalaisia palaamaan Israeliin (Jes. 60,61,66) pelastuvat ja pääsevät osallisiksi ihmeistä ja ilmestyksistä, mukaan lukien Kolmannessa Temppelissä suoritettava palvonta Messiaan valtakunnan alaisuudessa...Kaikki maailman vanhat uskonnot katoavat ja niiden harjoittajat kääntyvät juutalaisten hengellisten johtajien puoleen. Siihen saakka kristityt ovat hengellisesssä sokeudessa, eivätkä ymmärrä Raamatun Jumalan viisautta." (ks. juutalaisuuden ja kristinuskon vertailu)

Lubavitcher Rebbe, oikea Messias?

"Meidän sukupolvemme on viimeinen, joka elää synnin ja paholaisen aikakautta ja samalla messiaanisen aikakauden ensimmäinen. Ensi kertaa historiassa johtavien rabbien keskuudessa vallitsee kasvava konsensus halussa nimetä mies, joka sopisi messiaaksi. He alkavat hyväksyä, että hän on Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson (1902-1994). Rebbe on sukupolvemme hengellinen johtaja, joka on rohkeasti käynyt käsiksi elintärkeisiin kysymyksiin, joista johtajamme ovat vaienneet ... Hän on puolustanut tarkoin Lakia ja tehnyt suunnattomasti työtä kiinnittääkseen ihmisten huomion juutalaisten Lakiin, kuten myös kaikkia ihmisiä koskevaan Nooalaiseen lakiin. Hän on opettanut ihmisille, että Jumala on yksi ja ikuinen ja jatkuvasti uutta luova."

"Rebbe, joka on kuningas Daavidin suora jälkeläinen, on saanut Jumalalta tosi profetian, jonka mukaan ne, jotka nyt elävät, tulevat olemaan ensimmäinen sukupolvi, joka näkee messiaanisen valtakunnan tulemisen. Monet juutalaiset odottavat innokkaina Rebben nousevan ylös haudastaan, ja ovat valmiita Sanhedrinin perustamiseen ja kuninkaan voitelemiseen. Meidän tehtävämme on valmistella tietä julistamalla totuutta ja tuomalla koko ihmiskunta takaisin Lain alaisuuteen. Jumalallisen valtuutuksen turvin me teemme tiettäväksi polun, joka johtaa takaisin Edenin paratiisiin ja profeettojen lupaaman synnittömän maailman perustamiseen. "

Messiaaninen valtakunta ihmisten toimesta

Kyseisellä sivustolla tuodaan esiin myös toimintasuunnitelmia ei-juutalaisten mielien muuttamiseksi niin, että he alkavat kaikkialla toimia aktiivisesti juutalaisten paluumuuton hyväksi. Se edellyttää toimintaa tukevien organisaatioiden ja propagandakeskusten perustamista laajassa mittakaavassa. Sivulla todetaankin, että "..on välittömästi pantava käyntiin kansainvälinen Noachilainen vallankumous."

Periaatteessa on siis tarkoitus saada aikaan messiaaninen valtakunta ihmisvoimin. Kyösti Malmirae kirjoittaa kirjassaan Uusi maailmanjärjestys:

"Olen tutkinut juutalaisuutta ja judaismia kokonaan omana ilmiönään. Sieltä kumpuaa ikään kuin hiljaisena valtavirtana jatkuva pyrkimys kohti sitä maailmanvaltakuntaa, jonka he ajattelevat Jumalan luvanneen heille. "

Toisaalta on mielenkiintoista havaita, miten nykyisen, juutalaisten kansallisvaltioksi tarkoitetun, Israelin olemassaolo on ollut jatkuvasti uhattuna alusta lähtien. Olisiko siihenkin perimmäisenä syynä juuri se, että siihen on pyritty yksistään poliittisin keinoin, ilman Messiaan myötävaikutusta? (Aiheesta on erinomainen kuvaesitys sivulla: www.terrorismawareness.org/what-really-happened/).

Mitä tarkoitusta varten Messias tuli?

Millaista Messiasta juutalaiset odottavat? Se käy ilmi mm. heidän aikoinaan Jeesukselle osoittamastaan kysymyksestä:

Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä" . (Luuk. 17:20,21)

Jopa opetuslapsillakin oli samanlaisia odotuksia:

Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut .. (Apt 1:6,7)

Juutalaiset eivät hyväksyneet Jeesusta, koska hän ei ollut sellainen Messias, jota he odottivat. Hän ei ollut kansanjohtaja, joka olisi vapauttanut heidät sortajien ikeestä ja jälleenrakentanut Israelin loistoisan valtakunnan. Ja kuten edellä nähtiin, monet odottavat yhä sellaista Messiasta, jonka johdolla perustettaisiin uusi, juutalaisen hallinnon alaisuudessa toimiva maailmanjärjestys.

Uudet ideat: marxilaisuus ja globalismi

On myös niitä, jotka ovat täysin pettyneet Messiaan odotukseen ja haluavat luoda messiaanisen valtakunnan ilman häntä. Juutalainen Karl Marx kirjoitti:

"Työväenluokka on se oikea Messias, joka tuo sovituksen maailmaan kärsien ja taistellen pimeyden lasten, porvarisluokan, taholta tulevaa vääryyttä vastaan. Työläisten hyväksikäyttö on perisynti. Tulevaisuuden sosialistinen yhteiskunta on se lopullisena päämääränä oleva valtakunta, jossa susi ja lammas elävät rinta rinnan eikä maa enää kasva ohdakkeita, vaan kantaa runsasta satoa. Proletaarinen järjestö, Puolue, on se Jumalan kansa, joka vaeltaa kohti messiaanista valtakuntaa. Tehdas on se temppeli, missä työ on rukous. Tiede on oikea teologia.."

Kommunismi ei suinkaan jäänyt viimeiseksi yritykseksi luoda 'maallinen paratiisi' ihmisvoimin. Esimerkkeinä uudemmista pyrkimyksistä ovat vaikkapa Euroopan Unioni ja poliittisten johtajien puheet 'globaalista' maailmantaloudesta väistämättömänä tulevaisuudenkuvana. Maailmassa toimii lukemattomia organisaatioita, joiden pyrkimyksenä on saada aikaan Uusi maailmanjärjestys, vaikkakin eri lähtökohdista. Monet niistä toimivat avoimesti, mutta on olemassa myös enemmän tai vähemmän salaisia, samaan päämäärään pyrkiviä järjestöjä.

On sitten eri asia, missä määrin ne kukin onnistuvat pyrkimyksissään. Tällaisten liikkeiden olemassaolo ei vielä merkitse sitä, että niiden tavoitteet välttämättä toteutuisivat. Missä määrin se tapahtuu, jää nähtäväksi.

Lisäys 15.12.07:
Jotkut 'kristityt' selittäjätkin pyrkivät vääntämään kieroon Raamatun selvän ilmoituksen. Yksi heistä on Pastori John Hagee (Cornerstone in San Antonio), joka väittää, ettei Jeesus ollut eikä edes väittänyt olleensa Messias. (Valitettavasti kyseinen YouTube -sivustolla ollut video on poistettu copyright-väitteisiin perustuen). Hänen näkemyksensä lienee, että Jeesus vasta toisessa tulemisessaan esiintyy Messiaan roolissa. Tässä hän kuitenkin kieltää Jeesuksen selvät sanat:

Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki". Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi". (Joh 4:25,26)

 
 
 
30.06.07 (Päivitetty 15.12.07)