Heenokin kirjat

kaaro2.jpg

Juutalaisiin apokryfeihin luettavia Heenokin kirjoja tunnetaan erilaisia versioita. Niitä ei kuitenkaan pidetä itsensä Heenokin kirjoittamina. Heenokin nimeä lienee käytetty antamaan kirjoituksille enemmän vaikuttavuutta. Muidenkin kuuluisien Raamatun henkilöiden nimiä on käytetty samalla tavoin eri apokryfikirjojen yhteydessä. Ilmeisesti on ollut olemassa alkuperäinen Heenokin kirja, koska siihen viitataan UT:ssa (Juud. jae 14). Myöhemmin on sitten tehty muunneltuja tai aivan uusia versioita.

1. Heenok, kirjoitettu n. 170 - 80 eKr (useimpien tutkijoiden mukaan)
2. Heenok, kirjoitettu n. 30 - 72 jKr
3. Heenok, kirjoitettu n. 250 - 300 jKr
 
Ajoituksista on tutkijoiden keskuudessa erimielisyyttä.

1 Heenokin kirja

eli etiopialainen Heenokin kirja löydettiin jo vuonna 1773, jolloin engl. tutkimusmatkailija James Bruce toi kolme sen käsikirjoitusta mukanaan Etiopiasta. Etiopian koptilainen kirkko oli lukenut sen pyhien kirjojensa joukkoon. Tutkijoiden mukaan kirja oli valmistunut viidennellä vuosisadalla, mutta sen pohjana on ollut kreikankielinen käännös, joka puolestaan on käännetty hepreasta tai arameasta vuosien 200 - 100 eKr vaiheilla. Käsikirjoituksia on löydetty myöhemmin lisää, ja niitä tunnetaan nykyään noin 30.

Tutkijoiden mukaan Heenok oli aikansa suosituinta kirjallisuutta. R. H. Charlesin mukaan melkein kaikki Uuden Testamentin kirjoittajat tunsivat sen, ja sen ajatukset sanonnat vaikuttivat heihin enemmän tai vähemmän. Ensimmäisten kirkkoisien keskuudessa sillä hänen mukaansa oli täysi Raamatun painoarvo. Charlesin laskujen mukaan Heenokin kirjasta peräisin olevia lainauksia on Ilmestyskirjassa 21, evankeliumeissa 12 ja muutamia Apostolien Teoissa ja Paavalin kirjeissä.

Sellaiset tutkijat, joiden mielestä kristinuskon alkuperä on jossain muussa kuin historiallisessa Jeesuksessa, näkevät helposti kristinuskon juuria kaikessa, mikä vähänkin sivuaa kristillisiä käsityksiä. Samasta syystä myös esitetään väitteitä "vaarallisten" kirjojen ja oppien poistamisesta Raamatusta, sekä niiden muuntelemisesta ja väärentämisestä.
  Varmaankin jotkut olisivat halunneet sijoittaa Heenokin kirjankin Raamattuun. Sitä ei kuitenkaan ollut varhaisimmassa Raamatun (VT) käännöksessä, Septuagintassa, vaikka siinä oli seitsemän muuta apokryfiä, eivätkä juutalaisetkaan sitä hyväksyneet, koska siinä puhuttiin Ihmisen Pojasta. Lisäksi se sisällöltään ja ajatusmaailmaltaan eroaa selvästi sekä juutalaisesta että kristillisestä ajattelusta.

Sisältö:

Kirjan aihepiirinä ovat erilaiset apokalyptiset kirjoitukset. Tyylistä päätellen ne ovat eri kirjoittajien eri aikoina kirjoittamia. Niissä käsitellään tulevaa tuomiota, Heenokin matkaa taivaaseen ja manalaan, Ihmisen Poikaa, pakanoitten hyökkäystä Israelia vastaan, salaman ja ukkosen salaisuuksia, tähtitieteellisiä havaintoja, näkyjä Israelin historiasta, Uuden Jerusalemin perustamista ja yhteenvetoa maailmanhistoriasta, vedenpaisumusta, enkelien kapinaa ja rankaisemisesta, merihirviöitä ja Nooaa. Raamatun mainitsemat Jumalan pojat olivat kirjan mukaan langenneita enkeleitä. Mainittakoon, että juutalainen apokryfi "Riemuvuosien kirja" kertoo, kuinka Heenok johdatettiin majesteetissa ja kunniassa Eedenin puutarhaan ja kirjoittaa siellä maailman rangaistuksen ja tuomion.

Toinen Heenokin kirja

löytyi ensiksi Moskovasta 1880 ja toinen samanlainen 1885 Belgradista. Myöhemmin löytyi useampia lyhyempiä versioita, jotka tutkijoiden mielestä ovat lähempänä alkuperäistä. Teksti on käännetty slaavinkielelle noin vuosien 1000 - 1100 paikkeilla. Tutkijoiden mukaan sen alkuperäinen tekijä on ollut joku Egyptissä elänyt hellenistisen katsantokannan omaksunut juutalainen, ja teksti on laadittu ennen vuotta 70, jolloin Jerusalem ja sen temppeli tuhottiin.

Sisältö:

Kirja on kuvaus Heenokin matkasta taivaaseen. Alussa kaksi miestä tuli noutamaan häntä kotoa. Miehet sijoittivat hänet pilveen, joka lähti liikkeelle ja kohosi ylemmäs ja ylemmäs saapuen lopulta taivaaseen. Siellä hänet tutustutettiin taivaan seitsemään eri osastoon, joista laajimmin Heenok kuvaa osastoa, jossa suoritettiin tähtitieteellisiä havaintoja. Seitsemännessä taivaassa istui itse Herra enkelien ympäröimänä. Heenokille annettiin puku, jossa hän huomasi näyttävänsä samanlaiselta kuin taivaan väki. Sitten hänelle pidettiin 30 päivän aikana oppitunteja joista Heenok teki muistiinpanoja.
  Heenok kuulee luomiskertomuksen, jonka Herra esittää pitkänä yksinpuheluna. Sitten Heenok lähetetään kolmeksikymmeneksi päiväksi takaisin kotiinsa, jossa hän kertoo lapsilleen oppimansa asiat ja kehoittaa heitä levittämään saamiaan tietoja. Ennen taivaaseen paluutaan hän pitää vielä läksiäispuheen.

Kolmas Heenokin kirja.

Tästä kirjasta ei ole säilynyt kokonaista käsikirjoitusta, mutta siitä on löydetty useita katkelmia. Hugo Odeberg kokosi katkelmat yhtenäiseksi teokseksi vuonna 1928. Tärkeintä käsikirjoituslähdettä säilytetään Oxfordin yliopistossa. Odeberg ajoitti tekstin syntyajan vuosien 250 - 300 paikkeille, mutta itse tekstin ajatusmaailma edustaa hänen mukaansa aikaa 1 - 100 jKr. Jotkut tutkijat ajoittavat tekstit jopa 1000 vuotta myöhemmiksi. Kirjan sisältöä :

Katkelma 1. luvun alusta:

Rabbi Ismael sanoi:
1. Noustuani ylös katsomaan miltä Merkaba näyttää ja astuttuani kuuteen huoneeseen, jotka olivat sisäkkäin
2. heti saavuttuani seitsemännen huoneen ovelle pysähdyin rukoilemaan Herran eteen, siunattu olkoon hän; ja nostaen katseeni ylös (eli kohti Jumalallista Majesteettia) sanoin:
3. "Maailmankaikkeuden Herra, rukoilen sinua, että se suosio, jota osoitit Aaronille, Amranin pojalle, rauhan rakastajalle ja etsijälle, joka sai pappeuden kruunun Sinun Kirkkaudestasi Siinain vuorella, olisi minunkin osanani tällä hetkellä, niin että Qafsiel-ruhtinas ja hänen kanssaan olevat enkelit eivät saisi valtaa minun ylitseni ja heittäisi minua alas taivaasta."
4. Niin Herra, siunattu olkoon hän, lähetti luokseni Metatronin, palvelusenkelinsä, Herran kasvojen äärellä istuvan ruhtinaan; ja siivet levällään hän tuli riemuiten luokseni päästämään minut heidän käsistään.
5. Ja hän otti minua kädestä heidän nähtensä sanoen minulle: "Käy sisään rauhassa korkean ja ylevän Kuninkaan eteen ja katso, miltä Merkaba näyttää.

Kolmannessa luvussa rabbi Ismael kysyy Metaronin nimeä ja saa vastaukseksi: "Minulla on seitsemänkymmentä nimeä, vastaten maailman seitsemääkymmentä kieltä, ja kaikkien niiden perustana on nimi Metatron, päivystyspalvelija, mutta Kuninkaani kutsuu minua Pojaksi."

Neljännessä luvussa Ismael kysyy: "Miksi sinua sanotaan Pojaksi?"
Metatron vastaa: "Koska olen Heenok, Jaredin poika." Ja Metatron kertoo, että hänet otettiin ylös ennen vedenpaisumusta "jotta olisin todistajana heitä vastaan ... taivaissa kaikille maailman asukkaille, etteivät he sanoisi: Armollinen Herra on julma. Ja Herra nimitti minut ruhtinaaksi ja hallitsijaksi enkelien joukkoon."

Sitten Metatron kertoo syntiinlankeemuksen jälkeisistä tapahtumista ja lopuksi siitä, kuinka hänet otettiin tulisissa vaunuissa ylös taivaaseen. Tämän jälkeen kuvaillaan taivaallisia paikkoja, luetellaan seitsemän taivaan päälliköt, kerrotaan Merkaban pyöristä, chajjoista, kerubeista, ofanneista, serafeista ja näiden olentoryhmien päälliköistä. Kaikkea luonnehtivat tavattoman suuret luvut; kerrotaan esim. kuinka Metatronille avataan suuri joukko erilaisia portteja, ymmärryksen, elämän, rakkauden ja nöyryyden portteja, joita jokaista on 300 000 kappaletta. Tai kuinka Metatron siunataan 5360 siunauksella, hänet suurennetaan maailman kokoiseksi ja häneen kiinnitetään 36 maailman kokoista siipeä kummallekin puolelle. Ja lisäksi häneen kiinnitetään 365 ison taivaankappaleen kokoista silmää!

Esitellään kirja-aarteiden päällikkö, jonka tehtävä on huolehtia taivaallisista asiakirjoista, sekä Ir- ja Qaddish -ruhtinaat, jotka toimivat taivaallisina oikeudenpalvelijoina. On myös 72 suurta ruhtinasta, joita kutsutaan nimellä Herra (Jahve) Herran nimen mukaan, sekä Armon enkeleitä, Rauhan enkeleitä ja Tuhon enkeleitä. Herra istuu valtaistuimella Oikeus oikealla ja Armo vasemmalla puolellaan.
  Vielä Ismaelille näytetään kirjaimet, joilla kaikki luotiin sekä rakeiden, salamoiden, liekkien, lumen ja veden varastot ja esitellään syntisten ja välivaiheessa olevien henkien sijaintipaikat, ja paikat, josta ne menevät alas Sheoliin, rangaistaviksi Helvetin tulessa. Metatron näyttää hänelle myös kaikki menneet ja tulevat tapahtumat, jopa Messiaan, sekä tähtien sijaintipaikat. Lopuksi hän näkee Herran käden, jota jokin pitää kiinni hänen takanaan. Käden vapautuessa koittaa vapaus Israelille ja koko maailmalle.


Lähde:
Tom Pellert: Raamatun arvoitus ja Halleyn komeetta


Juutalaisia apokryfejä  UT:n apokryfejä


2.11.03