Israelin Kadonneet sukukunnat

Israelin kadonneet heimot

ornament.jpg

Kuningas Salomon jälkeen yhtenäinen Israelin valtakunta jakaantui kahteen osaan: kymmenen sukukunnan muodostamaan Israelin valtakuntaan ja kahdesta sukukunnasta (sekä leeviläisestä papistosta) koostuvaan Juudan valtakuntaan. 700-luvulla eKr. hyökkäsivät assyrialaiset valloittajat pohjoisen Israelin kuningaskuntaan ja pakkosiirsivät suuren osan alueen väestöstä. Mihin nämä heimot sittemmin ovat joutuneet? Tämä on ratkaisematon arvoitus vielä nykyäänkin.

Eräs assyrialainen piirtokirjoitus kertoo, että vankeuteen joutui yli 27 000 ihmistä. Raamatun mukaan heidät vietiin Syyrian ja Meedian kaupunkeihin sekä Goosanin joen rannoille (2. Kun. 17:6). Josefus kirjoitti ensimmäisellä vuosisadalla eKr., että maanpakolaisia asui 'valtava joukko' Eufratin itäpuolella. Apokryfinen Toinen Esran kirja sanoo heidän kulkeneen Eufratin yli Arzarethiin. Tämä heprankielinen sana tarkoittaa kuitenkin vain 'toista maata', eikä siis ole paikannimi.

Juutalaisessa perimätiedossa on hämäriä tarinoita kadonneitten heimojen yksittäisistä jäsenistä. Erään tarinan mukaan nämä 'Mooseksen pojat' on kätketty Sambatyonin joen eli Sapatinjoen taakse. Tätä jokea on keskiajalta 1800-luvulle asti tuloksetta etsitty mm. Kiinasta, Japanista, Intiasta, Afrikasta ja Espanjasta.
  Monia teorioita on esitetty siitä, mitä näille kadonneille heimoille oikein tapahtui. Vielä 1800 -luvulla Amerikassa esitettiin teorioita intiaanien hebrealaisesta alkuperästä. Arvattavasti juuri näistä teorioista Joseph Smith sai ideansa Mormonin kirjassa oleville tarinoilleen. Tutkijoiden yleisen käsityksen mukaan israelilaisheimot hajaantuessaan kadottivat oman maansa ulkopuolella identiteettinsä ja sulautuivat vähitellen niihin kansoihin, joiden joukossa he asuivat. Uudempien käsitysten mukaan maanpakolaisuuteen lähti vain pieni osa ja muista tuli samarialaisten esi-isiä.

Itse asiassa teoriat Amerikan intiaanien hebrealaisesta alkuperästä ovat vieläkin voimissaan. Mm. sivustolla www.quietbuck.com/ todistellaan, että syntyperäiset intiaaniheimot tunsivat Jumalan nimen JHWH jo ennen eurooppalaisten tuloa. Sivulla www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/decalog.html kerrotaan vuonna 1860 löydetystä kiviesineestä, johon on hebrealaisin kirjaimin kaiverrettu tiivistelmä kymmenestä käskystä. Aiemmin samana vuonna löytyi toinen kivi, ns. "Keystone", jossa niinikään oli varhaishebrealaista kirjoitusta.
  Luonnollisesti esineitä on väitetty väärennetyiksi, mutta viime aikoina tehdyt tutkimukset näyttäisivät tukevan niiden aitoutta. Esim. 'decalogiksi' nimetty esine oli löydettäessä hiekkakivestä tehdyssä kotelossa, joka erään asiantuntijan mukaan on tyypillinen juutalainen pyhien esineiden säilytysrasia. Kiveä käytettiin rasioihin, koska se on luonnontuotetta ja siksi puhdasta, mikä oli tärkeää lakia noudattaville juutalaisille."Dekalogi"

Muutkaan teoriat kadonneesta kymmenestä sukukunnasta eivät ole kuolleet. Ehkä vahvimpana elää käsitys, jonka mukaan nämä heimot vaelsivat aikoinaan Brittein saarille leviten sieltä ympäri maailman. Tätä teoriaa perustellaan laajasti ja jopa melko uskottavan tuntuisesti mm. nettisivustolla www.tomorrowsworld.org

Myös sivustolla jahtruth.net/ esitetään tästä asiasta omalaatuisia tulkintoja, joita perustellaan sekä faktatiedolla että Raamatulla, Koraanilla, Nostradamuksen ennustuksilla ym. Osa sivuston tiedoista vaikuttaa olevan täysin asiallista ja ilmeisesti paikkansa pitävää, mutta osa on sellaista, jossa mielikuvitus tuntuu laukkaavan.

Sivuilla todistellaan mm. miten Josef Arimatialainen, rikas roomalainen 'kaivosministeri', pakeni Jeesuksen äidin, Marian ja eräiden muiden kanssa Britanniaan. Hänen sanotaan olleen ensimmäinen lähetyssaarnaaja ja perustaneen seurakuntia Ranskaan, Espanjaan ja Britanniaan.
  Miksi Raamattu ei kerro Jeesuksen lapsuudesta juuri mitään? Sivuston mukaan syy on siinä, että Jeesus vietti lapsuutensa Britanniassa, ja aloitti siellä myös papillisen palveluksensa. Nasaretia ei kuulemma tunnettu (tällä nimellään) ennen neljättä vuosisataa.

Miksei Iberian niemimaan nimi ole Espanjan niemimaa? Koska se tulee sanasta Eber'ia (Heberia), mikä puolestaan johtuu sen muinaisesta heprealaisesta asutuksesta. Roomalaisten valloitettua suurimman osan Espanjaa, heprealaiset (Israelin kadonneet heimot) siirtyivät Britanniaan hajoten sieltä USA:han, Kanadaan, Australiaan, Afrikkaan ym. Sana 'british' (BRIT-ISH) on hebreaa ja tarkoittaa 'Liiton kansaa' .

Britannia olisi siis tämän lähteen mukaan 'Israelin kadonneitten lampaiden' (10 sukukunnan) heimo, Israelin ja Liiton kansa. Englannin kuningashuone on Daavidin sukua ja britit ovat 'valittu kansa'. He ovat myös kuvaannollisesti Joosefin pojan, Efraimin sukukuntaa; amerikkalaiset puolestaan Manassen 'perillisiä'. Britit ja amerikkalaiset muodostavat Ilm. 'kaksi todistajaa', jota vastaan Saatanan organisoimat joukot hyökkäävät lopun ajalla (Harmagedonin taistelussa).

Liiton arkki ei JAH' in mukaan ole Etiopiassa eikä Jerusalemissa, ei myöskään Skotlannissa (kuten jotkut väittävät), vaan paikassa nimeltä Inis Fail (the Isle of Destiny) eli nykyinen Irlanti. Profeetta Jeremia toimitti sen aikoinaan sinne salaiseen turvapaikkaan. Se on haudattu maahan jonnekin Tara-vuorelle. Asiaan uskovat ihmiset keräävät nyt rahaa voidakseen kaivaa sen esiin. Kaivauslupakin tuolle muinaismuistoalueelle lienee jo saatu!

Tämän Israelin kadonneita heimoja koskevan materiaalin lisäksi sivustolla vakuutetaan mm., että alkuperäinen Koraani on enkeli Gabrielin ilmoittamaa Jumalan sanaa ja sopusoinnussa Raamatun kanssa. Nykyisen Koraanin sanotaan olevan kuitenkin täynnä jo varhaisten mekkalaisten tekemiä väärennyksiä. Esim. sen oletetut viittaukset Mekkaan viittaisivatkin itse asiassa Jerusalemiin!

Raamatun ja Koraanin lisäksi JAH rinnastaa pyhiin teksteihin myös Tefin kirjan (the Book of Tephi). Tämä kuudennella vuosisadalla eKr. Irlantia hallinnut Teia Tefi, 'Taran ja Gibraltarin kuningatar', oli kuulemma erään Israelin kuninkaan tytär. Tefin kirja puhuu monissa kohdin raamatullisista asioista ja paikoista, mikä näyttäisi tukevan teoriaa.

VT:n kirjoituksiakin on on JAH 'in mukaan vääristelty. Katolinen kirkko on mm. jaotellut väärin kymmenen käskyä, jolloin kielto tehdä jumalankuvia on jäänyt kirkoissa huomiotta. Alkuperäisen Eenokin kirjan pitäisi kuulua Raamatun kaanoniin, koska UT:n kirjoittajat lainaavat sitä. Hankkeilla onkin kyseisen tekstin painaminen kirjaksi, ja siihen tekijä kaipaa sponsoriapua (kuten myös Tefin kirjan painattamiseen). Hänen mukaansa kaikki nykyiset raamatunkäännökset ovat kelvottomia; aikaisemmista hän kelpuuttaa ainoastaan Kuningas Jaakon käännöksen (engl.), joka sekään ei silti ole täysin virheetön.

Yksi hurjimmista sivuston 'totuuksista' on tieto, että Ilmestykirjan mainitsema Uusi Jerusalem 'laskeutuu' Harmagedonin jälkeen maan päälle avaruusalusten muodossa. Tällaisten kummallisuuksien vastapainona sivustolla on kuitenkin paljon mielenkiintoista asiatietoa, jota voi hyödyntää, kunhan erottelee faktat fiktioista. Mikä ei ehkä ole kovin helppoa.

Mainittakoon lopuksi vielä eräs teoria, minkä mukaan osa Israelin heimoista vaelsi 'pohjoiseen maahan' mikä tämän tulkinnan mukaan olisi Suomi. Tästä teoriasta ja vähän muustakin voi lukea sivulta: http://fkf.net/Kadonneet/

Lisäys 09.03.11:
Myös Myanmarissa (ent. Burmassa) elää heimo, jonka jäsenet uskovat olevansa yksi Isrelin kymmenen sukukunnan heimoista. He kutsuvat itseään nimellä Beni Menashe, mikä tarkoittaa Menashen (Manasse) heimoa. He noudattavat muinaisia juutalaisia tapoja pääsiäis- ym. perinteineen, jopa eläinuhreineen. Perimätiedoissa ja runoissa kerrotaan heidän vaelluksestaan nykyisille seuduille. Asiasta lisää: www.moshiach.com/tribes/burma.html

On myös teorioita, joiden mukaan osa isrelin heimoista, lähinnä Isaskarin sukukunnasta, olisi siirtynyt Venäjän kautta Suomeen. Tästä kerrotaan melko uskottavan tuntuisesti mm. siv. http://www.britam.org/collins/

Erään lukijan kommentti aiheeseen:
"Suomessa oli ennen sotia teologisessa tiedekunnassa joukko opiskelijoita, jotka pitivät todennäköisenä, että eurooppalaiset olisivat näitä Jaakobin kymmenen pojan kadonneita jälkeläisiä. Yksi näistä opiskelijoista, jo edesmennyt pastori Arvi Saarisuu (asui viimeiset vuotensa Seinäjoella) kertoi tästä. Raamatustakin löytyy lukuisia mainintoja, jotka antavat viitteitä siihen suuntaan, että tämä olisi totta. Itse olen myös taipuvainen uskomaan, että näitä Israelin kymmenen sukukunnan jälkeläisiä saattaisi hyvinkin olla Euroopan kansojen keskuudessa. Eurooppalaisten alkuperässä kun on paljon aukkoja. Eurooppa sanan alkuperänä voisi hyvinkin olla Jerobeam (European) = Jerobeamilaiset. 1Moos 49-luku on suora profeetallinen ennustus Jaakobin heimon tulevaisuudesta. Tästäkin luvusta löytyy viitteitä, jotka voisi yhdistää Euroopan kansoihin. En ole tehnyt tästä opinkappaletta itselleni, mutta mielenkiintoisia asioita nämä ovat." J.H. SeinäjokiAiheesta lisää:
Menivätkö kadonneet heimot Japaniin?

Ovatko romanit yksi kadonneista heimoista:
Kyösti Rothin laaja tutkimus

Lähteitä:
Tiedon tuolla puolen (Valitut Palat, 1997)
http://jahtruth.net/

Aiheesta laajasti myös sivustolla: www.tomorrowsworld.org


26.02.03 (Päivitetty 13.12.09)