Meitä huijataan!

.jpg

TV:ssä on viime aikoina esitetty dokumentteja, jotka pistävät miettimään, mitä kaikkea meiltä oikein salataankaan. Ne tuovat mieleen salaliittoteorioiden väittämät epämääräisistä tahoista, jotka näkymättömissä ohjailevat tapahtumia haluamaansa suuntaan. Nämä dokumentit ovat paljastaneet, että varsinkin suurvaltojen ja suuryhtiöiden toimiin liittyy paljon suoranaista valehtelua, kaksinaamaisuutta ja suurelta yleisöltä salattua hämärää puuhastelua.

Suuryhtiöt

Dokumentissa 'The Corporation - tähtäimessä suuryhtiöt' kerrottiin mm., miten suuryhtiöillä ei yksityishenkilöiden tavoin ole tunteita eikä moraalia ja miten niiden ainoa velvollisuus on tuottaa voittoa omistajilleen. Niinpä ne eivät välitä kertoa toimintansa huonoista puolista, kuten lapsityövoiman käytöstä, alipalkkauksesta, vaarallisista työoloista, kohtuuttomasta työtahdista, ympäristöhaitoista eikä ihmisille ja eläimille aiheutuneista kärsimyksistä. Yhtiöt omistavat tiedotusvälineet ja pystyvät siten vaikuttamaan niiden ohjelmapolitiikkaan ja uutisointiin. Mainonnan avulla ne luovat tarpeita ja tiheään vaihtuvia muotitrendejä luottaen siihen, että aivopesty 'kuluttaja' mieltää ne itselleen tarpeellisiksi. Globalisoituessaan suuryhtiöt ovat myös tulleet yhä riippumattomimmiksi yksittäisistä valtioista, mikä tekee vaikeaksi valvoa niiden toimintaa.

Tiedustelupalvelut

Eräässä dokumentissa kerrottiin, miten USA:n tiedustelupalvelu piti salaa yhteyttä Palestiinalaisiin agentteihin - jopa kuljettivat näitä 'jalkapallomiehinä' Amerikkaan - samaan aikaan kun Arafatia ja palestiinalaisia julkisesti haukuttiin terroristeiksi. Ja miten CIA:n miehet kouluttivat terroristeja ja opettivat näille julmia ihmisoikeuden vastaisia kuulustelu- ja kidutusmenetelmiä. USA tuki Saddam Husseiniakin niin kauan kuin hänestä oli hyötyä jenkkien omille pyrkimyksille, mutta kun hänestä haluttiin päästä eroon, keksittiin syitä, joiden nojalla voitiin hyökätä Irakiin.
Entä oliko 9.11 tehty isku VTC-torneihin itse asiassa amerikkalaisten tiedusteluorganisaatioiden alkuunpanema? Tällaisestakin mahdollisuudesta näyttäisi olevan todisteita, kuten dokumentista http://fr.truveo.com/suomi-tekstit-911 voi päätellä.

Aseteollisuus

Dokumentissa 'Miksi me soditaan' , entinen Pentagonin virkailija kertoi, miten he joutuivat laatimaan manipuloituja raportteja. "Kun raportissa mainittiin Saddamin halunneen hankkia ydinteknologiaa, jätettiin kertomatta, että se oli tapahtunut parikymmentä vuotta sitten, eikä Saddam ollut enää sen jälkeen tehnyt uusia hankintayrityksiä." Mainitun dokumentin mukaan kaikki USA:n sodat 1950-luvulta lähtien - Kuwaitin sotaa lukuunottamatta - on aloitettu tekaistuilla syillä. Julkisesti sotien on sanottu olevan välttämättömiä demokratian ja vapauden puolustamiseksi, mutta todellisuudessa niiden taustalla ovat ensisijaisesti olleet aseteollisuuden tarpeet.

Jo Eisenhower huomasi presidenttikautensa lopulla, että USA:ssa oli maailmansodan tarpeisiin luotu valtava aseteollisuus. Hän näki siinä demokratiaa uhkaavan vaaran, ja varoitti puheissaan, ettei aseteollisuudelle pitäisi antaa liikaa valtaa. Eisenhowerin varoituksista ei piitattu. Aseteollisuus on paisunut kuin pullataikina ja työllistää valtavan joukon ihmisiä. Monet poliitikotkin ovat siihen sidoksissa ja korostavat vaalipuheissaan sen hyviä puolia, kuten lisääntyviä työpaikkoja. Eräskin heistä intoutui jopa toivomaan aseteollisuudelle Jumalan siunausta!

USA:ssa on nykyään syntynyt myös ns. aivoriihiä, parlamentin ulkopuolisia työryhmiä, jotka laativat mahdollisisten sotilaallisten operaatioiden tarve- ja kustannuslaskelmia. Poliittiset päättäjät tekevät sitten tällaisten asiantuntijaryhmien 'tutkimusten' perusteella aseteollisuutta tukevia päätöksiään.

Öljy-yhtiöt

Myös öljyteollisuudella on huomattavan paljon valtaa. Sarjassa 'Globaali ympäristöhistoria' kerrottiin, miten jo muinaiset roomalaiset tiesivät, että lyijy on myrkyllistä ja tekee ihmisistä tyhmempiä. Moottorin nakutusongelmat ratkaistiin USA:ssa 1920-luvulla lisäämällä bensiiniin alkoholia. Tällainen bensiini oli yleisessä käytössä kunnes eräs yhtiö alkoi markkinoida bensiiniä, johon oli lisätty lyijyä nakutuksen estämiseksi. Asiantuntijat varoittivat lyijyn vaarallisuudesta, ja yhtiö lupasi kustantaa siihen liittyvän tutkimuksen ehdolla, ettei siinä saanut puhua lyijystä, vaan ainostaan kyseisen yhtiön tuotemerkistä. Rahoittajan ehdoilla tehty tutkimus tietenkin vähätteli lyijyn haittavaikutuksia ja USA:n lääkintöviranomaisetkin höynähtivät uskomaan lyijybensiinin vaarattomuuteen. Kun se sitten levisi Eurooppaan, täkäläiset tahot eivät vaivautuneet tekemään omia tutkimuksiaan, vaan luottivat jenkkien laatimiin. Niinpä kesti vuosikymmeniä, ennen kuin asia tuli uudestaan ajankohtaiseksi.

Historiankirjat ja kansallinen identiteetti

Ohjelmassa 'Eurooppalaista etsimässä' pohdittiin kysymystä, mikä oikeastaan on eurooppalainen ihminen? Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, ettei selvää yhteistä nimittäjää löydy. Kautta historian Euroopan kansat ovat tapelleet toisiaan vastaan. Euroopassa puhutaan lukuisia kieliä ja kansoilla on erilaisia kulttuuritaustoja. Niinpä eurooppalaisen identiteetin aikaan saamiseksi on luotava jokin keinotekoinen kuva eurooppalaisuudesta. Pohdinnassa tuotiin esiin se häkellyttävä seikka, että itse asiassa jokainen Euroopan valtio on omassa itsenäistymisvaiheessaan joutunut luomaan tällaisen keinotekoisen identiteetin. Se nähtiin tarpeelliseksi, jotta olisi jotain, millä itsenäistymispyrkimyksiä voitiin perustella. Kansakunnan identiteetin luomisesssa on aina käytetty laajamittaista 'valistusta' eli tietyn suuntaista propagandaa, jota sitten on levitetty koululaitoksen ja yleisten tiedotusvälineiden suosiollisella myötävaikutuksella. Historiankirjoja ei ole kirjoitettu uudelleen ainoastaan totalitaarisissa maissa!

Isoveli valvoo?

"Tunnussanamme on voima ja teeskentely. Valtiollisissa asioissa voittaa vain voima, varsinkin jos se on yhdistynyt kyvykkyyteen, joka on välttämätöntä kansan johtamisessa. Väkivalta on ensimmäinen periaate, ja viekkaus sekä teeskentely ovat sellaisen hallituksen voimakeinoja, joka ei halua alistua jonkun uuden mahdin alle. Tämä paha on ainoa keino päämäärän saavuttamiseksi, pääsemiseksi pahasta hyvään. Älkäämme siksi kavahtako lahjomista, petosta ja kavalluksia, jos ne voivat auttaa meitä pääsemään päämääräämme. Valtiotaito vaatii kykyä osata pelkäämättä ryöstää toiselta omaisuus, jos sen avulla saatetaan toiset kuuliaisiksi ja saavutetaan valtaa." (Protocols of the Learned Elders of Zion)

Myrkynkylvöä!

Ei ole Yhdysvaltojenkaan sodankäynti kovin reilua peliä! Tutkimus nimittäin paljasti USA:n armeijan luvattomat ihmiskokeet kemikaaliruiskutuksilla. Erään sortin terrorismia tämäkin!
http://www.verkkomedia.org/Päivitetty: 03.01.2013