Uutisia ja tapahtumia

Vuosi 2007
 

 

Kosmologian etäisyysmittari ei enää toimi

Liian kirkas supernova sekoittaa teoriat

Tähän asti on voitu arvioida sekä maailmankaikkeuden etäisyyksiä että laajenemisvauhtia tietyntyyppisten supernovien avulla. Nyt uusi supernova on kuitenkin sotkenut koko järjestelmän, sillä se loistaa paljon voimakkaammin kuin sen laskelmien mukaan pitäisi.

Tähtitieteilijöitä hämmentää supernova, joka ei sovi heidän laskelmiinsa. Muutama vuosi sitten löydetty SNLS-03D3bb on yli kaksi kertaa niin kirkas kuin sen pitäisi olla. Tyypin Ia supernovia on tähän asti pidetty eräänlaisina avaruuden lyhtypylväinä, jotka kaikki loistavat yhtä voimakkaasti. Tällaisen säännöllisen ilmiön avulla on voitu määrittää maailmankaikkeuden pitkiä etäisyyksiä.

Kun vuonna 1998 pääteltiin, että maailmankaikkeus ei ainoastaan laajene vaan laajeneminen myös kiihtyy, päätelmä perustui monista kaukaisista Ia-super­novista tehtyihin havaintoihin. Kiihtyminen on myöhemmin selitetty sillä, että maailmankaikkeus on täynnä niin sanottua pimeää energiaa, joka vastustaa painovoimaa. Pimeän energian koostumusta ei ole vielä pystytty selvittämään.

SNLS-03D3bb erottuu hohtavan kirkkaana avaruuden muuten säännöllisestä lyhtypylväsrivistä. Siten se vie pohjan menetelmältä, jolla on totuttu mittaamaan etäisyyksiä. Samalla se asettaa vaaka­laudalle niin teorian pimeästä ener­giasta kuin monta muutakin käsitystä maailmankaikkeudesta.

Koska SNLS-03D3bb on äärimmäisen kirkas, se on helppo erottaa muista vastaavista supernovista, eikä kyse ole lasku- tai mittausvirheestä. Sen sijaan voidaan olettaa, että avaruudessa on ehkä myös muita supernovia, jotka loistavat hieman tavallista voimakkaammin mutta joita ei silti välttämättä ole osattu pitää varsinaisina poikkeusilmiöinä. Tämä on saattanut aiheuttaa laskuvirheitä. Poikkeuksia on yritetty selittää kahdellakin teorialla, mutta tutkijoiden mukaan pohdittavia ongelmia on vielä jäljellä.   Lähde: Tieteen Kuvalehti 10/2007

Luomiskosmologiat voivat ratkaista avaruussukkuloiden mysteerit

Eräät uudet tekniset laskelmat näyttävät osoittavan, että tietyt luomisnäkemykseen perustuvat kosmologiat voivat ratkaista etäisten avaruusluotaimien liikkeessä havaitut poikkeamat, joille on jo vuosikymmenien ajan yritetty löytää selitystä. Sitä ei löydy Big Bang -teorian pohjalta eikä myöskään yleisesti hyväksyttyä vaihtoehtoista selitystä ole olemassa.

Vuonna 1980 tutkijat alkoivat panna merkille kaukana Pluton kiertoradan ulkopuolella kulkevien Pioneer 10 ja Pioneer 11 sukkuloiden liikkeessä outoja poikkeamia. Myöhemmin samanlaisia anomalioita havaittiin Ulysses ja Galileo -sukkuloiden liikeradoissa. Mittaukset osoittivat niiden kiertoliikkeiden hidastuvan nopeammin kuin Auringon ja planeettojen gravitaatiovoimiin perustuvat tietokonelaskelmat edellyttivät. Lisäksi poikkeama näytti vuosi vuodelta vain kasvavan.

Vihdoin vuonna 1998 tutkijat julkaisivat havaintonsa johtavissa tieteellisissä julkaisuissa. Kaikki nämä avaruusluotaimet menettivät nopeuttaan enemmän, kuin oli odotettu. Teoreetikot panivat merkille, että hidastuminen oli lähellä Hubblen valon nopeuteen liittyvää vakiota. Tämä vakio kuvaa punasiirtymän kasvua suhteessa kohteen etäisyyteen. Havainto sai aikaan suoranaisen tulvan teoreettisia laskelmia, joilla poikkeamat pyrittiin selittämään.

Joidenkin teoreetikkojen mielestä kyseessä oli vain sattuma, ja hidastumisen syy oli jokin yksinkertainen seikka, mikä saattoi johtua esim. sukkuloiden radalleen jättämistä kaasuvuodoista. Monia muitakin tulkintoja tuotiin esiin.

Big Bang -teorian mukaan avaruudella ei ole mitään keskipistettä, jota kohti tähdet ja galaksit liikkuisivat ja jota ne kiertäisivät. Raamatun mukaan avaruudella kuitenkin on keskus! Luotuaan valovuosien laajuisen vesipallon (1 Moos 1:2 "Ja Jumalan Henki liikkui vetten (oik. vesisyvyyden) päällä.") Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vesien välille erottamaan vedet vesistä" (1 Moos 1:6). Näin avaruuden laajentuminen alkoi tämän suuren 'vesipallon' keskipisteesteen tuntumasta erottaen planeetan kokoiset, vettä sisältävät pallot niiden ulkopuolella olevasta paljon suuremmasta vesimäärästä. (1 Moos 1:7)

1 Moos 1:8 lisää: "Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi." Mooseksen ensimmäiset lukijat, israelilaiset, ymmärsivät nämä taivaat avaruutena, jossa pilvien ja lintujen lisäksi sijaitsivat myös Aurinko, Kuu ja tähdet. Jako ilmakehään ja ulompaan avaruuteen on uudempi idea, mikä ei vastaa sanan alkuperäistä merkitystä.

Seuraavaksi Jumala laajensi eli levitti avaruuden. "... hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi." (Jes 40:22) Tähän laajennettuun avaruuteen voitiin sitten sijoittaa Aurinko, Kuu ja tähdet. Näin ollen 'taivaisiin' sisältyy kaikki lähtien maan pinnalta aina tähtiin asti.

Kuva vas. havainnollistaa raamatullista perus-kosmosta. 'Taivaanvahvuuden päällä' olevat vedet sijaitsevat etäisimpien galaksien ulkopuolella, eli vähintään noin 12 miljardin valovuoden etäisyydellä. Jos vedet olisivat hieman kauempana, noin 13.8 miljardin valovuoden etäisyydellä, ne olisivat punasiirtymän horisontin eli havaitsemisen rajan ulkopuolella.

Pioneerin datasta tehdyn tulkinnan mukaan noiden etäisten vesien kokonaismassa olisi noin 20 kertaa tähtien massa. Tämä vesikuori olisi kuitenkin hyvin ohut ja luultavasti jäätä, joka olisi hajonnut erittäin pieniin osasiin. Jos sen koostumus vastaisi Saturnuksen renkaita, sen vahvuus olisi vain noin 40 metriä. Vaikka nämä "taivaanvahvuuden yläpuolella" olevat vedet ovat pilvimäisen harva-aineksisia, ne kattavat niin laajan alueen, että niiden kokonaismassa on suunnattoman suuri ja pystyy siten vaikuttamaan läheisiin aurinkokuntiin omamme mukaan luettuna.

Ettemme unohtaisi maapallon osuutta kaikessa, 1 Moos 1:9 kertoo meille, että "taivaitten alapuolella" olevat vedet kokoontuivat yhteen ja muodostivat meren, josta 'kuiva maa' erottui. Koska alkuperäinen sfäärinen laajennus koski vesiä, jotka olivat kaiken keskipisteenä, näyttää siltä, että maapallo on jokseenkin koko maailmankaikkeuden keskuksessa. Ei ehkä ihan tarkasti, mutta suhteellisen lähellä sitä.

Poikkeamat johtuvat avaruuden laajenemisesta

Gravitaatioenergia vaikuttaa avaruuden kokonaisenergiaan, joten gravitaationenergian kasvaessa myös kokonaisenergia kasvaa. Lisääntynyt jännite nostaa valon nopeutta ja radioaaltojen taajuutta.

Toinen merkittävä Pioneerin antamaan tietoon liittyvä tulos on, että avaruuden 'painautuma' on niin suuri, että voidaan ajatella, että vain joitakin tuhansia vuosia sitten olisi tapahtunut voimakas aikadilataatio eli muutos valon nopeudessa. Tämä voisi selittää mm. sen, miksi etäisten galaksien valo saapuu maapallolle niin nopeasti.

Joka tapauksessa kreationistiset teoriat tarjoavat uskottavan selityksen Pioneerin ja muiden avaruusluotainten antamille poikkeaville tuloksille.
Lähde: http://www.icr.org/article/3472/

Kultasuoni syntyy ennätysajassa

Tietyissä olosuhteissa kultapitoinen neste voi nousta lähelle maanpintaa ja muodostaa kallioon esiintymän päivien tai jopa tuntien kuluessa. Tuore tutkimus kumoaa geologien aiemman käsityksen siitä, että malmijuonien synty kestää aina useita miljoonia vuosia.

Kultaa saattaa löytyä myös alueilta, joilta sitä hiljattain on turhaan etsitty. Australian pohjoispuolella sijaitsevassa tuliperäisessä saaressa tehty tutkimus nimittäin osoittaa, että kultasuoni voi tietyissä olosuhteissa syntyä vain muutamien päivien tai jopa tuntien kuluessa.

Aiemmin oletettiin, että kultasuoni muodostuu aina hitaasti. Käsitys perustui muun muassa tuliperäisten alueiden kuumien lähteiden kultapitoisuuksien mittauksiin. Oletettiin, että niissä oli syntymässä uusia kultasuonia. Pitoisuudet olivat kuitenkin niin pieniä, että merkittävän esiintymän muodostuminen vaikutti kestävän miljoonia vuosia.

Vuonna 1985 geokemisti Kevin Brown havaitsi Wairakein geotermian tutkimuskeskuksessa Uudessa-Seelannissa, että syvältä maan sisältä nousevasta kuumasta vedestä erottui sen höyrystyessä kultapitoista ainesta hyvin nopeasti. Brown päätteli tästä, että kuumissa lähteissä oleva vesi on jo menettänyt suurimmat kultapitoisuutensa, kun se on höyrystynyt maanpintaan noustessaan.

Näytteitä porausreikien kautta

Brownin esittämä hypoteesi kultasuonen nopeasta muodostumisesta osoittautui käytännössä hankalasti testattavaksi. Se onnistui vasta kaksikymmentä vuotta myöhemmin pienessä Lihirin saaressa Uuden-Guinean lähellä.

Lihirissä sijaitseva Ladolamin kultaesiintymä kuuluu maailman laajimpiin ja nuorimpiin. Kaivosyhtiö halusi turvallisuussyistä alentaa maanalaisen vesihöyryn painetta ja porasi siksi reikiä kultaesiintymän alle. Brown käytti tilaisuutta hyväkseen ja laski porausreikään titaanista valmistetun säiliön, joka otti näytteen magmasta nousevasta vedestä.

Tulos oli ällistyttävä: vesi sisälsi tuhat kertaa niin paljon kultaa kuin suurimmat pitoisuudet, joita oli mitattu kuumista lähteistä. Laskelmien mukaan joka vuosi pinnassa olevaan kultasuoneen kerrostui 24 kiloa kultaa. Tästä taas voitiin päätellä, että koko esiintymä oli muodostunut vain 55 000 vuodessa.

Sveitsin teknisessä korkeakoulussa työskentelevä Christoph Heinrich on osoittanut, että kultasuoni voi muodostua vieläkin nopeammin. Hän on kerännyt eri puolilta maailmaa kilometrien syvyydestä kvartsikiteitä ja analysoinut niiden sisältämiä mikroskooppisia nestepisaroita. Ne ovat ilmeisesti jäännöksiä liuoksesta, josta kvartsi ja kulta aikanaan saostuivat. Kultapitoisuudet ovat olleet tuhat kertaa niin suuria kuin Lihirissä.

Jos tehdään samat laskelmat kuin Lihirissä, päädytään siihen, että esiintymät voivat muodostua 55 vuodessa - tai vielä nopeammin, koska suurimpia pitoisuuksia ei ehkä edelleenkään ole mitattu.

Tulokset ovat saaneet tutkijat pohtimaan, voisiko kultapitoinen liuos työntyä pintaan äkillisessä purkauksessa ja kerrostaa kullan nopeasti päivien tai tuntien kuluessa - esimerkiksi tulivuorenpurkauksen yhteydessä. Lihirin saaressa oli tulivuorenpurkaus 400 000 vuotta sitten, mikä tukee teoriaa nopeasti syntyvästä kultaesiintymästä.   (Tieteen Kuvalehti 16/2007)

 

Hälyttävän lämmin vuosi kautta aikojen

STT-AFP-Reuters
Kymmenestä viime vuodesta on tulossa lämpimin koskaan mitattu ajanjakso maailmassa, kertoi Maailman ilmatieteen järjestö WMO torstaina.

Kuluvasta vuodesta on tulossa maailmanlaajuisesti seitsemänneksi lämpimin vuosi tilastoinnin alettua. Tilanne ori vielä hälyttävämpi pohjoisella pallonpuoliskolla, missä vuosi nousee toiseksi lämpimämmäksi ennätysvuoden 1998 jälkeen. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet myös harvinaisen voimakkaat sääilmiöt. Maailmalla on nähty niin raivoisia myrskyjä, tulvia kuin kuivuuttakin. Sään aiheuttamista tuhoista on koitunut mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä.

WMO:n mukaan ilmaston lämpenemisen seurauksista erityisen huolestuttava on arktisen merijään sulaminen. Merijää arktisilla alueilla kutistui tänä kesänä pienemmäksi kuin koskaan 1970-luvulla aloitettujen satelliittikuvausten jälkeen.

Vaikeimmassa asemassa ovat tulville herkät, matalat alueet kuten Bangladeshin valtio sekä jäätikköalueet kuten Himalajan vuoristo. Uudenlaiset taudit leviävät herkästi myös rannikoiden suurkaupungeissa sekä seuduilla, jotka kärsivät aavikoitumisen uhasta.   (Pohjalainen, 14.12.07

 

Saturnuksen renkaat oletettua vanhempia

SAN FRANSISCO, STT
Saturnuksen renkaat saattavat olla paljon vanhempia kuin aiemmin on uskottu, katsovat tutkijat. Aiempien tietojen mukaan renkaat olisivat muodostuneet, kun suuri kuu tai komeetta pirstoutui Saturnuksen lähellä. Cassinin lähettämät aineistot kuitenkin muuttivat tuon käsityksen.

-Huolimatta siitä, mitä ajateltiin Voyagerin (1970-luvulla keräämien) tutkimustulosten pohjalta - että Saturnuksen renkaat olisivat nuoria, ehkä vain dinosaurusten ikäisiä -meillä on tuloksia, jotka osoittavat, että renkaat ovat voineet olla olemassa yhtä kauan kuin koko aurinkokunta ja että ne tulevat olemaan vielä miljardeja vuosia, sanoi Coloradon yliopiston professori Larry Esposito BBC:n verkkosivujen mukaan.

Cassini tutki renkaita erityisellä ultraviolettispektrografilla. Se tutki renkaiden osasista heijastuvaa läpäisevää valoa.Osasten koot vaihtelivat hiekanjyvästen kokoisista aina jättilohkareisiin. Cassinin tulosten mukaan renkaat eivät ole voineet syntyä yhdestä äkillisestä tapahtumasta, koska ne ovat eri ikäisiä - osa hyvinkin nuoria. Professori Espositon mukaan tämä selittyy sillä, että renkaiden materiaalia syntyy jatkuvasti pienistä mini-kuista, jotka hajoavat renkaat muodostaviksi pienemmiksi kappaleiksi. Renkaat siis ikään kuin kierrättävät materiaaliaan, tutkijat vertasivat.   (Pohjalainen, 14.12.07)

 

Dokumenttielokuva profetian salatusta menneisyydestä

OULU
STT
Oulua 60-luvulla kuohuttaneesta uskonnollisesta liikkeestä Oulun profetiasta on valmistunut dokumenttielokuva. Elokuvassa puheenvuoron saavat niin lahkon toiminnassa mukana olleet kuin ne, jotka seurasivat tapahtumia ulkopuolelta. Sensijaan liikkeen perustajia Laila ja Aune Heinosta kameroiden eteen ei saatu. Ainoastaan sisarusten edusmies suostui kommentoimaan dokumenttihanketta puhelimessa uhkausten kera.

- Hän sanoi minulle, kannattaako tällaista tehdä. Rangaistus siitä vain tulee. En tiedä tarkalleen, mitä hän sillä tarkoitti. Mielessäni kävi, aikooko hän tulla oveni taakse, dokumentin ohjaaja Annika Nykänen naurahtaa.

Myös elokuvan leikkaaja ja toinen tuottaja Mika Ronkainen kertoo, että liikkeen puolelta on tullut epäsuoria uhkauksia ja pelottelua mahdollisella rangaistuksella.
- Ne kertovat hyvin siitä, kuinka uskonnollinen fanatismi elää yhä, Ronkainen kommentoi.

Oulun profetia tunnetaan myös heinoslaisuutena. Tällä hetkellä heinoslaisuus vaikuttaa Turun seudulla Kaarinassa, jonne Heinosen sisaret muuttivat 80-luvulla. Nykyisin liike tunnetaan nimellä Suomen esirukoilijakansan esirukoilijat ry.

Uskonnollinen liike sai alkunsa Oulun läänin hallituksen kanslistin Laila Heinosen saamasta profetiasta. Sen viesti oli, että maailmanloppu alkaa Oulusta, jos kansa ei tee parannusta. Lisäksi profetiaan kuului määräys, jonka mukaan sisarusten oli löydettävä 800000 esirukoilijaa, jotta profetia ei toteutuisi. Heinosten profetiat saivat lisäpontta, kun kolmatta maailmansotaa pelkäävät ihmiset uskoivat noottikriisin ja Oulussa sattuneen typpitehtaan räjähdyksen olevan enteitä tulevasta.

- Nämä tapahtumat säikäyttivät ihmisiä. He ajattelivat että hitto, hänhän (LailaHeinonen) tietää, mistä puhuu, Nykänen taustoittaa.

Heinoslaiset kokoontuivat visusti suljettujen ovien takana. Tämä lisäsi huhuja ja epäluuloisuutta, eivätkä kaikki liikkeestä kantautuneet tiedot kestäneet päivänvaloa. Lastensuojeluviranomaisena työskennellyt mies kertoo dokumentissa, kuinka kokouksissa mukana olleita lapsia valvotettiin öisin.

Yle TV1 esittää dokumentin 30. joulukuuta. (Pohjalainen, 9.12.07)

 

Kuuma vyöhyke laajenee hälyttävästi

PARIISI, STT-AFP
Maapallon trooppinen eli kuuma ryöhyke laajenee hälyttävää vauhtia, arvioi uusi tutkimus. Nature Geoscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa sanotaan trooppisen vyöhykkeen laajenemisen olevan uhka erityisesti Välimeren alueelle, Yhdysvaltojen eteläosille sekä Afrikan ja Australian eteläosille. Kuivuus näillä alueilla pahentuisi entisestään.

Vielä muutamia vuosia sitten tietokone-ennusteissa arvioitiin pahimmaksi mahdollisuudeksi, että trooppinen vyöhyke laajenisi vuosina 2000-2100 kaksisataa kilometriä sekä kohti pohjoista että etelää. Uuden tutkimuksen mukaan tätä vastaava muutos on jo tapahtunut ns. Hadleyn kiertoliikkeessä. Tämä syntyy, kun kevyt lämmin ilma tropiikissa nousee ylös ja kiertyy pohjoiselle ja eteläiselle pallonpuoliskolle.   (Pohjalainen, 03.12.07)

 

Väestöräjähdys uhkaa yhä

Vielä muutama vuosi sitten maapallon väestönkasvu oli globaalihuolien kärkeä, mutta nyt sitä ei mainita enää missään. Jäikö väestöpommi suutariksi? Näin kysyy Tiede -lehti Lokakuun 2007 numerossaan. Artikkeli jatkaa toteamalla, että maailman arvostetuimpiin lukeutuvat väestöasiantuntijat John Guillebaud Lontoon University Collegesta ja Anne Ehrlich Stanfordin yliopistosta vakuuttavat, että sytytyslanka palaa edelleen. Nykyennusteiden mukaan 50 köyhimmän maan väki tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin palloamme asuttanee kaikkiaan noin 2,6 miljardia silmäparia enemmän kuin nyt.

"Ehrlichin mukaan väestönkasvu sivuutetaan herkästi siksikin, että sen hillitseminen on osoittautunut eettisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti niin vaikeaksi. Kuka saa määrätä lapsiluvun? Vanhemmat, viranomaiset vai jumala? Mitä jos uskonto tai perinne kieltää ehkäisyn? Kuka maksaa valistuksen ja ehkäisyvälineet? Entä kuka huolehtii vanhempien sosiaaliturvasta, jos jälkeläisiä ei ole -tai heitä on vain vähän?"

"Vaikka valtaosa väestönkasvusta tapahtuukin kehitysmaissa, asiantuntijat varoittelevat, ettei teollisuusmailla ole varaa ummistaa silmiään. Globalisoituvassa maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Väestöpommi on kadonnut otsikoista, mutta väestögurujen mukaan ihmisiä syntyy edelleen rutkasti liikaa. "

"Väentiheys vaikuttaa olennaisesti muun muassa tropiikin metsäpeitteeseen. -Kun väki lisääntyy, metsät häviävät. Filippiinit, Honduras ja Madagaskar ovat kaljuuntuneet jo pahoin. Metsäkato uhkaa lukemattomien kasvi- ja eläinlajien selviytymistä ja myös kiihdyttää kasvihuoneilmiötä, koska sademetsiin varastoitunut hiilidioksidi vapautuu ilmakehään."

"Laurancen mukaan mitkään ponnistelut ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi eivät tule onnistumaan, elleivät naiset kaikkialla pääse käsiksi ehkäisyvälineisiin. WWF:n ja Worldwatch-instituutin arvioiden mukaan kulutamme luonnonvaroja jo nyt 20 prosenttia enemmän kuin niitä uusiutuu."

Eräs väestöongelmaan liittyvä erikoispiirre on, että väkiluku kasvaa huolimatta monista tappavista taudeista sekä aborttien suuresta määrästä. WHO:n mukaan yksin malaria ja HIV tappavat vuosittain yli 4 miljoonaa ihmistä. Alla oleva tilasto valaisee asiaa aborttien osalta.


Lähde: Tiede 9/2007
 

Ilmastonmuutos: totta vai tarua?

"Oletus ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on todisteiden valossa väärä!" Näin todettiin TV3:n 10.11.2007 uusintana esittämässä ilmastonmuutosta käsittelevässä dokumentissa. Ilmakehän lisääntyneen hiilidioksidin rooli ilmastonmuutoksen kiihdyttäjänä on ollut viime vuosina usein otsikoissa, mutta tämä brittidokumentti haastaa ajattelemaan asiat toisin. Onko hiilidioksidilla itse asiassa lainkaan merkittävää roolia ilmaston lämpenemisessä vai onko kaikki vain auringonpilkkujen aikaansaamaa - ja siis asia, johon ihmisen toiminnalla ei ole pienintäkään vaikutusta. Dokumentti on kiitetty, mutta myös laajasti kiistelty ja kohua herättänyt puheenvuoro eräästä aikamme tärkeästä ilmiöstä. Tuotanto: Wag TV / Channel Four. (Es. aiemmin 7.10.07. Ks. Ilmastonmuutos).

Verilöyly Jokelan koulussa Tuusulassa

Viisi poikaa, kaksi tyttöä ja koulun naisrehtori kuolivat keskiviikkona 7.11.07 Suomen historian pahimmassa, koulussa sattuneessa ampumadraamassa Tuusulan Jokelassa. Tekijä ampui lopuksi itseään päähän ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hän oli ennakoinut tekoaan lähettämällä nettiin YouTube - palveluun videon otsikolla "Jokela High School Massacre" sekä kuvia itsestään ase kädessä. Samassa yhteydessä oli vihaa tihkuva viesti, jossa nimimerkki Sturmgeist89 korosti väkivaltaa tehokkaimpana keinona nykyisen yhteiskuntajärjestelmän muuttamiseen. Tapahtuma herätti laajaa huomioita myös maailmalla.

"Natural Selector" -nimimerkillä hän kirjoitti olevansa täynnä vihaa ja ottavansa itselleen jumalallisen oikeuden eliminoida kelvottomia yksilöitä. Hän on ilmoittanut aatemaailmakseen sosiaalidarwinistisen elämänkatsomuksen, ihailevansa Hitleriä ja Stalinia pitävänsä elämää pelkkien sattumien tuloksena. Hänen ajattelustaan kerrotaan mm. sivuilla www.intelligentdesign.fi/2007/11/08/pekka-eric-auvisen-ajattelu ja koti.mbnet.fi/tjt2/auvinen.htm

Tuusulan ampujan kotona ihailtiin filosofi Pentti Linkolaa

TUUSULA, Hannu Miettunen

Tuusulan ampuja on saattanut saada toimintaansa vaikutteita radikaalifilosofi Pentti Linkolan tuotannosta. Hän esittää internetviesteissään hyvin samanlaisia näkemyksiä ja mainitsee Linkolan olevan harvoja suomalaisia, joita hän kunnioittaa.

Linkola on ollut jo vuosikymmeniä keskeinen aatteellinen vaikuttaja ampujan äidille. Tämä omistaa Linkolalle kotisivuillaan jopa kokonaan oman alaluvun. Nykyään kalastajana Valkeakoskella elävä Linkola vahvistaa tuntevansa ampujan äidin. Hän ei kuitenkaan usko, että kirjoituksilla olisi ollut vaikutusta pojan tekoon. Hän arvelee, että ampuja oli ottanut esikuvansa enemmänkin ulkomaiden kouluammuskeluista kuin kirjoista.

-Tuskin siinä mitään filosofiaa on ollut takana. Jos se olisi ollut suunnitelmaIIisempi ja tehokkaampi, niin ehkä sitten, Linkola tuumii. Linkola on korostanut ihmisen biologista luonnetta ja vaatinut noudattamaan myös ihmislajinsuhteen darwinistista luonnonvalintaa. Linkola on pitänyt esimerkiksi sotia ja terrorismia tervetulleina keinoina väestöongelman lievittämiseksi. Linkola halusi elvyttää eliitin käsitteen myönteisessä mielessä ja katsoi suurten massojen turmelleen kulttuurimme. Hän käytti muun muassa nimityksiä "roskaväki"ja"paarialuokka". Joulukuussa 2005 Linkola luonnehti natsismia "todella hienoksi aatteeksi". Hyvin samanlaisia ajatuksia esitti myöhemmissä internet-viesteissään Tuusulan ampuja. (Pohjalainen, 9.11.07)

Loppuun vietyä darwinismia

Lehtori Kyösti Kelhä kirjoittaaa (Pohjalainen, 9.11.07):
"Hän kokee itsensä diktaattoriksi, lähes jumalan veroiseksi yksilöksi, jolla on oikeus päättää muiden elämästä ja"kuolemasta ja eliminoida ne, jotka näkee 'epäsopiviksi, häpeäksi ihmiskunnalle sekä luonnonvalinnan virheeks'. Se on äärimmäisen fatalistista ajattelua, joka sopisi hyvin muinaiseen natsi-ideologiaan.' Se on Darwinin evoluutio-opin hirvittävä sovellus ja täysin yksioikoinen johtopäätös ... Hän haluaa, että nykyinen demokraattinen valta kumotaan ja että valta siirtyy älykkäiden ihmisten eliitille. Tämä jos mikä on vulgääriä yli-ihmisoppia, äärimmäisen vastenmielinen ja samalla poliittinen kannanotto, joka ei anna demokraattiselle järjestelmälle mitään arvoa. Hänen kuvittelemansa totuus -vain älykkäillä on oikeus elää, heikot eliminoitakoon -hallitsee hänen ajatteluansa, ja siihen hän luottaa sokeasti Tämä totuus on sumentanut hänen harkintakykynsä, hänen omantuntonsa, ja hän nostanut johtotähdekseen oman suuruudenhullun, sairaan egonsa."

Tämänkin tapauksen yhteydessä on jouduttu havaitsemaan, miten vaikutteille alttiita varsinkin nuoret ovat. Se käy ilmi mm. siitä, että Jokelan esimerkin tapaisia uhkauksia kouluihin tehtävistä iskuista on esitetty jo lukuisia. Suomen lisäksi on uhattu iskeä mm. ruotsalaisiin, englantilaisiin ja saksalaisiin kouluihin. Vaikka osa on pilailumielessä tehtyjä, mukana on ollut myös vakavasti otettavia tapauksia.

 

Lasten seksileikit Oslolaisessa päiväkodissa

OSLO, STT-NTB

Norjassa käydään kiivasta keskustelua suhtautumisesta päiväkoti-ikäisiin lapsiin ja seksuaalisuuteen. Norjalainen pedagogi ja yksityisen päiväkodin johtaja Pia Friis kannattaa vapaata ja kannustavaa suhtautumista lasten seksuaalisuuteen, ja saa tukea monilta asiantuntijoilta. Vastustajat pitävät ajatuksia jopa terveydelle vaarallisina.

Pia Friisin johtamassa oslolaisessa Bjerkealleenin päiväkodissa lapset saavat kulkea alastomina, jos he niin haluavat.
-Monet ajattelevat, ettei seksuaalisuus ole osa lasten elämää. Mutta kyllä se on. Siitä syystä lasten seksuaalileikkejä ei pidä lopettaa, vaikka niitä leikittäisiin päiväkodissakin, hän sanoi norjalaislehti Dagbladetille tiistaina. Eikä hänen johtamassaan päiväkodissa leikkejä keskeytetä.

-Lapset saavat katsella toisiaan ja tutkailla toistensa kehoa. He voivat leikkiä tohtorileikkejä, äiti ja isä -leikkejä, peppuleikkejä, rakasteluleikkejä, he voivat tanssia alastomina ja onanoida. Ei sellaista pidä lopettaa.

Leikeillä on kuitenkin rajansa. Yhtenä tärkeänä periaatteena on, että ketään ei saa pakottaa mihinkään. -Toisia ei saa pakottaa, ja henkilökunnan on pidettävä huolta siitä, etteivät isommat lapset pakota pienempiä omiin leikkeihinsä.

Friis on sen sijaan huolestunut henkilokunnan valmiuksista käsitellä lasten seksuaalisuutta. -Aivan varmaa on, että lapset ennen pitkää haluavat leikkiä seksuaalileikkejä ja tutkailla toisiaan päiväkodissa. Mutta jos henkilökunta silloin tulee epävarmaksi, tämä epävarmuus tarttuu myös lapsiin.

Ruusuja ja risuja

Friis saa tukea norjalaiselta psykologilta ja seksologilta Thore Langfeldtilta ja perheterapeutti Jesper Juulilta.
-Lasten on saatava tutustua seksuaalisuuteen, muuten voi käydä hullusti. En voi ymmärtää, miksi ihmiset reagoivat kielteisesti Bjerkealleenin päiväkodin käytäntöön.

Langfeldt katsoo, että avoimesti seksuaalisuuteen suhtautuvat lapset pystyvät helpommin kertomaan esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
-Monet provosoituvat lasten seksuaalisuudesta. Minusta on kuitenkin hyvä käsitellä asiaa avoimesti, sanoo puolestaan Juul.

Edistyspuolueen perhepolitiikan asiantuntija Karin Ståhl Woldseth on sen sijaan tyrmistynyt.
-Luulin aluksi että kyseessä on pila. Seksuaalileikit eivät kuulu päiväkotiin. Lasten ei tarvitse joutua alttiiksi tällaiselle päiväkodissa. Meidän mielestämme se on suorastaan terveydelle vaarallista, Woldseth katsoo.   (Pohjalainen, 17.10.07)

Tällaisten käytäntöjen yleistyminen on eräissä piireissä nähty olevan seurausta edeltä suunnitellusta ja ohjatusta toiminnasta.  

Maailma vuonna 2007

Samoihin aikoihin, kun Neuvostoliitto lähetti ensimmäisen satelliitin Sputnikin maata kiertävälle radalle, venäläiset lehtimiehet Mihail Vasiljev ja Sergei Gushsthev haastattattelivat liki kolmeakymmentä neuvostoliittolaista eri alojen tiedemiestä. Näitä pyydettiin kertomaan omien tieteenalojensa tulevaisuudennäkymistä 50 vuoden tähtäimellä. Haastattelujen tuloksena syntyi kirja Maailma vuonna 2007, joka julkaistiin myös suomeksi vuonna 1960.

Ympäristöongelmiin ei ollut vielä havahduttu ja teknologian voittokulku nähtiin yltiöpositiivisessa valossa. Neuvostoinsinöörien uljaana missiona oli muokata maapalloa ihmisen tarpeisiin. Seuraavat lainaukset ko. kirjasta osoittavat neuvostotieteessä tuolloin vallinnutta suorastaan rajatonta uskoa ihmisen kykyyn parantaa maailmaa:

"Tulevaisuuden maantiede ryhtyy ensiksi yksityisten maakuntien ja sitten kokonaisten mannerten uudelleenjärjestelyyn. Lämpimiin merivirtoihin kohdistuneiden tutkimusten perusteella pystytään jo nykyisin ennustamaan, millä tavoin kokonaisten rannikkoalueiden ilmasto muuttuu, jos virtojen suuntaa muutetaan. Todennäköisesti tekevät tulevaisuuden maantieteilijät johtopäätöksensä näistä tiedoista ja alkavat merivirtojen lisäksi muutella myös ilmavirtauksia. "

"Pohjois-Siperian maankamara, joka ei koskaan sula, lämmitetään, ja siten käy ehkä myös Kanadan ja Grönlannin. Monien maiden mannermainen ilmasto tehdään lauhemmaksi. Mies, joka tällaista suunnittelee ja joka on kytkinkammen ääressä, on ennen kaikkea maantieteilijä. Hän on muuttunut vaatimattomasta tiedemiehestä uuden luojaksi."

"Hyökkäys aavikoita vastaan on käynnissä. Se päivä ei olekaan kaukana, jolloin jäljellä on enää korkeiden aitojen suojelemia aavikkoja. luonnonsuojelualueina. Oppilaat ja matkailijat katselevat niitä menneen ajan muistomerkkeinä, viimeisenä muistona luonnon typeryydestä."

Jos jo edellä oleva teksti osoittaa melkoista ylimielisyyttä ja yltiöpäisyyttä, se vielä huipentuu seuraavassa lausumassa:

"Saammeko jo näiden tosiseikkojen perusteella väittää, että jokainen keskitason insinöörikin olisi pystynyt suunnittelemaan maapallon järkevämmin? "

Nämä suuret luulot karisivat pian, ja neuvostojärjestelmän romahdettua havahduttiin näkemään 'keskitason insinöörien' tekemien virheratkaisujen järkyttävät seuraukset. Ympäristötietoisuuden nousu sekä sellaiset suuren mittaluokan ympäristöongelmat kuten Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus ovat vähitellen heikentäneet uskoa ihmisen ja teknologian kaikkivoipaisuuteen. (Pohjalainen, 07.10.07)

 

Ilmastonmuutos: totta vai tarua?

Hiilidioksidin rooli ilmastonmuutoksen kiihdyttäjänänä ja erityisesti ihmisen osuus siinä, asetettiin taas kerran kyseenalaiseksi MTV3:n 7.10.2007 esittämässä brittidokumentissa. (Asiaa pohdittiin jo vuonna 2005)

Eräs ilmastotutkija tiivisti asian toteamalla: "Hiilidioksidi ei muuta ilmastoa. Ei se ole muuttanut ennenkään." Tällä hän viittasi mm. jäätikkötutkimuksiin ja menneiden vuosisatojen historiasta paljastuviin tosiseikkoihin. Esimerkiksi vuosien 1940 - 1970 välisenä aikana lämpötila laski, vaikka hiilidioksidipäästöt moninkertaistuivat!

Ilmakehän kasvihuonekaasuista 95% on vesihöyryä; hiilidioksidia on vain muutama tuhannesosa. Ihmisen osuus siitä on muutaman prosentin luokkaa, eli kaikkiaan häviävän pieni.

Valtameristä tiedetään vapautuvan hiilidioksidia ilmaston ja sen myötä merien lämmetessä. Tilastojen mukaan hiilidioksidin määrä lisääntyy satojen vuosien viiveellä, minkä uskotaan johtuvan siitä, että syvien merien kauttaaltaan lämpenemiseen kuluu aikaa.

Monet tutkijat ovat panneet merkille, että auringonpilkkujen määrä on suorassa suhteessa ilmaston lämpötilaan. Esim. ns. pienen jääkauden aikana auringonpilkut olivat harvassa. Niinpä jotkut tutkijat uskovatkin, että ilmastonmuutokset johtuvat Auringon toiminnasta. "Aurinko muuttaa ilmastoa, hiilidioksidilla ei ole merkitystä" totesi eräs tutkijoista.

Dokumentti toi esiin myös erään (lähes kaikkeen tieteelliseen tutkimukseen liittyvän) seikan: "Kilpailemme kaikki määrärahoista!" Kymmenet tuhannet työpaikat ovat riippuvaisia myönnetyistä apurahoista. Niistä taas päättävät lähinnä poliitikot.

Ympäristöliike on pohjimmiltaan poliittinen jatke aiemmalle vasemmistolaiselle ajattelulle. Kehitysmaiden edustajien mielestä se ei kuitenkaan edistä köyhien asiaa:

"Ympäristöliike estää kehitysmaita kehittymästä.." totesi eräs afrikkalainen tutkija. Hänen mielestään aurinkopaneelien ym. käyttö on tehotonta. Hän kysyy ihan aiheellisesti: "Miten niillä muka ratkaistaisiin terästehtaiden ym. perusteollisuuden energiatarpeet?" Niinpä niin. Ne tuskin riittäisivät edes kodinkoneiden ja valaistuksen vaatiman sähkön tuottamiseen.

 

Bioenergiakaan ei ole ongelmatonta.

Tämä tuli jälleen esille television Ulkolinja-ohjelmassa 07.10.07. Jos polttoaineena käytetty bensiini halutaan korvata etanolilla, yhden ongelmista muodostaa jo raaka-aine. Sopivina pidetyt maissi ja sokeriruoko vaativat ensiksikin suuren osan ravinnon tuottamiseen tarvittavasta viljelypinta-alasta. Tämä yhdessä etanolin lisääntyvän kysynnän kanssa johtaa viljan hinnan kallistumiseen, millä on seurausvaikutuksensa erityisesti köyhissä maissa.

Maissin jalostus etanoliksi on monivaiheinen prosessi. Kylvö- ja korjuutyö sekä mm. tuholaistorjunta tapahtuvat pääasiassa fossiilisia polttoaineita käyttävien koneiden avulla, mistä tietenkin syntyy hiilidioksidipäästöjä. Lisää päästöjä syntyy vielä varsinaisessa etanolin teollisessa valmistustusprosessissa, missä energiaa käyttävien koneiden lisäksi mm. hiivan ja sokerin käyminen tuottaa hiilidioksidia. Onkin laskettu, että etanolin valmistamisessa syntyy enemmän hiilidioksidipäästöjä, kuin sen käyttö polttoaineena vähentää sitä.

Brasilian sokeriruokoviljelmät puolestaan ovat lyhyessä ajassa tuhonneet valtavat alueet sademetsiä. 'Sokeriparonit' ovat ajaneet suuren osan paikallisväestöä omilta maatilkuiltaan ja saaneet heidät suoranaiseen maaorjuuteen omille viljelmilleen.

Erään tutkijan mukaan polttoaineiden kulutus kasvaa jatkuvasti, ja "vaikka muuttaisimme kaikki viherkasvimme biopolttoaineiksi, se ei riitä kattamaan kuin pienen osan kulutuksesta."

 

Uusi tutkimus kyseenalaistaa biopolttoaineiden hyödyt

LONTOO, STT
Maissista ja rapsinsiemenistä valmistettavat biopolttoaineetvoivat olla ympäristölle jopa haitallisempia kuin tavanomaiset bensat, kertoo brittilehti Times. Edinburghin yliopiston tutkijaryhmän tekemissä mittauksissa nämä biopolttoaineet tuottivat palaessaan 50-70 prosenttia enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiiliset polttoaineet. Erityistä huolta herättivät biopolttoaineiden typpioksidipäästöt.Nesaattoivat olla peräti kaksi kertaa suuremmat kuin mitä esimerkiksi ilmastopaneeli IPCC on omissa laskelmissaan tähän asti arvioinut. Typpioksidi on jopa 300 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Uudemman sukupolven biopolttoaineet kuitenkin menestyvät vertailussa tavanomaista bensiiniä ja dieseliä paremmin.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että tarkkaa selvitystyötä kasvihuonepäästöistä ja niiden vähennyskeinoista tarvitaan edelleen.
-On tehtävä rationaalisia päätöksiä eikä pidä hötkyillä, vaikka jokin toimenpide näyttäisikin päällisin puolin vähentävän päästöjä, kommentoi professori KeithSmith. Tutkimus julkaistaan Atmospheric Chemistry and Physics-lehdessä. (Pohjalainen, 23.09.07)

 

Nanopartikkelit voivat mullistaa rokotukset

Sveitsiläiset tutkijat raportoivat arvostetussa tiedelehdessä rokotukset mullistavasta uudesta keksinnöstä. Se perustuu nanoteknologiaan eli pienen pienten partikkelien käyttöön. Normaalistihan rokotuksissa on käytetty suurta määrää bakteerien tai virusten osia. Rokotteiden ongelma on ollut niiden säilyvyys. Kuumissa kehitysmaissa liian monet rokotteet menettävät tehonsa lämpimässä ennen kuin ne ehditään antaa.

Tässä keksinnössä tarvitaan vain pieni määrä mikrobien osia, jotka liitetään nanopartikkeleihin. Nanopartikkelit kulkeutuvat muutamassa minuutissa rokotuspaikalta imusolmukkeisiin. Tutkijat ovat käyttäneet hyödyksi modernin immunologisen tutkimuksen tietoja rokotuksen kannalta tärkeistä dendriittisoluista. Nanopartikkelit on nimittäin tehty sellaisiksi, että ne hakeutuvat juuri dendriittisolujen sisään ja käynnistävät niiden kautta taudilta suojaavan immuunivasteen. Tutkijat ovat päällystäneet partikkelit siten, että immuunijärjestelmän ei pitäisi myöskään ylireagoida. Joihinkin rokotuksiin voi liittyä haittavaikutuksia, kun immuunijärjestelmä on liian voimakas. Nanopartikkeleita käytettäessä haittavaikutusten pitäisi olla minimaalisia.

Mutta mikä parasta nanopartikkeleihin voidaan liittää helposti minkä tahansa mikrobin osia. Sama teknologia sopii siis bakteereihin, viruksiin ja esimerkiksi malarialoiseen. Tutkijoiden mukaan rokotteiden valmistamiseen ei myöskään enää tarvittaisi kalliita kehitrysprosesseja. Tarvitaan vain joitakin mikrobin osia, jotka liitetään nanopartikkeleihin. Näin tuotetun rokotteen hinta olisi vain yhden dollarin luokkaa. Eikä tarina lopu vielä tähän. Tutkijat vakuuttavat, että yksi ainoa rokotuskerta riittäisi saamaan pysyvän immuunivasteen.

Tutkimus tuntuu ensi lukemalta liian hyvältä ollakseen totta. Joten jäitä hattuun ja odotellaan rauhassa jatkotutkimuksia. Mutta olipa keksinnön tulevaisuus mikä tahansa, tutkimusta lukiessa tuntui pitkästä aikaa siltä, että nanopartikkeleissa piilee mahdollisuudet merkittävään läpimurtoon rokotusten kehittämisessä. (Nature Biotechnology / Pohjalainen / Tosi-liite 06.10.07)

 

Yllätysteksti varmisti Raamatun henkilön

British Museumissa tehtiin kesällä poikkeuksellinen löytö. Wienin yliopiston assyriologian professori Michael Jursa kävi rutiininomaisesti jokavuotiseen tapaansa läpi nuolenpääkirjoituksia etsien muinaisia tilikirjoja. Hän poimi käteensä pikkuruisen savitaulun -ja siinä se oli: tieto, jota alan tutkijat tuoreeltaan kiirehtivät luonnehtimaan "vuosisadan läydöksi".

Nuolenpääkirjoitus kertoi, kuinka Nebo-Sarsekim, Babylonian kuninkaan Nebukadnesarin pääeunukki, lahjoitti vuonna 595 Esangilan temppeliIle 750 grammaa kultaa. Nebo-Sarsekim nousee merkkihenkilöksi siksi, että hänet mainitaan Vanhassa testamentissa. Profeetta Jeremian kirja kertoo, että Nebo-Sarsekim toimi Nebukadnesarin päämiehenä, kun tämä vuonna 587 ennen ajanlaskun alkua valloitti Jerusalemin ja kuljetti juutalaisten parhaimmiston Baabelin vankeuteen Babyloniin (Jer. 39:3)

-Meidän on katsottava Raamatun kirjoituksia uusin silmin. Näin pienen yksityiskohdan varmistuminen vihjaa, että perimätiedossa on luultua enemmän todenperäistä ainesta, kommentoi British Museumin Irving Pinkel Daily Telegraph -lehdessä. (Tiede 7/2007)

 

Valtava aukko maailmankaikkeudessa

Maailmankaikkeudesta on löytynyt valtavan suuri tyhjä tila. Siellä ei ole galakseja, tähtiä, eikä edes pimeää ainetta. Vaikka vastaavia autiuksia on havaittu aiemminkin, on uusimmassa tulokkaassa poikkeuksellista sen koko -tyhjän tilan läpimitta kun on huimat miljardi valovuotta. Hämmentävästä löydöstä kertoi Minnesotan yliopiston tutkijaryhmä, joka havaitsi sen VLA-teleskoopin keräämien tietojen avulla.

-Kukaan ei ole aiemmin havainnut näin isoa autiota aluetta, emmekä mekään odottaneet, että se voisi olla näin valtaisa, kommentoi professori Lawrence Rudnick

Autio alue sijaitsee Eridanuksen tähdistössä, joka on Orionin tähdistön lounaispuolella noin 6-10 miljardin valovuoden päässä Maasta. (STT/Pohjalainen, 25.8.07)
Asiasta myös sivulla http://www.avaruus.fi/

Lisäys:
Hieman myöhemmin kerrottiin Tiede-lehdessä (8/10), että uutiset tästä avaruuden aukosta ovat hieman liioiteltuja. Itse asiassa aukkoa ei ole varsinaisesti havaittu, vaan kyse on eräiden mittausten tulkinnasta. Kosmisessa taustasäteilyssä tämä alue on todettu muuta ympäristöä kylmemmäksi, minkä yksi teoreettinen selitys voisi olla tyhjä tila. Toistaiseksi asiasta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa.

 

Etelä-Aasian tulvissa jopa 1400 kuollutta

DHAKA/NEW DELHI, STT-AFP-DPA-Reuters

Etelä-Asiaa koettelevissa tulvissa kuolleiden määrä nousi lauantaina jo lähes 1400:aan. Tulvat ovat vaatineet eniten ihmishenkiä Intiassa, missä YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan oli perjantaihin mennessä saanut surmansa yli 1 100 ihmistä. Avustusjärjestöt vetosivat ulkomaihin avun saamiseksi miljoonille ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa pahiten kärsineissä Intiassa, Bangladeshissa ja Nepalissa. Viranomaisarvioiden mukaan lähes 25 miljoonaa ihmistä jäänyt kodittomaksi tulva-alueilla.

-Katastrofin laajuus tekee ongelmasta ennennäkemättömän haastavan, Unicef totesi lausunnossaan. Järjestön mukaan alueelle tarvitaan kipeästi puhdasta juomavettä, lääkkeitä ja muita perustarvikkeita. Intiassa pohjoisen Biharin osavaltion viranomaiset kuvailivat tilanteen alueella olevan pahin 30 vuoteen.

-Perheemme selvisi viikon puhvelin maidolla. Nyt puhveli ei enää tuota maitoa koska se ei ole saanut ruokaa päiväkausiin, kertoi Biharissa asuva Maghu Yadav.

Lähes puolet Bangladeshista tulvii

Kesäkuusta syyskuulle kestävät monsuunisateet nostattavat vuosittain tulvia Etelä-Aasiassa. Tämänvuotisia tulvia on kuitenkin kutsuttu pahimmiksi miesmuistiin. Bangladeshissa tulvavedet ovat peittäneet lähes puolet maan pinta-alasta. Veden vallassa on kaksi kertaa Belgian kokoinen alue. Hallitus on lähettänyt armeijan joukkoja auttamaan avustusoperaatiossa, jota vaikeuttaa pula veneistä. Joillekin alueille apua on pitänyt toimittaa ilmateitse. Silti lukematon määrä ihmisiä on yhä oman onnensa nojassa.

-Olemme käytännössä nähneet nälkää monta päivää, mutta vaikuttaa siltä ettei kukaan tule auttamaan meitä, kertoi bangladeshilainen Majeda Begum, jonka tulvavedet olivat ajaneet viisivuotiaan lapsenlapsen kanssa talon katolle.

Nälkä lietsoo levottomuuksia

Tulvaveden mukana leviää sairauksia, joiden pelätään puhkeavan tautiepidemioiksi. Intiassa sairaalat ovat jo täynnä.Tulvakatastrofin aiheuttamien vahinkojen täysi laajuus paljastuu kuitenkin vasta myöhemmin. Vaikutus alueen ruokatalouteen saattaa ollajärisyttävä, koska elintärkeät riisipellot ovat monin paikoin tuhoutuneet. Nälän lietsomia levottomuuksia on jo puhjennut monin paikoin. Intiassa tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Biharin maakunnassa yhden kyläläisen saatua surmansa poliisin luodeista yhteenottojen aikana. Tulvaongelmaan ei ole luvassa nopeaa ratkaisua, sillä ensi viikoksi Etelä-Aasiaan on luvassa lisää rankkasateita.   (Pohjalainen, 5.8.07)

Ruotsin kirkko 'kohotti profiiliaan'

TUKHOLMA STT- AFP - TT

Tukholman vuotuinen Gay Pride-marssi keräsi lauantaina ennätysmäisen runsaasti korkean profiilin osanottajia. Marssihumussa oli mukana lukuisia ministereitä, kuten talousministeri Anders Borg, ja kolmisenkymmentä luterilaisen kirkon pappia.

- On korkea aika antaa kirkolle vähän positiivistakin mainosta, kommentoi kappalainen Ann-Cathrin Jarl. Ruotsin luterilainen kirkko hyväksynee ensi vuonna uudet säädökset, jotka sallivat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Järjestäjien mukaan tapahtumaan osallistui noin 60 000 marssijaa --katsojia oli reitin varrelle kerääntynyt liki puoli miljoonaa. Teemana oli tällä kertaa urheilu, ja tavoitteena oli muistuttaa urheilumaailmaa vielä varsin usein vaivaavasta homofobiasta. Lauantaina järjestettiin Gay Pride -marssi myösAmsterdamissa, jossa osallistujia oli arviolta 250 000.  (Pohjalainen, 5.8.07)

Mitä aika on?

Tätä kyseltiin professori Michio Kakun juontamassa kaksiosaisessa dokumentissa: Aika, neljäs ulottuvuus (TV1, Prisma, 16-23.:07.07). Kakun mukaan aika on luonnon suurimpia arvoituksia. Kaikkialla luonnossa on biologisia kelloja, jotka säätelevät tapahtumia, joskus hyvinkin tarkasti.

Ihmisenkin aivoista on löytynyt vuorokausirytmiä ja ajantajua sääteleviä alueita. Niiden toimintakin muistuttaa suuresti mekaanista kelloa, tuhansien aivosolujen sykkiessä erittäin nopeasti. Vaikka ihminen ei tiedosta itse kellon olemassaoloa, hänen aivonsa 'laskevat' tapahtumaan kuluneen ajan sen perusteella, montako värähdystä siihen kului. Kellon 'käyntinopeus' voi tietyissä tilanteissa muuttua, joten esim. vaaran uhatessa (stressihormonien vaikutuksesta) ajan kulku tuntuu hidastuneen. Joidenkin kemiallisten aineiden vaikutus voi taas olla päinvastainen.

Ajankulun tajuaminen on tärkeämpää kuin voisi kuvitella. Elämme nykyhetkessä, mutta muistamme mennyttä, ja juuri se tekee elämästämme mielekästä. Ohjelmassa esiintyi eräs Clive Wearing -niminen mies, entinen kapellimestari, jonka muisti (aivovamman johdosta) ulottui vain muutaman sekunnin päähän. "En muista yhtään mitään", totesi Clive. Ainoa henkilö, jonka hän tunsi, oli oma vaimo. Merkillistä kyllä, nuoruudessa opittu pianonsoittotaito oli säilynyt.

Tutkijat ovat tulleet myös siihen tulokseen, että yleinen tuntemus ajan nopeammasta kulumisesta ihmisen vanhetessa ei ole pelkkä uskomus, vaan johtuu biologisen kellon muuttuneesta käyntinopeudesta.

Kullakin lajilla on oma elinaikansa. Päivänkorento elää yhden päivän, hiiri kaksi vuotta, eräät kilpikonnat 500 vuotta ja vihnemänty jopa 5000 vuotta. Ihmisellä maksimi on 120 vuotta. Toisaalta erään tutkijan mukaan hiivasoluyhdyskunta voi elää periaatteessa ikuisesti. Tämän perusteella hän päätyi väittämään, ettei geeneissä ole kuolemaa koskevaa ohjelmaa, se vain tapahtuu!

Miksi sitten vanhenemme? Syyn uskotaan nyt olevan solujen 'voimalaitoksissa', mitokondrioissa, jotka eri lajeilla tuottavat erilaisia määriä ns. vapaita radikaaleja, jotka vahingoittavat geenejä. Vanhenemista voitaisiin siis hidastaa estämällä näiden radikaalien toimintaa. Juontaja totesi sitten:

"Vanhenemisen välttäminen on mahdollista, ja ratkaisu löytyy geeneistä!"

Ohjelman tekijät eivät ehkä olleet huomanneet, että tämä toteamus itse asiassa kumosi aikaisemmin esitetyn väittämän, ettei vanheneminen liity geeneihin.

Sukkulamadoille tehtyjen geenimanipulaatioiden avulla niiden ikä saatiin joissakin kokeissa pidennettyä jopa kuusikertaiseksi. Vastaavia kokeita aiotaan tehdä hiirillä. Eräs naistutkija hehkuttikin:

"Ihmisen ja hiiren geenit ovat 97 -prosenttisesti samoja. Mitkä näköalat se avaakaan ihmisen iän pidentämiselle!"

Erään toisen tutkijan mukaan "tarvitsee vain tehostaa omien geeniemme toimintaa", jotta voimme elää ehkä jopa satoja vuosia. Ja hän lisäsi vielä: "Luulen tietäväni, miten se tehdään!"

Tämä ei ole ensimmäinen eikä tuskin viimeinenkään kerta, jolloin tällaisia kaavailuja on tehty. Taitavatpa vain jäädä lähinnä science fiction -asteelle!

 

Paavi: Protestantit ja ortodoksit vajavaisia

VATIKAANI
STT-Reuters-AFP-DPA

Vatikaani julkisti tiistaina kannanoton, jonka mukaan muut kristilliset kirkot kuin katolinen kirkko ovat vajavaisia, koska ne eivät tunnusta paavin asemaa kristillisen kirkon johtajana. Vatikaanin mukaan katolinen kirkko on "ainoa oikea Kristuksen kirkko".

Vatikaanin mukaan erityisesti uskonpuhdistuksen myötä syntyneet protestanttiset ja anglikaaniset kirkot ovat siinä määrin vajavaisia, että niistä ei voida käyttää ollenkaan kirkko-nimitystä. Sen sijaan protestanttiset ja anglikaaniset kirkot ovat "seurakunnallisia yhteisöjä".

Vatikaani haluaa tiistaina julkaisemallaan 16-sivuisella tekstillä oikaista virheellisiä ja epäselviä tulkintoja katolisen kirkon ja muiden uskonsuuntausten välisestä suhteesta. Tekstin julkaisi katolisen kirkon oppijärjestelmää valvova elin, ja sen on vahvistanut itse paavi Benedictus XVI. Vatikaanin kannanotto herätti arvostelua saksalaisten protestanttien keskuudessa. Kannanoton katsottiin vahingoittavan pahasti kirkkokuntien välistä ekumeenista yhteistyötä.

-Mahdollisuus lähentymiseen näyttää jälleen vetäytyneen kaukaisuuteen, Saksan evankelisen kirkon johtaja, piispa Wolfgang Huber sanoi. Hänen mielestään kannanotto väheksyy protestanttisia kirkkoja. Myös Venäjän ortodoksisen kirkon mukaan kannanotto on takaisku kirkkokuntien väliselle dialogille. Ortodoksisen kirkon mukaan katolinen kirkko on jämähtänyt vuoden 1054 asetelmiin. Tuolloin Rooman ja Konstantinopolin kirkot julistivat toisensa kirkonkiroukseen.

Nyt julkaistu teksti on sisällöltään hyvin samankaltainen kuin vuonna 2000 julkaistu Dominus Iesus -kannanotto. Tuolloin katolisen kirkon oppijärjestelmää johtavan elimen johtajana toimi kardinaali Joseph Ratzinger eli nykyinen paavi Benedictus. Noustessaan paaviksi keväällä 2005 Benedictus asetti dialogin muiden uskontojen kanssa yhdeksi kautensa päätavoitteeksi.   (Pohjalainen, 11.07.07)

Vatikaanin väheksyntä tyrmistyttää luterilaisia

HELSINKI, STT

Luterilainen maailmanliitto ilmaisi keskiviikkona tyrmistyksensä Vatikaanin kannanotosta, jonka mukaan katolinen kirkko on "ainoa oikea Kristuksen kirkko". -Vaikkakaan Vatikaanin kanta ei ole uusi, olemme surullisia ja pettyneitä siitä että se nousee jälleen esiin nyt, kun ekumeeninen yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia, sanoi pääsihteeri Ishmael Noko maailmanliiton lausunnossa.

Vatikaanin tiistaisen kannanoton mukaan muut kirkot kuin katolinen kirkko ovat vajavaisia, koska ne eivät tunnusta paavin asemaa kristillisen kirkon johtajana. Noko korosti, että luterilainen kirkko on kuitenkin yhä sitoutunut jatkamaan vuoropuheluakatolisen kirkon kanssa.   (Pohjalainen, 12.07.07)

Kommentti:

Näyttää siltä, että mikäli ekumenia toteutuisi, se tapahtuisi katolisen kirkon ehdoilla ja muut kirkkokunnat joutuisivat tinkimään omista erityiskorostuksistaan. Tässä visiossa katolisuudesta tulisi salaliittoteorioiden ennustama maailmanlaajuinen uskonto, joka sekin lopulta tavalla tai toisella tuhottaisiin.

 

CIA:lla synkkä historia

WASHINGTON, STT-Reuters-AFP-DPA

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA julkaisi tiistaina lähes 700 sivua aineistoa, joka paljastaa CIA:n muun muassa toimineen yhteistyössä mafian kanssa Kuuban johtajan Fidel Castron surmaamiseksi sekä suunnitelleen salamurhia ulkomailla. Dokumenttien paljastamista, myös laittomista teoista kertovista tiedoista valtaosa on tullut ilmi jo aikaisemmin kongressin kuulemisissa. Keskustiedustelupalvelun johtajan Michael Haydenin mukaan paperit haluttiin kuitenkin julkistaa, jotta keskustiedustelupalvelun menneisyyttä peittävä "salaisuuden verho" hälvenisi.

MyösYhdysvaltojen kansallisarkisto on vaatinut raportteja julki jo vuosien ajan. CIA:ta on erityisesti presidentti George W. Bushin valtakaudella syytetty salailusta ja tietojen pimittämisestä. -Dokumentit antavat-näkymän hyvin erilaiseen aikaan ja hyvin erilaiseen laitokseen. Suurin osa tiedoista ei ole imartelevia, mutta ne ovat CIA:nhistoriaa, totesi Hayden. (Pohjalainen. 28.06.07)

Kaupunkien kasvu huikeaa

Kaupungit kasvavat ennennäkemätöntä vauhtia ja jo ensi vuonna ensimmäistä kertaa historiassa yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kasvu onkin vuosisadan merkittävin kehitykseen vaikuttava tekijä, todetaan YK:n väestörahaston UNFPA:n tuoreessa raportissa. Kaupungistuminen tuo mukanaan ongelmia, mutta myös kehityksen mahdollisuuksia. Köyhyys korostuu kaupungeissa, mutta tästä huolimatta kaupunki tarjoaa syrjityille ryhmille toivon paremmasta elämästä.

-Suuri osa kaupunkien kasvusta on köyhiä. Köyhien määrä kasvaa nopeammin kaupungeissa kuin maaseudulla, muistutti UNFPA:n varapääjohtaja Mari Simonen keskiviikkona raportin julkistamistilaisuudessa Helsingissä. Ensi vuonna 3,3 miljardia ihmistä eli yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungissa. Vuoteen 2030 mennessä kaupunkilaisten määrän ennustetaan nousevan viiteen miljardiin eli noin 60 prosenttiin maailman väestöstä, todetaan Maailman väestön tila 2007 -raportissa.

Vastoin yleistä luuloa kaupunkien kasvu johtuu pääosin luonnollisesta väestönlisäyksestä, eikä vain muuttoliikkeestä. (STT / Pohjalainen, 28.06.07)

Auringossa yhä mysteerejä

Japanilaisen Jaxan Hinode -luotaimen ottamat tarkat lähikuvat Auringosta ovat aiheuttaneet hämmennystä astronomien keskuudessa. Niissä esimerkiksi liikkeettömänä pidetyssä kronosfäärissä huojuu tuhansien kilometrien korkuisia plasmalankoja kuin heinänkorsia. Ne eivät irtaudu ja poistu avaruuteen kuten pitäisi vaan romahtavat takaisin Auringon pintaan. Edelleen tutkijoille on arvoitus myös se, miksi tähden uloin kerros, korona, on kuumempi kuin lähempänä ydintä sijaitsevat kromo- ja fotosfäärit. (Tiede, 4/2007)

Syöpägeenejä jo 470

Nature-lehdessä julkaistun Kansainvälisen Syövän genomi -projektin tiedotteen mukaan tunnetaan jo 470 syövälle altistavaa geenimutaatiota. Kun jo yksistään näitä syöpää ruokkivia mutaatioita on tällainen määrä (ja sekin kasvaa jatkuvasti uusien löytöjen myötä) ja lisäksi tulevat kaikki muut eri sairauksille altistavat mutaatiot, herää kysymys ovatko itse asiassa lähes kaikki sairaudet geenimutaatioiden syytä? Olisivatko nekin sairaudet, joiden sanotaan olevan virusten ja bakteerien aiheuttamia, perimmältään jonkin elimistömme puolustusjärjestelmää heikentävän geenivirheen seurausta?

Näyttää tosiaan siltä, että elimistömme on hitaasti rappeutumassa eikä kehittymässä, kuten uskotaan. On ollut aika, jolloin näitä rappeutumia ei ollut, eikä siitä voi olla kovinkaan kauan, muuten meillä ei olisi ainuttakaan tervettä geeniä. (27.04.07)

Onko Jeesuksen perheen hauta löydetty Jerusalemista?

TV4 esitti 05.04.07 James Cameronin kohua herättäneen dokumenttiohjelman Jerusalemista jo vuosia sitten löytyneestä haudasta. Cameron väittää, että haudasta löytyneissä luuarkuissa on Jeesuksen, parin Marian ja monen muun Raamatusta tutun henkilön nimet. Mikäli hänen hypoteesinsa pitäisi paikkansa, se tietenkin heittäisi epäilyn varjon evankeliumien kertomuksille Jeesuksen ylösnousemuksesta.

Teologisen Instituutin tutkijan , dos. Timo Eskolan mielestä kyseessä on pikemminkin Da Vinci -koodin reseptiä hyödyntävä tarina kuin tieteellinen tutkimus. Cameronin mukaan haudassa on ollut myös Jeesuksen vaimon, Magdalan Marian luut sekä Juudaksen, Jeesuksen pojan luuarkku. "Kun löytöjä on todisteltu vielä DNA-tutkimuksin ja arkkujen kemiallisin testauksin, asia on varma."

Arkut löytyivät jo maaliskuussa 1980. Jerusalemilaiset arkeologit eivät kiinnittäneet nimiin sen ihmeemmin huomiota, koska ne olivat tavallisia juutalaisia nimiä antiikin aikana. "Vasta myyvää materiaalia etsinyt filmiväki yhdisti haudasta löydetyt nimet Raamattuun".

Haudasta löytyi itse asiassa noin 35 ihmisen jäännökset. Professori Richard Bauckham on tutkinut Talpiotin arkuissa esiintyneet nimet:

  • Mariamenou-Mara (kaksiosainen naisen nimi Mariamenon-Martta)
  • Jehuda Jeshuan poika (Juuda Jeesuksen poika)
  • Matia (Matteus)
  • Jeshua Jehosefin poika (Jeesus Joosefin poika)
  • Jose (lyhenne nimestä Joosef)
  • Maria (lyhyt muoto nimestä Mariam, siis suomeksi Maria)

Eskola toteaa kritiikissään mm.:

Elokuvan tekijät vetoavat siihen, että myöhäisissä gnostilaisissa teksteissä Magdalan Mariasta käytetään toisinaan nimitystä Mariamme. Ensinnäkään tuo nimen muoto ei kuitenkaan ole sama kuin hauta­löydön muoto Mariamenon. Kaikkien muotojen taustalla on toki alun perin Maria-nimen muoto Mariam. Sen perusteella ei kuitenkaan voi selittää myöhempiä, keskenään erilaisia muotoja samoiksi. Suomen kielessäkään ei ole mielekästä väittää, että Jonna ja Johanna olisivat aina sama henkilö, koska heillä on periaatteessa sama nimi.

Entäpä sitten nimien yleisyys? Öljymäeltä, Dominus Flevit -luostarin alueelta löytyneissä luuarkuissa esiintyvät esimerkiksi nimet Jeesus, Maria, Joosef, Juuda, Johannes, Martta ja Salome. Talpiotin alueelta jo vuonna 1945 löytyneissä toisissa arkuissa esiintyvät nimet Jeesus, Maria, Juuda ja Matteus. Kolmannelta alueelta, Loukkauksen vuorelta löytyneissä luuarkuissa esiintyvät muun muassa nimet Jeesus, Maria, Simeon, Juuda, Martta, Natanael ja Salome (ks. Finegan, Archeology of the New Testament).

Kaikista luuarkuista eli ossuaareista löytyneissä nimissä Jeesus on varsin keskeisellä sijalla. Esiintymiä on 22. Arkuissa on mainittu 45 Joosefia ja 17 Matteusta. Tutuista nimistä eniten löytyy Simonia, 45 kappaletta. Arkkujen nimissä on 42 Mariaa ja 41 Salomea. (Tal Ilan, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity, Mohr-Siebeck 2002).

Antiikin Israelista tunnetaan eri lähteiden perusteella noin 3000 eri henkilön nimeä. Näistä Joosef-nimisiä on yli 200. Jeesuksia tunnetaan vajaat 100. Naisten nimissä Maria on prosentuaalisesti kaikkein suosituin, yli 21 prosentilla.

Tällaiset perusteet ovat syynä siihen, että arkeologit eivät ole yli kahdenkymmenen vuoden aikana kiinnittäneet erityistä huomiota Talpiotin arkkuihin. Ne eivät poikkea muiden löydösten arkuista. Jeesuksen ja Marian nimet esiintyvät joissain arkuissa, mutta niiden ympärillä on lukemattomia muita arkkuja, joilla ei ole mitään yhtymäkohtaa Raamatun teksteihin. Jos joku lähtee etsimään tuollaisia yhtymäkohtia, perusteet tulevat hänen omasta mielikuvituksestaan.

Verkkotietosanakirja Wikipedia kertoo asiasta mm:

Joe Zias, joka toimi Jerusalemin Rockefeller-museon antropologian ja arkeologian kuraattorina vuosina 1972-1992 ja luetteloi Talpiotin luuarkut niiden löydyttyä, kiisti kaikki yhteydet löydön ja Jeesuksen välillä. Hänen mukaansa dokumentin kaltaiset projektit tekevät pilkkaa arkeologiasta. William G. Dever sanoi tienneensä luuarkuista muiden arkeologien tavoin useita vuosia, eikä kukaan heistä ajatellut, että kyseessä olisi nimien yleisyyden vuoksi mikään uutinen.

Amos Kloner, Israelin muinaismuistoviraston aiempi Jerusalemin aluearkeologi, tutki hautaa vuonna 1980 ja sanoi, että luuarkussa olevat kirjoitukset ovat liian epäselviä. Hänen mukaansa löytö ei täytä arkeologisia standardeja, mutta tuottaa rahaa televisiossa. "Uusi todistusaineisto ei ole vakavastiotettavaa, enkä hyväksy, että se olisi yhteyksissä Jeesuksen perheeseen". "He haluavat vain tehdä sillä rahaa".

Aramean kääntäjä Steve Caruso, joka hyödyntää tietokonetta eri tulkintavaihtoehtojen visualisoinnissa, katsoi, että vaikka on mahdollista, että yhdessä arkuista lukee "Yeshua", yleisesti ottaen on hyvin suuri todennäköisyys, että tulkinnan pitäisi olla joku muu.

Stephen Pfann, Jerusalemin Pyhän Maan yliopiston johtaja ja seemiläisten kielten asiantuntija, jota haastateltiin dokumentissa, katsoo, että kirjoitus "Jeesus" on luettu väärin, ja ehdottaa, että lukutapa "Hanun" olisi oikeampi. Pfannin mukaan "Mariamene e Mara" puolestaan tulisi lukea "Mariame ja Martta", ei "Mariam(e)ne, mestari". Hänen mukaansa kyseiseen luuarkkuun on siis sijoitettu kahden eri ihmisen luut, ja toinen nimi on lisätty arkkuun myöhemmin.

Cameronin hypoteesi ei silti ole kaikkein oudoimmasta päästä. Sivustolla www.tombofjesus.com/ väitetään Jeesuksen haudan sijaitsevan Intiassa ja sivusto www.thiaoouba.com/ puolestaan kertoo sen löytyvän Japanista! (asiasta suomeksi)

Eskolan koko artikkeli: www.teolinst.fi/uutiset/u07-3-2.html
Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Tomb_of_Jesus  

 

Marsissa runsaasti pinnanalaista jäätä?

Marsin etelänavan tienoilla, planeetan pinnan alla on valtavat määrät puhdasta veden jäätä, osoittavat Euroopan avaruusjärjestön ESAn Mars Express-luotaimen tutkamittaukset. Jäätä on niin paljon, että vetenä se riittäisi peittämään koko planeetan 11 metriä paksun vesikerroksen alle. Jään tilavuus on noin 1,6 miljoonaa kuutiokilometriä. Puolitoista vuotta sitten saatiin ensimmäiset mittaukset Marsin pohjoiselta napa-alueelta, missä jäätä on mutta vähemmän. Siellä jääkerroksen paksuus oli suurimmillaan vajaat 2 kilometriä.

Eteläisen napa-alueen pinnanalainen jää ulottuu noin 300 kilometrin päähän navasta. Se ei ole tasaisena kerroksena vaan epäsäännöllisinä muodostelmina, jotka syvimmillään ulottuvat noin 3,7 kilometriä pinnan alle. Tutkasignaali etenee kerrostumiin hyvin, mikä kertoo sen olevan erittäin puhdasta jäätä. Jäässä on jonkinlaista kerroksellisuutta, mahdollisesti pölyisempiä kerroksia, mutta kaikkiaan pölyä on jään seassa vähän, 0-10%.

Tutkasignaali heijastuu takaisin jään ja kallioperän rajapinnasta, joten siitä voidaan päätellä myös jään alla olevan pinnan muotoa. Kummallakaan napa-alueella kallion pinta ei näytä painuvan paksunkaan jääkerroksen alla, mikä kertoo Marsin pintaa peittävän kuorikerroksen, kivikehän olevan luja. Sen paksuudeksi arvioidaan noin 150 kilometriä.

Pohjoisella napa-alueella kallion pinta jään alla oli suhteellisen tasainen, eteläisellä napa-alueella on kallioperässä muutamia poikkeavia kohtia. Poikkeuksellisen voimakas tutkakaiku saatiin kaikkein paksuimman jääkerroksen ja jään reunan väliltä. Se voisi selittyä jään alla olevalla vesikerroksella, mutta tutkijat eivät pidä tätä todennäköisenä. Ainakin on vaikea selittää miksi vettä olisi juuri tällä alueella.

Voimakas signaali saadaan nimittäin sekä paksun jääkerroksen että reunassa olevan ohuen kerroksen alta, joten kyseessä ei voi olla paineen aiheuttama sulaminen. Vettä voisi tuottaa myös Marsin kallioperästä virtaava lämpö eli poikkeuksellisen suuri geoterminen lämmitys. Myös kallioperä voi olla toisenlainen ja heijastaa siksi tutkasignaalin takaisin muita alueita voimakkaammin.

Marsin pinnalla on myös jäätä, molemmilla napa-alueilla. Niiden koko vaihtelee Marsin vuodenaikojen mukaan ja niissä on sekaisin veden jäätä ja kiinteätä hiilidioksidia eli hiiidioksidijäätä. Nämä kerrostumat ovat paksuudeltaan enintään muutaman kymmenen metrin luokkaa. Jään seassa on myös hiekkaa.

MARSIS-tutkan signaaleista ei pysty päättelemään onko pinnanalaisessa jäässä myös hiilidioksidijäätä. Mikään ei sellaiseen kuitenkaan viittaa, vaikka pinnalla olevassa jäässä on myös huomattavan paljon hiilidioksidijäätä. Sekä eteläisellä että pohjoisella napa-alueella pinnanalainen jää pyöreähköllä alueella, jonka halkaisija noin 1000 kilometriä. Pinnanalainen jää voi olla vanhaa perua, toisin kuin pinnalla oleva jää joka välillä haihtuu Marsin ohueen ilmakehään ja tiivistyy sieltä sään kylmetessä takaisin napa-alueille. (15.03.07, Radion tiedeuutiset, Science)

Keinotekoinen fotosynteesi?

Fotosynteesi, kasvien näennäisen yksinkertainen toimenpide, jolla ilmassa oleva hiilidioksidimolekyyli saadaan hajotetuksi hiileksi ja kahdeksi happiatomiksi, on osoittautunut erittäin vaikeasti matkittavaksi kemian laboratorioissa. Max Planck-instituutissa Saksassa on onnistuttu kehittämään tähän uudenlainen metalliton katalyytti. Aiemmin hiilidioksidin hajottaminen on onnistunut vain joidenkin erityismetalleista valmistettujen katalyyttien avulla.

Hiilidioksidi on erittäin pysyvä yhdiste, koska hiili- ja happiatomien välinen sidos on kestävä. Sen hajottamiseen tarvitaan huomattavan suuri energia ja siksi katalyytin käyttö on ainoa järkevä ratkaisu. Markus Antoniettin johtama tutkimusryhmä lähti etsimään mallia katalyytille luonnosta ja vihreiden kasvien fotosynteesistä.

Fotosynteesi tapahtuu kasveissa useassa vaiheessa. Yksi tärkeä välivaihe on se missä hiilidioksidi sitoutuu typpiatomeihin muodostaen ns. karbamaatteja. Niinpä tutkijat kokeilivat katalyytteinä typpeä sisältäviä, grafiitin kaltaisia levymäisiä rakenteita. Tämä huokoinen aine tunnetaan grafiittisena hiilinitridinä. Siinä olevat ohuet kerrokset muodostuvat hiili- ja typpiatomien muodostamista renkaista. Aine on erittäin lämmönkestävää ja vaikka sitä kuumennetaan, se palaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja rakenteeseensa. Tämä on katalyytille tärkeä ominaisuus.

Hiilinitridikatalyytti pystyi aktivoimaan hiilidioksidimolekyylit ja hajottamaan sen happiatomiksi ja hiilimonoksidiksi CO. Se tapahtuu ilmeisesti luonnon fotosynteesin tapaan karbamaattien kautta. Testatussa katalyytissä karbamaatteja syntyy kun CO2 sitoutuu hiilinitridissä oleviin vapaisiin aminoryhmiin. Tällä pystyttiin hapettamaan bentseeni-molekyylejä fenoleiksi, jolloin vapautuu hiilimonoksidia. Tämä on reaktiivinen kaasu, jota voidaan käyttää edelleen haluttujen kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen. (13.03.2007, Radion tiedeuutiset, Angewandte Chemie)

Higgsin hiukkanen löydetty?

Pitkään etsitty Higgsin hiukkanen on havaittu vuoden 2006 tammikuussa tehdyssä kokeessa, väittää tutkimusryhmä Fermi-laboratoriosta Yhdysvalloista. Hiukkaseen viittaavia tapahtumia on vain kolme kappaletta, mikä sinänsä ei löydön arvoa heikennä. Vaikeammaksi hiukkasen hyväksymisen tekee, että se edellyttää vakiintuneen alkeishiukkasten standardimallin sijasta käytettäväksi ns.supersymmetristä teoriaa.

Higgsin hiukkasta eli Higgsin bosonia on etsitty kokeellisessa hiukkasfysiikassa jo 30 vuoden ajan. Se on viimeinen osa, jota alkeishiukkasten standardimallissa ei ole vielä kokeellisesti varmennettu. Jos sitä ei löydy, standardimallista putoaa pohja pois. Higgsin hiukkanen on teoriassa välttämätön, jotta hiukkasilla on perustavanlaatuinen ominaisuus eli massa.

Teoreettisten laskujen mukaan Higgsin bosonin massa, energiayksikköinä ilmaistuna, on 100-1000 GeV:a, mikä sulkee sen nykyisten hiukkaskiihdyttimien mahdollisuuksien ulkopuolelle. Kuluvan vuoden lopulla toimintansa aloittavan eurooppalaisen huippukiihdyttimen, CERNin LHC-törmäyttimen ulottuvilla Higgsin hiukkanen tulee olemaan. Se on kiihdyttänyt kilpailevien laboratorioiden intoa etsiä merkkejä hiukkasesta omista kokeistaan.

Nyt raportoidussa Fermi-laboratorion kokeessa ammuttiin protonisuihku kiinteään kohtioon ja saatiin tuloksena miljoonia törmäyshiukkasia. Näiden joukosta seuloutui kolme tapahtumaa. German Valencian johtama tutkijaryhmä päättelee, että näiden tapahtumien voidaan tulkita osoittavan uuden HyperCP-hiukkasen olemassaolo.

HyperCP-hiukkanen ei sovi alkeishiukkasten standardimalliin, mutta kylläkin NMSSM-supersymmetriseen malliin. Se on yksi monista ehdotetuista supersymmetriateorioista. NMSSSM-mallin mukaan on olemassa seitsemän erilaista Higgsin bosonia ja HyperCP olisi niistä kevein. Todennäköisyys, että kyseessä on satunnainen havaintovirhe, on puoli prosenttia, sanoo professori Valencia. Puoli prosenttia on kuitenkin aika suuri todennäköisyys ja lisää havaintoja tarvitaan osoittamaan tulos oikeaksi tai vääräksi. (07.03.2007, Radion tiedeuutiset, Physics Web www.physicsweb.org, Physical Review Letters)

Suomalaistutkijan löytö valottaa galaksien syntyä

STT-Sammeli Heikkinen
Maailmankaikkeuden ikä ja galaksien synty ovat vielä toistaiseksi epäselviä. Akatemiatutkija Jari Kotilaisen vetämän tutkijaryhmän löytö on kuitenkin tuonut asiaan uutta valoa. Suomalais-italialainen ryhmä on havainnut kvasaaria ympäröivän galaksin 11 miljardin valovuoden päässä. Kyseessä on tiettävästi kaukaisin havaittu tämäntyyppinen galaksi. Kvasaari on voimakkaasti säteilevä galaksiydin, jonka keskellä on musta aukko. Kvasaarit ovat maailmankaikkeuden kirkkaimpia kohteita.

11 miljardin valovuoden päässä olevasta kvasaarista maapallolla saatava havainto on yleisen käsityksen mukaan myös 11 miljardia vuotta vanha. Kvasaarihavaintojen etäisyydestä voidaankin päätellä, että kvasaareja oli paljon, kun maailmankaikkeus oli nuori. Myöhemmin kvasaarit hävisivät jonnekin. Kotilaisen ja nykykäsityksen mukaan melkein kaikkien galaksien keskuksessa uinuu musta aukko. Tästä taas on päätelty, että kaikkien galaksien - myös Linnunradan - keskuksessa on aikanaan leimunnut kvasaari. Kvasaarien ytimenä olevat valtavat mustat aukot imivät vetovoima-alueeltaan kaiken materian.
- Tietyn ahmimisvaiheen jälkeen kaikki ruoka oli syöty. Mustat aukot tavallaan sammuivat tai nukahtivat, Kotilainen kuvailee.

Galaksit "valmistuivat" aikaisin

Kaukanakin sijaitsevia kvasaareita voidaan havaita melko helposti niiden kirkkauden vuoksi. Sen sijaan kvasaariytimen ympärillä oleva galaksi eli emogalaksi on paljon hankalampi erottaa. Kaukaisista kvasaarigalakseista saadut tutkimustulokset ovat nykykäsityksen mukaan kuvia galaksien lapsuudesta. Toistaiseksi 11 miljardia valovuotta on Kotilaisen tietojen mukaan ennätysetäisyys emogalaksin havaitsemiselle. Ennätyshavainto todistaa Kotilaisen mukaan, että kvasaareilla ja siten myös mustilla aukoilla on tärkeä, mahdollisesti elintärkeä osa galaksien kehityksessä. Toisin sanoen mustat aukot ja galaksit ovat kehittyneet yhdessä ja emogalaksit ovat kehittyneet, kun maailmankaikkeus oli vielä melko nuori.

Kotilaisen teoria on osittain ristiriidassa nykyisen vallitsevan käsityksen kanssa, jonka mukaan suuret galaksit ovat syntyneet, kun pienemmät galaksit ovat törmänneet ja sulautuneet toisiinsa. Kaukaisista kvasaarigalakseista saadut havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että galaksit ovat "valmistuneet" törmäilemättä tai sitten törmäykset ovat sattuneet hyvin aikaisessa vaiheessa. Kotilaisen mukaan kaukaisista kvasaareista ja niiden emogalakseista tarvitaan vielä lisää havaintoja, jotta galaksien alkutaival saadaan tarkemmin selville.   (Pohjalainen, 07.03.07

Outo gammapurkaus sotki selitykset

Juuri kun tutkijat arvelivat ymmärtävänsä, miten universumin hurjimmat räjähdykset syntyvät, löytyi gammapurkaus, joka ei sovikaan kuvaan.

Gammapurkaukset ovat erittäin kirkkaita gammasäteilyvälähdyksiä. Niitä on havaittu 1960-luvun lopulta lähtien, mutta vasta viime vuosina on oivallettu, mistä ne saavat energiansa. Lyhytkestoiset purkaukset syntyvät, kun musta aukko kasvaa nielaisemalla neutronitähden - tai kun kaksi neutronitähteä kolaroivat ja muodostavat mustan aukon. Yli kaksi sekuntia kestävät purkaukset taas muodostuvat massiivisen tähden räjähtäessä supernovana. Samalla tähden ydinosista luhistuu musta aukko. Tämän perusteella pitkäkestoisen purkauksen paikalta pitäisi löytyä supernovajäännös. Mittavista ponnisteluista huolimatta sellaista ei kuitenkaan havaittu viime vuonna räjähtäneen gammapurkauksen GRB 060614 jäljiltä, vaikka se kesti yli sata sekuntia.

Nyt tutkijat pohtivat kuumeisesti, mistä purkaus oikein sai energiansa. Voisiko osa massiivisista tähdistä luhistua vastoin oletuksia mustiksi aukoiksi tuottamatta supernovajäännöstä? Tai voisiko neutronitähtien törmäyksissä syntyä myös pitkäkestoisia purkauksia? GRB 060614:n "sopimattomuus" voi tarkoittaa myös sitä, että gammapurkausten salaisuus onkin vielä ratkaisematta. Asiasta keskusteltiin peräti neljässä eri tutkimuksessa, jotka julkaistiin Nature-lehdessä. (Tiede -lehden nettisivu, 12.01.2007)

Leuto talvi ei ainutlaatuinen

Poikkeuksellisen lämmin talvi ei ole aivan ainulaatuinen ilmiö. 1920 -luvun puolivälissä tiedetään ainakin joidenkin pohjalaisviljelijöiden kylväneen ruista tammikuussa hyvällä menestyksellä. Tänä talvena ei peltotöihin ole sentään päästy, oraiden selviytymistä sen sijaan on voitu seurata vihreillä pelloilla. Ilmatieteen laitoksen tilastot vahvistavat tiedon, jonka mukaan 1920 -luvun puoliväliin osui harvinaisen lämmin talvi. Perimätieto kertoo, että talvi vain käväisi syksyllä. Sen jälkeen jäätyneet järvet sulivat ja lumen alta paljastuneeseen maahan kylvettiin paikoin ruista.

Myös vuonna 1933 talvi oli lämmin ja muun muassa Lapuan sanomissa kirjoitettiin, pellot olivat paljaina vielä tammikuun 11. päivänä. Poikkeuksellisen lämmintä talvea vietettiin 1940 -luvun lopulla, jolloin myös päästiin peltotöihin tammikuussa. Maanviljelysneuvos Risto Knaapi Isostakyröstä muistaa, ettei ettei talvea tullut tuolloin lainkaan.
- Olin vuonna 1948 saanut hankittua traktorin kynnin sillä peltoja tammikuussa, kun ei ollut lunta eikä märkää. Kylvötöihin ei Knaapin tietojen mukaan kukaan kuitenkaan ryhtynyt.   (Pohjalainen, 12.01.07)
  Vuosi 2008

Päivitetty 12.01.09