ID-teoria ja tiedejulkaisut

 

Älykästä suunnittelua (Intelligent Design, ID) kritisoivien tavallinen väittämä on, ettei ID-teorian kannattajien näkemyksiä ole esitelty missään varteenotettavassa tieteellisessä julkaisussa. Niitä ole muka ole julkaistu "koska ID-teoreetikoilla ei ole mitään tieteellistä näyttöä!"

Itse asiassa ID-tiedemiesten julkaisut kuitenkin päätyvät rutiininomaisesti monien tiedelehtien arviointipalstoille. Seuraavassa lista englanninkielisistä kirjoista ja artikkeleista, joiden sisältöä on esitelty erilaisissa tieteellisissä julkaisuissa (suluissa arvioinnin suorittanut tiedelehti).

 • Meyer, S. C. DNA and the origin of life: Information, specification and explanation, in Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003), Pp. 223-285.
 • Arviointi:
  "Kirjassaan Meyer väittää, että älykäs suunnittelu tarjoaa informaation alkuperälle paremman selityksen kuin kilpailevat kemialliset evoluutiomallit. Hänen mukaansa DNA:han liittyvä informaatio ei ole ainoastaan epätodennäköisen monimutkaista vaan lisäksi kullekin lajille ja sen toiminnoille ominaista. Hän väittää, ettei sattuma, välttämättömyys eivätkä niiden yhdistelmät voi selittää informaation alkuperää puhtaasti fysikaalis-kemiallisista lähtökohdista käsin. Sen sijaan tietomme luonnon olevaisten ja älykkään toiminnan syy-yhteyksistä tukee älykästä suunnittelua parhaana selityksenä informaation alkuperälle ja että sen on täytynyt olla mukana jo ensimmäisestä solusta lähtien."

 • Behe, M. J., Design in the details: The origin of biomolecular machines, in Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003), Pp. 287-302
 • Arviointi:
  "Behe lähtee liikkeelle yleisestä suunnittelu-argumentista 'redusoimaton monimutkaisuus'. Behe väittää, että tämän alueen ilmiöt sisältävät monimutkaisia, toisistaan riippuvia, ohjattuja järjestelmiä, toimintoja ja mekanismeja. Behen mukaan tällainen on mahdotonta luonnonvalinnan syysuhteiden ja satunnaisen muuntelun pohjalta, eli päämäärättömien uusdarwinististen mekanismien pohjalta. Hän sanoo vielä, että redusoimaton monimutkaisuus on tyypillistä älykkäiden toimijoiden suunnitelmallisille järjestelmille. Hän päätyy toteamaan, että älykäs suunnittelu tarjoaa parhaan selityksen solun molekyylikoneiston redusoimattomalle monimutkaisuudelle."

  Samaan tapaan on arvioitu myös seuraavia ID-teoriaa kannattavia kirjoja ja artikkeleita (arvioinnit löytyvät sivulta: www.discovery.org/)

 • Dembski, W.A., Reinstating design within science, in Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003), Pp. 403-418.
 • Stephen Meyer, “The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories” Proceedings of the Biological Society of Washington 117 (2004): 213-239.
 • Jonathan Wells, “Do Centrioles Generate a Polar Ejection Force?," Rivista di Biologia/Biology Forum 98 (2005): 37-62.
 • Scott Minnich and Stephen C. Meyer, “Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits,” Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, edited by M.W. Collins and C.A. Brebbia (WIT Press, 2004).
 • W.A. Dembski, The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
 • Michael Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, 1996).
 • Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen, The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories (Philosophical Library, 1984, Lewis & Stanley, 4th ed., 1992).
 • John Angus Campbell and Stephen C. Meyer, Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003)
 • Guillermo Gonzalez and Jay W. Richards, The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos is Designed for Discovery (Regnery Publishing, 2004).
 • William Dembski, No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot be Purchased without Intelligence (Rowman & Littlefield Publishers, 2002).
 • Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Adler & Adler, 1985).
 • Del Ratzsch, Nature, Design, and Science: The Status of Design in Natural Science (State University of New York Press, 2001).
 • Michael C. Rea, World without Design : The Ontological Consequences of Naturalism (Oxford University Press, 2004).
 • Ø. A. Voie, "Biological function and the genetic code are interdependent," Chaos, Solitons and Fractals, Vol 28(4) (2006): 1000-1004.
 • John A. Davison, “A Prescribed Evolutionary Hypothesis,” Rivista di Biologia/Biology Forum 98 (2005): 155-166.
 • S.C. Meyer, “The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories,” Proceedings of the Biological Society of Washington, 117(2) (2004): 213-239.
 • M.J. Behe and D.W. Snoke, “Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues,” Protein Science, 13 (2004): 2651-2664.
 • D. A. Axe, “Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds,” Journal of Molecular Biology, Vol. 341 (2004): 1295–1315.
 • W.-E. Lönnig & H. Saedler, “Chromosome Rearrangements and Transposable Elements,” Annual Review of Genetics, 36 (2002): 389-410.
 • D.K.Y. Chiu & T.H. Lui, “Integrated Use of Multiple Interdependent Patterns for Biomolecular Sequence Analysis,” International Journal of Fuzzy Systems, 4(3) (September 2002): 766-775.
 • M.J. Denton, J.C. Marshall & M. Legge, (2002) “The Protein Folds as Platonic Forms: New Support for the pre-Darwinian Conception of Evolution by Natural Law,” Journal of Theoretical Biology 219 (2002): 325-342.
 • D. A. Axe, “Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors,” Journal of Molecular Biology, Vol. 301 (2000): 585-595.
 • ID-teoriaa kannattavia artikkeleita:

 • Lönnig, W.-E. Dynamic genomes, morphological stasis and the origin of irreducible complexity, Dynamical Genetics, Pp. 101-119. In Dynamical Genetics by V. Parisi, V. de Fonzo & F. Aluffi-Pentini, eds.,(Research Signpost, 2004)
 • Granville Sewell, Postscript, in Analysis of a Finite Element Method: PDE/PROTRAN (Springer Verlag, 1985).
 • Five science articles from Darwinism, Design, & Public Education, edited by John Angus Campbell and Stephen C. Meyer (Michigan State University Press, 2003) (hereinafter DDPE):
 • Meyer, S. C. DNA and the origin of life: Information, specification and explanation, DDPE Pp. 223-285.
 • Behe, M. J., Design in the details: The origin of biomolecular machines. DDPE Pp. 287-302
 • Nelson, P. & J. Wells, Homology in biology: Problem for naturalistic science and prospect for intelligent design, DDPE, Pp. 303-322.
 • Meyer, S. C., Ross, M., Nelson, P. & P. Chien, The Cambrian explosion: biology’s big bang, DDPE, Pp. 323-402.
 • Dembski, W.A., Reinstating design within science, DDPE, Pp. 403-418.
 • Jonathan Wells, “Do Centrioles Generate a Polar Ejection Force?," Rivista di Biologia/Biology Forum 98 (2005): 37-62.
 • Granville Sewell, "A Mathematician’s View of Evolution," The Mathematical Intelligencer, Vol 22 (4) (2000).
 • Four science articles from W. A. Dembski & M. Ruse, eds., DEBATING DESIGN: FROM DARWIN TO DNA (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2004) (hereinafter DEBATING DESIGN)
 • Dembski, W.A., The logical underpinnings of intelligent design, DEBATING DESIGN, Pp. 311-330.
 • Bradley, W. L., Information, Entropy, and the Origin of Life, DEBATING DESIGN, Pp. 331- 351.
 • Behe, M., Irreducible complexity: obstacle to Darwinian evolution, DEBATING DESIGN, Pp. 352-370.
 • Meyer, S. C., The Cambrian information explosion: evidence for intelligent design, DEBATING DESIGN, Pp. 371-391.
 • Scott Minnich and Stephen C. Meyer, “Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits,” Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, edited by M.W. Collins and C.A. Brebbia (WIT Press, 2004).
 • Behe, M.J., Self-Organization and Irreducibly Complex Systems: A Reply to Shanks and Joplin, PHILOSOPHY OF SCIENCE 67:155-162 (March 2000)
 • Craig, W.L., “God, Creation, and Mr. Davies.” British Journal for the Philosophy of Science 37 (1986): 168-175
 • Craig, W.L., “Barrow and Tipler on the Anthropic Principle vs. Divine Design.” British Journal for the Philosophy of Science 38 (1988): 389-395.
 • Craig, W.L., “The Anthropic Principle.” In The History of Science and Religion in the Western Tradition: an Encyclopedia, pp. 366-368. Ed. G. B. Ferngren.
 • Craig, W.L., “Design and the Anthropic Fine-Tuning of the Universe.” In GOD AND DESIGN: THE TELEOLOGICAL ARGUMENT AND MODERN SCIENCE, pp. 155-177. (ed. Neil Manson. London: Routledge, 2003).
 • Lyhyesti voidaan siis todeta, että ID-teorian perusteet ovat saaneet melko laajasti palstatilaa useissa erilaisissa tiedejulkaisuissa, ja että päinvastaiset väitteet eivät pidä paikkaansa.

  Lähde: www.discovery.org/

  Suomessa on skeptikkojen toimesta julkaistu kirjoja ja kirjoituksia, joissa kreationismi ja ID-teoria on määritelty pseudotieteeksi. Mikä on totuus tässä asiassa? Siitä kerrotaan mm. sivulla tjt2.tripod.com/evkummaskep.html

   
   
  04.12.07