Informaation tasot

DNA sisältää biologista informaatiota (emäsparien järjestys) jolla on solulIe tietty merkitys. Gitt määrittelee informaatiolle viisi eri tasoa:

  1. Syntaksi määrittelee säännöt, joiden mukaan merkkijonon merkit liittyvät toisiinsa. Informaatiokoodin voi ilmaista eri tavoin: morseaakkoset, tietokoneohjelma tai mehiläisten tanssi.
  2. Semantiikka käsittelee merkkijonon merkitystä. Syntaktisesti (kieliopillisesti) oikein muodostettu merkkijono (lause) ei välttämättä vielä ilmaise mitään mielekästä, eikä siten sisällä informaatiotakaan.
  3. Pragmatiikka on informaation toteutuksen taso. Ilman sitä informaatio ei toimi.
  4. Apobetiikka eli päämääräaspekti on taso, joka määrää mitä informaatiolla tulee saavuttaa.
  5. Sijaisfunktioluonne on informaation tärkeä ominaisuus. Informaatio ei luonteensa mukaisesti ole itse asia tai asiantila. Koodatut merkit edustavat jotain, joka on niistä tilallisesti ja ajallisesti riippumaton. Sanomalehden merkit edustavat menneitä tapahtumia ja tekninen piirustus tulevaisuudessa rakennettavaa konetta.

Tekninen informaatio viittaa suunnittelijaan

Teknisten koneiden tai laitteiden piirustukset eivät synny ilman suunnittelijaa. Myös keskinäiseen kommunikaatioomme käyttämämme informaation takana on aina henkinen konsepti. Ei ole vielä löydetty esimerkkiä, joka osoittaisi tällaisen informaation voivan syntyä sattumanvaraisesti ilman henkistä apua. Teknistä kehitystä ei voida pitää todisteena informaation synnylle, koska edellä mainitut informaatiotasot ovat mukana jo insinöörien suunnittelemassa lähtörakenteessa.

Biolologisen informaation henkinen alkuperä?

"Biologiseen informaatioon kuuluu DNA-molekyylin emäsjärjestys (statistiikka), joka voidaan muuttaa aminohapoiksi (syntaksi). Translaation jälkeen tämä informaatio tulkitaan siten, että aminohappoketjut muotoutuvat ylirakenteiksi (heliksit, laskostetut levyt). Proteiinit suorittavat tiettyä tehtävää (pragmatiikka), jonka päämääränä on elävien olentojen lisääntyminen (apobetiikka). Kiistatonta biologisen informaation määritelmää ei kuitenkaan ole olemassa, koska statistista tasoa lukuunottamatta, muita informaatiotasoja ei ole vielä kyetty varmasti kvantifioimaan."Takaisin


26.3.03