Katsaus islamin maailmaan


 

Islamilaisuus ja sen kannattajat, muslimit, ovat viime aikoina olleet näkyvästi esillä mediassa. Julkisuuteen ovat nousseet varsinkin tiettyjen kiihko-islamilaisten lahkojen suorittamat terrori-iskut, panttivankidraamat, kaappaukset, toisinajattelijoille julistetut kuolemantuomiot ja musliminaisen alistettu asema.

 

Islam ja moraali

Muslimit puolustautuvat arvostelijoita vastaan sanomalla, että myös kristityt tekevät julmuuksia, ja että itse asiassa islamin moraali on kristinuskoa korkeammalla tasolla. Tässä he valitettavasti ovat oikeassa, mikäli kristikuntaa, sen historiaa ja tekoja tarkastellaan kokonaisuutena. Tämä on seurausta siitä, että niin harvat kirkkojen jäsenistä ottavat uskonsa vakavasti ja että itse kirkotkin ovat usein pitäneet tärkeämpänä kuuliaisuutta poliittisten päättäjien tahdolle tai maallisille eduille kuin kristinuskon periaatteille.

Moraalivertailua kylläkin usein vääristää se, että verrataan toisiinsa harrasta muslimia ja uskostaan piittaamatonta tapakristittyä. Kovin korkeaa moraaliarvosanaa ei voi antaa ainakaan muslimimiehille niissä maissa, joissa naista joudutaan 'suojelemaan' burkan käyttöpakolla. Siitä huolimatta raiskaukset ovat lähes jokapäiväisiä. Käytäntö näyttääkin olevan, että moraalisäännöt koskevat lähes yksinomaan naista; mies ei muka voi hillitä moraalittomia halujaan. Mitä julmuuksiin tulee, nykyään ne eroavat lähinnä siinä, että 'kristittyjen' julmuuksia ei tehdä uskonnon velvoituksesta tai uskonnollisten johtajien ohjeita kuuntelemalla vaan pikemminkin niistä piittaamatta.

Pyhä sota?

Web-sivustolla Islam-opas kerrotaan:

"... kun tapahtuu jotakin, johon on sekaantunut muslimi, yritetään aina sysätä syy islamin ylle - eikä harhaanjohdettujen yksilöiden. Kyllä, islamin laki sallii sotimisen (mikä tahansa vastustusta kohtaava uskonto tai sivilisaatio, joka sitä ei sallisi, tuhoutuisi), mutta hyökkäyksiä viattomia ihmisiä, naisia ja lapsia vastaan, ei tietenkään hyväksytä. Arabiankielinen sana "jihad", joka usein käännetään "pyhäksi sodaksi", merkitsee oikeastaan yksinkertaisesti "taistelua". Sotaa tarkoittava sana arabiaksi on "harb" eikä "jihad". "Taisteleminen" tai "jihadin käyminen" islamin tai muslimien puolustamiseksi taikka muslimeja sortavan maan vapauttamiseksi on kyllä sallittua (jopa suositeltavaa) islamissa. Mutta kaikki sellaiset toimet on toteutettava islamin mukaisesti. Islam kieltää selkeästi myös "lain ottamisen omiin käsiin", mikä tarkoittaa, että muslimit eivät voi kulkea ympäriinsä ja päättää itse, kenet he haluavat murhata, ketä rangaista tai kiduttaa. Tarvitaan tunnustettu auktoriteetti ja kyvykäs tuomari suorittamaan tutkinta ja määräämään rangaistus."

Ilmeisesti näistä islamin opeista on pahasti lipsuttu siellä, missä noita 'harhaanjohdettuja' terroristeja koulutetaan muslimien omissa hengellisissä opinahjoissa! Eivät tietysti kaikki muslimit hyväksy terrorismia eikä varsinkaan sitä, että iskuja tehdään kohteisiin, joissa kuolee lähes pelkästään viattomia sivullisia, vaikka jotkut kiihkeimmistä hurrasivatkin WTC:n torneihin kohdistuneille iskuille. Kaikki eivät hyväksy myöskään sitä, että islamin kielloista huolimatta isä tai veli "ottaa lain omiin käsiinsä" ja surmaa tyttärensä tai sisarensa, koska tämä on 'häpäissyt' perheen kunnian seurustelemalla (tai jopa vain muutaman sanan vaihtamalla) 'vääräuskoisen' tai muuten sopimattoman henkilön kanssa. Valitettavasti islamin lähes 1400 vuotta kestänyt lain ja uskon vahva riippuvuuskaan ei ole kyennyt kitkemään tällaista perinnettä.

Jos sitten katsotaan islamilaisuuden historian alkuaikoja, voidaan helposti nähdä, etteivät muslimijoukkojen sotatoimet rajoittuneet vain omien alueiden puolustamiseen. Verraten lyhyessä ajassa he valtasivat alueen, joka oli kooltaan entistä Länsi-Roomaa suurempi ulottuen Länsi-Afrikasta, Pyreneitten niemimaalta ja Balkanilta aina Intian rajoille asti. Tämän valloitusinnon liikkeellepanevana voimana oli juuri islamin oppi, jonka mukaan varmin tie paratiisiin oli kaatua taistelussa Jumalan puolesta.

Islamilaisen kulttuurin kukoistuskausi

Muslimien kunniaksi on kuitenkin todettava, että he kohtelivat valloittamiaan alueita verraten suopeasti. Vaikka ihmisten käännyttämisessä käytettiin jonkin verran pakkokeinojakin, suurin osa heistä kääntyi islamiin vapaaehtoisesti. Kun olot muslimien valtaamilla alueilla olivat vakiintuneet, islamilla oli tuon ajan ihmisille enimmäkseen hyvää tarjottavanaan. Islam opetti kaikkien ihmisten tasa-arvoa Jumalan edessä, eikä käännynnäiseltä vaadittu muuta kuin uskoa yhteen Jumalaan ja siihen, että Muhammed on hänen profeettansa. Kun Muhammed lisäksi painotti, ettei islam ole mikään uusi uskonto, vaan sama usko yhteen Jumalaan, jota Aabraham, Mooses, VT:n profeetat ja Jeesus olivat julistaneet, monen nimellisen kristitynkin oli helppo se hyväksyä. Islamin oppi oli myös paljon helpompi omaksua, kuin Bysantin kristillisyyden vaikeaselkoiset määritelmät kolmiyhteisestä Jumalasta. Eikä varmasti vähäinen vaikutus ollut silläkään, että käännynnäinen pääsi heti nauttimaan kukoistavan islamilaisen valtakunnan kaikista eduista.

Islamilainen kulttuuri, tiede ja taide nousikin suureen kukoistukseen varsinkin niillä Euroopan alueilla, joissa muslimit olivat vähemmistönä, kuten Sisiliassa ja Etelä-Espanjassa. Näissä maissa arabialaiset, juutalaiset ja kristityt oppineet toimivat sulassa sovussa, vaihtoivat tietoja keskenään ja käänsivät antiikin filosofisia, lääketieteellisiä, luonnontieteellisiä ja matematiikkaa käsitteleviä tekstejä eurooppalaisten ymmärtämille kielille. Arabialainen runous ja persialainen musiikki toivat oman rikkaan lisänsä tähän kulttuuriin. Bagdadiin syntyi suuri kauppa- ja kulttuurikeskus ja sinne perustetussa Viisauden talossa lahjakkaan bagdadilaisen kristityn Hunayn ibn Isaqin johdolla käännettiin arabiaksi Galenoksen, Eukleideen, Ptolemaioksen, Archimedeen, Aristoteleen ja Platonin teoksia. Kindi -niminen 'arabien filosofi' puolestaan kirjoitti yli 250 teosta optiikasta, musiikista, alkemiasta, astronomiasta ja filosofiasta. Persiasta kotoisin oleva Rhazes kirjoitti 141 teosta, mm. ensimmäiset tunnetut isorokon ja tuhkarokon kliiniset kuvaukset. Hänen mestarillisin teoksensa oli Yhteenveto, joka nimensä mukaisesti yhdisti kreikkalaisen, arabialaisen, persialaisen ja intialaisen lääketieteen tuntemuksen. Arabian kielestä tuli Euroopassakin tieteen arvostettu yleiskieli, ja islamilaisen kulttuurin saavutukset levisivät laajalle. Myös kauneudestaan kuulu islamilainen arkkitehtuuri kehittyi noina aikoina suuresti.

Yllä oleva kuva esittää yhtä islamilaisen rakennustaiteen suurimmista luomuksista, Cordoban katedraalia. Sen paikalla oli alunperin visigoottien rakentama kirkko, kunnes emiiri Ad-Rahman osti rakennuksen ja hänen seuraajansa muuttivat sen vähitellen moskeijaksi. Vuodesta 784 alkaen rakennus koki useita muutoksia ja lopulta vuonna 1236 kuningas Ferdinand III:n valloitettua Cordoban se muutettiin jälleen kristilliseksi kirkoksi. Katedraali rakennettiin moskeijan sisäpuolelle, joten sen ulkoasu säilyi lähes entisellään. Rakennus on luokiteltu yhdeksi maailman kauneimmista.

Tuon ajan islamilaisuus oli siis kaiken kaikkiaan hyvin edistyksellistä verrattuna nykyajan äärimuslimien johdolla toteutettuun islamilaisuuteen, joka joissakin maissa on vienyt kehitystä jopa vuosikymmeniä taaksepäin. On tietysti syytä muistaa, että islamilaisissa yhteiskunnissa on uskonnon lisäksi aina vaikuttanut muitakin tekijöitä. Ne eivät ole säästyneet sodilta, valtataisteluilta, sisäisiltä kahinoilta ja erimielisyyksiltä. Vallanpitäjät ovat tavallisesti myös tulkinneet islamia omien päämääriensä suuntaisesti. Toisaalta kaikki muslimitkaan eivät ota uskoaan vakavasti. Kuten kaikissa uskonnoissa, heidänkin joukossaan on niitä, joille riittävät vain tietyt rituaalit, jotta ympäristö mieltäisi heidät 'oikeauskoisiksi'.

Islamin juuria

Muhammed teki nuorempana useita matkoja kauppakaravaanien mukana eri maihin. Noilla matkoilla hän tutustui myös eri uskontoihin ja mm. syyrialaisiin munkkeihin. Luonnollisesti hän sai näiltä matkoiltaan monenlaisia vaikutteita, myös uskonnollisia. Kun hän 40-vuotiaana alkoi saada uskonnollisia ilmestyksiä, hänen julistuksensa oli aluksi kristillisvaikutteista. Hän kehoitti ihmisiä palvelemaan Jumalaa ja luopumaan pahasta ennen maailmanloppua ja viimeistä tuomiota, joka oli pian tuleva. Mekkaa hallitsevat kauppiaat eivät pitäneet tällaisesta julistuksesta, ja Muhammed joutui pakenemaan Medinaan. Tästä tapauksesta alkaa muslimien ajanlasku.

Islamilaisuudessa on perinteisesti kaksi eri suuntaa: enemmistön kannattama sunnalaisuus ja vähemmistön kannattama shiialaisuus. Näiden suuntausten juuret juontavat kiistaan Muhammedin laillisesta seuraajasta. Shiialaisten uskon mukaan profeetan viimeinen seuraaja katosi salaperäisellä tavalla ja palaa aikojen lopulla Mahdina, eräänlaisena messiaana. Shiialaisuus on myöhemmin on jakautunut useisiin lahkoihin, ja sen piiristä on syntynyt myös kokonaan uusi uskonto, bahaismi. Eräs islamin lahkoista on wahhabilaisuus, joka on viime aikoina tullut tunnetuksi uskonkiihkoisena äärisuuntauksena, terroristien kouluttajana ja terrori-iskujen tekijänä. Mm. Osama Bin Laden on saanut vaikutteita tätä lahkoa edustavilta muslimioppineilta.

Muslimien kaikki toiminta on enemmän tai vähemmän sidoksissa Koraaniin, jota pidetään Jumalan viimeisenä ja lopullisena ilmoituksena. Monikaan muslimi ei siksi uskalla tarkastella sen tekstejä samalla tavoin kriittisesti kuin kristityt teologit Raamatun tekstejä - puhumattakaan, että ajattelisi niiden olevan Muhammedin tai hänen seuraajiensa itse laatimia. Tällainen usko tekee ihmisestä helposti fanaatikon, joka uskoo toteuttavansa Jumalan tahtoa. Tältä pohjalta on myös helppo ymmärtää into itsemurhaiskuihin; he uskovat käyvänsä pyhää sotaa, jossa kaatuneella on varma pääsy paratiisiin.

Toisaalta islamin usko on myös islamilaisen valtion laki. Islamin laki (Shari'a) perustuu vahvasti sekä itse Koraaniin että oppineiden siitä tekemiin selityksiin ja perimätietoon. Tätä perimätietoakaan kunnon muslimi ei kyseenalaista; se on hänelle lähes yhtä pyhää kuin Koraanin teksti.

" Dinin (uskon) lisäksi on olemassa Shari'a eli yksityiskohtaiset määräykset käytöstavoista eli ohjeet jotka käsittävät palvelemisen muodot ja tavat, moraalikäsitteiden ja elämän normit, lait, jotka sallivat ja velvoittavat, jotka tuomitsevat oikean ja väärän välillä. ... kaikki aikaisemmat Shari'at kumoutuivat Muhammedin (rauha hänelle) tuoman täydellisen Shari'an vaikutuksesta." (Islam-opas: Kohti islamin ymmärtämistä)

 

Opinkäsityksiä

Yksi Jumala.

Islamin pääoppi on usko yhteen Jumalaan. Siksi kolminaisuusoppi hylätään ja sitä pidetään pakanallisena jäänteenä. Pyhä henki samastetaan enkeli Gabrieliin. Nimi Allah on ollut arabien käytössä jo ennen Muhammedin aikaa, ja tarkoittaa nykyään samaa kuin suomenkielen sana Jumala. Se ei siis ole Jumalan nimi, vaikka monet muslimit ehkä sen niin mieltävätkin. Itse asiassa Allah oli erään pakanallisen arabiheimon pääjumala, joka tunnettiin myös nimellä Hubal. Muslimiperinne puhuu Jumalan 99 nimestä; ne ovat kaikki kuitenkin enemmän Jumalan ominaisuuksia kuvaavia kuin varsinaisia persoonallisia nimiä.

Jeesus.

Koraani kertoo yhtä ja toista Jeesuksesta. Enkeli Gabrielin kerrotaan ilmoittaneen paitsi Jeesuksen myös hänen äitinsä Marian syntymisen etukäteen. Jeesuksen syntymästä Koraani kertoo mm.:

Enkelit sanoivat: "Maria, Jumala lähettää sinulle ilosanoman Sanastaan, jonka nimi on Messias, Jeesus, Marian poika. Hän on kunnioitettu tässä ja tuonpuoleisessa elämässä ja hän pääsee Jumalan lähelle. Hän puhuu ihmisille kehdossaan ja samoin aikuisena ja hän on hurskas." Maria vastasi: "Herrani, kuinka minä voisin saada lapsen? Eihän yksikään mies ole koskenut minuun." Enkeli vastasi: "Herrasi luo, mitä tahtoo. Kun hän päättää asian, Hän sanoo sille: "Ole!" ja se on. (Koraani 3:42 ss.)

Vaikka tässä Raamatun kertomusta mukailevassa tekstissä Jeesusta sanotaan messiaaksi ja hänen syntymänsäkin kerrotaan tapahtuneen neitseellisesti, häntä pidetään vain profeettana ja pelkästään Marian poikana. Raamatun maininnat hänestä Jumalan poikana leimataan kirkossa myöhemmin keksityiksi. Tätä perustellaan sillä Koraanin esittämällä ajatuksella, ettei Jumalan ihmisten tavoin sovi hankkia itselleen lapsia; Jumala ei siis myöskään ole kenenkään isä. Jeesuksen ristiinnaulitseminenkin kiistetään. Toisaalta muslimien perimätiedoissa kerrotaan hänen tekemistään ihmeistä ja jopa taivaaseen nousemisestaan:

Ka'b al-Akbar sanoi: Jeesuksella, Marian pojalla, oli punertava, vaaleansävyinen iho; hänellä ei ollut pitkiä hiuksia ja hän ei koskaan voidellut päätään. Jeesuksella oli tapana kävellä paljain jaloin, hänellä ei ollut taloa, eikä koristeita, ei tavaroita, eikä vaatteita tai ruokaa, paitsi päivittäinen ateriansa. Aina kun aurinko laski, hän järjesti jalkansa rukousasentoon ja oli siinä, kunnes aamu koitti. Hän paransi syntymästään saakka sokeina olleita, spitaalisia ja herätti kuolleita Allahin luvalla. Hän kertoi ihmisille, mitä he söivät taloissaan, mitä heillä oli varastossa seuraavaa päivää varten ja käveli vetten päällä merellä. Hänen hiuksensa olivat epäjärjestyksessä ja hänen kasvonsa olivat pienet; maan päällä hän eli askeettisesti, kaivaten elämää seuraavassa maailmassa ja palvoi innokkaasti Allahia. Hän oli pyhiinvaeltaja maan päällä siihen saakka, kunnes juutalaiset ottivat hänet kiinni ja halusivat tappaa hänet. Silloin Allah nosti hänet ylös taivaisiin ja Allah tietää parhaiten, mitä hän tekee. (Islam-opas)

Muslimit ovat varmoja oman uskonsa paremmuudesta ja uskovat, että "jos vain kristittyjen maiden kansoilla olisi edes jonkin verran tietoa islamin uskosta sekä realistista tietoa profeetasta nimeltä Jeesus (rauha hänelle), suuri osa tarpeettomasta kärsimyksestä ja ahdistuksesta voitaisiin välttää tulevaisuudessa." Viime aikoina jotkut muslimioppineet ovatkin pyrkineet vähentämään tätä tietämättömyyttä julkaisemalla tutkimuksia, joissa yritetään todistaa kristinuskon perustan hataruus. Kirjassa Jeesus, Jumalan profeetta, jonka kirjoittajaa Muhammad `Ata ur-Rahimia luonnehditaan Islam-opas sivustolla säkenöiväksi kosmopoliitiksi ja tiedemieheksi, 'tiedetään' mikä on totuus Jeesuksesta:

"On varmaa, että monien ihmisten Jeesuksesta antamat kuvaukset - koskien hänen persoonaansa sekä tekojaan - ovat vääristyneitä. Vaikka niissä on jonkin verran totuutta, on todistettu, että neljää hyväksyttyä evankeliumia ei ole ainoastaan muutettu ja sensuroitu aikojen kuluessa, vaan lisäksi ne eivät ole silminnäkijöiden tekemiä raportteja. .... Kuuluisien Kuolleenmeren kääröjen löytyminen kertoi lisää siitä yhteiskunnasta, johon Jeesus oli syntynyt. Barnabaan evankeliumi kattaa Jeesuksen elämän perusteellisemmin kuin muut evankeliumit, ja Koraani ja Hadith selventävät vielä tarkemmin kuvaa Jeesuksen todellisesta persoonasta. Havaitsemme, että hän ei ollut "Jumalan poika" sanan kirjaimellisessa merkityksessä vaan kuten Aabraham ja Mooses ennen häntä ja Muhammed hänen jälkeensä, lähettiläs, joka muiden ihmisten tavoin söi ruokaa ja kävi torilla ostoksilla. .... Lisäksi havaitsemme, että Jeesuksen elämä maan päällä oli olennainen osa juutalaisten historiaa, ja jotta voisi ymmärtää hänen tarinaansa on tätä historiaa syytä tutkia. Koko elämänsä ajan Jeesus oli puhdasoppinen, harras juutalainen. Hän ryhtyi uudestaan julistamaan sekä herättämään henkiin Mooseksen alkuperäisiä opetuksia, joita oli muutettu vuosien aikana. Lopuksi saamme selville, ettei Jeesusta itseään ristiinnaulittu, vaan se oli joku muu häntä muistuttanut."

Tällaiset väittämät eivät suinkaan ole uusia eivätkä missään tapauksessa niin varmaa tietoa kuin kirjoittaja antaa ymmärtää. Ne ovat joidenkin kriittisten tutkijoiden väitteisiin perustuvia oletuksia, joita tässä lisäksi pönkittää vahva usko siihen, että 600 -luvulla elänyt Muhammed on saanut asioista luotettavampaa tietoa kuin Jeesuksen aikalaiset. Sama koskee väitteitä, joiden mukaan Paavali olisi väärentänyt Jeesuksen 'alkuperäisen opin':

"Paavali kehitti uskonnon, joka piti sisällään monia eri ristiriitaisia elementtejä. Juutalaisilta hän omaksui unitarismin ja sulautti sen pakanoiden filosofiaan. Tämä sekoitus yhdistettiin osittain Jeesuksen opetuksiin ja osittain siihen, mitä Paavali väitti Kristuksen hänelle ilmoittaneen. Paavalin teologia perustui hänen henkilökohtaisiin kokemuksiinsa, jotka oli tulkittu sen ajan kreikkalaisten filosofien ajatusten valossa. Jeesuksesta tehtiin Jumalan kaltainen ja Platonin sanat laitettiin hänen pyhitettyyn suuhunsa. Pelastuksen teoria oli vielä lapsenkengissä Paavalin ajatuksissa ja tämä edusti uskoa, joka oli täysin tuntematon Jeesukselle ja hänen opetuslapsilleen. Se perustui uskoon "perisynnistä", "ristiinnaulitsemisesta" ja "ylösnousemuksesta" - yhdelläkään näistä ei ollut mitään perusteita."

Jotkut, varsinkin muslimiksi kääntyneet, korostavat mielellään islamin ja kristinuskon yhteisiä piirteitä. Edelläolevasta käy kuitenkin selvästi ilmi se perustavan laatuinen opillinen ero, mikä näiden kahden uskonnon välillä on. Muslimi pitää Jeesusta vain tavallisena juutalaisena, jonka elämällä ja kuolemalla ei ollut ihmiskunnalle paljoakaan merkitystä. Myös hänen arvostuksensa profeettana jää vain puheen tasolle, koska sen paremmin Vanhan Testamentin profeettojen kuin Uuden Testamentin kirjoitusten hänestä antamaa kuvaa ei hyväksytä todeksi. Samalla hylätään myös muiden profeettojen kuin Muhammedin arvovalta. Käytännössä islam siis hylkää myös sen juutalaisen uskon, jonka jatkoa se väittää olevansa. Toisaalta, jos Paavalin näin heppoisin perusteluin väitetään vääristelleen kristinuskoa, miten voidaan olla varmoja, etteivät yhtä hyvin Muhammed ja/tai hänen läheiset seuraajansa syyllistyneet samaan?

Rituaalit ja seremoniat

 

Pyhiinvaeltajat ruoskivat itsensä verille
 

Lähes kaikki uskonnot - alkuperäistä apostolista kristinuskoa lukuun ottamatta - turvautuvat palvonnassaan mitä erilaisimpiin rituaaleihin ja seremonioihin. Islamin rituaalisuus on tullut median välityksellä kaikkien tietoon. Viidesti päivässä minuutilleen suoritettavat rukoukset tulee suorittaa kääntyneenä Mekkaa kohti, niissä on joka kerta käytettävä tiettyjä lauseita ja niitä on toistettava määrätyt kerrat. Ennen rukouksia tulee suorittaa tarkoin säännelty rituaalipesu. Tiettyinä aikoina on paastottava ja tehtävä pyhiinvaellusmatkoja. Sianliha, tupakka ja alkoholi ovat kiellettyjä. Kuuliaisuus Allahille vaatii näiden rituaalien tunnontarkkaa noudattamista.

Muslimia haudattaessa haudan suunta on olennaisen tärkeä. Hauta on suunnattava siten, että kuollut lepää oikealla kyljellään kasvot Mekkaan (qiblaan) päin. Muslimin haudan päälle ei saa astua eikä päällystää sitä rakennelmilla. Jos hautakiviä pystytetään, on ne asetettava itse haudan ulkopuolelle.

Yhtenä osoituksena siitä, miten tärkeänä muslimit pitävät kaikenlaisten rituaalien orjallista noudattamista, on erään muslimin kirjoitus, missä hän perustelee oikeanlaista tervehtimistä:

"Me muslimit olemme nykyään tottuneet käyttämään lyhennettyä muotoa tervehdyksestä "Salaamu aleikum" sanoen tavallisesti vain "Salaam", joka ei tarkoita mitään (salaam=rauha), sen sijaan, että sanoisimme edes lyhimmän kunnollisen tervehdyksen "Salaamu aleikum" (= Rauha kanssasi). Olemme ehkä unohtaneet, että se on itse asiassa rukous josta aikanaan seuraa palkinto."
  Palkinnolla hän viittaa Koraanin ja hadithien esittämiin väitteisiin, että oikeasta tervehtimistavasta palkitaan paratiisissa. Kerrotaan, että "Salaamu Aleikum" palkitaan 20 kertaisesti ja kun sanotaan "Wa aleikum salaam, Wa rahmatullahi, Wa baarakaatuh" palkinto on jo 40-kertainen!.

Kirjoittaja painottaa, ettei kyseessä ole pelkkä tervehdys vaan paratiisiin johtava teko:
  "Sinä päivänä, jolloin he kohtaavat Hänet, he tervehtivät häntä sanalla: »Rauha!» ja Hän on valmistanut heille ihanan palkinnon." (sura 33:44)
  Lopuksi hän muistuttaa, että "Meidän pitäisi olla huolellisia, ettemme muuta tervehdystä, jonka Allah ja hänen profeettansa ovat meille asettaneet, emmekä siten kiellä itseltämme sen käytöstä luvattua palkintoa."

Ennalta määrätty kohtalo.

Islamin mukaan Jumalan kaikkitietävyydestä johtuu, että jokaisen kohtalo on jo ennalta Jumalan tiedossa, eikä sitä siksi voida muuttaa. Paradoksaalisesti he kuitenkin kiistävät tämän merkitsevän fatalismia ja katsovat, että ihmisellä on vapaa tahto ja että hän on vastuussa valinnoistaan. Tämän paradoksin selittäminen ei ole helppoa:

"Vaikka islam vahvistaakin Jumalan tietävän, mitä ihminen seuraavaksi tulee tekemään, on ihmisellä itsellään oma tahto. Tietenkin Jumala, joka on Kaikkitietävä ja Kaikkiviisas, tietää ennalta kaiken tapahtuvan - tämän kieltäminenhän olisi itse Jumalan kieltämistä. Mutta jos ihmisillä ei olisi omaa tahtoa, olisi mieltä vailla Jumalan vaatia häntä tekemään jotakin tiettyä tai uskomaan joihinkin tiettyihin asioihin. On kaukana "fatalismista", kun islam julistaa ihmisen tärkeimmän päämäärän tässä elämässä olevan tietoisuuden Jumalasta. Sen tähden muslimit eivät järin paljon kanna huolta materialistisista asioista, ja näkevät elämänsä tässä maailmassa henkisestä perspektiivistä." (Islam-opas)

"Jos Jumala on tahtonut tekomme", sanoisi ehkä joku, "niin nehän ovat itse asiassa Jumalan tekoja". Tämä väite perustuu väärinkäsitykselle. Jumala tahtoo mitä me tahdomme siinä merkityksessä, että Hän antaa meille tahdon valita ja tekee meille mahdolliseksi toteuttaa tahtoamme, toisin sanoen Hän luo ne edellytykset, jotka ovat välttämättömät voidaksemme tehdä sen. Hän ei tahdo tekojamme siinä mielessä, että Hän tekisi ne, sillä silloinhan olisi aivan oikein sanoa, että esim. meidän syödessämme, juodessamme tai nukkuessamme se on Hän, joka tekee nämä teot. Jumala luo ne, mutta hän ei tee niitä." (Islam-opas)

Kuolemanjälkeinen elämä.

Muslimit uskovat kuolemanjälkeiseen elämään, tuomiopäivään, helvettiin, ylösnousemukseen ja paratiisiin. Islamin mukaan ihmisen sielut menevät kuoleman jälkeen välitilaan (barzakh), jossa ne ovat tietoisia ja kokevat eräänlaista tulevan kohtalonsa esimakua sen mukaan, ovatko heidän tekonsa olleet hyviä tai pahoja. Välitilan jälkeen seuraa ylösnousemus ja tuomiopäivä :

"Epäuskoiset sanovat: "Ei se (tuomion) hetki meille tule." Sano: "Kyllä! Kautta Herrani, joka tuntee silmiltä salatut, teille varmasti koittaa (tuomionpäivä)." Ei taivaassa eikä maassa ole mitään Hänen valtansa ulkopuolella, ei hivenenkään verran eikä sitä vähemmän tahi enemmän, vaan kaikki on selvästi (Jumalan) kirjoissa, joten Hän osaa palkita niitä, jotka uskovat ja hyvää harjoittavat: näille kuuluu anteeksiantamus ja ihana osa. Mutta niitä, jotka koettavat halventaa Meidän ilmoituksiamme, odottaa tuskallinen ja ankara rangaistus." (Koraani 34:3-5)

"Aina siihen asti, kunnes kuolema jonkun heistä yllättää ja hän hokee: "Herrani, päästä minut takaisin, päästä minut takaisin, ehkä voisin tehdä hyvää sellaisessa, minkä olen jättänyt tekemättä." Ei koskaan. Tämä on vain puhetta, jota hän hokee, mutta heidän takanaan on erottava seinä aina siihen päivään asti, jolloin heidät herätetään kuolleista. Mutta kun pasuunoihin puhalletaan, niin sinä päivänä heidän välillään ei ole oleva mitään sukulaisuussiteitä, eivätkä he kysele toinen toistansa. Senvuoksi ne, joiden hyveet painavat vaa'assa eniten, tulevat onnellisiksi. Mutta joiden ansiot painavat vähän, he ovat niitä, jotka ovat kadottaneet sielunsa. Helvetissä he saavat asua. Tuli on siellä kärventävä heidän kasvonsa ja pahasti turmeleva heidät." (Koraani 23:99-104)

Vielä karmivammin helvetin oloja kuvaa seuraava teksti:

"Niitä, jotka kieltävät meidän merkkimme, me totisesti tulemme paistamaan tulessa, ja niin usein kuin heidän nahkansa kypsyy, me vaihdamme heille toisen nahan, että saisivat maistaa rangaistusta; totisesti Jumala on voimallinen ja viisas." ( Koraani 4:59)

Vanhurskaille miehille luvataan taivaalliset paratiisipuutarhat, jossa "he ja heidän vaimonsa tulevat lepäämään istuimilla varjossa" (Koraani 36:55,56). Koska muslimi saa ottaa useita vaimoja, hänellä on niitä useita myös paratiisissa. Nuoria miehiä, jopa keskenkasvuisia poikasia houkutellaan marttyyriksi 'pyhään sotaan' uskottelemalla, että se takaa varman pääsyn paratiisiin nauttimaan lemmeniloista lukuisten neitsyiden kanssa:

Tällainen on kuvaus paratiisista, joka on luvattu niille, jotka karttavat pahaa:
siellä on virtoja, joiden vesi ei samene, maitovirtoja, joiden maku ei muutu,
viinivirtoja, suloisia juoda, ja kirkkaita hunajavirtoja. (47:15)

Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan.
Totisesti olemme luonut heidät omin käsin
sallien heidän pysyä neitseinä
hellinä ja samanikäisinä,
niitä varten, jotka ovat oikealla puolella..
(Koraani 52: 34-38>

Miehille on siis paratiisissa sallittu myös viinin juonti, mikä on täällä heiltä kielletty! Jopa poikarakkaus on sallittu, vaikka Koraani kieltää muun homoseksuaalisuuden:

Siellä he saavat levätä kultakuteisilla istuimilla
toinen toistaan vastapäätä,
ikuisesti nuoret pojat palvelevat heitä,
(Koraani 52: 15-24)

Ja heidän ympärillään liikkuvat ikinuoret olennot, joita nähdessäsi sinusta
tuntuu, kuin he olisivat ylt'ympäri siroiteltuja helmiä.
Ja kun saat nähdä sen, olet näkevä autuuden ja suuren kuningaskunnan.
Heidän vaatetuksenaan on viheriä, hieno silkki ja paksu, kultakudoksinen
sametti. He saavat kantaa hopeaisia rannerenkaita, ja heidän Herransa
virvoittaa heitä puhtaalla juomalla.
(Koraani 76: 19-21)

Itse asiassa jotkut muslimioppineet tulkitsevat pederastian olevan sallittua jo nyt täällä maan päällä.

Naisen asema

Naisen asema islamissa on tuon tuosta ollut uutisten aiheena. Kummastelua on herättänyt mm. se, että raiskatuksi joutunut nainen voidaan surmata, mutta raiskaaja selviää rangaistuksetta tai mitättömällä tuomiolla. Silti muslimit väittävät islamin suojelevan naista. Tällaista 'suojelemista' ei länsimainen oikeustaju oikein ymmärrä. Vaikka tämä käytäntö perustuneekin enemmän perinteeseen kuin islamiin, muslimit yleisesti näyttävät pitävän sitä osana islamin uskoa. Myös tyttöjen ympärileikkaukset, uimaopetuksen kieltäminen, naisten autonajokielto ja kielto liikkua kodin ulkopuolella ilman seuralaista ovat olleet puheenaiheina. Vaikka käytäntö eri muslimimaissa vaihteleekin, nämä ovat asioita, jotka koskevat naisia vain islamilaisissa maissa.

Hunnun käytöstä sen sijaan on kiistelty muslimienkin keskuudessa jo vuosisatoja. Vaikka Koraani käskee naisten peittää kasvonsa, jotkut tulkitsevat sen soveltuvan vain profeetta Muhammedin omiin vaimoihin. Kuitenkin monet naiset itse haluavat käyttää huntua ja pukeutua peittäviin asuihin, etteivät herättäisi miehissä seksuaalista kiinnostusta. Raiskausten suuresta määrästä päätellen tämä käytäntö ei vaikuta kovin tehokkaalta, mikä johtuu osaltaan siitä, että muslimimiehet sallivat itselleen suurempia vapauksia tiukoista moraalisäännöistä kuin naisille. He voivat myös huoletta seurustella 'vääräuskoisen' kanssa, mikä musliminaiselle on kiellettyä.

Itse asiassa naisen alistamista koskevat lait eivät perustu Koraaniin, vaan sen yksioikoiseen tulkintaan. Tämä kävi selväksi erään pakistanilaisohjaajan tuottamassa TV-dokumentissa (TV1 05.08.06), jossa todettiin mm., että Koraanin 6 666 säkeestä vain kuusi (6) viittaa naisen alamaisuuteen. Lisäksi nekin pätevät vain siinä tapauksessa, että nainen on miehestään taloudellisesti riippuvainen. Toisin sanoen, että mies huolehtii perheen (ja vaimon) taloudesta ja 'jakaa omastaan vaimolleen'. Ne eivät siis lainkaan koske leskiä eikä muita yksinäisiä naisia, eikä edes aviovaimoa, mikäli mies lyö laimin elatusvelvollisuutensa. Vaimon lyöminen on Koraanin mukaan sallittua vain siinä tapauksessa, ettei tämä halua synnyttää lapsia. Miksi nämä seikat 'unohdetaan' nykyisissä islamin opinahjoissa? Dokumentissa esiintyneet valistuneet musliminaiset totesivat, että kyse on vallasta. Alistavaan uskontoon tai ideologiaan ohjaava aivopesu ja oikean tiedon salaaminen on tehokkain tapa hallita ihmisiä.

Vaikka Koraani puhuu paljon naisten asemasta ja maallisista velvollisuuksista ja muutamassa kohdin lupaa heille myös pääsyn paratiisiin, heidän paratiisillisten nautintojensa laadusta ei sen sijaan puhuta lainkaan. Koska miesten seksuaalisia tarpeita varten on erikseen luotuja neitsyitä, vaimojen osaksi jäänevät sielläkin vain arkiset askareet.

Luominen.

Koraani muistuttaa muodoltaan hyvin paljon samanaikaista syyrialaiskristillistä kirjallisuutta ja sisältää lukuisia rinnakkaisuuksia Raamatun, varsinkin Mooseksen kirjojen kanssa. Se kertoo luomisesta, vedenpaisumuksesta, patriarkoista, Jeesuksesta ym. Koska muslimit uskovat luomiseen, he eivät hyväksy evoluutio-oppia. Koraanin kertomuksia luomisesta, vedenpaisumuksesta ym. he pitävät luotettavina ja katsovat niiden olevan paremmin sopusoinnussa nykytieteen kanssa, kuin Raamatun vastaavat kertomukset. Näiden väitteiden tueksi esitetyt Koraanin jakeet on kuitenkin tulkittu jokseenkin mielikuvituksellisesti.

Muslimit kiistävät Muhammedin käyttäneen hyväkseen Raamatun kertomuksia, ja uskovat hänen saaneen kaikki tietonsa suoraan jumalallisena ilmoituksena. Todisteena he esittävät mm. että Muhammed oli lukutaidoton ja ettei Koraani sisällä yhtään suoraa lainausta Raamatusta. Lukutaidottomuus ei kuitenkaan estä tallentamasta mieleen kuulopuheita eikä suullista perimätietoa. Voidaan myös kysyä, miksi Muhammed olisi saanut uudestaan tiedot paratiisista, vedenpaisumuksesta, patriarkoista ym. koska tieto niistä oli jo olemassa juutalaisten pyhissä teksteissä? Vertailun vuoksi on hyvä muistaa, miten mormoniprofeetta Josef Smith väitti saaneensa itseltään Jeesukselta 'uudistetun' evankeliumin, joka kuitenkin on suurelta osin suoraa lainaa sen aikaisesta Raamatusta (aina käännösvirheitä myöten.)

Oliko Muhammed todella lukutaidoton?

Eräs entinen kiihkomuslimi kertoo:
"Sitten aloin miettimään erästä erittäin ratkaisevaa asiaa: jos Koraani ei ollut Jumalasta, kuka Muhammed sitten oli? Hänen oli pakko olla väärä profeetta. Mutta miten todistaisin sen? Yhtäkkiä minut valtasi kauhu: - Ei voi olla totta! Muhammedko väärä profeetta? Entä hänen ihmetekonsa, valtakuntansa ja ne kansanjoukot, jotka seurasivat häntä? Minusta tuntui, että nyt joutuisin Jumalan vihan ja kidutuksen uhriksi. Rauhoituttuani olin oudon rohkea ja päättäväinen. Halusin keskittyä tutkimaan, oliko Muhammed profeetta vai ei. Sain selville kaksi eri perustetta sille, että Muhammed oli profeetta: hän oli lukutaidoton, mutta vastaanotti Koraanin. Toiseksi hän oli synnitön eikä hän tehnyt ainuttakaan syntiä ennen profeetaksi tulemistaan.

Aloin etsimään todisteita Muhammedin lukutaidottomuudesta. Mielestäni oli sula mahdottomuus löytää todisteita, että Muhammed olisikin osannut lukea ja kirjoittaa. Luin taas kerran Muhammedin elämäkerrat. Nyt löysinkin hämmästyksekseni monia asioita, joita en aiemmin ollut huomannut. Luin kirjoista, että Muhammed kävi samassa paikassa kuin EI-Nadr Ibn EI-Hareth, Waraka lbn Nofal ja tunnettu pappi Ibn Sa’eda. Luin myös, että Muhammed hoiti rikkaan Khadidja-lesken liiketoimia ja suurta omaisuutta, ja hän solmi useita sopimuksia ja kauppakirjoja Jemenin ja Syyrian kauppiaiden kanssa.

Aiemmin minua oli opetettu, että Muhammedin sanottiin kantaneen mukanaan leimasinta, jota hän käytti allekirjoittaakseen papereita, koska ei osannut kirjoittaa. Mutta leimasimen käyttö ei välttämättä todistanut häntä lukutaidottomaksi. Sen ajan kauppiailla oli usein tapana kirjoittaa sopimus ostajan ja myyjän kesken ja sitten leimata paperi aivan kuten nykyään käytetään virallista valtion leimaa asiapapereissa.

Löysin elämäkertakirjoista myös tiedon, että AI-Hudaibijan paikkakunnan kanssa solmitun rauhansopimuksen jälkeen Muhammed kirjoitti sopimuskirjan omin käsin. Muhammed ja hänen serkkunsa Ali olivat Abu Taleb-setänsä holhouksessa, ja Muhammed oli vanhempi kuin Ali. Alin tiedetään osanneen lukea ja kirjoittaa ja minusta oli mahdotonta, etteikö Muhammedillekin olisi opetettu ainakin luku- ja kirjoitustaidon aikeita.

Tiedonhakuni edetessä sain tietää, että Muhammedilla oli ollut tapana istua kristityn Yassar AI-Nusranin kanssa ja kuulla tältä Raamatun tekstejä ja myös itse lukea Raamattua. Tajusin, että enkeli Gabrielin tullessa Muhammedin luo ja käskiessä tämän lukea, ei olisi ollut mitään järkeä, jos Gabriel olisi käskenyt lukutaidotonta miestä lukemaan! Nämä löydöt ja aiemmat tutkimustulokseni Muhammedin profeetankutsumuksen aitoudesta pakottivat minut tekemään sen johtopäätöksen, että Muhammed ei voinut ollut profeetta eikä edes hurskas mies. (Kaikesta tästä olen kirjoittanut yksityiskohtaisemmin kirjassani Muhammed Raamatussa.)

Seuraavaksi kävin tutkimaan Muhammedin erehtymättömyyttä. Siihen liittyen on olemassa sellaisia elämäkertoja kuten AI-Seera AI-Halabija, AI-Tabakaat AI-Kubra ja Seraat Ibn Hisham sekä selitysteoksia, joista voi lukea kommentteja suurasta 16.67: "Samoin teille on merkki taatelipuiden ja viiniköynnösten hedelmissä: te saatte itsellenne niistä juovuttavaa juomaa ja hyvää ruokaa." Monet luotettavat perimätiedot sanovat selvästi, että Muhammed joi viiniä ja neuvoi ystäviään laimentamaan viiniä vedellä, jos se oli kovin vahvaa. Hänellä oli tapana syödä lihaa, jota Kuraish- heimo oli uhrannut epäjumalille Kaaban kivellä. Hän hyväksyi Jumalan kieltämiä asioita ja kielsi Jumalan sallimia asioita. Hän piti silmäpeliä ystäviensä vaimojen kanssa ja otti epäröimättä heitä vaimoikseen, jos joku miellytti häntä. Kheibarin päivänä (eräs verinen taistelu Mekan lähellä) Safiya, Yehia Ihn Akhtabin tytär, osoitettiin Ahdallah Ihn Umarille vaimoksi, mutta Muhammed otti hänet kuitenkin omaksi vaimokseen. Samoin Muhammed otti vaimokseen Gahshin tyttären Zainabin, joka oli Muhammedin Zaid-nimisen kasvattipojan vaimo.

Kaikki nämä tapahtumat häpäisivät Muhammedista annetun pyhän kuvan ja romuttavat sen pyhän aseman, jonka olin mielessäni profeetta Muhammediin liittänyt. Rehellisesti sanottuna jokainen tällainen löytö oli minulle hyvin tuskallista.

Vaikka sain Muhammedista selville monenlaista, toivoin edelleen löytäväni islamin uskonnosta sellaisia hyveitä, joihin voisin tarrautua voidakseni pysyä muslimina. Minun oli vaikeaa luopua lapsuuteni uskonnosta. Oudot pelon, sekaannuksen ja hämmennyksen tunteet täyttivät mieleni leikitellessäni ajatuksella, että hylkäisin islamin." (http://gamma.nic.fi/~jlindell)

Koraanin alkuperä

Koraanin alkuperän tutkimisessa joudutaan turvautumaan lähes yksinomaan Muhammedin seuraajien kokoamaan ja tallentamaan tietoon, koska muita historiallisia lähteitä ei juuri ole. Jo varhain kuitenkin islamilaistenkin tutkijoiden kesken heräsi kysymyksiä, kuten: Mitä ilmoitettiin mihinkin aikaan ja missä? Missä tilanteessa ja missä olosuhteissa? Olivatko toisistaan poikkeavat lukutavat sallittuja; ja jos olivat, minkälaisia ne olivat? Mitkä jakeet korvasivat toiset? Miten Koraani koottiin?

Joidenkin mukaan Koraani koottiin jo Muhammedin elinaikana, toiset tutkijat katsovat sen tapahtuneen hänen kuolemansa jälkeen. Tiedetään kuitenkin olleen useita eri ihmisten laatimia kokoelmia, joista puuttui vaihteleva määrä nykyisessä Koraanissa olevia lukuja eli suuria.

Tärkein kysymys kuitenkin lienee, mistä Muhammed sai tietonsa? Saiko hän ne enkeli Gabrielilta, kuten kerrotaan, vai kenties omasta päästään? Vaikka hän ei olisi osannut lukea, ei liene epäilystä, etteikö hän olisi kuulemansa perusteella ollut selvillä monista juutalaisten ja kristittyjen käsityksistä, olihan kristinuskokin ollut olemassa jo n. 600 vuotta. Hän on myös varmasti ollut tietoinen n. 300 vuotta aiemmin kirkossa tapahtuneesta Jeesuksen jumaluutta koskevasta kiistasta ja areiolaisten kaksiluonto-oppia vastustavista käsityksistä.

On ainakin periaatteessa mahdollista, että Muhammed olisi syvästi uskonnollisena miehenä katsonut asiakseen saada kansansa pois epäjumalien palvonnasta ja moraalisesta alennustilasta, ja halunnut siksi esittää julistuksensa Jumalalta tulleena, jotta se olisi paremmin otettu todesta. Perimätiedon antaman kuvan perusteella näyttää kuitenkin siltä, että hän itse uskoi julistukseensa, ja saamaansa tehtävään. Tässä hän ei tietenkään eroa niistä lukuisista kristikunnan lahkojen perustajista, jotka myös ovat uskoneet toimineensa Jumalan valtuuttamina. Mutta jos Muhammed todella sai ilmestyksiä enkeliltä, joudutaan kysymään, minkä sortin enkeli oli kyseessä. Kannattaa muistaa, että tänä päivänäkin on monia, jotka uskovat saavansa sanomia enkeleiltä. Jostain kumman syystä ne kaikki yrittävät vesittää Raamatun perimmäisen sanoman.

Jos kuitenkin oletetaan Muhammedin saaneen ilmestyksensä enkeli Gabrielilta, joudutaan tekemään se johtopäätös, että Muhammed tai hänen seuraajansa joko eivät ymmärtäneet enkelin sanomaa, tai sitten vääristelivät sitä. Raamatun kertoman mukaan Gabriel ilmoitti Jeesuksesta: "Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi.." (Luuk 1:32). Ja myöhemmin hän ilmoitti paimenille: " teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa." (Luuk 2:11) Islam kiistää tämän UT:n kirjoitusten pääsanoman Jeesuksesta Jumalan Poikana ja Vapahtajana, tekee hänestä vain Marian pojan ja profeetan ja asettaa pelastuksen tieksi kuuliaisuusrituaalit ja uskon Muhammediin profeettana.

Muslimien esittämät väitteet Raamatun tekstien vääristelystä ja sen kaanonin mielivaltaisesta kokoamisesta eivät nykytutkimuksen valossa kestä. Vaikka on totta, ettei monia apokryfisiä evankeliumeja kelpuutettu Raamatun kaanoniin, yhtä totta on, että nämä tekstit ovat sekä sisälltönsä että myöhäisen kirjoitusajankohtansa johdosta selvästi Raamattuun kuulumattomia. Tämän voi todeta jokainen, joka tutustuu näihin apokryfeihin.

Niin tai näin; Koraaninkin tekstiä pitäisi voida tutkia yhtä kriittisesti kuin Raamatun tekstejä on jo vuosisatoja tutkittu. Tämän ei tarvitse merkitä Koraanin halventamista. Onhan Raamattukin säilyttänyt arvostuksensa huolimatta siitä, että sitä on kirjain kirjaimelta 'suurennuslasin' kera tutkittu niin ateistien, tiedemiesten kuin uskovienkin toimesta.

Onko Koraani Raamattua luotettavampi?

Tästä aiheesta kirjoittaa eräs entinen muslimi mm:

"Osia Raamatun säilyneistä teksteistä on peräisin kolmannen ja viidennen vuosisadan väliseltä ajalta - kirjoitettu siis vähintään 200 vuotta ennen Koraania. Koko Raamattu kreikan kielellä on viidenneltä vuosisadalta. Raamatun alkuperäisten käsikirjoitusten jäljennöksiä on 24 000. Niistä voidaan koota uudelleen kaikki Uuden Testamentin 27 kirjaa, jotka kirjoitettiin 300 vuotta ennen Koraania.

Vain Ilmestyskirjaa ja Johanneksen kolmea kirjettä pidetään 100-luvun jälkeen kirjoitettuina, muiden kohdalla ei enää ole perusteita myöhemmälle ajoitukselle kuin 50-80 jKr. (Robinson, 1976)

Käytettävissä oleva Koraaniin liittyvä aineisto sisältää tarinoita, joiden alkuperä voidaan jäljittää toisen vuosisadan juutalaiseen ja kristilliseen apokryfikirjallisuuteen. Joissakin tapauksissa tiedetään jopa kuka ne kirjoitti, koska se tapahtui ja jopa sekin, miksi ne kirjoitettiin. Tiedetään myös, ettei yksikään niistä ole peräisin jumalallisesta lähteestä, koska ne ovat rabbien ja muiden tarinankertojien laatimia ja vasta sen jälkeen, kun Raamattu oli jo kanonisoitu.

Uuden Testamentin kreikkalaisia käsikirjoituksia tunnetaan noin 5 300, sen latinan kielisiä Vulgata -versioita 10 000 ja ainakin 9 300 muuta varhaista versiota eli kirjastoissa ja museoissa on tallessa yhteensä noin 24 000 vahvistettua UT:n käsikirjoitusjäljennöstä (McDowell, 1990). Islam sen sijaan ei pysty esittämään ainuttakaan käsikirjoitusta, joka olisi peräisin kahdeksatta vuosisataa edeltävältä ajalta (Lings & Safadi, 1976; Schimmel 1984).

Jos kristityt ovat pystyneet säilyttämään tuhansia varhaisia käsikirjoituksia, jotka alun perin kirjoitettiin ennen Koraania ja hauraalle papyrus-materiaalille, voi vain ihmetellä, mikseivät muslimit pystyneet säilyttämään edes yhtä käsikirjoitusta siltä paljon myöhemmältä ajalta, jolloin Koraani kirjoitettiin. Joka tapauksessa kaikki tämäkin osoittaa Raamatun olevan Koraania paljon luotettavammalla pohjalla.

Lisäyksiä

Eräs muslimien uskomuksista on, että Eedenin Paratiisi oli/on taivaassa, ja että ihminen luotiin siellä ja lähetettiin sitten maan päälle. Heitä ei tunnu häiritsevän se, että Raamattu kertoo Eedenin olleen 'idässä' , jossa virtasivat joet Eufrat ja Tigris sivuten sellaisia Lähi-idän maita kuten Assyria. En tiedä, uskovatko kaikki muslimit näin, mutta ainakin ne, joiden kanssa olen asiasta keskustellut, ovat olleet kiivaasti tämän näkemyksen puolella.

Lopuksi

Muslimit ovat perinteisesti käyttäneet toisuskoisista nimitystä vääräuskoinen. Kaikki uskonnot ovat kuitenkin käsitejärjestelmiä, jotka nimensä mukaisesti perustuvat suurelta osin uskonvaraisuuteen. Tällöin myös jako vääräuskoisiin ja oikeauskoisiin on pakostakin subjektiivista ja uskonvaraista. Silti voidaan kuitenkin edellytttää jonkinlaisia johdonmukaisia perusteluja, muuten kyse on sokeasta auktoriteettiuskosta (etten sanoisi taikauskosta.)

Voidaanko islamin ja kristinuskon 'paremmuutta' verrata keskenään? Mielestäni voidaan, mutta tällöin ei pidä tarkastella uskonnollisia ihmisiä (koska hyviä ja huonoja ihmisiä ja uskovia löytyy molemmista), vaan itse uskonnon sisältöä, ja sitäkin lisäksi mahdollisimman vapaana vääristä tulkinnoista. Tällöin kyseeseen tulevat lähinnä pyhät tekstit eli Raamattu ja Koraani.

Muslimien sanotaan uskovan samaan Jumalaan kuin kristityt, eli siihen johon myös Aabraham Iisak, Jaakob (ja Jeesuskin) uskoivat. He uskovat Raamatun kertomuksiin Aadamista, Eevasta, paratiisista, syntiinlankeemuksesta, patriarkoista ym. koska Koraanikin kertoo niistä, mutta suhtautuvat kovin valikoivasti sen muuhun (esim. profeetalliseen) sisältöön. Raamatun olennaisin sisältö, ihmiskunnan vapauttaminen (Jeesuksen välityksellä) Aadamin ja Eevan lankeemuksen aikaan saamasta kuoleman kirouksesta, on heille merkityksetön. Sen sijaan että luottaisi tähän evankeliumien perussanomaan, muslimi turvautuu rituaaleihinsa uskoen niiden avulla pääsevänsä paratiisiin. Tälle epäjohdonmukaisuudelle ei löydy muuta perustelua kuin vahva sokea usko imaamien tulkitsemaan profeetan sanaan.

On selvää, että myös muslimien joukossa on niitä, jotka osaavat ja uskaltavat tarkastella uskontonsa sisältöä ja sen johdonmukaisuutta kriittisesti. Valitettavasti nykyään on liikaa fanaattisia uskonnollisia johtajia, jotka tekevät parhaansa estääkseen kansaansa oppimasta ja tutkimasta asioita. Katolinen kirkko esti aikoinaan ihmisiä tutkimasta Raamattua kieltämällä sen kansankieliset käännökset. Muslimien ääriryhmittymät pyrkivät samaan mm. vastustamalla naisten koulutusta. Yleisen tiedon tason laskiessa ihmiset ovat alttiimpia ääriainesten propagandalle. Tämä tekee myös islamin ja kristinuskon välisen vuoropuhelun lähes mahdottomaksi. Joka tapauksessa, vaikka uskomme eri tavoin ja voimme kritisoida toistemme käsityksiä, sen ei tarvitse merkitä sitä, ettemme suvaitse toisiamme ihmisinä. Kuten islam opettaa, olemme kaikki Jumalan edessä saman arvoisia, ja islamin kukoistuskauden esimerkki puolestaan osoittaa, että muslimien, kristittyjen ja muidenkin uskontokuntien on mahdollista elää rauhassa ja sovussa keskenään kaikkien hyödyksi.

 
Lähteitä ja linkkejä:

Ihmiskunnan historia, julk. Valitut Palat
http://fi.wikipedia.org/wiki/Islam   paljon tietoa islamista.
www.islamopas.com
www.answering-islam.org/suomi/   - tietoa islamista suomeksi
Jari Iivanaisen Islam-sivut   - Erittäin hyvä tutkielma islamista. Aiheita mm: Onko Raamattu muuttunut?, Onko Koraani luotettava?
Ajatuksia islamista   - J. Lindellin ajatuksia herättävä sivusto
http://arvioikaa.com:80/islam.html  - kattava kuvaus islamin syntyhistoriasta ja kehityksestä (suom.).
http://koti.phnet.fi/elohim/Islam   - Koraanin ja Raamatun asiallista ja kiihkotonta vertailua.
Raamatun ja Koraanin yhtäläisyydet ja erot   - kiinnostava ja ajatuksia herättävä listaus.
Petteri Haipolan Islam-linkkejä
www.faithfreedom.org (engl.)   - tietoa islamista (engl.)
http://www.studytoanswer.net/islam_myths.html   - islamiin liittyvien myyttien tarkastelua (engl.)


26.2.2002 (päiv. 26.02.08)