Islam, arabien uskonto?

Median välittämä kuva muslimeista on painottunut enimmäkseen terroritekoihin, naisen alistettuun asemaan, kunniamurhiin, uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen sekä muslimilahkojen ja klaanien keskeisiin välienselvittelyihin. Joidenkin mielestä tämä kuva on vääristynyt. Sanotaan ettei tällainen käyttäytyminen ole kovin yleistä eikä perustu islamin uskoon, vaan vanhoihin perinteisiin ja/tai länsimaiden provokaatioihin. Tämä on varmaankin totta, mutta ei koko totuus. Niin ainakin voi päätellä seuraavasta tekstistä, jonka engl. versio löytyy nettisivulta: www.islam-watch.org/. Kyseinen kirjoittaja, kuten ilmeisesti useimmat sivuston kirjoittajista, esiintyy nimimerkin suojassa, mikä sekin kertoo jotain islamin luonteesta. Itse en kuitenkaan allekirjoittaisi ihan kaikkea alla sanottua.

 
 

"Tämä kirjoitus on suunnattu lähinnä niille muslimeille, jotka eivät ole arabeja. Huomattakoon , ettei minulla ole mitään itse arabeja vastaan. Heidän joukossaan on paljon hyviä ihmisiä ja itsellänikin on muutamia hyviä arabi-ystäviä. Vastustan vain sitä kieroutunutta ideologiaa, jonka suuri osa heistä on omaksunut.

Ensin pari sanaa itsestäni. Olen intialainen muslimi; tai paremmin sanoen olin. Vuosia uskoin islamiin miljoonien muiden intialaisten tavoin. Sitten huomasin tulleeni johdetuksi harhaan uskoessani, että islamin taustalla on jokin totuus. Ajattelin esim. sitä, miten 50 -vuotias mies voi ottaa vaimokseen 6 -vuotiaan tytön. Se oli minusta todella törkeää. Olin aina inhonnut tätä muslimikäytäntöä, mutta ajatellut sen olevan vain harhainen jäänne arabien keskuudessa vallinneesta tavasta. Tulin elämässäni käännekohtaan huomatessani, että itse islamin 'suuri profeettakin' harjoitti tätä inhottavaa käytäntöä. Ajattelin ettei tällainen henkilö voi olla minun profeettani. Sain siitä suojakuoren islamia vastaan.

Islam ei ole mitään muuta kuin Muhammedin luoma poliittinen järjestelmä tarkoituksella poistaa arabien häpeän tunne siitä, että he ovat orjattaren jälkeläisiä. Se luotiin vahvistamaan arabien uutta sosiaalista statusta. Islam ei ole jumalallista eikä totuutta. Se on naamioitu uskonnoksi. Lukuisat juutalaisia vastaan kohdistuvat Koraanin jakeet, Muhammedin ajalta tunnetut asiat sekä nykyiset tapahtumat viittaavat kaikki samaan. Islam on yritys luoda arabeille uusi historia monoteismin valepuvussa. Se on arabien juutalaisuutta kohtaan tunteman vihamielisyyden tuote. Muhammed loi sen ylentääkseen arabien sosiaalisen statuksen orjattaren jälkeläisistä jaloksi Jumalan valitsemaksi kansaksi. Koraani on uudelleen lämmitetty vääristelevä versio Raamatun kertomuksista Ismaelin ja hänen jälkeläistensä arvostuksen nostamiseksi.

Juutalais-kristillisten opetusten mukaan arabit polveutuvat Aabrahamin pojasta Ismaelista, jonka äiti oli Haagar -niminen orjatar. Juutalaiset sen sijaan polveutuvat Iisakista, joka oli Aabrahamin ja tämän laillisen vaimon Saaran poika. Arabeja on näin ollen pidetty avioliiton ulkopuolella syntyneen pojan jälkeläisinä. Tämä on arabien keskuudessa saanut aikaan sosiaalisen häpeän, nöyryytyksen ja alemmuuden tuntoja. Muhammed kehitti islamin poistaakseen tämän häpeätahran ja saadakseen ihmiset uskomaan arabien uuteen historiaan.

Hän toimi siinä hyvin nerokkaasti. Hän tiesi, että juutalaisuuden ja kristinuskon voittamiseen tarvittiin uskonto, joka olisi samansuuntainen seemiläisen uskontojärjestelmän kanssa. Niinpä hän väitti olevansa järjestyksessä seuraava seemiläisten profeettojen sarjassa. Islamin hän sanoi olevan vain jatkumoa niille ilmoituksille, joita aiemmin oli julistettu juutalaisille. Tämä oli ovela yritys saada hallinnollinen ote juutalaisista. Tämän osoittaa itse Koraani, joka sanoo, että kaikki aikaisemmat kirjoitukset ovat korruptoituneita. Korruption muslimit väittävät alkaneen jo Iisakia ja Ismaelia koskevasta kertomuksesta. Koraanin mukaan Jumala oli jo ennalta valinnut Ismaelin uhrin asemaan.

Näillä vääristelyillä ja korruptiosyytöksillä on sama päämäärä: kohottaa Ismael arvossa Iisakin yläpuolelle ja vahvistaa käsitystä, että itse asiassa arabit ovat muita ylempänä ja Jumalan valitsemia maailman tulevia johtajia. Tässä on syy siihen, miksi arabit ovat olleet niin sitkeitä ja järkkymättömiä levittäessään islamia ja alistaessaan muita uskoonsa. Islamiin kääntyneen täytyy omaksua myös uusi historia arabien ylemmyydestä. Aluksi Muhammed yritti tyynnytellä juutalaisia sellaisilla Koraanin jakeilla kuin 2:62

(Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

Kun se ei tehonnut, hän siirtyi käyttämään sen tapaisia jakeita kuin 3:85, 5:82 ja 9:29.

Kuinka Jumala ohjaisi ihmisiä, jotka ovat tulleet uskottomiksi, senjälkeen kuin he olivat uskossa ja tunnustivat Muhammedin oikeaksi profeetaksi ja (Jumalan kaikkivallan) selvät todistukset heille näytettiin? Jumala ei ohjaa jumalattomia ihmisiä. (3:85)

Kiivaimmat oikeauskoisten vihamiehet totisesti tapaatte juutalaisista ja monijumalaisista, ja oikeauskoisten ystävyyttä lähinnä olevissa varmasti tapaatte sellaisia, jotka sanovat: »Me olemme kristittyjä»; tämä johtuu siitä, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että he eivät käyttäydy pöyhkeästi. (5:82)

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa. (9:29)

Koraani ilmaisee selvästi korostavansa arabien ylemmyyttä ja siitä löytyy lukuisia kohtia, joissa juutalaisia kehoitetaan tottelemaan ja uskomaan Muhammediin. Muhammed antoi ymmärtää, että Allah on nyt valinnut arabit omaksi kansakseen. Lisäksi hän sanoi olevansa viimeinen profeetta ja ettei ihmiskunnalle enää anneta uutta ilmoitusta hänen jälkeensä. Tällä erittäin älykkäällä siirrolla hän - sen lisäksi että ylensi arabien sukupuun - löysi myös keinon lukita sen niin, ettei mikään tuleva profetia voi sitä enää muuttaa.

Muslimit pitävät islamia tosi uskontona ja Koraania Jumalan kirjaimellisena sanana. He kertovat, että Allah on korkein luoja ja kaikkivaltias jumala. Nämä argumentit tietenkin perustuvat siihen, mitä Koraaniin on kirjoitettu. Puheilla islamista 'tosi uskontona' ei ole paljoakaan perusteita. Lähempi Koraanin tarkastelu osoittaa, ettei se voi olla kaikkivaltiaan jumalan kirjaimellista sanaa. Sellainen Allah, minkä Koraani esittää, ei voi olla tämän universumin jumala.

Islam on paljolti 'Preach what you (Arabs) practice' eli lähinnä arabiperinteeseen kuuluvia tapoja, joille päivittäiset rukousrituaalit antavat uskonnollisen luonteen. Muslimien mukaan islam ei ole ainoastaan uskonto; se on elämäntapa. Itse asiassa se on totta. Arabien tapa elää on määrätty Koraanissa [joidenkin imaamien mukaan aina miesten housunlahkeiden pituutta myöten!]. Tätä tapaa, jossa seksi ja miehinen vallanhalu näyttelevät suurta osaa, he tyrkyttävät myös muille ihmisille. Koraani pyhittää arabien säädyttömän käyttäytymisen sellaisilla jakeilla kuin "voit harjoittaa sukupuoliyhteyttä omistajan oikeudella" ja lupauksilla taivaassa odottavista neitsyeistä. Seksin harjoittaminen 'omistajan oikeudella' (orjatar, lapsivaimo) liittyy arabien historiassa tapaan, jolla Ismael syntyi. Muhammed ei halunnut lopettaa tätä käytäntöä.

Arabeilla on myös saudien johdolla toimiva hierarkkinen muslimiyhteisö, jota muut muslimit, myös ei-arabit, seuraavat. Tämä yhteisö ei anna kovinkaan suurta arvoa muiden maiden muslimeille. Arabimuslimit pitävät itseään etuoikeutettuna luokkana. He eivät kohtele muita ihmisiä - edes arabitaustaa vailla olevia muslimeja - tasa-arvoisesti eivätkä oikeudenmukaisesti. He katsovat olevansa aina oikeassa, joten heidän ei tarvitse puolustella tekemisiään. Tämä kaikki osoittaa, että islam syntyi tarpeesta nostattaa arabien itsetuntoa. Muilla ihmisillä ei ole mitään etuoikeuksia eikä heidän oikeuksistaan tarvitse välittää. Jos islam olisi koko ihmiskunnalle tarkoitettu tosi uskonto, sen tilanne ei voisi olla tällainen. Nyt muslimit ovat hitaasti oppimassa ihmisoikeuksia ja perustuslakeja länsimaisilta demokratioilta. Jos islam olisi Jumalalta tullut tosi uskonto, miksi sen pitää oppia näitä ominaisuuksia lännestä?

Jos luet Koraania, huomaat, ettei siinä ole juurikaan hengellisyyttä eikä hurskautta. Päinvastoin se on täynnä sellaisia maailmallisia asioita kuin valta, seksi, sotiminen jne. Miten koko maailmankaikkeuden luoja houkuttelisi ihmisiä ( = miehiä) taivaaseen tai paratiisiin nauttimaan seksistä neitsyiden kanssa ja juomaan viiniä, mikä maan päällä on heiltä kielletty?

" Tällainen on kuvaus paratiisista, joka on luvattu niille, jotka karttavat pahaa:
siellä on virtoja, joiden vesi ei samene, maitovirtoja, joiden maku ei muutu,
viinivirtoja, suloisia juoda, ja kirkkaita hunajavirtoja." (47:15)

" Totisesti odottaa voitto niitä, jotka pelkäävät Jumalaa,
heidän ovat hedelmä- ja viinitarhat,
nuoruutta uhkuvat neidot, heidän ikäisensä,
ja puhdasta viiniä täydet pikarit." (78:31-34)

Islamissa ei sallita uskosta luopumista. Luopuneita kohdellaan pettureina samaan tapaan kuin fasistisissa ja kommunistisissa järjestelmissä puolueesta lähteneitä. Heitä pidetään hylkiöinä ja he joutuvat erilaisten sanktioiden kohteiksi. Tosi uskonto ei sallisi luopioiden tappamista. Vain uskonto, jolla on jotain salattavaa, syyllistyy sellaiseen. Se on seurausta alemmuuskompleksista ja perinnäisiin tapoihin pohjautuvasta kultista.

Nämä 'tosi uskonnon' edustajat tappavat myös toisia samaan uskontoon kuuluvia. Kuten kristikunta, myös muslimit ovat jakautuneet moneen lahkoon. Lisäksi on monia keskenään vallasta kamppailevia klaaneja. Pian Muhammedin kuoltua syntyi jako sunneihin ja shiioihin, jotka alkoivat tappaa toisiaan. Heidän välillään ei edelleenkään ole yksimielisyyttä. [Valitettavasti samaa tapahtuu 'kristikunnassa', pääasiassa kuitenkin poliittisten eikä uskonnollisten johtajien toimesta. MP]

Muslimit voi luokitella kolmeen ryhmään: typerät, älykkäät ja ovelat. Valtaosa muiden maiden muslimeista (ei-arabeista) kuuluu ensimmäiseen ryhmään. He eivät lue tai ymmärrä Koraania. He eivät tiedosta, että islam on arabeja varten. He ovat herkkäuskoisia, joista on tullut tämän poliittisen järjestelmän palvelijoita ja jalkaväkeä. He ovat harhautuneet uskomaan, että islamin viheliäisen ja karkean kuoren alla on jokin totuus ja yrittävät löytää Koraanin jakeista tai muslimikäytännöistä jotain syvällisempää tarkoitusta.

Älykkäät muslimit ovat melko tietämättömiä islamista eivätkä he lue tai ymmärrä Koraania. Mutta kun he lukevat ja ymmärtävät, he jättävät tämän uskonnon.

Kolmannen ryhmän muslimit ovat superälykkäitä. He tietävät mitä islam on. He tuntevat Koraanin ja ymmärtävät sen jakeiden todellisen tarkoituksen. Silti he sanovat islamia tosi uskonnoksi, ja keksivät keinoja saada yhä enemmän typeriä ja hyväuskoisia ihmisiä sen piiriin. Valtaosa arabeista kuuluu tähän ryhmään. He haluavat pitää islamin voimassa, koska se tukee arabien tapaa elää ja nostaa heidän statustaan. Tähän elämäntapaan ei kuulu tasa-arvo vaan naisten alistaminen, jotta miesten olisi helpompi toteuttaa rajattomat seksuaaliset halunsa.

Te läntisessä maailmassa, Aasiassa ja muualla olevat muslimit, jotka ette ole syntyperältänne arabeja, teitä käytetään vain hyödyksi juutalaisten vastaisessa taistelussa. Teitä ja teidän tapojanne ei kunnioiteta eikä arvosteta. Joudutte väistämättä nöyristelemään arabeja tultuanne muslimeiksi. He saavat teidät uskomaan sellaiseen poliittiseen järjestelmään mikä on erilainen kuin omanne. He ripustautuvat selkäänne kuin apinat ja ovat iloissaan kun kannatte heitä ympäriinsä ja samalla raunioitatte elämänne ja tuhoatte tämän maailman heille. Pudottakaa heidät selästänne, vapauttakaa itsenne ja eläkää omaa elämäänne!

 
Alkuperäinen teksti:
www.islam-watch.org/.

Tietoa islamista suomeksi:
www.islamopas.net
Islam, suvaitsevaisuuden uskonto?  
 
 
Lisäyksiä:

Silminnäkijä: Siveyspoliisi valvoo

TV2:n 9.11.06 esittämä Silminnäkijä- dokumentti vahvisti monelta osin yllä olevassa tekstissä esitetyt väitteet, varsinkin mitä tulee saudien rooliin. YLE:n ohjelmaesittely kertoi:

Erittäin tiukkaa islamintulkintaa kannattavat järjestöt pitävät pelon vallassa Ruotsin muslimiyhteisöjä. Salafi-järjestöjen siveyspoliisit valvovat uskonnollista kuria kovin ottein ja yrittävät jopa kieltää Ruotsissa asuvien muslimien ja ruotsalaisten kristittyjen väliset ystävyyssuhteet.

"Emme halua ystävystyä Ruotsin kristittyjen kanssa, sillä meistä tulisi silloin samanlaisia kuin heistä", sanoo Göteborgin pahamaineisimman salafiryhmän TUFF:in jäsen Anas Khalifa. "Sopeutuminen tähän yhteiskuntaan ei kiinnosta minua. Uskonto on tärkein".

Saudiarabialaisten imaamien opetuksia sanatarkasti seuraavat salafit pyrkivät estämään muslimien sopeutumisen ruotsalaiseen yhteiskuntaan muun muassa kieltämällä musiikin kuuntelun ja lähettämällä uskonnollisia järjestyspartioita nuorten kokoontumisiin. Esimerkiksi Göteborgin kaupungissa salafien väkivaltaisiksikin yltyneet operaatiot saivat paikalliset somalinuoret niin varuilleen, että yksikään somalijärjestö- tai ryhmä ei uskaltanut järjestää juhlia kolmeen vuoteen. "Jos imaamit saavat tietää, että juhlat ovat suunnitteilla, he lähettävät siveyspoliisinsa paikalle. Siitä seuraa aina ikävyyksiä ja tappelu", sanoo DJ:nä toimiva Zuhir Hirsi.

Ruotsalaisen kansankodin rauhaa horjuttavat salafiryhmät levittävät naisten oikeuksia halveksivaa ja uskontojen kanssakäymistä väheksyvää sanomaansa myös internetin avulla. Ruotsissa asuvien salafien uskotaan saavan rahoitusta toimintaansa erityisesti Saudi-Arabiasta.

"Ruotsalainen yhteiskunta suhtautuu salafien toimintaan aivan liian nöyrästi. Täällä ei haluta nähdä sitä ongelmaa, joka heidän toiminnastaan voi syntyä. Salafeja on vähän, mutta he kiertävät moskeijoissa käännyttämässä maltillisia nuoria puolelleen", sanoo islamintuntija Pernilla Ouis. (Ohjelman alkuperäistuotanto SVT Ruotsi)

Ohjelmassa eräs saudi-imaami esitti Jumalan sanana, että naisen on täytettävä miehensä sukupuoliset tarpeet aina kun tämä haluaa, 'olkoon sitten vaikka hellan ääressä'. "Länsimaalaiset sanovat sitä raiskaukseksi, jos mies ottaa vaimonsa väkisin", hän totesi ja antoi ymmärtää, että muslimit ajattelevat toisin. Toinen uskonoppinut kehoitti vanhempia valvomaan, etteivät lapset saa kouluissa ja päiväkodeissa liikaa vaikutteita valtaväestöltä. "Vääräuskoisilla ei ole meille mitään annettavaa" hän saarnasi.

Äskettäisten uutisten mukaan muslimimaista kotoisin olevat miehet syyllistyvät Suomessa muita enemmän seksuaalirikoksiin. Samalla kun muslimit edellyttävät naisiltaan korkeaa moraalia, muslimimiehet voivat vapaasti toteuttaa seksuaalisia halujaan varsinkin 'vääräuskoisten' naisten kanssa. Tällaista kaksinaismoraalia länsimaisen on vaikea ymmärtää.

Valitettavasti 'kristillisen' maailman moraalinen rappio on omiaan työntämään varsinkin länsimaisia naisia islamin syliin. He kiinnittävät huomionsa musliminaisten siveään käytökseen ja mieltävät sen johtuvan uskonnon paremmuudesta. He unohtavat, että tätä moraalia ylläpidetään pakkokeinoilla, ankarilla määräyksillä ja helvetinpelolla. Saattaa olla, että joitakin vetää islamiin myös sen kaltainen (biologinen?) alistumistarve, mikä ennen veti naisia ankaraan luostarielämään.

Toisenlaisia muslimeja

Olkoon islamin historiallinen tausta mikä hyvänsä, kannattaa muistaa, etteivät kaikki muslimit suinkaan ole edellä kuvatun kaltaisia. Siitä hyvän esimerkin tarjoaa Suomessa vuosia asunut, suomalaisen perheen perustanut ja suomalaiseen yhteiskuntaan täysin integroitunut Osman Nalbantoglu, jonka syvästi humaaneja ja viisaita kolumneja on silloin tällöin saanut lukea paikallislehdestä. Niistä malliksi käynee kirjoitus nimeltä Nathan Viisas.

Tuaregit

Esimerkkinä islamin monista kasvoista voisi mainita myös tuaregien nimellä tunnetun paimentolaisheimon. Tuaregit ovat hartaita muslimeja ja pitävät elämänohjeenaan äshäkiä, mikä tarkoittaa lähimmäisen kunnioitusta ja elämistä rauhassa kaikkien kanssa. Heillä on jopa erityinen anteeksiannon päivä, minkä he katsovat kuuluvan islamilaiseen perinteeseen. Tälloin kaikki ottavat toisiaan kädestä ja antavat toisilleen anteeksi sekä tieten että tietämättä tehdyt pahat teot. Tällaisten muslimien joukossa tuskin kasvaa terroristeja. (TV1 12.08.07)

Kuvalähde: Weyer, Luonnonkansat
Erikoista tuaregien keskuudessa on, että miehet käyttävät huntuja, mutta naisten kasvot ovat paljaat.  
 
Joiden tutkijoiden mukaan käytännön syynä ovat kansanomaiset tarinat, jotka ovat liiaksi korostaneet hunnun tärkeyttä miesten keskuudessa. Alunperin tavan syynä lienee ollut vain suojautuminen aavikon tuulia ja hiekkaa vastaan.  
 
Tämä tapa toisaalta osoittaa muslimien hunnun käytön pohjautuvan enemmänkin perinteisiin kuin uskontoon.

Allah arabien vanha kuujumalattaresta käyttämä nimi?

Sivulla www.reformation.org/vatican-and-islam.html esitetään väite, että nimi Allah on itse asiassa arabien vanhastaan kuunjumalattaresta käyttämä nimi. Tätä jumalatarta, jonka tunnuksena oli nouseva kuunsirppi palvottiin muiden kansojen keskuudessa mm. nimillä Venus, Afrodite, Artemis, Medusa ym.

Nousevan kuun symbolin uskotaan saaneen alkunsa siitä, että se muistuttaa härän sarvia, joita puolestaan on alunperin käytetty Nimrodin tunnuksena. Nimrod tunnettiin myös nimellä Tammuz. Pakanat palvoivat auringon, kuun ja tähtien muodostamaa kolminaisuutta. Koska aurinko samastettiin maskuliiniseen Baaliin, kuun jumala sai jossain vaiheessa feminiinisen ominaisuuden.

Islamin ja kristinuskon eroja:

IslamRaamattu
Jeesus ei ole Jumalan poika Jeesus on Jumalan poika
Jeesus ei kuollut ristillä Jeesus kuoli ristillä
Jeesus ei kuollut syntiemme tähden Jeesus kuoli syntiemme tähden
Allah on jumala ja muslimit hänen orjiaan Jumala on isä ja me olemme hänen lapsiaan
Muslimin velvollisuus on kuolla jumalansa puolesta! Jeesus kuoli meidän puolestamme!
Allah lupaa uskoville musliminaisia ja poikia seksiorjiksi taivaassa Jeesus sanoi taivaaseen pääsevien olevan enkelien kaltaisia (ei miehiä eikä naisia)

Rukouksesta.

Muslimien päivittäiset rukoushetket on pidettävä ajallaan minuutin tarkkuudella! Koska nämä ajankohdat on määrätty muualla kuin Suomessa, jotkut muslimit ovat huolestuneet siitä, ettei niitä ole määritetty tarkalleen oikein. Esimerkki rukousajoista (10.05.2009):

  • Aamun sarastaessa 03:01
  • Auringon noustessa 04:54
  • keskipäivällä, 13:22
  • iltapäivällä 17:37
  • Auringon laskiessa 21:44 ja
  • yön tullessa 22:50

Tällaiset rituaalit rukoillessa tuovat väistämättä mieleen Jeesuksen ohjeen: "Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan." (Matt. 6:7) sekä hänen kuvauksensa fariseuksesta ja publikaanista (Luuk. 18:10-14)
Totuuden nimessä on kuitenkin todettava, että lähes samanlaista 'tyhjän hokemista' näkee katolisten ja varsinkin ortodoksien palvontamenoissa.

 
 

Naisen asemasta islamissa (suom.):
Helvetissä enemmistö naisia
Lapsimorsiamet

Katso myös: Terroristin muotokuva

Kirjoituksia nykyislamin todellisesta olemuksesta:
kielletytsivut.blogspot.com

Tuuli-blogi
Blogin pitäjä Taina Lintula kirjoittaa: "Haastan lukijan miettimään tervettä tasa-arvokäsitettä, yltiöhumanismia ja länsimaisen kulttuurin potemaa alemmuuskompleksia. Maailmanparannusbuumissa on unohtunut kansallisen identiteetin, turvallisuuden ja hyvinvoinnin vaaliminen."

Muslimien rukousajoista: http://www.rabita.fi/rukous.html

 
 
 
 
05.11.06 (päivitetty 10.05.10)