Ilmestyskirja ja lopun aika

Jehovan todistajat

Jehovan todistajien käsitykset Ilmestyskirjan kuvaamista lopun ajan tapahtumista poikkeavat tavanomaisista tulkinnoista monessa kohdin. Eroavuudet koskevat varsinkin Jeesuksen paluun aikaa ja tapaa sekä lopun ajan ennusmerkkien toteutumisen tapaa. Huomattavia eroja on myös ylösnousemusta, tuhatvuotista valtakuntaa ja viimeistä tuomiota koskevissa käsityksissä.

Jeesuksen paluu tapahtui vuonna 1914, jolloin hän saapui näkymättömänä. Hänen tulemisensa voitiin kuitenkin havaita tuona vuonna alkaneista suurista mullistuksista (mm. ensimmäinen maailmansota, miljoonia ihmisiä tappanut 'espanjantauti' , nälänhädät, maanjäristykset, lisääntyvä väkivalta, evankeliumin maailmanlaajuinen julistaminen.)

Pakanain ajat.

Ajanlaskun tärkeänä lähtökohtana on pakanain aikojen päättyminen. Tätä aikaa aletaan laskea siitä, jolloin pakanat alkoivat tallata Jerusalemia, eli kun Jerusalemin viimeinen kuningas, Sidkia, syöstiin vallasta v. 607 eaa (Vartitorni-seuran ajanlaskun mukaan). ' Mittakeppinä' on Dan. 4: 14-22 mainittu 7 aikaa, jonka esitäyttymys toteutui kuningas Nebukadnessarissa. Tällä uskotaan olevan myös suurempi täyttymys; viitataan mm. siihen, että "korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa.." (Dan. 4: 14, 22), mikä merkitsee että Jumalan Valtakunta alkaa silloin hallita.

Koska Ilm. mukaan (11:2, 3; 12: 6, 14) 3 ja puoli aikaa on 1260 päivää, seitsemän aikaa olisi silloin 2520 päivää, ja päivä vuodeksi laskettuna 2520 vuotta. Pakanain ajat eivät päättyneet Jeesuksen ensimmäiseen tulemiseen, koska Jeesus itse osoitti niiden vielä jatkuvan: "Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat päättyvät".(Luuk. 21: 23,24).

Pakanain ajat eli ei-juutalaisten kansojen määräajat päättyivät siis v. 1914, jolloin Kristus alkoi hallita taivaallisessa Jerusalemissa ja Saatana enkeleineen heitettiin maan päälle. Siten Jeesus itse asiassa tuli maan päälle kuvaannollisessa mielessä, taivaallisen hallituksensa aktiivisen vaikutuksen kautta. Tämän taivaallisen hallituksen muodostavat 144 000 valittua (Luuk. 22:28-30; Ilm. 3:21; 7: 4-8; 20:6).

Maailmanvallat (Dan. 2. luku):

 1. Babylonia
 2. Meedo-Persia
 3. Kreikka (Makedonia)
 4. Rooma, jonka 'viittaa' on sittemmin kantanut
  Angloamerikkalainen kaksoismaailmanvalta
  ja nykyään lopun ajan poliittisesti jakautunut maailma
 5. Jumalan valtakunta (Dan. 2: 44,45)

Danielin 7. luvun pedot:

 1. Leijona : Babylon
 2. Karhu : Meedo-Persia
 3. Nelipäinen pantteri : Kreikka. 4 päätä : jakautui neljään osaan.
 4. Kymmensarvinen peto : Rooma, sarvet osia, joihin se pirstoutui

Neljännen pedon päästä puhkeava pieni sarvi tulkitaan Rooman valtakunnasta 'puhkeavaksi' anglomerikkalaiseksi maailmanvallaksi. Nykyään edellämainitun sekä lopun ajan poliittisesti jakautuneen maailman nähdään olevan vain jatkoa Rooman valtakunnalle, ja siten osa neljättä petoa. Tätä ei kuitenkaan määritellä täsmällisemmin.

Hävityksen kauhistus.

Jeesus kehoitti tarkkailemaan Danielin kirjassa mainittua ennustusta hävityksen kauhistuksesta (Matt. 24:15; Dan. 9:27). Tämän JT:t tulkitsevat tarkoittavan Kansainliiton perustamista ja sitä, että toivo asetettiin Jumalan valtakunnan sijasta tähän maailmanhallitukseen, kahdeksanteen maailmanvaltaan. Erityisen 'kauhistavana' pidetään sitä, että kirkot ilmaisivat innokkaasti tukensa tuon maailmanhallituksen perustamiselle.

2300 iltaa ja aamua (Dan. 8:14).

Nämä tulkitaan kirjaimellisiksi vuorokausiksi. Niiden katsottiin aiemmin alkaneen Lontoon kansainvälisestä konventista toukok. 1926, jossa julistettiin Kansainliiton perustamisen olevan Dan. kirjassa ennustettu 'hävityksen kauhistus'. Ajanjakso olisi päättynyt lokak. 1932, jolloin päätettiin luopua tavasta valita seurakuntien vanhimmat demokraattisella äänestyksellä ja siirtyä 'teokraattiseen' tapaan, jossa ylin hallintoelin määrää seurakunnan valvojaksi ehdolla olevan asemaansa. Sittemmin tämä ajanjakso on tulkitttu uudelleen. Vuonna 1999 julkaistu kirja 'Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan!' selittää:

Nuo 2300 päivää muodostavat profeetallisen ajanjakson, joten kyseessä ovat 360-päiväiset profeetalliset vuodet (Ilmestys 11:2, 3; 12:6, 14). Nämä 2300 päivää ovat näin ollen 6 vuotta, 4 kuukautta ja 20 päivää. Mihin ajankohtaan tämä ajanjakso sijoittui? 1930-luvulla Jumalan kansa alkoi kokea monissa maissa yhä enemmän vainoa. Ja toisen maailmansodan aikana Jehovan todistajia vainottiin ankarasti Angloamerikkalaisen kaksoismaailmanvallan maissa. Miksi? Koska he tinkimättä 'tottelivat Jumalaa hallitsijana ennemmin kuin ihmisiä' (Apostolien teot 5: 29). Sen tähden noiden 2300 päivän täytyy liittyä tähän sotaan.

Jos "pyhä paikka saatetaan" eli palautetaan tilaan, jossa sen pitäisi olla, niin noiden 2300 päivän on täytynyt alkaa silloin, kun se aiemmin oli "oikeassa tilassaan" Jumalan näkökannalta katsoen. Näin oli aikaisintaan 1. kesäkuuta 1938, jolloin Vartiotorni (suom. 1.8.1938) julkaisi 1. osan kirjoituksesta "Järjestö". Kirjoituksen 2. osa ilmestyi saman vuoden kesäkuun 15. päivän numerossa (suom. 15.8.1938). Kun laskemme vuoden 1938 kesäkuun 1. tai 15. päivästä 2300 päivää (heprealaisen kalenterin mukaan 6 vuotta, 4 kuukautta ja 20 päivää) eteenpäin, tulemme vuoden 1944 lokakuun 8. tai 22. päivään. Pittsburghissa Yhdysvaltain Pennsylvaniassa pidettiin 30.9.-1.10.1944 erikoiskonventti, jonka ensimmäisenä päivänä Vartiotomi-seuran presidentti puhui aiheesta "Nykyajan teokraattinen ojentautuminen". ... Tässä tarkoituksessa pantiin vuonna 1944 alulle heidän työnsä ja hallintorakenteensa uudelleenjärjestely. Vartiotornissa 15.10.1944 (suom. 1.6.1945) olikin kirjoitus nimeltä "Lopulliseen työhön järjestetyt" . Se ja muut palvelukseen keskittyvät man ajan kirjoitukset osoittivat, että 2300 päivää olivat päättyneet ja "pyhä paikka" oli jälleen "oikeassa tilassa!

Pyhällä paikalla eli pyhäköllä tarkoitetaan siis hengellisen Israelin (144 000) maan päällä oleva jäännöstä, jonka käytännössä ymmärretään koostuvan lähes yksinomaan Jehovan todistajista.

Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa.

Tämän Jeesuksen ensimmäistä tulemista koskevan ajanjakson laskutapa ei juuri eroa yleisistä käsityksistä. Erona esim. adventistien tulkintaan on vain parin vuoden heitto laskennan alkuvuodesta. JT:n mukaan sitä aletaan laskea vuodesta 455 eaa, adventistien mukaan vuodesta 457 eaa. Tästä seuraa myös se, että edellisen laskutavan mukaan Jeesus aloitti toimintansa v. 29, jälkimmäisen mukaan v. 27.

Ennustukset Pohjan ja Etelän kuninkaista (Dan. 11. luku).

Danielin ennustuksessa tuodaan esiin useita toisiaan vastaan taistelevia hallitsijoita, jotka ajan ja historiallisten tapahtumien kulussa siirtyvät edustamaan eri valtakuntia. Vuonna 1988 nämä tulkittiin seuraavasti:

Kuninkaat Pohjoisen kuningas Etelän kuningas
1. Persia Kreikka
2. Syyria Egypti
3. Rooma Egypti (Pohjan kuningas vaihtuu jak. 19-20 välillä)
4. Saksa Anglo-amerikkalainen kaksoismaailmanvalta
5. Neuvostoliitto Anglo-Amerikka. (N-liitto astui natsi-Saksan saappaisiin)

Kymmenen vuotta myöhemmin tulkintaa korjattiin:

  Pohjoisen kuningas Etelän kuningas
Dan. 11:5 Seleukos I Nikator Ptolemaios I
Dan. 11:6 Antiokhos II
(vaimo Laodike)
Ptolemaios II
(tytär Berenike)
Dan. 11:7-9 Seleukos II Ptolemaios III
Dan. 11:10-12 Antiokhos III Ptolemaios IV
Dan. 11:13-19 Antiokhos III
(tytär Kleopatra I)
Seuraajat:
Seleukos IV ja Antiokhos IV
Ptolemaios V
Seuraaja:
Ptolemaios VI
Dan. 11:20 Augustus  
Dan. 11:21-24 Tiberius  
Dan. 11:25,26 Aurelianus
Rooman imperiumi hajoaa
Kuningatar Zenobia
Dan. 11:27-30a Saksan valtakunta
(1. maailmansota)
Britannia jota seurasi
Anglo-amerikkalainen
maailmanvalta
Dan. 11:30b,31 Kolmas valtakunta
(2. maailmansota)
Anglo-amer. maailmanvalta
Dan. 11:32-43 Kommunistinen blokki
(kylmä sota)
Anglo-amer. maailmanvalta
Dan. 11:44,45 On vielä nouseva Anglo-amer. maailmanvalta

Muuttunutta tulkintaa perustellaan sillä, että Danielin profetiassa ei ennusteta niiden poliittisten kokonaisuuksien nimiä, jotka ovat eri aikoina pohjoisen ja eteläisen kuninkaan asemassa. Ne voidaan siten tunnistaa vasta sen jälkeen, kun tapahtumat alkavat toteutua. Todetaan myös, että taisteluiden välillä on aikoja jolloin ei ole selkkauksia; toinen kuningas on vallassa ja toinen passiivinen.

Muita Danielin ennustukseen liittyviä aikoja

Aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa (Dan. 12:7) alkoivat 1914, päätt. 1918. Vartiotorni-seuran virkailijoiden 3,5 vuotta kestävä vankeus, minkä aikana järjestön toiminta oli lamassa. Tämän ajanjakson todistajat rinnastetaan Ilm. 11:3,7 mainittuihin kahteen säkkipukuiseen todistajaan, jotka 'petoa' edustava valtiovalta 'tappoi' estämällä järjestön toiminnan.
1290 päivää (Dan. 12:11) alkoivat tammik. 1919, päätt. syysk. 1922, jolloin oli Cedar Pointin konventti Ohiossa. Vangitut virkailijat oli vapautettu ja 'kaksi todistajaa' nousivat jaloilleen (Ilm. 11:11), mikä tulkitaan siten, että julistustoiminta alkoi tuolloin elpyä.
1335 päivää (Dan. 12:12) alkoivat syyskuussa 1922 ja kestivät toukokuuhun 1926, jona aikana 'pyhät saavuttivat onnellisuuden tilan'. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että tuolloin alettiin nähdä saarnaamistyö järjestön ja jokaisen julistajan tärkeimmäksi tehtäväksi. Tämän tehtävän eteenpäin viemiseksi tehtiin sitten tarvittavia järjestöllisiä uudistuksia.

Ilmestyskirjan alkutapahtumia.

Johanneksen mainitsema Herran päivä ei viittaa sunnuntaihin vaan tarkoittaa pidempää ajanjaksoa, joka alkoi Herran tullessa 1914.
Pilvissä tulemista verrataan pilven takana olevaan aurinkoon; sen tiedetään olevan siellä, vaikka sitä ei nähdä. "..nekin, jotka hänet lävistivät" ovat niitä, jotka vastustavat Kristusta ja evankeliumia.
  Seurakuntien enkelit ovat ilmeisesti seurakuntien vanhimpia (Johannes kirjoitti niille).
  "Joka voittaa..minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen.." (Ilm. 3:12) osoittaa että Jeesuksella on Jumala vielä taivaassakin, ovat siis eri persoonia.
  Jeesus on Jumalan luomakunnan alku (Ilm. 3:14), ei luomisen alkuunpanija. Hänen kauttaan luotiin kaikki muu.

24 vanhinta (Ilm. 4:4) edustavat taivaallista hallitusta (144 000). Myös juutalainen papisto jaettiin muinoin 24 osastoon. Neljä olentoa (Ilm. 4: 6-9) kuvaavat erilaisia jumalallisia ominaisuuksia.
  Lasinen meri rinnastuu Salomon temppelissä olleeseen pesualtaaseen, kuvaten taivaallisen temppelin aikaansaamaa hengellisesti puhdistavaa vaikutusta.
Karitsa (Ilm. 6:1), on Jeesus. Neljä ratsastajaa kuvaavat 1. Jeesuksen voittoisaa taistelua pahan voimia vastaan, 2. maallisia sotia, 3. nälänhätää, 4. tappavia tautiepidemioita.
Tapettujen sielut (Ilm. 6:9) kuvaavat marttyyreinä kuolleita, joiden ' veri huutaa kostoa' kuten muinoin Aabelin veri (1 Moos. 4:10,11).
Auringon ja Kuun pimeneminen (jae 12) tarkoittaa hengellistä pimeyttä
Tähtien putoaminen, saarten ja vuorten siirtyminen (jae 13, 14) - maalliset hallitukset ja järjestelmät horjuvat asemissaan. Ihmiset etsivät turhaan niiden suojaa.

Sinetillä merkityt.

144 000 sinetillä merkittyä (Ilm. 7: 4-8) eivät ole yksinomaan kirjaimellisia juutalaisia vaan heidät on koottu maailman kansoista hengelliseksi Israeliksi. Luku 144 000 on kirjaimellinen, koska heidät on valittu ihmisten joukosta (Ilm. 20: 4, 6) erikoisasemaan kuten Jeesus valitsi vain 12 opetuslasta, vaikka hänellä oli muitakin seuraajia (Luuk. 10:1). Lisäperusteena on tavanomaisesta poikkeava jako sukukuntiin (vrt. 4 Moos.1: 17-47). Ilmestyskirja mainitsee Efraimin sijaan Joosefin ja lisäksi myös Leevin sukukunnan, jota ei tavallisesti huomioitu sukukuntaluetteloissa koska leeviläiset suorittivat pappispalvelusta eikä heillä ollut osuutta maa-alueisiin. Ilmestyskirjan valitut sen sijaan kuuluvat kaikki taivaalliseen papistoon. Osa noista 144 000:sta, hengellisen Israelin jäännös, on vielä elossa maan päällä. (Vuonna 1988 heitä laskettiin olevan alle 10 000).

Suuri joukko.

Suuresta ahdistuksesta tuleva, valkeisiin vaatteisiin puettu suuri joukko (Ilm. 7: 9-17) ei tarkoita pakanakristittyjä erotukseksi juutalaisista vaan se kuvaa ihmisiä, jotka tulevat saamaan ikuisen elämän maan päällä. (Ilm. 20: 4,6). He ovat Jeesuksen mainitsemia 'muita lampaita' (Matt. 25: 31-46). He seisovat valtaistuimen ja Karitsan edessä samassa merkityksessä kuin Israelin kansa astui Herran eteen (2 Moos. 16:9) tai Paavali oli Jumalan kasvojen edessä (Gal. 1:20).
  Myös Matt. 25: 32 "Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat.." osoittaa, että tuo suuri joukko on maan päällä Jeesuksen tullessa. Ilm. 7:17:ssa mainittu temppeli on hengellisen temppelin 'esipiha-aluetta', ei siis se 'kaikkein pyhin', jossa 144 000 palvelee pappeina.

Vitsauksia (Ilm. 8. ja 9. luku).

Tulen heittäminen maahan ( 8:5) : Jumalan valtakunnasta tehtiin polttava kysymys, todistajilla tulinen into.
Kolmasosa maasta paloi. Maa on ihmiskunta, jota JT:n julistama sanoma 'polttaa'.
Kolmasosa meressä olevista tuhoutui .. muuttui vereksi : Jumalan sanan palava vuori paljastaa väärät uskonnot ja poliittisesta kuohunnasta (ihmiskunnan merestä) nousevat järjestelmät (fasismi, kommunismi, uudet vallankumoukset) kuolleeksi 'vereksi' .
Taivaalta putoava tähti (8:10,11) : kristikunnan papisto putoaa korkealle arvostetusta asemastaan; tarjoaa myrkyllistä 'koiruohoa' totuuden sijaan.
Pimeys : kristillisyyden valo himmenee, hengellinen pimeys valtaa alaa.
Heinäsirkat (9:2,3) : Jehovan todistajia, jotka 'piinaavat' julistuksellaan kristikunnan uskonnollisia johtajia.
Neljä irtipäästettyä enkeliä ..Eufrat-virran äärellä (9:13,14) ovat v. 1919 vankeudesta vapautetut Vartitorni-seuran virkailijat, joiden johdolla alkanut julistus 'tappoi' suuren osan vääristä uskonnollisista opeista, ja sai suuren ihmisjoukon lähtemään ulos 'Suuresta Babylonista'.

Kaksi säkkipukuista todistajaa (Ilm.11:3-12)

Tarkoittaa JT:n toimintaa vv. 1914 - 1918 välisenä aikana. Heillä oli valta 'tappaa' vitsauksilla eli julistaa uskonnollisille johtajille Jumalan tuomioita vääristä opeista.
  Syvyydestä nouseva peto 'tappaa' heidät Saatanan aikaansaaman poliittisen toimenpiteen avulla eli Seuran johtavat virkailijat tuomitaan elinikäiseen vankeuteen 1918 tarkoituksella saada heidän toimintansa loppumaan. Tuomioon myötävaikuttivat silloinen sotahysteria ja papiston painostus.
  'Kaksi todistajaa' heräsivät henkiin, kun virkailijat vapautettiin ja alkoivat taas johtaa toimintaa v. 1918.

Vaimo, lohikäärme ja poikalapsi (Ilm. 12. luku)

Aurinkoon puettu, synnyttämäisillään oleva vaimo on "ylhäällä oleva Jerusalem... meidän äitimme" (Gal. 4:26) eli Jumalan yleisjärjestö. Se on eri kuin Uusi Jerusalem, "Kristuksen morsian" (Ilm. 21:2).
Seitsenpäinen lohikäärme kuvaa seitsemää maailmanvaltaa: Egypti, Assyria, Babylonia, Meedo-Persia. Kreikka, Rooma ja Anglo-Amerikka. Otsarivat päissä symboloivat sitä vaikutusvaltaa, joka Saatanalla on ollut kaikkiin näihin valtoihin. Kymmenen sarvea vahvistavat tämän vallan totaalisuuden.
 Poikalapsi kuvaa Jeesuksen hallitseman Jumalan valtakunnan syntyä v. 1914. Samaan aikaan syttyi Sota taivaassa jolloin Mikael (Jeesus) heitti Saatanan joukkoinen alas taivaasta.
Vaimon siemen kuvaa maan päällä olevaa jäännöstä 144 000:sta.
Miekaniskun haavoittama pedon pää (13:3) kuvaa Saatanan maallisen järjestelmän heikentynyttä tilaa, jonka maailmansota sai aikaan. Tämä 'kuolinhaava' parani sodan jälkeen, jolloin seitsemäs maailmanvalta sai johtoaseman maailmanpolitiikassa.

Pedon kuva ja Pedon merkki (Ilm. 13. ja 14. luku)

Kaksisarvinen peto kuvaa myös Anglo-Amerikkalaista kaksoismaailmanvaltaa. Karitsan sarvet viittaavat sen esiintymiseen ihmisoikeuksien, sananvapauden ja demokratian puolustajana.
Pedon kuva : Kansainliitto / Yhdistyneet Kansakunnat
Pedon luku 666 on politiikan, kaupan ja uskonnon muodostama, Saatanan hallinnassa oleva maailmanjärjestelmä (Luuk. 4:5,6; 1 Joh. 5:19)
Pedon merkin ottaminen tarkoittaa suostumista 'pedon' määräämiin vääriin asioihin (sota, politiikka, väärät uskonnolliset tavat ym.).
Suuri Babylon eli koko väärän uskonnon maailmanmahti kukistui v. 1919 siinä mielessä, ettei se enää voinut pitää Jumalan kansaa (eli Jeh. todist.) vankinaan.
Tulella ja tulikivellä vaivaaminen (14:9-11) ei tarkoita ikuista helvetintuskaa vaan lopullista hävittämistä, kuten tapahtui Sodomalle ja Gomorralle tai Edomille, jotka kärsivät "ikuisen tulen rangaistusta" (Juud. 7; Jes. 34:9,10)

Seitsemän vitsausta (Ilm. 15. ja 16. luku).

Vitsaukset ovat varoittavia tuomiojulistuksia, jotka osoittavat Jumalan näkemyksen maailman eri piirteistä.

 1. Paiseet : hengellinen epäpuhtaus mikä voi johtaa hengelliseen kuolemaan
 2. Verensekainen vesi : pilaantunut ihmisviisaus joka ei anna elämää
 3. Tulella paahtaminen : totuuden polttava tuli
 4. Pedon valtaistuin : Saatanan maallista valtaa pystyssä pitävät järjestelmät
 5. Pimeys : hengellinen pimeys valtaa alaa
 6. Eufratin vesien kuivuminen : ihmismassojen (-virtojen) tuki Suurelle Babylonille heikkenee
 7. Kolme saastaista henkeä : eksyttävä propaganda saa luottamaan poliittisten järjestelmien kykyyn pelastaa maailma sitä uhkaavilta katastrofeilta. Maan 'kuninkaat' väheksyvät Jumalaa asennoituen siten periaatteessa Saatanan puolelle.
 8. Väärä profeetta : kaksisarvinen peto : YK
 9. Auringonnoususta tulevat kuninkaat : Kristuksen sotajoukot

Harmagedonin taistelu (Ilm. 16:16-21).

Vaikka nimi Harmagedon viittaa Israelissa olevaan Megiddon vuoreen, sen näyttämönä on koko maailma. Se ei ole ydinasesota vaan Jumalan ja Saatanan joukkojen välinen loppukoitos, jonka seuraukset näkyvät maailmallisten järjestelmien romahtamisena. Viimeisen maljan vuodattaminen ilmaan kuvaa saatanalliselle henkiselle 'ilmastolle' julistettua tuomiota.
  Suuri maanjäristys, salamat, ukkosenjyrinät kuvaavat ihmiskuntaa järkytettävän ennen näkemättömällä tavalla, Suuri Babylon hajoaa, saaret ja kaupungit eli pysyviltä ja kestäviltä näyttäneet järjestelmät väistyvät. Raesade kuvannee tavallista voimakkaampia sanallisia ilmauksia siitä, että lopun aika on käsillä.

Suuren Babylonin tuomio (Ilm. 17. ja 18. luku).

Paljojen vetten päällä istuva suuri portto eli Suuri Babylon eksyttää kaikki kansat, joten sen täytyy olla enemmän kuin roomalaiskatolinen kirkko tai kristikunta. Se on väärän uskonnon maailmanmahti , jonka muinaisen Babylonin mysteereistä juontavat uskonnolliset opit ja tavat ovat soluttautuneet lähes kaikkiin uskontoihin. Vedet kuvaavat kansanjoukkojen sille antamaa kannatusta.
  Myöhemmin portto on erämaassa, mikä viittaa 'Eufratin vesien kuivumiseen', eli suosion menettämiseen. Helakanpunainen seitsenpäinen peto eroaa aiemmasta seitsenpäisestä pedosta; sen päistä puuttuvat otsarivat ja se on täynnä pilkkaavia nimiä (aiemmalla pedolla niitä oli vain päissä). Se on ilmeisesti se pedon kuva, jonka kaksisarvinen peto toi esiin, eli henkiin herätetty Kansainliitto YK:n muodossa.
  Pedon seitsemän päätä kuvaavat seitsemää kuningasta eli valtakuntaa. Johanneksen aikaan niistä "viisi on jo mennyt" , Egypti, Assyria, Babylonia, Meedo-Persia ja Kreikka. Rooma oli vielä vallassa ja seuraava 'kuningas', Anglo-Amerikka vasta tulossa. Peto itse oli 'kahdeksas kuningas' ja lähtöisin näistä muista.
  Porton paljaaksi riisuminen, sen lihan syöminen ja polttaminen kuvaavat väärän uskonnon oppien paljastamista ja niitä kannattavien uskonnollisten järjestöjen kannatuksen romahtamista. Tähän tuhoamiseen liittyy myös itse peto eli YK hyväksymällä tämän asiainkulun (mahdollisesti poliittisiin syihin vedoten). Niinpä Jumalan kansaa kehotetaan "lähtemään ulos" Suuresta Babylonista, välttyäkseen joutumasta osalliseksi sitä kohtaavista vitsauksista.

Lopullinen taistelu.

Lopullinen ratkaisu tapahtuu Harmagedoniksi kutsutussa maailmantilanteessa. Siinä valkoisella hevosella ratsastava (19:11) eli Kristus enkelijoukkoineen käy 'sotaan' petoa ja maan kuninkaita eli YK:n tuella tehtäviä uskonnonvastaisia poliittisia päätöksiä ja toimenpiteitä vastaan. Tämä tapahtuu sanan miekalla. Jeesus on tässä ominaisuudessa Danielin mainitsema Suuri enkeliruhtinas Mikael (Dan. 12:1). Se johtaa lopulta siihen, että seitsenpäinen peto ja sen mukana väärä profeetta, Anglo-Amerikka, syöstään unohduksiin eli ne lakkaavat maailmanvaltoina olemasta.
  Kun Saatanan maallinen valta on tuhottu, häntä kuvaava lohikäärme sidotaan eli tehdään toimintakyvyttömäksi tuhannen vuoden ajaksi. Syvyyteen heittäminen kuvaa tämän tilan varmistamista.

Ylösnousemus ja tuhatvuotinen valtakunta.

Ensimmäinen ylösnousemus alkoi pyhien kohdalla toteutua vuodesta 1914 lähtien. Heidät 'temmataan' kuoltuaan suoraan taivaaseen. Tuhatvuotiskauden alussa elossa olevat kokevat olomuodon muutoksen ja siirtyvät taivaaseen jossa he saavat muiden Kristuksen taivaallisen hallituksen jäsenten kanssa osallistua maan tuomitsemiseen. (20:4). Tuhatvuotiskautena maa ennallistetaan paratiisilliseen tilaan. Se on myös tuomiopäivä (Apt. 17:31) jonka aikana annettujen taivaallisten tuomioiden perusteella ratkaistaan, keiden nimet kirjoitetaan elämän kirjaan.
  Suuri joukko Harmagedonissa elossa säilyneitä muita lampaita täydellistyvät vähitellen ruumiillisesti, synnyttävät jälkeläisiä ja 'täyttävät maan'. Myös muut kuolleet , eli "Ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään ... ylösnousemukseen kuolleista.." (Luuk. 20:35) saavat ylösnousemuksen tänä aikana. He virkoavat eloon kuitenkin vasta tuhatvuotiskauden lopulla siinä mielessä, että heidän nimensä pysyminen elämän kirjassa määräytyy silloin lopullisesti. Nämä ylösnousseet eivät enää synnytä lapsia (Luuk.20:36) (Lasten synnyttäminen ilmeisesti loppuu lopulta kokonaan kun ihmiset ovat 'täyttäneet maan'.)
 Ylösnousseiden joukossa ovat myös ne väärät eli epävanhurskaat, jotka ovat eläneet tietämättömyyden aikoja (Apt. 17:30) tai kuolleet ehtimättä saada riittävästi tietoa pelastukseen liittyvistä asioista.
  Elämän kirjan lisäksi Johannes näkee avattavan muita kirjoja. Näiden JT:t ymmärtävät tarkoittavan tuhatvuotiskaudella taivaallisen hallituksen taholta tullutta opetusta ja uusia ohjeita, jotka tulee saattaa kaikkien tietoon, ja joiden noudattamisesta osaltaan riippuu kunkin lopullinen kohtalo.

Goog ja Maagog (Ilm. 20:7-15).

Tuhatvuotisen aikakauden lopulla Saatana saa eksytettyä Googin ja Maagogin kansat hyökkäämään pyhien leiriä ja rakastettua kaupunkia vastaan. Goog ja Maagog kuvaavat ihmisjoukkoja, jotka ilmaisevat nykyisten kansojen tapaista huonoa ja aitoa kristillisyyttä vieroksuvaa henkeä. Tällaisen hengen aikaansaamiseksi tullaan mahdollisesti myös käyttämään nykyäänkin tehokkaiksi havaittuja keinoja, eli vetoamista yksilön valinnanvapauteen ja oikeuteen toteuttaa itseään (mielihalujaan), vakuuttelemalla ettei siinä ole mitään väärää.
 Rakastettu kaupunki viittaa Uuteen Jerusalemiin eli taivaalliseen hallintoon ja pyhien leiri tälle hallinnolle uskollisiin alamaisiin. Hyökkäys näitä vastaan merkitsee yritystä tehdä kyseenalaiseksi ja tyhjäksi kaikki se, mitä heidän kauttaan on saatu aikaan. Tämä hyökkäys tyrehtyy alkuunsa ja hyökkääjät itse heitetään tuliseen järveen eli tuhotaan täysin, tehdään tyhjäksi. Piinaaminen (Ilm. 20:10) viittaa 'vaivan' ikuisuuteen', ei tietoiseen kärsimykseen (koska myös persoonattomat Kuolema ja Tuonela kokevat saman kohtalon).

Uusi taivas, Uusi maa ja Uusi Jerusalem.

 Uusi taivas on uusi taivaallinen hallitusjärjestelmä ja uusi maa on tämän taivaallisen hallinnon alaisuudessa toimiva uusi maallinen yhteiskunta. Uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta eli kohdistaa aktiivisen huomionsa maahan.
  Jo lisänimet vaimo ja Karitsan morsian vihjaavat siihen, ettei Uusi Jerusalem ole kirjaimellinen kaupunki. Samaa osoittavat kaupungin valtavat mittasuhteet: sen ympärysmitta on 12 000 stadionia (Ilm.21:15-17), mikä vastaa 2220 kilometriä. Kaupungin sanotaan olevan kuution muotoinen; sen pituus, leveys ja korkeus ovat yhtä suuret (eli 555 km). Se olisi pinta-alaltaan n. 15 -kertainen nykyiseen Israeliin verrattuna ja lisäksi 555 km korkea!
  Koska Uusi Jerusalem on taivaassa, se ei tarvitse aurinkoa eikä kuuta valolähteekseen. Sen hengellinen valo loistaa kuitenkin maan asukkaille. Siellä virtaa myös elämän veden virta ja kasvaa elämän puita , jotka kuvastavat niitä maallisia ja hengellisiä siunauksia, joiden nauttiminen takaa ihmiskunnalle ikuisen elämän.

**********************

Kirjallisuutta:

Ilmestyksen suurenmoinen huipentuma.. , Jehovan todistajat, 1988
Tapahtukoon sinun tahtosi ... , Jehovan todistajat, 1961
Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan, Jehovan todistajat, 1999


Adventistit   Mormonit

21.8.2001 (päivitetty 19.07.05)