Jeesuksen hauta Japanissa?

Todisteet joidenkin juutalaisryhmien vaeltamisesta Intiaan, Kiinaan ja ilmeisesti aina Japaniin asti ovat synnyttäneet asiallisen kirjoittelun ohella myös erilaisia spekulaatioita. Yksi niistä on erityisesti esoteeristen piirien hellimä ajatus, että Jeesus olisi hankkinut viisautensa itäisiin maihin tekmillään matkoilla. Tähän kytketään usein myös idea kahdesta eri Jeesuksesta, joista toinen kuoli ristillä ja toinen välttyi teloitukselta onnistuttuaan pakenemaan. Äskettäin nämä vanhat väittämät on jälleen herätetty henkiin.


Lähde: www.thiaoouba.com

Vuonna 1935 Kiyomaro Takeuchi löysi Ibarakin hallintoalueelta Japanista dokumentin, jonka väitettiin olevan 1900 vuotta vanhan ja sisältävän todisteita, joiden mukaan Betlehemissä neitsyt Mariasta syntynyt Jeesus (Joshua) olisi haudattu Aomorin piirikunnassa olevaan Herain kylään. Dokumentin sanotaan sisältäneen myös Jeesuksen toivomuksen saada veljensä hauta lähelle omaansa. Tekstiä ei julkistettu yleisölle vaan sitä säilytettiin eräässä tokiolaisessa museossa, joka sitten tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa.

Takeuchin perhe oli kuitenkin tehnyt dokumentista kopioita ennen sen joutumista viranomaisten käsiin. Yhden näistä kopioista omistaa tri T.J. Chalko, jolla on pieni yksityinen museo Shingo Villagessa lähellä väitettyä Jeesuksen hautaa. Shingon kylä tunnettiin aiemmin nimellä Herai. Takeuchi -dokumentin kieli oli alunperin muinaisjapania, jota monikaan ei osaa enää lukea, minkä vuoksi se on nyttemmin käännetty modernille Japanin kielelle. Mainittakoon että historioitsijat kiistelevät dokumentin aitoudesta.

Jeesuksen haudaksi väitetystä paikasta ei ole löytynyt minkäänlaisia materiaalisia todisteita, kuten luita, hampaita ym. joita haudoista tavallisesti löytyy. Näin ollen ei sinne haudatun henkilön identiteettiä eikä hänen henkistä vaikuttavuuttaan voida itse haudan perusteella varmistaa, joten todisteita on jouduttu etsimään muualta. Yksi niistä on kylän entinen nimi Herai, joka tutkijoiden mukaan ei ole japanilainen nimi. Nykyjapanissa se kuulostaa lähes samalta kuin Hebrai eli Hebrea.

Tri Chalko pitää mahdollisena, että kylän nimenmuutoksen (nyk.Shingo) taustalla oli viranomaisten halu peitellä asioita. Hebrean kielessä 'Herai' muistuttaa vuorta tarkoittavaa sanaa. Itse asiassa haudat, joihin Jeesus ja hänen veljensä Ouriki (!) legendan mukaan haudattiin, sijaitsevat jyrkähkön tasalakisen vuoren laella. Ne ovat yksinkertaisia multapeitteisiä kumpuja. Niillä olevat ristit näyttävät melko uusilta ja asiaan kuulumattomilta.

Viime aikoihin asti yleisölle ei ole kerrottu yksityiskohtaisia tietoja hautojen epätavallisesta sisällöstä. Kuitenkin Michel Desmarquet kuvailee kirjassaan Thiaoouba Prophecy monien muiden seikkojen ohella 'Jeesuksen veljen' haudan tarkan sisällön. Tiedot hän väittää saaneensa Thiaoouba -nimisen planeetan asukkailta! Thiaoouba ääntyy tYehova, jossa t on ns. mykkä äänne. Kun kirjaa käännettiin japaniksi, sen kääntäjä ihmetteli, miten Desmarquet saattoi tietää haudan epätavallisesta sisällöstä.

Desmarquetin kirja innoitti tri Chalkon tutkimaan Herain kylää ja sen asukkaiden perinteisiä tapoja ja uskomuksia. Hän toteaa olevan myyttejä, joissa Jeesuksen väitetään hankkineen kaiken viisautensa japanilaisilta oppineilta, menneen sitten Juudeaan niitä opettamaan ja päässeen jotenkin pakenemaan ristiltä, jolla kuoli jokin toinen henkilö. Niiden mukaan mitään ylösnousemusta ei siis ollut. Chalkon mukaan tällaiset legendat eivät eivät voi pitää paikkaansa, koska 'japanilainen Jeesus' ei saarnannut eikä tehnyt yhtään ihmettä Japaniin tulonsa jälkeen. Silti Chalko näyttää pitävän täysin totena Desmarquetin esittämää mielikuvituksellista tarinaa, joka sisältää osittain samoja väittämiä:

"Thiaoouba Prophecyn mukaan Jeesus syntyi Betlehemissä neitsyt Mariasta sen jälkeen kun eräs Thiaoouba -planeetalta tullut 'enkeli' oli asettanut hänen kohtuunsa implantin. 14 -vuotiaana hän jätti vanhempansa ja matkusti 12 -vuotiaan veljensä Ourikin kanssa Burmaan, Intiaan ja Kiinaan. Viimein hän n. 50 -vuotiaana saapui Japaniin, avioitui ja sai 3 tytärtä. Lopulta hän kuoli Heraissa, jossa oli asunut 45 vuotta suuresti kunnioitettuna ja kaikkien rakastamana. Juudeassa esiintynyt ja ristillä kuollut oli jokin toinen, hyvin erikoinen mies. Kukaan Maassa syntynyt ei olisi voinut tehdä sitä mitä hän teki. Tämä Kristus ei koskaan sanonut syntyneensä Maassa...hän katsoi olevansa Jehovan Poika..."

Tukea oletuksilleen Chalko on löytänyt Herain asukkaiden kansanperinteestä. Siihen sisältyy ikivanha tanssi ja hyvin outo laulu, jossa toistuvat sanat: "Nanya Do Yara Nanya Do Nasareno Nanya Do Yara". Japanin kielessä nämä sanat eivät merkitse mitään, sen sijaan jotkut tutkijat ovat nähneet niissä yhtäläisyyttä hebreaan. Laulussa esiintyy myös sana Ya (Jah), sekä joitakin muinaisegyptiläisiksi hieroglyfeiksi tulkittuja merkkejä, joista uskotaan löytyneen mm. sana Joshua (Jeesus).

Chalkon mukaan ihmiset rakastivat Joshuaa niin paljon, että jatkoivat hänen laulunsa esittämistä lähes 2000 vuotta, vaikka eivät edes ymmärtäneet sitä.

Lähde: www.thiaoouba.com/  
 


Vaikka on hyvinkin mahdollista, että joukko juutalaisia olisi saapunut Japaniin noin 2000 vuotta sitten ja säilyttänyt joitakin vanhoja traditioitaan, on ihan eri asia uskoa jo moneen kertaan ja lukuisina eri versioina toistettuun tarinaan kahdesta eri Jeesuksesta. Kun teoriaan vielä liittyvät ulkoavaruuden oliot kehittyneine implanttitekniikoineen ja New Age -henkisine julistuksineen, ei sen tieteellisestä uskottavuudesta voi juuri puhua.

 
 
 
09.04.07