Juudaksen evankeliumi

Tämä tri Juha Hiltusen laatima artikkeli on julkaistu ULTRA-lehdessä n:o 7-8 / 2006.

Pari vuosikymmentä sitten saksalainen Stern-lehti julkaisi suurta kohua julkisuudessa nostaneen artikkelisarjan Hitlerin salaisista päiväkirjoista. Ne tosin osoitettiin väärennöksiksi. Nyt julkaistu Juudaksen evankeliumi ei ole väärennös, mutta mitä yhteistä niillä on? Ainakin se, että kahdelta historian eniten vihaamalta persoonalta kaivattaisiin omasanaisia selityksiä tekosistaan.

Juudaksen evankeliumi on ns. pseudepigrafi, jolla tarkoitetaan teosta joka on nimetty jonkin tunnetun, historiallisesti aikaisemmin vaikuttaneen henkilön tai kirjoittajan mukaan. Pseudepigrafeja laadittiin paljon mm. gnostilaisissa piireissä 100- luvulta 300-luvulle j.Kr. Tähän genreen sijoittuu sujuvasti ja epäilyksettömästi myös Juudaksen evankeliumi. Evankeliumin kirjoittaja (tai sanelija) ei siis ollut historian tuntema Juudas Iskariot, Jeesuksen kavaltaja.

Nykyään käytetään sanaa evankeliumi kovin yleistävin ja kepein perustein (osin Dan Brownin Da Vinci — koodin vaikutuksesta). On huomattava, että sen alkuperäinen määritelmä oli hyvin selkeä. Evankeliumin arvovalta suotiin ainoastaan teoksille, jotka suoranaisesti kertoivat Jeesuksen elämästä ja teoista hänen välittömien seuraajiensa raportoimina. Niillä oli ns. apostolinen auktoriteetti ja seurakuntien yleinen hyväksyntä. Jo 100-luvun alkuun mennessä yleisesti hyväksyttyjä varsinaisia evankeliumeja oli ainoastaan neljä: Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Näiden lisäksi tunnustettiin muutamia muitakin, mutta niiden asemaa ei katsottu kanoniseksi. Juudaksen “evankeliumi” on tarkkaan ottaen ainoastaan löyhästi suullisen perimätiedon varaan rakenneltu dialoginen skenaario, jolla on vahva fiktiivisyysaspekti ja tarkoitushakuinen sanoma tietylle yhteisölle, joka piti sitä auktoriteettinaan. Tähän yhteisöön viittaa (n. 180) jo varhainen kirkkoisä Irenaeus ja häneltä ylipäätään onkin säilynyt tietomme tällaisen “evankeliumin” olemassaolosta.

Juudaksen “evankeliumi” on nyt tullut julkisuuteen kovalla kohulla, vaikka sen säilyneen kopion olemassaolo asiantuntijapiireissä on tiedetty jo 1970-luvulta lähtien, jolloin se löydettiin Egyptin autiomaan hiekasta. Sieltä se joutui keräilijöiden haltuun pitkäksi aikaan jotka aika ajoin koittivat kaupitella sitä eri intressipiireille — mutta täysin kohtuuttomaan hintaan.

Jossain vaiheessa tämän hapertuneelle papyrukselle laaditun käsikirjoituksen sai haltuunsa kairolainen antiikkikauppias Hanna, joka kuljetti sen New Yorkiin etsiäkseen sille rahakasta ostajaa. Kun sellaista ei löytynyt, hän palasi Egyptiin, mutta jätti reliktin Citibankin tallelokeroon Long Islandille. Huhtikuussa 2000 Hanna sai vihdoin tehtyä kaupat. Papyrusteoksen osti zürichiläinen antiikkikauppias Frieda Nussberger-Tchacos 250 000 euron hintaan. Hän puolestaan luovutti käsikirjoituksen Maecenas Foundation for Ancient Art — säätiölle restauroitavaksi ja käännettäväksi. National Geographic Society tarjoutui rahoittamaan projektin, mikäli saisi yksin- oikeuden julkaista ensimmäisenä tutkimustulokset lehdessään sekä televisiossa. Tämä työ kesti kuusi vuotta ja on nyt siis valmistunut.

Juudaksen “evankeliumi” tuli pelastetuksi jälkipolville aivan viime tipassa. Jo nykyisissäkin säilytystiloissa se oli hajoamassa tuusan nuuskaksi. Sen restaurointi ja kokoaminen tuhansista silputtuneista papyrusfragmenteista, joita ei voinut käsitellä muutoin kuin pinseteillä, on ollut yksi nykyaikaisen tieteellisen laboratoriotyöskentelyn huippusaavutuksia. Sen sivuja oli lisäksi väärässä järjestyksessä ja alun perin numeroilla merkityt kohdat olivat repeytyneet irti. Suuri osa kokoamistyöstä tehtiin tietokoneella ja lopputuloksena onnistuttiin yli 80% alkuperäisestä tekstistä saamaan esiin: kreikkalaisin kirjaimin tehtyä koptilaista kirjoitusta, jota asiantuntijat ryhtyivät kääntämään.

Mitä Juudas keskusteli Jeesuksen kanssa?

“Juudaksen evankeliumi” on osa varhaista kirjamaista kokoelmaa, koodeksia, jonka sivut ovat papyruksesta. Siihen kuuluvat myös sellaiset tekstit kuten “Jaakobin ensimmäinen apokalypsi “, “Pietarin epistola Filippukselle”, “Exodus”, “Paavalin kirjeet” ja “Matemaattinen käsittely”. Viimeksimainittu ja Exodus on kirjoitettu kreikaksi, muut koptin sahidi-murteella. Tämä ainoa säilynyt kopio on ajoitettu vuoteen 280 + -60 vuotta C14 menetelmällä ja sen uskotaan perustuvan tekstiin joka laadittiin osapuilleen vuoden 150 vaiheilla.

“Juudaksen evankeliumi” on 26 -sivuinen dokumentti, joka on kirjoitettu 13 papyrusliuskalle, joiden koko on 16 x 29 cm. Internetissä on luettavissa tekstin englanninkielinen käännös sivulla http://www.tertullian.org/rpearsel manuscripts/gospel_of_judas/

Esitän seuraavassa tiivistelmän tekstin sisällöstä ja käännän joitakin kohtia suomeksi.

Johdanto: “Salainen kertomus ilmoituksesta jonka Jeesus puhui keskustellessaan Juudas Iskariotin kanssa sillä viikolla, kolmea päivää aikaisemmin, kun hän vietti Pääsiäistä.”

Paria riviä myöhemmin: [Jeesus]
“Hän alkoi puhua heidän kanssaan maallisen ulottuvuuden takaisista mysteereistä ja mitä tulisi tapahtumaan lopun aikoina. Useinkaan hän ei ilmestynyt opetuslapsilleen itsenään, vaan hänet tavattiin heidän joukossaan lapsena.”

ENSIMMÄINEN KOHTAUS

Tässä kohtauksessa Jeesus saapuu opetuslastensa piiriin jotka ovat paraikaa suorittamassa hänen opettamaansa ehtoollista. Jeesus nauraa heille ja opetuslapset ihmettelevät sitä. Hän vastaa sanoen, ettei suinkaan naura heille, vaan siksi, että he kuvittelevat tekevänsä sen muka jumalansa edestä. Opetuslapset vastaavat sitten närkästyen, että ‘Herra, sinähän olet jumalamme poika’. Ja Jeesus vastaa: ‘Kuinka te tunnette minut? Totisesti sanon teille, ei mikään ihmispolvi joka on joukossanne tule tuntemaan minua.’ Tämän kuultuaan opetuslapset suuttuvat ja alkavat sättiä häntä. Kaikki muut paitsi Juudas Iskariot, joka nousee hänen eteensä, mutta ei tohdi katsoa silmiin. Juudas sanoo Jeesukselle:

“Minä tiedän kuka sinä olet ja mistä olet tullut. Olet tullut Barbelosta, kuolemattomien valtakunnasta, enkä ole arvoinen edes sanomaan sen nimeä joka on sinut lähettänyt.”

Tämän kuultuaan Jeesus kutsuu Juudaksen sivuun keskustellakseen hänen kanssaan yksityisesti. Hän sanoo tälle:

“Astu syrjään muista ja kerron sinulle valtakunnan mysteereistä. Sinun on mahdollista saavuttaa se, mutta joudut kärsimään sen vuoksi paljon. Joku toinen tulee sinun paikallesi, siksi että kaksitoista opetuslasta voivat olla täydelliset jumalansa kanssa.”

Juudas tiedustelee koska näin tulee käymään, mutta Jeesus poistuu paikalta.

TOINEN KOHTAUS

Jeesus ilmestyy uudelleen opetuslapsilleen seuraavana aamuna. Nämä kysyvät ihmetellen minne tämä läksi edellisellä kerralla. Jeesus sanoo käyneensä erään toisen ja suuren sukupolven pakeilla. Opetuslapset kysyvät keitä nämä ovat ja ovatko he heitäkin suurempia. Ja jälleen Jeesus nauraa ja selittää, ettei kukaan joka on syntynyt tässä ‘aioonissa’ voi nähdä tuota sukupolvea [tekstissä katkelmia] ja kuinka kukaan kuolevainen ei voi assosioitua siihen. Opetuslapset mykistyvät. Sitten siirrytään jälleen seuraavaan päivään. Opetuslapset keskustelevat Jeesuksen kanssa mm. temppelistä ja sen papistosta. Nämä ihmettelevät syntisiä menoja mm. homoseksuaalisuutta jota siellä haijoitetaan jumalankin nimessä. Jeesus vastaa:

“Miksi olette huolissanne? Totisesti minä sanon teille, kaikki papit jotka seisovat alttarin edessä rukoilevat minun nimissäni. Sanon taasen teille, minun nimeni on kirjoitettu tälle [katkos].. .tähtien sukupolville kautta ihmiskunnan sukupolvien. He ovat kylväneet hedelmättömiä puita, minun nimissäni, häpeällisellä tavalla.”

Sitten Jeesus selittää, kuinka opetuslapset itse ovat vertauskuvallisesti noita alttarin edessä uhraavia pappeja ja karitsat heidän käännynnäisiä oppilaitaan, jotka he uhraavat harhateille näissä menoissa. Hän kieltää heitä uhraamasta, koska ne kohdistuvat lähinnä taivaan tähdille ja enkeleille [sitten seuraa paljon katkonaista tekstiä]. Jeesus kieltää opetuslapsiaan jankkailemasta tässä asiassa hänen kanssaan. Sitten Juudas ryhtyy keskustelemaan Jeesuksen kanssa, joka kysyy minkälaisia hedelmiä tämä sukupolvi oikein tuottaa. Jeesus selittää yleisellä tasolla sielujen kuolemattomuudesta, antaa vertauskuvan mahdottomuudesta kylvää siementä kalliolle, mainitsee Sofian ja puhuu enkeleistä. Ja poistuu sitten paikalta.

KOLMAS KOHTAUS

Juudas kertoo näystä:
“Herra, kun olet kuunnellut heitä kaikkia, kuuntele nyt myös minua, sillä olen nähnyt näyn.” “Kun Jeesus kuuli tämän, hän nauroi [taas kerran] ja sanoi hänelle: ‘Sinä kolmastoista henki, miksi yrität niin kovasti? Mutta puhu pois, niin jaan murheen kanssasi.”

Juudas kertoo näystään, jossa kaksitoista opetuslasta kivittävät häntä ja syyttävät häntä kovin. Sitten hän kuvailee valtavaa taloa, jota mahtavat ihmiset ympäröivät ja ääni kutsuu heidän joukkoonsa. Jeesus selittää sitten Juudakselle, että hänen visionsa on johtanut häntä hieman harhaan ja sanoo, ettei kukaan kuolevainen voi astua tuohon taloon. Sitten Juudas ryhtyy kyselemään Jeesukselta omaa kohtaloaan. Jeesus sanoo hänelle:

“Tule, sillä minä [katkos]...mutta, että sinä tulet kärsimään paljon ennen kuin tulet näkemään valtakunnan ja kaikki sen sukupolvet.”

Juudas perää tarkennusta ja Jeesus jatkaa:
“Sinä tulet olemaan kolmastoista, ja tulet olemaan tulevien sukupolvien kiroama —ja silti sinä tulet heitä hallitsemaan. Viimeisinä päivinä he tulevat kiroamaan kohoamisesi pyhän sukupolven huomaan.”

Jeesus opastaa sitten Juudakselle kosmologisia salaisuuksia, joihin kukaan toinen ihminen ei pääse tutustumaan. Sitten seuraa kuvauksia mm. enkelivoimien ominaisuuksista, 12:sta aioonista, Adamasista, Sethistä, 72:sta valaistuneesta, Nebrosta, Saklaksesta, taivaan ja alamaailman herroista sekä ihmisen luomisesta — Aatamista ja Eevasta. Aatami kuvataan merkittävässä roolissa, joka sai valaistuneena osansa suuresta tietoisuudesta ja estyi näin joutumasta alamaailman herrojen valtaan. Juudas kyselee lisää ja Jeesus tarkentaa. Ja sen kerrottuaan nauraa jälleen. Ja Juudas kysymään:

“Herra, miksi naurat meille?”

Ja Jeesus sanoo, ettei naura heidän erehdyksilleen, vaan lähinnä kosmologiassa tapahtuneille kommelluksille. Juudas kyselee sitten Jeesukselta hänen nimissään kastettujen kohtaloa. Tässä on paljon tekstiaukkoja, mutta Jeesus viittaa uhreihin Sakiaksen nimissä ja pitää niitä pahoina. Ja sanoo sitten Juudakselle:

“Mutta sinä tulet voittamaan kaikki muut. Koska sinä tulet uhraamaan miehen joka on puettu minuun. Sinun sarvesi on jo kohotettu, sinun vihasi on sytytetty, sinun tähtesi on loistanut kirkkaasti, ja sydämesi on...” [katkos]

Jeesus viittaa sitten jälleen Aatamiin ja edellisiin sukupolviin, enkeleihin ym. ja sanoo, että Juudakselle on nyt kerrottu kaikki. Sanoen vielä:

“Kohota katseesi ja katso pilviä ja valoa siinä sekä tähdissä sen ympärillä. Tähti joka näyttää tietä on sinun tähtesi.”

Juudas katsoo taivaalle, näkee pilven ja kuulee äänen sieltä, sanoen... [teksti katkeilee]. Tämän jälkeen kertomus on lopuillaan ja teksti päättyy seuraavasti:

“Heidän ylipappinsa nurisivat koska hän oli mennyt vierashuoneeseen rukoillakseen. Mutta jotkut kirjurit olivat siellä tarkkaillen häntä ja ollakseen valmiina vangitsemaan hänet rukousten aikana, sillä he pelkäsivät kansaa, joka piti häntä profeettana. He lähestyivät Juudasta ja sanoivat hänelle: ‘Mitä teet täällä? Sinähän olet Jeesuksen opetuslapsi.’ Juudas vastasi heille niin kuin nämä halusivat. Ja hän sai hieman rahaa ja antoi hänet heidän haltuunsa.”

Kommentit ja yhteenveto

Juudaksen “evankeliumi” on kategorisoitu gnostikkojen kainiittilahkon tekstiksi, joita oli Egyptissä ja Syyriassa toisella vuosisadalla j.Kr. Sen sahidimurre on sama kuin Nag Hammadin tekstikokoelmissa. Kainiitit ja niille läheiset sethiitit pitivät arvossa Aatamin poikien Kainin ja Sethin traditiota ja muutoinkin pyrkivät “palauttamaan arvon” niille Raamatun henkilöille, joita kanoniset tekstit ovat kritikoineet. Tähän joukkoon kuului tietysti myös Juudas Iskariot. Heidän oppinsa mukaan näillä henkilöillä oli “oikea visio”, vaikka kostonhimoinen Jahve koitti heitä kurmottaa. Em. lyonilainen kirkkoisä Irenaeus kirjoitti vuoden 180 vaiheilla pitkän kriittisen kannanoton tuon ajan apokryfisiä ja kerettiläisiä tekstejä vastaan ja mainitsi mm. kainiitit ja heidän “tuottamansa tekaistun historian, jota he nimittivät Juudaksen evankeliumiksi”.

Tämä kirjoitus on mitä ilmeisimmin laadittu viisi-kuusi miespolvea niiden tapahtumien jälkeen joista siinä kerrotaan. On mahdollista, että osa siitä pohjautuu suullisiin tarinoihin ja legendoihin joita kiersi laajoilla alueilla noihin aikoihin. Ja loput lienevät lahkolle otollista sepitettä. Sen historiallinen arvo on jokseenkin samanlainen, kuin jos vaikka joku Pohjois-Suomen syrjäseudulla vaikuttava uskonnollinen lahko keksisi tänä päivänä valita ideologiseksi esikuvakseen tsaarinajan munkki Grigori Rasputinin ja laatisi hänen nimissään kronikan pelkästään sen pohjalta mitä kuulopuheita tästä hahmosta vielä onnistuisivat haalimaan.

Lähes kaikki ei-kanoniset “evankeliumit” ovat dialogisia, kun taas kaikista muista poiketen neljä kanonista ovat biografisia. Juudaksen “evankeliumi” päättyy ikään kuin kesken kaiken ja jättää arvoitukseksi mitä Juudakselle tapahtui sen jälkeen kun hän oli saanut maksunsa ja luovuttanut Jeesuksen. Vihjeenä Jeesus kylläkin viittaa kuolemalleen ikään kuin sijaiskärsijän ja eräissä gnostilaisissa ja myöhemmin muhamettilaisissakin piireissä uskottiin, että Jeesuksen asemasta ristillä kuolikin Simon Kyreneläinen. Kanonisista evankeliumeista poiketen Juudaksen “evankeliumin” Jeesus näyttäytyy jotensakin ylimielisenä opetuslapsilleen, naureskelee heidän tietämättömyydelleen ja kuvailee kosmologisia sfäärejä monimutkaisin käsittein.

Juudaksen “evankeliumi” on herättänyt valtavasti kiinnostusta - nettisivujakin yli 4 miljoonaa (Torinon käärinliinaa käsitteleviä sivujakin on “vain” 500 000, vaikka nekin ovat parissa vuodessa kymmenkertaistuneet). Tämä kiinnostus istuu mainiosti aikamme henkeen, jolloin kaikki salaliittotarinat ovat suurta huutoa. Sillä itse asiassa tämänkin kirjoituksen viestinä on kätketty salatieto ja viisaus, joka uskotaan vain tietyn kehitysasteen vihityille. Ne jotka eivät sitä ymmärrä, ovat vähintäänkin naurettavia. Niin kuin ne jotka uskovat virallisiin teksteihin.

Juha Hiltunen, ULTRA 7-8/2006

 

Kirjallisuutta:
Eskola, Timo: Juudaksen evankeliumi etsii taivaallista salatietoa. Turun Sanomat. 14.4.2006.
Juudaksen evankeliumi. National Geographic. Nro. 4 (huhtikuu) 2006.
 
Linkkejä:
Gospel of Judas - Wikipedia, the free encyclopedia.
Irenaeus: Against Heresies.
The Coptic Ps. Gospel of Judas (lscariot) (last updated 7th April 2006)


 
Gnostilaisia apokryfejä   Gnostilaisuudesta

25.12.06