Juutalaisuus ja kristinusko
juutalaisesta näkökulmasta
 
 
Tämä hasidi-juutalaisuutta edustavalta http://noahide.com/ -sivustolta peräisin oleva vertailu on luonnollisesti tehty juutalaisesta näkökulmasta. Virheellisistä tulkinnoistaan ja epätarkkuuksistaan huolimatta se antaa silti ajattelun aihetta. Siitä voidaan päätellä, etteivät ilmeisesti useimpien juutalaisten odotukset ja näkemykset ole juurikaan muuttuneet Jeesuksen ajoista. Toisaalta se osoittaa, että myös kristittyjen näkemyksissä saattaisi olla jotain tarkennettavaa.
 

Juutalaisuus

Kristinusko

Jumala-keskeinen, epäitsekäs Ihmis-keskeinen, itsekäs
Raamattu (5 Mooseksen kirjaa) Jumalan kirjoittama, Mooses kirjurinaan Uusi Testamentti, ihmisten kirjoittama
Jumala luo ihmisen kuvakseen; ihmisellä on siten sielu ja vapaa tahto Ihminen luo Jumalan kuvakseen; niinpä Jeesus selitetään jumalaksi
Raamatussa (hebrealaiset kirjoitukset) Jumala itse ilmoittaa oman nimensä yli 3800 kertaa Uusi Testamentti ei mainitse Jumalan nimeä kertaakaan, paitsi lainauksissa "Vanhasta Testamentista"
Ihmisen tehtävä on palvella Jumalaa Hänen lakiensa - käskyjensä välityksellä Jumalan tehtävä on huolehtia ihmisen pelastuksesta -ilmaiseksi
Jumalan käskyt ovat velvoittavia Jumalan laki on hieno ajatus, mutta ainoastaan "hengen hedelmä", ei velvollisuus
Juutalaiset uskovat Raamattuun, koska Jumala on sen (suullisesti) puhunut Kristityt uskovat Jumalaan, koska Raamattu puhuu heillekin
Juutalaiset tutkivat Raamattua vain Jumalan antaman suullisen tradition pohjalta Kristityt tulkitsevat Raamattua lähtien omista ideoistaan ja näkemyksistään
Juutalaiset uskovat Moosekseen hänen Jumalalta saamansa arvovallan perusteella Kristityt uskovat Jeesukseen hänen itselleen antamansa arvovallan takia
Jumala hallitsee pahaa, käyttäen sitä syntien rankaisemiseen ja muihin tarkoituksiin Paholainen ohjailee pahuutta, käyttäen sitä Jumalan vastaiseen toimintaan
Ihminen pääsee lähemmäs Jumalaa täyttämällä Hänen käskynsä Kristitty odottaa Jumalan lähestyvän ihmistä ilman, että hänen tarvitsee tehdä ainuttakaan hyvää tekoa
Ihminen noudattaa Jumalan käskyjä Hänen yksityiskohtaisten ohjeidensa mukaisesti, riippumatta kenenkään mielipiteistä Ihminen käyttää omia järkeilyjään ja tulkintojaan ratkaistakseen mitkä ovat "hyviä töitä" ja mitkä eivät
Ihminen muuttaa maailmaa tuodakseen ilmi sen Luojan - tehdäkseen siitä Jumalan iankaikkisen valtakunnan maan päälle Ihminen jättää maailman taakseen ja pakenee taivaan iloihin
Jumala luo ja liikuttaa maailmaa, jotta se palvelisi Häntä Paha ohjaa maailmaa, joka lopulta tuhotaan
Ihmisellä on suora yhteys Jumalaan rukoilemisen ja katumuksen kautta; välittäjää ei tarvita Ihminen ei voi lähestyä Jumalaa ilman välimiestä (Jeesusta)
Jumalan käskyjen noudattaminen on etuoikeus ja mahdollisuus, joka tarjoaa todellisen vapauden Jumalan laki on taakka ja kirous joka orjuuttaa ja tuomitsee ihmisen
Jumala teki ikuisen liiton sekä juutalaisten että ei-juutalaisten kanssa, ja Hän pitää lupauksensa Jumala "muutti mieltään" vaihtaen vanhan liiton uuteen
 

Vertailu osoittaa, että Uuden Liiton hyväksyminen on juutalaisille edelleen kynnyskysymys huolimatta siitä, että mm. profeetta Jeremia on sen ennustamut:

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. (Jer. 31:31-34)

Valikoituja raamatunkohtia ja mielivaltaisia tulkintoja käyttämällä löytyy aina perusteita halutuille näkemyksille. Toinen samaan tulokseen johtava tie on luottamus traditioiden jumalalliseen alkuperään ja/tai uskonnollisten johtajien erehtymättömyyteen. Tässä tapauksessa näyttää olevan kysymys kummastakin.

 

Should Christians Support Israel?   Israel-kritiikkiä (engl.)

All Christian supporters of Israel need to see this!   Lisää kritiikkiä