Mistä Kain sai vaimon?

 

Mistä Kain sai vaimonsa? Tämä on epäilijöiden taholta edelleen yksi useimmin esitettyjä kysymyksiä. Se pohjautuu siihen, että Raamatun mukaan ensimmäisellä ihmisparilla näyttäisi olleen vain kolme poikaa (Kain, Aabel ja Seet) siihen aikaan kun Kain tappoi veljensä Aabelin ja joutui lähtemään Noodin maahan. Jos kaikki ihmiset ovat lähtöisin Aatamista ja Eevasta, mistä sitten Kain sai vaimon itselleen?  

Toinenkin ongelma

Ongelma on itse asiassa vielä mutkikkaampi. 1 Moos. 4. mukaan Kainin pojan Enosin syntymän aikoihin oli jo niin paljon ihmisiä, että he saattoivat rakentaa ja asuttaa kokonaisen kaupungin. Edelleen Seet syntyi vasta sen jälkeen, kun Kain oli tappanut Aabelin ja paennut 'vieraille maille', Noodin maahan.

Miten ongelma ratkaistaan?

Tri Hugh Ross on tehnyt laskelmia, joiden perusteella nämä tapahtumat eivät ole lainkaan niin mahdottomia kuin ensivaikutelman perusteella voisi luulla.

Ensiksi on syytä muistaa, että Aatamilla ja Eevalla oli Kainin, Aabelin ja Seetin lisäksi monia muitakin lapsia. 1 Moos. 5:4 kertoo, että "Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä." Samasta Aatamin sukuluettelosta nähdään, että jokaisessa seuraavassakin sukupolvessa aina Lemekiin asti kerrotaan nimeltä mainittujen lisäksi syntyneen myös muita poikia ja tyttäriä. Koska ihmiset elivät hyvin vanhoiksi, he saivat myös lapsia huomattavan ikääntyneinä, Metusalah esim. tuli isäksi vielä 187 vuoden iässä (1 Moos. 5:25). Koska lisäksi kuolleisuusprosentti oli hyvin pieni, se mahdollisti erittäin nopean väestönkasvun. Jos lähdetään oletuksesta, että ihmiset säilyivät sukukypsinä puolet eliniästään, ihmiskunta olisi Aatamin kuollessa (930 vuoden iässä) voinut kasvaa jopa miljardeihin! (ks. taulukko)

1 Moos. 5. mukaan keskimääräinen elinikä Aatamista Nooaan oli 912 vuotta. Jokaisella patriarkalla kerrotaan olleen nimeltä mainittujen lisäksi myös muita poikia ja tyttäriä. Alla olevan taulukon laskelmissa oletetaan, että näiden esivanhempien
  • elinikä = 900 vuotta,
  • ikä ensimmäisen lapsen syntyessä = 50,
  • kyky saada lapsia = 500 -vuotiaaksi ja että
  • lapsia syntyyy 5 vuoden välein.

Arvioitu väestönkasvu Aatamin elinaikana

Vuosi Pariskuntia Lapsia syntyy Väkiluku yht.
0 1 0 2
50 1 0 2
100 1 10 12
150 6 30 42
200 21 100 142
250 71 352 494
300 247 1210 1704
350 852 4180 5884
400 2941 14,450 20,334
450 10,167 49,892 70,226
500 35,113 172,358 242,584
550 121,292 595,378 837,962
600 418,980 2,056,530 2,894,492
650 1,447,245 7,103,862 9,998,364
700 4,999,176 24,538,536 34,536,930
750 17,268,444 84,762,338 119,299,368
800 59,649,613 292,790,780 412,090,500
850 206,045,003 1,011,374,120 1,423,465,830
900 711,732,063 3,493,544,650 4,917,014,660

Laskelma osoittaa, että jos Kain olisi odottanut noin 200 vuotta ennen kuin otti vaimon itselleen, hänellä olisi varmaankin ollut jo useitakin, joista valita. Jotkut heistä olisivat saattaneet ehkä jo muuttaa itäiseen Noodin maahan muiden perheenjäsenten mukana. Toisen 200 vuoden kuluttua väkeä olisi ollut jo ainakin muutamia tuhansia, eli tarpeeksi rakentamaan kaupunkia. Ei siis ole lainkaan mahdotonta, että Kainilla oli sisaria, joista jonkun hän otti vaimokseen. Se olisi saattanut jopa tapahtua ennen hänen maanpakolaisuuttaan ja Seetin syntymää.

Miksi ei tullut väestöräjähdystä?

Jos väestönkasvu olisi jatkunut laskelman mukaisena koko vedenpaisumusta edeltäneen ajan, ihmisiä olisi lopulta ollut jo valtava määrä. Arkeologisista todisteista ei kuitenkaan ole nähtävissä tällaista räjähdysmäistä väestönkasvua, joten jonkin täytyi hidastaa sitä. Mitä mahtoi tapahtua? Tri Ross arvelee, että Kainin esimerkin mukainen väkivaltainen käyttäytyminen riistäytyi lopulta käsistä ja sodista ja tappamisesta tuli lähes jokapäiväistä. Tähän viittaa 1 Moos. 6:11-13:

Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan."

1 Moos. 4. luvun loppupuoli osoittaa kuitenkin, että kesti useita sukupolvia ennen kuin tämä tappamisen synti saavutti katastrofaalisen laajat mittasuhteet. Niinpä voi hyvin uskoa, että Kainilla oli lukuisia vaimoehdokkaita ja myös niitä, jotka saattoivat alkaa rakentaa hänen kanssaan kaupunkia suojaksi mahdollisia vihaa pitäviä sukulaisiaan vastaan.

Lähde: www.reasons.org/resources/apologetics/cainswife.shtml  
 
 

24.04.07