Kasvien evoluutio

 

Darwinismin suuri ongelma

  Suuri ongelma uusdarwinismissa on fossiilikerrostumissa vallitseva täydellinen puute kasvien evoluution todisteista. Vaikka esihistorialliseen kasvikuntaan liittyvät fossiililöydöt ovat hyvin kattavat, silti kerrostumista ei ole löytynyt ainoatakaan näyttöä välimuodoista. Tämä ongelma on tiedostettu niin kreationistien kuin evolutionistienkin taholla ja se tarjoaa vahvan todisteen vallitsevaa teoriaa vastaan. Jos makroevoluutio olisi tosi, fossiilikerrostumista pitäisi löytyä lukuisia todisteita kasvien evoluutiosta. Mutta niistä on löytynyt vain nykyisiä, olemassa olevia kasveja ja niiden eri muunnoksia - joidenkin sukupuuttoon kuolleiden lisäksi. Ne edellyttäisivät kuitenkin lukuisia siirtymämuotoja.

  Tämä kasvien evoluutiota tukevien todisteiden puute on jo kauan mietityttänyt evolutionisteja. Jopa Charles Darwin myönsi tämän kasvien ilmeisen äkillisen ilmaantumisen fossiilikerrostumiin olevan suuri ongelma teorialleen. Ja tämä ongelma on edelleen jäljellä huomiota herättävässä määrin kasvien evoluutioon liittyvissä kirjoituksissa. Monet johtavat evoluutio-asiantuntijat sivuuttavat tämän seikan täysin. Parhaimmillaankin he vain esittävät hypoteettisia skenaarioita, joiden avulla he hyväksyvät todisteiden puuttumisen.

Kasvien suuri lukumäärä.

  Kasveja on kaikkiaan noin 375 000 lajia, joista kukkivia n. 250 000. Kukkakasvit jaotellaan 300 eri ryhmään. Jaottelu on kuitenkin hyvin vaikeaa, koska yksittäisiä lajeja on niin paljon, ettei niistä tehty luettelo mahtuisi yhteen - eikä hieman useampaankaan - kirjaan. Niiden taksonomisten ominaisuuksien tarkka kirjaaminen vaatisi kaikkien maailman kasvitieteillijöiden vuosien työn, ja tuloksena olisi lopulta ehkä puoli miljoonaa sivua, mikä riittäisi täyttämään kirjastossa kokonaisen seinän!

Onko kasvien evoluutiosta todisteita?

Harold C. Bold kumppaneineen, Teksasin yliopistosta, toteaa:

  "... käytettävissä olevien morfologisten, sytologisten, biologisten ja fossiilisten todisteiden huolellisen punnitsemisen jälkeen olemme nykyään haluttomia liittämään yhteen kahta tai useampaa niistä suvuista, joihin kasvikunta on luokiteltu. Jos ja kun lisätietoja saadaan, tällaiset liittymäkohdat olisivat välttämättömiä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa yhtään elävää tai fossiilista muotoa, joka yksiselitteisesti olisi linkki johonkin toiseen ehdotettuun sukuun."

  Fossiileja on varsin runsaasti, ja niiden perusteella voidaan päätellä, että kasvit ovat muuttuneet hyvin vähän 'miljoonien vuosien' kuluessa. Se merkitsee, että niiden oletettujen siirtymämuotojen välillä täytyisi kulua verraten pitkä aika. Siirtymävaiheita tarvittaisiin myös monia, koska mikään kasvi ei voi suoraan muuttua toiseksi. Jos jokaisen lajin välillä olisi esim. 1000 siirtymämuotoa (todennäköisesti tarvittaisiin vielä useampia), muutokset vaatisivat yhteensä noin 375 miljoonaa siirtymämuotoa! Silti kasvien joukosta ei ole löydetty yhtään selvää siirtymämuotoa!

  Ainoan 'suoran todistuksen' evoluutiosta tarjoavat fossiilikerrostumat. Esim. Donovanin ja Paulin suorittama fossiilikerrostumien perusteellinen tutkimus kuitenkin sivuutti kasvit lähes täysin.

Luokittelun vaikeus

  Kasvien jaottelu fylogeneettisiin haaroihin eläinkunnan tavoin on osoittautunut myös hyvin vaikeaksi. Yksin viimeisen vuosikymmenen kuluessa on julkaistu ainakin 15 erilaista luokittelua. Yksi ongelmista on ollut kehittää luonnonmukainen ryhmittely, mikä järjestäisi kasvit asteittain primitiivisistä kehittyneisiin. Tämä edellyttäisi tarkkaa määrittelyä siitä, mitkä ominaisuudet ovat primitiivisiä ja mitkä kehittyneitä. Sitä on kuitenkin mahdoton päätellä, koska todisteet puuttuvat täysin. Voitaisiin siis vain laatia puutteellinen järjestelmä tai tehdä määrittelyt mielivaltaisesti itsekunkin tärkeinä pitämien tunnusmerkkien mukaan. Vaikka kukaan ei ole tyytyväinen epätäydelliseen järjestelmään, niitä on käytännön pakosta silti jouduttu tekemään.

  Kun mielivaltaiset määrittelyt astuvat kuvaan, luokittelusta tulee pakostakin keinotekoinen ja epäuskottava. Se johtaa väistämättä spekulaatioihin siitä, mikä mistäkin on kehittynyt.

Mitä fossiilit kertovat?

  Fossiilikerrostumat kertovat tiettyjen kasvien sukupuutoista mutta todisteet evoluutiosta puuttuvat täysin kaikkien kasviryhmien osalta. Tämä tosiasia sai kahden tutkijan (Briggs ja Walters) toteamaan, että fossiilitodisteet evoluutiosta ovat enemmän sopusoinnussa raamatullisen luomisnäkemyksen kanssa ja näyttävät ensi sijassa vain merkkejä lajien puitteissa tapahtuvasta muuntelusta eli ns. mikroevoluutiosta.


Lisäys:

Kasvien monimuotoisuudesta

  Katsoessamme pihapiirin kukkia, puita ja pensaita, tulemme tuskin koskaan ajatelleeksi miten tavattoman erilaisia ja rakenteeltaan käsittämättömän monimutkaisia ne ovat! Ajatellaanpa vaikka jotain isoa puuta. Sen täytyy ottaa vetensä ja ravinteensa maasta, kuljettaa ne nerokkaan imujärjestelmän avulla latvaan asti, jopa 20 -30 metrin korkeuteen. Vettä lukuun ottamatta puun tarvitsemia rakennusaineita ei maassa juurikaan ole valmiina, vaan sen on kyettävä valmistamaan ne itse. Tämä prosessi tapahtuu lehdissä, jotka pystyvät lehtivihreän avulla käyttämään hyväkseen auringon valosta saamaansa energiaa. Ensin sen on kuitenkin 'osattava' valmistaa lehtivihreää! Tätä prosessia ei vieläkään täysin ymmärretä.

  Ihmetystä herättää myös se, että hyvinkin erilaiset kasvit - puut, pensaat, ruohot, kukkakasvit - saavat ravinteensa samasta maaperästä. Ajatelkaamme hedelmäpuita, jotka rakentavat hedelmiä pelkästä maan mullasta - kukin lajinsa mukaan - antaen meille ravintoa ja makunautintoja. Viljakasvit ja vihannekset antavat meille tarvitsemamme 'jokapäiväisen leivän'. Ihminen ei eläisi multaa syömällä, siksi kasvit muokkaavat sen meille sopivaan muotoon!

  Lisäksi lukemattomat eläimet saavat ravintonsa kasvikunnan tuotteista. Kasvit puhdistavat ilmaa ja vapauttavat siihen puhdasta happea. Kaiken kaikkiaan ne ovat välttämättömiä kaikelle muulle elämälle. Tällaisen nerokkaan järjestelmän syntyminen pelkästään sattumien summana - kuten yleisesti uskotaan - on täysi mahdottomuus.

Lisää aiheesta (engl.):
http://creation.com/images/pdfs/tj/  
 
 
07.08.09