Katolinen kirkko ja paavit

 

Katolinen kirkko pitää itseään ainoana oikeana kirkkona. Sen uskotaan olevan itsensä apostoli Pietarin perustama ja noudattavan kaikessa alkukristillistä oppia ja seurakuntajärjestystä. Tämä uskomus ei kuitenkaan pidä paikkaansa kummankaan seikan suhteen.
  Ensinnäkin katolinen kirkko on tehnyt lukuisia lisäyksiä alkuperäiseen apostoliseen uskoon. Alla olevassa taulukossa on niistä muutama esimerkki

VuosiTehty lisäys tai muutos
321 Keisari Konstantinus teki auringonpäivästä eli sunnuntaista lepopäivän.
364 Laodikean kirkolliskokous antoi käskyn: "Kristittyjen ei tule olla juutalaisten mukaisia ja olla toimettomia, vaan heidän tulee erikoisesti kunnioittaa, ja ollen kristittyjä, jos mahdollista, olla tekemättä mitään työtä sinä päivänä. Jos heidät havaitaan seuraavan juutalaisuutta, heidät tulee sulkea Kristuksesta."
375 Alkoi enkelien ja kuolleitten pyhimysten puoleen kääntyminen, eli käytännössä niiden palvonta.
378 Piispa Damascus peri keisarilta uskonnollisena johtajana arvonimet Pontifex Maximum ja Vicarius Christi. Näin paavin istuimesta tuli Babylonilaisen ylipappikultin perillinen. Tästä lähtien kaikilla paaveilla on ollut nämä arvonimet. Tällöin myös babylonialaisia seremonioita ja muiden pakanauskontojen oppikäsityksiä tuli katoliseen kirkkoon.
431 Efeson kirkolliskokouksessa otettiin käyttöön Marian palvonta sekä käsite Jumalan Äiti. Babyloniassa rukoiltiin taivaan neitsyt-kuningatarta, joka kuvattiin äitinä, jolla oli lapsi sylissään.
600 Gregorius I määräsi latinan kielen kirkon rukous- ja saarnakieleksi.Samana vuonna otettiin käyttöön Marian ja kuolleiden pyhimyksien rukoileminen.
787 Nikean kirkolliskokous laillisti ristin, kuvien ja pyhäinjäännösten palvonnan.
850 Asetettiin voimaan käsite: pyhä vesi, jossa tuli olla ripaus suolaa. Papin siunauksen jälkeen vedestä tulee pyhää.
890 Alkoi pyhän Joosefin palvonta
1079 Paavi Bonifatius VII sääti papistolle naimattomuuden eli selibaatin.
1184 Veronan kirkolliskokous sääti harhaoppisten inkvisition.
1190 Alettiin opettamaan aneiden myyntiä. Aneilla sai anteeksi tiettyjä syntejä, ja niiden sanottiin lievittävän ja lyhentävän kiirastuleen joutuvien kärsimyksiä.
1215 Paavi Innocentius III sääti transsubstantiaatio-opin, jossa pappi muuttaa ehtoollisleivän- ja viinin Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.
1215 Paavi Innocentius määräsi lateraanikonsiilissa syntien tunnustamisen papille pakolliseksi ainakin kerran vuodessa.
1229 Valensian kirkolliskokous kielsi Raamatun maallikoilta ja asetti sen kiellettyjen kirjojen joukkoon.
1439 Firenzen kirkolliskokouksessa kiirastulioppi julistettiin dogmiksi eli opinkappaleeksi.
1439 Vahvistettiin oppi seitsemästä sakramentista.
1547 Trenton konsiilissa säädettiin: Jos joku sanoo, että uuden lain sakramentit eivät ole välttämättömiä ihmisen pelastumiseksi, vaan että ne ovat turhia, ja että ilman niitä tai ilman halua osallistua niihin ihminen saa vanhurskauden armosta yksin uskosta Jumalaan, vaikka kaikki sakramentit eivät ole pakollisia kaikille, olkoon hän kirottu.
1870 Paavi Pius IX julisti opin paavin erehtymättömyydestä.
1950 Paavi Pius XII julisti dogmin Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta.

Kaikki yllä mainitut ovat siis myöhempiä omavaltaisia lisäyksiä tai muutoksia alkuseurakunnan oppeihin, eikä niille löydy mitään perustetta itse Raamatusta. Mainittakoon, että 'oikeaoppisuuden isänä' tunnettu Athanasius toi myös monta harhaoppia katoliseen kirkkoon.

Yksi katolisen kirkon omavaltaisia lisäyksiä alkuperäiseen kristillisyyteen on paavin itselleen ottama valta julistaa haluamiaan ihmisiä autuaiksi, kuten oheinen lehtileikekin osoittaa. Näitä 'autuaita' katoliset sitten palvovat pyhimyksinä. Tällainen käytäntö on suoranaista Jumalan pilkkaamista. Paavi katsoo itsellään myös olevan jumalallisen vallan antaa syntejä anteeksi tai pidättäytyä siitä. Paavi Bonifacius VIII on julistanut:

"Rooman paavi tuomitsee kaikkia ihmisiä, mutta häntä ei tuomitse kukaan. Me selitämme ja teemme tiedoksi: kuuliaisuus Rooman paaville on välttämätön jokaisen ... pelastukselle ...Jeesus on sanonut olevansa kuningasten kuningas ja kaikkien yläpuolella ...joten hänen sijaisenaan tulen siihen johtopäätökseen, että voin tehdä kaiken, mitä Jumalakin."

Jotkut paavit ovat myös väittäneet:

"Paavi voi muuttaa Jumalan lain, sillä hänen valtansa ei ole ainoastaan ihmisten, vaan Jumalan antama, ja hän toimii maan päällä Jumalan sijaishallitsijana, jolla on mitä laajin valta..." "Minä voin tehdä kaikki, mitä Jumala voi... Minä vaadin saada olla korkein tuomari ja ihmisten omatuntojen ohjaaja... Minä olen ainoa ja viimeinen tuomari kaikessa, mikä koskee oikeaa ja väärää ...Minä voin lain kautta asettua lain yläpuolelle ja muuttamalla ja parantamalla lakeja tehdä vääränkin oikeaksi." (Foxen: Acts and Monuments)

Tällaisia lausuntoja voisi pitää suorastaan jumalanpilkkana.

Toisaalta katolisen kirkon muinaiseen Babyloniin ja pakanauskontoihin viittaavat tavat ja rituaalit ovat muutenkin niin selvästi nähtävissä, ettei niitä voi olla huomaamatta. Siitä yhtenä esimerkkinä paavin ja babylonilaisen kalajumalan samanlaiset päähineet sekä aurinkosymboli:


Samanlaisia symboleja löytyy mm.
Intian uskonnoista:Yllä hindulainen
aurinkosymboli, oikealla Vishnu-jumala
puolisonsa Lakshmin kanssa.    


Taivutettu risti on vanha satanistisymboli.

Kuten myös ylösalaisin oleva risti.

Paavi piti läheistä yhteyttä natseihin

Hakaristiäkään ei ole kaihdettu!

Paavin ja pyhimysten palvonta on
olennainen osa katolisuutta.

Palvotuin on kuitenkin neitsyt Maria.
Tämäkin Filippiineillä käytössä oleva,
Jeesuksen uhria halventava 'kristillinen'
tapa on ilmeisesti saanut katolisen
kirkon täyden hyväksynnän!


Paavien turmeltuneisuudesta

  Saattaa olla vaikeata uskoa, että katolinen kirkko olisi eksynyt näin kauas alkuperäisestä kristillisyydestä; olihan se sentään 'kristillinen' kirkko! Mutta kun perehtyy kirkon historiaan ristiretkineen ja paavien valtataisteluineen, ei tällainen toiminta vaikutakaan enää yhtä epäuskottavalta.

  Tästä Vatikaanin verisestä historiasta antoi suorastaan järkyttävän kuvan TV-dokumentti "Mystiikan jäljillä" (Sub-tv 27.07.09) Se osoitti, miten paaveille tärkeintä oli saada nimenomaan maallista valtaa ja pakottaa hallitsijat kumartamaan itseään. Tämä oli myös ns. ristiretkien päätarkoitus. Lisäksi paavit kilpailivat keskenään, eikä siinä kartettu mitään keinoja. Käytettiin petoksia, valheita, väärennettyjä ja tekaistuja asiakirjoja eikä murhiakaan kaihdettu.
  Monilla paaveilla oli rakastajattaria ja jotkut kävivät ilotaloissa. Seuraajikseen he nimittivät usein omia poikiaan, jopa alaikäisinä. Moraalittomuus meni niin pitkälle, että erästä paavikautta on kutsuttu pornokratiaksi. Erään paavin rakastajatar sai lopulta niin suuren vallan, että hän oli käytännössä naispuolinen paavi. Hän nimitti alaikäisiä poikiaan paaveiksi ja pani heidät sitten jonkun ajan kuluttua viralta.

  Paavien ylellinen elämä vaati jatkuvasti rahaa. Niinpä keksittiin mitä ovelimpia keinoja sen hankkimiseksi. Yksi härskeimmistä keinoista oli aneiden myynti. Eräskin paavi keksi myydä aneita, joita ostamalla sai muka kuolleiden omaistensakin synnit anteeksi!
  Dokumentissa esiintynyt katolisen kirkon edustaja ei kiistänyt näitä historiallisia tosiasioita, mutta puolusteli niitä mm. sillä, että "keskiajalla oli hyvin yleistä ajatella, että tarkoitus pyhittää keinot. Jos päämäärä oli hyvä, kaikki keinot siihen pääsemiseksi olivat sallittuja." Lisäksi hän oli sitä mieltä, että Jumala kaikesta huolimatta on 'ollut mukana' ohjaamassa kirkkoa oikealle tielle ja että se joka tapauksessa on saanut aikaan kristillisyyden lisääntymistä.

  Ensinnäkin voi kysyä, onko katolinen kirkko nykyiselläänkään, liturgioineen, neitsyt Marian ja pyhimysten palvomisineen, kirkollisine virkoineen, paaveineen, kardinaaleineen ym. lähelläkään alkukristillistä uskoa. Ja kuten dokumentista kävi ilmi, eivät nuo päämäärätkään suinkaan olleet jaloja, koska niissä pääasiana oli vallantavoittelu. Kristillisyydelle niissä ei juuri jäänyt sijaa.
  Ei ihme, että lopulta nousi Lutherin kaltaisia miehiä, jotka kauhistelivat kirkon 'jumalatonta' menoa ja pyrkivät palauttamaan sen Jeesuksen viitoittamalle tielle. Valitettavasti hekään eivät siinä täysin onnistuneet. Katolisuus on edelleen voimissaan ja pyrkii kasvattamaan valta-aluettaan maailmassa.

Kuvalähteinä mm.:   Devil in the Vatican  
 

Lisäyksiä:

  Oma lukunsa ovat sitten erilaiset vanhojen (ja joskus uudempienkin) pakanallisten traditioiden ja katolisuuteen sisältyvien uskomusten sekoittumisesta syntyneet yhteisöt. Näitä varsinkin Etelä-Amerikassa esiintyviä kultteja esitteli TV-sarja "Kummalliset uskonmenot". Näitä kultteja oli ns. 'joka lähtöön', UFO-kulteista aina paholaisten palvontaan asti. Huomiota niissä kiinnitti erityisesti se, kuinka monet olivat valmiita uskomaan näissä yhteisöissä vallitseviin uskomuksiin, jotka useimmiten olivat täysin järjettömiä. Eräät kaivosmiehet esim. toivat kukka- ym. lahjoja kaivosta muka vartioivalle paholaiselle, jotta tämä ei aiheuttaisi työntekijöille onnettomuuksia. Monet myös kertoivat rukoilevansa tällaisia 'jumalia'.
  Sarjassa huomiota herätti myös sen juontajana toimiva engl. pappi, joka kyselemättä osallistui moniin pakanallisiin menoihin. Sitä hän arvattavasti perusteli sillä, että saadakseen tutkijan ominaisuudessa riittävän tuntuman noihin menoihin, pitäisi itse osallistua niihin. Siinä hän näytti täysin unohtaneen Raamatun varoitukset pakanallisten tapojen noudattamisesta.

  Viime aikojen uutiset ovat jälleen kertoneet katolisten pappien ja piispojen harjoittamasta laajamittaisesta pedofiliasta, kuten alla olevasta lehtileikkeestäkin voi nähdä. Kristuksen legioona on antanut tiedotteen, jossa ensimmäistä kertaa myönnettiin sen perustajan syyllistyneen seminaarissa opiskelleiden poikien hyvksikäyttöön. Ne olivat alkaneet jo 1950 -luvulla. Omituisena pidetään sitä, että huumeongelmaiseksikin tiedetty Maciel sai johtaa katolisen kirkon tärkeimpiin kuuluvaa järjestöä aina vuoteen 2005 asti.

 

Vatikaani on myös vaiettu talousmahti

Uutisten mukaan "Vatikaani on paitsi hengellinen myös taloudellinen mahti, jonka tekemisten tarkka selvittäminen vaatisi pitkäjänteistä tutkivaa journalismia. Kirkon omaisuuden mittasuhteita kuvaa se, että että sillä arvioidaan olevan pelkästään Italiassa noin 100 000 arvokiinteistöä, joista pääosa on toki hengellisessä käytössä. Vatikaanin tiedetään pyörittävän myös miljardien arvoista osakesalkkua."
  Kirkon alaisuudessa olevilla sadoilla järjestöillä on oma itsenäinen taloudenpitonsa. Meksikossa nyt kohun alla oleva Kristuksen legioona on yksi parhaiten menestyneistä. Los Angeles Timesin mukaan järjestön koko omaisuuden arvo noin 20 miljardia dollaria.

  Tasapuolisuuden nimissä on kuitenkin todettava, ettei meidän luterilainen kirkkommekaan ole kyennyt - tai edes halunnut - vastustaa lukuisia kansan suosimia pakanallisia perinteitä. Useimmat kirkonmiehet eivät ole lainkaan huolestuneita siitä, että pääsiäisnoidat, 'trullit', pääsiäiskokot eli pakanalliset noitavalkeat, juhannustaiat, joulutontut ja -pukit ym. ovat saaneet keskeisen osan ns. kristillisissä juhlissa. Kristillisyyden kanssa näillä perinteillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä, huolimatta siistä, että niistä yritetään löytää jotain kristillistä symboliikkaa.

 
 
29.07.09 (päiv. 28.11.2010)