Tapahtumia, uutisia, huomioita

2000 / 3

Jääkausi, pirunpellot ja hiidenkirnut.

Yleisen käsityksen mukaan maapallolla on vallinnut useampia jääkausia, joista viimeisen uskotaan päättyneen n. 10 000 vuotta sitten. Jääkausien muodostumisen syistä tutkijoiden käsitykset kuitenkin vaihtelevat, mistä jotain kertoo se, että niiden synnystä on on olemassa yli 60 teoriaa. On myös 'toisinajattelijoita' jotka ovat sitä mieltä, ettei jääkausia ole ollut lainkaan.
  Yksi näistä on Keijo Parkkunen, joka on kirjoittanut aiheesta pari kirjaakin. Hänen mukaansa jääkausiteoria ei pysty selittämään esimerkiksi suurten, yli kymmenmetristen hiidenkirnujen muodostumista; mannerjäätikön sulamisvedet eivät olisi kyenneet pyörittämään sellaisia sora -ja kivimääriä, joita tarvittaisiin niiden kovertamiseksi. Parkkusen mukaan niiden syntyyn täytyy liittyä jokin suunnattoman suuri voima, jonka on aikaansaanut jokin luonnonkatastrofi ja totaalinen myllerrys valtavine sähköpurkauksineen.
  Parkkunen on 'katsastanut' kaikki Suomen hiidenkirnut. Kolme niistä on hänen toimestaan tyhjennetty, mm. Jalasjärvellä sijaitseva Euroopan suurin hiidenkirnu. Kaikki aiemmatkin hiidenkirnut ovat olleet täynnä kiviä ja soraa ennen tyhjentämistään. Parkkusen mukaan tyhjentämisessä on oltu leväperäisiä; ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota hiidenkirnujen sisältöön eikä sen kerrostumistapaan. Tyhjentämisen jälkeen on pohjalle jätetty 'sorvinkivi' tai pari, osoittamaan turisteille, miten kirnu on tutkijoiden mukaan syntynyt. Parkkunen itse on tarkkaan tutkinut tyhjentämiensä kirnujen materiaalin ja tehnyt monia erikoisia havaintoja. Hän pannut merkille mm., että hiidenkirnut ovat tupaten täynnä erikokoisia kiviä siten että pienimmät kivet ovat pohjalla. On myös löytynyt metallipalloja, piikiviä ja monia erikoisia alkuaineyhdistelmiä joita tiedemiehetkin ovat hämmästelleet.

Jotkut ns. pirunpellot saattavat Parkkusen mukaan olla myös hiidenkirnuja. Eräs näistä on Kuortaneen Virtalassa parhaillaan tutkittavana oleva pirunpelto. Lähes hehtaarin kokoinen, täynnä kiviä oleva pirunpelto sijaitsee Oijosvuoren korkeimmalla kohdalla.
- Kivien alla oleva sora on niin kovaa, että se vaikeuttaa kaivinkoneen kauhan työtä, sanoo maa-alueen omistaja Paavo Virtaniemi. Hän kiinnostui tutkituttamaan pirunpeltoa luettuaan Parkkusen aiheesta kirjoittaman kirjan. Parkkunen on käynyt paikan päällä useasti seuraamassa kaivuutyön edistymistä. Mikäli alue osoittautuu hiidenkirnuksi, Parkkusen teoriat saavat lisätukea. Maakuntalehti Ykköset 10.8.2000

Vatikaani julisti ylivaltaansa.

"Katolinen kirkko ainoa oikea."
Vatikaani julisti tiistaina katolisen kirkon olevan ylivalta-asemassa muihin kristillisiin kirkkoihin nähden. Vatikaani torjui virheellisenä käsitykset, joiden mukaan kaikki kirkkokunnat olisivat yhdenvertaisia. Vatikaanin julistuksen arvellaan horjuttavan kristillisten kirkkojen yhteistyöpyrkimyksiä. Katolinen kirkko on Vatikaanin käsityksen mukaan ainoa todellinen Kristuksen kirkko. Muut, esimerkiksi protestanttiset kirkot eivät Vatikaanin mielestä ole kirkkoja todellisessa merkityksessä.
  Vatikaanin näkemys julkistettiin Dominus Iesus -asiakirjassa, jonka on allekirjoittanut inkvisition seuraajalaitoksen johtaja kardinaali Joseph Ratzinger. Paavi Johannes Paavali II:n kerrottiin hyväksyneen asiakirjan. Asiakirjan mukaan ne, jotka ovat saaneet kasteen muualla kuin katolisessa kirkossa, ovat "jonkinlaisessa yhteydessä, vaikkakin epätäydellisessä, kirkkoon."
- On olemassa vain yksi Kristuksen kirkko, katolinen kirkko, jota johtaa Pietarin seuraaja, ja piispat yhdessä hänen kanssaan, julistuksessa sanottiin.
Englannin anglikaaninen kirkko torjui heti tiistaina Vatikaanin julistuksen. Arkkipiispa George Carey sanoi, ettei Vatikaanin julistus tee oikeutta 30 vuotta jatkuneelle ekumeeniselle työlle, jonka tavoitteena on eheyttää protestanttien ja katolilaisten välille vuosisatojen aikana syntyneet kuilut.

Suomen evlut. kirkon ulkoasiainosaston teologisten asioiden sihteeri Juhani Forsberg ei pidä Vatikaanin kantaa yllättävänä.
- Asiakirja näyttää tässä seuraavan täsmälleen Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen käsitystä, jossa ainoaa todellista kirkkoa ei suoranaisesti identifioida katoliseen kirkkoon vaan se subsistoidaan, eli se on ikäänkuin sisällä olemassa katolisessa kirkossa, Forsberg selittää. Hänen mielestään vakava kannanotto voidaan esittää vasta sen jälkeen, kun asiakirja on rivi riviltä tutkittu. Hän uskoo asiakirjan olevan tarkoitettu lähinnä katolisen kirkon omille papeille ja jäsenille.
- Tällä tietysti torjutaan sen tapainen tasavertaisuusekumenia, että kaikki kirkot olisivat samanvertaisia. Siinä ei ole kuitenkaan mitään outoa, sillä ei esimerkiksi Suomen evankelisluterilainen kirkkokaan voi opettaa niin. Pohjalainen, 6.9.2000

Haamuraajoja myös raajattomana syntyneellä.

On tunnettua, että raajansa tapaturmaisesti menettäneillä ihmisillä on tuntemuksia ikäänkuin menetetty käsi tai jalka yhä olisi tallella; esim. amputoitua jalkaa voi särkeä kovastikin. Tähän asti on arveltu näiden harha-aistimusten liittyvän häiriöihin tuntoaivokuoren järjestäytymisessä uudelleen onnettomuuden jälkeen. Nyt on kuitenkin raajattomana syntynyt nainen kyseenalaistanut tämän perinteisen näkemyksen, uutisoi New Scientist. Kun raajojen aistimisesta vastaavia aivoalueita ärsytettiin, nainen koki "haamuraajoja", olemattomia käsiä ja jalkoja. Lisäksi hänen kuvittelemansa raajojen liikkeet aktivoivat hänen liikeaivokuorensa. Myös kognitiivinen testaus osoitti hänellä olevan "raajoistaan" mielikuva. Hän reagoi tiettyihin testeihin samoin kuin normaaliraajaiset koehenkilöt.
  Raajallisen kehonkuvan muodostuminen ei siis vaadi todellisia käsiä ja jalkoja. Aivotutkija Peter Bruggerin mukaan raajaton nainen kokee haamuraajoja, koska hänen synnynnäinen kehonkuvansa on muokkaantunut yksityiskohtaiseksi liikeaivokuorelta tulevien ärsykkeiden avulla.Tiede 2000 n:o 6/2000 .

Merkkejä taivaalla?

Tähtitieteilijät ovat havainneet avaruudessa gammasäteilypurkauksen, joka on peräisin ehkä kaikkien aikojen suurimmasta tähteen syöksyvän komeetan aiheuttamasta räjähdyksestä. Amerikkalaisten tähtitieteilijöiden mukaan purkauksessa vapautui energiaa toiseksi eniten Big Bangin jälkeen. Heidän mukaansa räjähdyksen on täytynyt olla 10-100 kertaa voimakkaampi kuin voimakkain tähän asti tiedetty supernovan eli kuolevan tähden räjähdys on ollut.
- Räjähdys oli yhtä kirkas kuin vähintään miljardi linnunrataa, Kalifornian yliopiston tähtitieteen professori Stan Woosley sanoi. Muut ilmiötä tutkineet astronomit kuvailivat purkausta mm. sanomalla sen olleen kahden ensimmäisen sekunnin ajan yhtä valoisa kuin kaikki muu koko universumissa.

Gammasäteilypurkaukset ovat yksi avaruuden suurimmista mysteerioista. Tutkimusten mukaan ne saattavat olla luhistuneisiin tähtiin syöksyvien komeettojen aiheuttamia. Gammasäteilypurkauksia nähdään maasta kahdesti päivässä. Ne ovat taivaan kirkkaimpia valoilmiöitä, joiden tuottama gammasäteily on jopa aurinkoa voimakkaampaa.
  Nyt kyseessä oleva purkaus tuli himmeästi loistavasta GRB 971214 linnunradasta. Se on nähty ensimmäisen kerran joulukuun 14. päivänä. Räjähdys tapahtui noin 12 miljardin valovuoden päässä maasta. Tutkijoilta vei kuukausia selvittää, kuinka iso räjähdys oli. Vielä vuosi sitten ei räjähdyksen tapahtumapaikkaakaan olisi voitu selvittää. (Pohjalainen 8.5.98)

Universumin ikä tarkentui, mutta koostumus oudoksuttaa.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tiedemiehet ovat onnistuneet uusien havaintojen perusteella määrittämään maailmankaikkeuden iän aiempaa huomattavasti tarkemmin. Uusi arvio on 13,7 miljardia vuotta, eikä virhemarginaalia ole enää kuin yksi prosentti. Tähän saakka kehittyneimmät arviot universumin iästä ovat vaihdelleet 12-15 miljardin vuoden välillä.
  Tutkijat pystyivät uusien havaintojen perusteella selvittämään myös sen, koska ensimmäiset tähdet valaisivat avaruutta vain 200 miljoonaa vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Aiemmin tähtien arveltiin syntyneen noin miljardi vuotta - tai korkeintaan 500 miljoonaa vuotta - alkuräjähdyksen jälkeen. Galaksit tulivat mukaan kuvaan paljon myöhemmin. Nasan tiedemiehet pystyivät arvioimaan maailmankaikkeuden iän käyttämällä 1 ,6 miljoonan kilometrin päässä maasta kulkevan WMAP-luotaimen vuoden aikana keräämiä tietoja. Avaruuden taustasäteilyä mittaava luotain pystyi "katsomaan" lähes aikojen alkuun saakka, eli vain 380 000 vuoden päähän maailmankaikkeuden luoneesta alkuräjähdyksestä.
  John Bahcall Princetonin yliopistosta havainnollisti uusien tietojen merkitystä vertaamalla maailmankaikkeutta 50-vuotiaaseen ihmiseen, jonka koko vain 12 tunnin ikäisenä vauvana olisi nyt kyetty laskemaan tarkasti aina varpaanpäitä myöten.

Maailmankaikkeuden laajeneminen ei lopu

WMAP-luotain mittaa avaruuden taustasäteilyä, joka on heikkoa valonhehkua kaiken luoneesta alkuräjähdyksestä. Säteilyn lämpötilassa on havaittavissa hyvin pieniä, asteen miljoonasosan vaihteluja, joita mittaamalla ja analysoimalla uudet tutkimustulokset on saatu kokoon. Tiedemiehet ovat hyvin luottavaisia tulosten paikkansapitävyyden suhteen, koska laskelmat sopivat täydellisesti aiempiin havaintoihin ja teorioihin. Uudet tulokset vahvistavat osaltaan teoriaa, jonka mukaan kaikki sai alkunsa juuri alkuräjähdyksessä.
  Tiistaina julkistetut tulokset antavat myös tietoa tulevasta. Mittausten valossa näyttää siltä, että maailmakaikkeus laajenee loputtomiin. Aiemmin toisena vaihtoehtona on pidetty laajenemisen pysähtymistä ja kaiken romahtamista lopulta kasaan.
- Maailmankaikkeus laajenee ja jäähtyy -- tiheys pienenee kohti nollaa, sanoo tutkimusprojektia johtava Charles Bennet Nasasta.

Vain neljä prosenttia ainetta

Uusien mittausten perusteella kyettiin tekemään myös hämmästyttävä laskelma maailman- kaikkeuden koostumuksesta. Sen mukaan vain neljä prosenttia maailmankaikkeudesta on meidän tuntemaamme, atomeista koostuvaa ainetta.Maailmankaikkeudesta 23 prosenttia koostuu salaperäisestä pimeästä aineesta, josta tiedetään toistaiseksi vielä melko vähän. Peräti 73 prosenttia näyttäisi puolestaan olevan niin sanottua pimeää energiaa, mystistä painovoiman vastavoimaa, joka aiheuttaa maailmankaikkeuden loputtoman laajenemisen. John Bahcall epäili aluksi tuloksia, mutta vakuuttui lopulta laskelmista.
- Tämä on ainoa lopputulos, johon voi päätyä, olkoonkin että tulos on merkillinen. Se on uskomatonta, mutta totta.   (Pohjalainen, 13.2.03)

 

Edellinen   Seuraava


20.10.2000,   Päivitetty 12.01.09