Tapahtumia, uutisia, huomioita

2001 - 2002

Uusi raamatunkäännös susi?

Onko uuden raamatunkäännöksen eteen tehty valtava työ ollut turhaa tai peräti haitallista Raamatun sanoman ymmärtämisen kannalta? Onko liberaaliteologia onnistunut vesittämään Jumalan sanan ihmisen sanaksi? Tälläisia ajatuksia herää, kun perehtyy uuden käännöksen vastustajien perusteluihin. Niiden mukaan perustava ero aikaisempiin käännöksiin ei ole suomen kielen ymmärtämisessä tai kieliasussa, vaan kunnioituksen puuttumisessa. Kirjojen Kirjaa ei pidetä Jumalan Sanana, vaan "nuotiotulilla eteenpäin siirrettynä varhaisena teologiana". Kun Raamattua pidetään ihmisten vajavaisina kirjoituksina, sitä on käännetty miltei kuin romaania. Sanoja on poistettu, lisätty ja muutettu runsain määrin alkutekstiin verrattuna.

Jerusalemin Heprealaisessa yliopistossa Raamatun kääntäjille luennoiva kielenkääntäjä (Scientific Translator) Mirja Ronning toteaa uudesta käännöksestä:

"Olen yhdessä tutkijaryhmäni kanssa seurannut ja tutkinut raamatunkäännöskomitean ehdotuksia ja käännöstä yli 10 vuoden ajan ja huomiomme on, että uusi käännös, vaikkakin on sujuvaa luettavaa, on monessa kohden siinä määrin alkuperäiseen tekstiin verrattuna epätarkka, että se on menettänyt luotettavuutensa eikä sovi Jumalan Sanan tutkijoille eikä sananjulistajille."

Henótês-järjestöä edustavan Martti Päivänsalon mukaan "UK:n kääntäjiltä ei ole puuttunut alkukielten asiantuntemusta. Perussyy virheelliseen tulokseen on epäuskossa... UK:ssä on tuhottu Raamatun jumalallinen luonne. Vapaan käännösperiaatteen ja epäuskoisen asenteen yhteistulos on toivoton. Virheitä on tuhatmäärin. Yksittäisessä jakeessakin voi olla useita virheitä."

Yhtenä esimerkkinä karkeista virheistä on 5 Moos 32:8, joka masoreettisen tekstin mukaan kuuluu: ".. kun korkein jakoi perinnön kansoille... silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan". Uusi käännös: "silloin hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan". Alkutekstissä ei ole näin, eikä tällaiseen käännökseen voi Ronningin mukaan päätyä Septuangintan eikä Kuolleen meren kääröjenkään perusteella. Raamatunkäännöskomitean sihteeri A. Toivasen mukaan halutaan näin "antaa viite VT:n sisällä vallitsevista erilaisista teologisista linjoista."
  Päivänsalon mukaan ratkaisu kertoo, miten ristiriitaisena ja maallisena kirjana kääntäjät pitävät Raamattua. Sama Jumala, joka toisaalla sanoo olevansa yksi ainoa ja edellyttää, että ainoastaan Häntä kumarretaan, olisikin muka toisaalla määrännyt kullekin kansalle oman jumalan.

Päivänsalo tuo esiin myös uuden käännöksen tuhoisan vaikutuksen Raamatun tutkimiselle. Hänen, kuten monien muidenkin mukaan, Raamatun rikkaudet on pääosin kätketty useisiin erilaisiin 'kerroksiin'. Sama alkuteksti sisältää useita rinnakkaisia tasoja: ensi lukemalla havaittavan perustason lisäksi on esikuvallinen, profeetallinen ja vertauskuvallinen taso sekä muu monikerroksisuus.
  Eri tekstit ja tasot muodostavat sisäisten yhteyksien verkoston. Sekä perusteksti että kätketyt rikkaudet aukeavat tämän verkoston avulla. Verkosto koostuu asia- ja lauseyhteyksistä, yksittäisten sanojen esiintymistä ja sanamuodoista.

Uusi käännös on tehty dynaamisen vastaavuuden periaatteella. Ensin on pyritty tulkitsemaan tekstin ajatus. Sitten se on käännetty omin sanoin, välittämättä alkutekstin sanoista. Vain ajatus on muka tärkeä. Käännöstapa on sotkenut edellä kuvatun mestarillisen luomuksen. Paljolti yksittäisiin sanoihin perustuva yhteysverkosto on ratkaisevasti tuhoutunut. UK on latistettu ihmistekstiksi. Aiemmat suomenkieliset käännökset on laadittu sanavastaavuuden periaatteella: sama alkutekstin sana on mahdollisuuksien mukaan käännetty samalla suomen sanalla. Näin lukija voi paljolti seurata alkutekstin etenemistä ja antaa Raamatun selittää Raamattua.
- UK:ssä tällainen tutkimus ei onnistu. Kahta samasta asiasta kertovaa kohtaa ei ole välttämättä käännetty samoilla sanoilla, vaikka alkutekstissä olisi samat sanat. Eri kohtien luotettava vertailu on mahdotonta. Raamatun sisältö on sotkettu. Jotkut kohdat on käännetty oikein, jotkut ei. Lukija ei voi erottaa oikeaa ja väärää.
- Mistään kristinuskon peruskäsitteestä ei UK:ssä saa kunnollista kokonaisnäkemystä.

- UK:n tekstiin laaditut sanakirjat, sanahakemistot ja atk-systeemit ovat puhtaan Sanan tutkijalle käyttökelvottomia. Ne kertovat kääntäjien sanavalinnoista ja ohjaavat tutkimaan asioita kääntäjien tulkintojen eikä alkutekstin sisällön pohjalta.
- Sanoman selville saaminen riippuu monesti oikeiden ja täsmällisten sanojen käytöstä. Toiseksi ydinsanoman saa usein selville vasta eri kohtia vertailemalla. Vain sanatarkka käännös antaa siihen mahdollisuuden.
- On selvää, että käännettäessä on ongelmia ja että kaikin paikoin ei voida noudattaa sanavastaavuutta. Täydellisesti alkukieliä vastaavaa käännöstä ei pystytä laatimaan. Kysymys on siitä, että käännöksen tulisi olla niin hyvin alkutekstiä vastaava kuin mahdollista. UK:n virhe-esimerkit ja vuosien 1933/1938 käännös osoittavat, että sanavastaavuutta voidaan usein yksiselitteisesti noudattaa. Ei se välttämättä tuota "käsittämätöntä kapulakieltä".

- Ellei Luther olisi noussut vastustamaan paavia, meillä ei ehkä olisi lainkaan Raamattua suomeksi. Nyt olemme palaamassa keskiajan henkeen. Silloin papit selittivät kansalle Raamattua. Kansaa ei päästetty tutkimaan Sanaa. Nyt sama on toteutettu hienostuneemmin. On muka laadittu kansalle käännös, joka kuitenkin on tulkittua tekstiä. Lukijoita ei nytkään päästetä itse tutkimaan puhdasta Sanaa.   -- Asiasta enemmän Henótês-järjestön sivuilla:   Henotes-seurakunta

Raamatun lukeminen rahvaalta kielletty!

1700-luvun Suomessa oli voimassa asetus joka kielsi konventikkelien eli yksityisten hartaustilaisuuksien pitämisen. Raamattua sai lukea ja tutkia vain kirkonmenoissa ja virallisissa kinkereissä. Kiellon rikkomisesta saattoi saada vankeutta tai joutua maasta karkotetuksi. Mm. Jaakko Kärmäki- niminen laihialainen mystikko vaimoinen joutui seitsemäksi vuodeksi vankilaan tämän kiellon rikkomisesta. Myös kauhavalainen Wallenberg joutui vankilaan, jossa kuolikin. Kälviäläiset papin pojat, Eerikin pojat, karkotettiin maasta. Kuortaneella vainottiin samasta syystä ns. vasulaisia. Eriuskoiset joutuivatkin menemään ns. maan alle kovien rangaistusten pelossa. Tuohon aikaan myös rippi oli pakollinen ja lisäksi maksullinen. Näihin kirjailija Antti Tuurin keräämiin tietoihin perustuu Jaakko Kärmäen vaiheista kertova kamariooppera Sinapinsiemen. Tuuri on tekemässä aiheesta myös romaanisarjaa Eerikin pojat. Kirkon asenne eriuskoisia kohtaan oli jo hellempi Paavo Ruotsalaisen ja körttiläisten aikaan, silloin niskuroinnista saattoi selvitä sakoilla. K.o. asetus kumottiin vasta v. 1869.
  Toki esim. Kärmäen kohdalla ainut 'rikos' ei ollut Raamatun lukeminen; hän mm. kritisoi eräitä kirkon opetuksia kuten lapsikastetta ja ehtoolliskäytäntöä ja arvosteli pappien halua rikastua. Raamatunlukukielto harhaoppien estämiseksi - paavinkirkon malliin - oli kuitenkin sellainen toimenpide, että Luther olisi varmasti kääntynyt haudassaan siitä kuullessaan!   Pohjalainen, 31.7.01 - 2.8.01

Natsismin syntyyn liittyi myös okkultismi ja darwinismi.

Natsismin syntyyn Saksassa vaikuttivat monet tekijät. Poliittisten syiden lisäksi merkittäviä tekijöitä olivat:

 • Lutherin juutalaisvastaiset kirjoitukset
 • Darwinilainen luonnonvalintateoria kyvykkäämmän säilymisestä. Ei-toivottujen ihmisryhmien hävittämistä puolusteltiin 'tieteellisesti' sillä, että näin vain hieman nopeutetaan ihmiskunnan luonnollista evoluutiota. Tähän liittyi uskomus germaanisen rodun arjalaisesta, muita jalommasta alkuperästä.
 • Völkisch -liike, jonka ideana oli paluu luontoon. Liike katsoi kehityksen kulkevan väärään suuntaan ja propagoi siksi vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä vastaan. Lisäksi se arvosti ja harrasti vanhoja germaanisia, pakanallisia ja okkulttisia menoja ja uskomuksia sekä löysi ja omaksui hakaristi-symbolin.

Darwinismilla oli osuutensa myös neuvostokommunismin muotoutumisessa. Ensiksikin se loi pohjaa materialismille ja ateismille, toiseksi sillä voitiin puolustaa 'ala-arvoisten' kansallisuuksien ja kulttuurien tuhoamista ihmiskunnan kehityksen nimissä. Neuvostotieteeseen omaksuttiin lisäksi ajatuksia darwinismia vanhemmasta, muualla jo hylätystä lamarkismista, jonka mukaan hankitut ominaisuudet ovat periytyviä. Kuviteltiin siten perusteellisen, lapsesta asti annettavan ideologisen opetuksen avulla saatavan aikaan lopulta uusi parempi ihminen, neuvostoihminen.

Uskonsotien aika palannut?

Liekö pelkkä sattuma, että lähes kaikissa nykyajan poliittisissa kriiseissä on (myös) uskonnollinen tausta. Pohjois-Irlannissa ovat vastakkain katoliset ja protestanttiset 'kristityt', mutta useimmiten toisena osapuolena ovat muslimit. Tällaisia 'uskonsotia' ovat mm.:

 • Kosovon konflikti; vastakkain ortodoksikristityt serbit ja albaanimuslimit.
 • Israelin ja arabien konflikti; vastakkain länsimaistuneet juutalaiset ja islamilaiset palestiinalaiset, joiden joukossa on myös kristittyjä.
 • Irakin saarto; vastakkain läntinen kristitty liittouma ja islamilainen diktatuuri.
 • Eritrean ja Etiopian selkkaus; vastakkain koptilaiskristityt etiopialaiset ja islamilaiset eritrealaiset.
 • Sudanin sisällissota; vastakkain etelän mustat kristityt ja pohjoisen vaaleat muslimit.
 • Tshetshenian ja Dagestanin sodat, sissihyökkäykset Tadshikistanissa ja Uzbekistanissa; vastakkain venäläiset ortodoksit ja muslimit tai venäläismieliset hallitukset ja wahhabiittikäännynnäiset. Wahhabiitit ovat islamin valtasuunnan, sunnilaisuuden puhdasoppisimman lahkon kannattajia.
 • Intian ja Pakistanin sota Kashmirin alueesta; vastakkain hindulaiset intialaiset ja islamilaiset pakistanilaiset.
 • Länsi-Kiinan kansannousu; vastakkain Uiguri-heimon musliminationalistit ja konfutselais-kommunistiset kiinalaiset.
 • Mindanaon eli Moron sisällissota Filippiineillä; vastakkain muslimit ja kristitty hallitus.
 • Itä-Timorin taistelut; vastakkain indonesialaiset muslimit ja kristityt.
 • Terrorismin vastainen taistelu; vastakkain kristityt länsimaat vapaamielisine muslimiliittolaisineen ja fundamentalistinen islamilaisuus.
 •       Sunnuntaisuomalainen 9.12.01

Tunne ratkaisee moraalivalinnat?

Ihminen tekee vaikeat moraaliset päätökset tunteella, ei järjen tai analyyttisen päättelyn perusteella. Tähän tulokseen päätyi tuore aivotutkimus, jossa kuvattiin skannereilla koe-henkilöiden aivoja. Princetonin yliopistossa skannattiin vapaaehtoisten aivoja tilanteissa, joissa he joutuivat ratkaisemaan eettisiä ongelmia. Nyt voitiin ensi kertaa havaita, mitkä aivoalueet aktivoituvat ihmisen tehdessä moraalisen valinnan. Tutkijoiden mukaan aktiiviset aivoalueet kirjaimellisesti syttyvät valoisiksi skannikuvassa. Tutkimus ei ota kantaa siihen, mikä olisi ollut kussakin probleemassa koehenkilön oikea tai väärä ratkaisu. Princetonissa saadut tulokset julkaistiin Science-aikakauslehdessä.
- Tämä on mullistava tutkimus, arvioi Virginian yliopiston kulttuuripsykologi Jonathan Haidt.
- Tutkimus tukee päätelmää, jonka mukaan ihminen tekee päätökset tunteella ja keksii vasta myöhemmin järkisyitä perustellakseen valintaansa Kuitenkin elämme oletuksessa, että moraalivalintamme perustuvat järkeen, Haidt huomauttaa. Princetonin tutkijaryhmän jäsen, tohtori Jonathan Cohen sanoo, että nyt saadut tulokset kuvaavat moni-ilmeistä tapaa, jolla kaksi puoltamme (emotionaalinen ja analyyttinen) toimivat alati vuorovaikutuksessa.
- Moraalinen päättely rakentuu erittäin paljon aivojen oman rakenteen varaan, Cohen linjaa.       Pohjalainen 16.9.01

Maailmanloppu 2028?

Viimein alkaa luterilaistenkin joukosta löytyä maailmanlopun ennustajia. Eskatologi Teijo-Kalevi Lusa on kirjoittanut kirjan, jossa hän ennustaa maailmanlopun tulevan vuoteen 2028 mennessä. Lusa toteutti tänä vuonna pitkäaikaisen haaveensa tehdessään kirjan Raamatun ennustuksista. Eskatologi varautui tuuliseen vastaanottoon, eikä Maailmanloppu 2028? -kirjan analysoinut skeptikko Ilpo V. Salmi miestä helpolla päästäkään. Lusa uskoo maailmanlopun tulevan ja Kristuksen palaavan vuoteen 2028 mennessä.
- Varovaisena miehenä hän on kuitenkin lisännyt loppuun kysymysmerkin, Skepsis ry:n entinen puheenjohtaja, egyptologian ja tähtitieteen harrastaja Ilpo Salmi huomaa. Salmi tulkitsee Lusan lähtökohdaksi uskon Raamatun ilmoitusluonteeseen eli kaikki mitä kristittyjen pyhään kirjaan koottiin on myöskin totta. Tämän lähtöasetelman Lusakin allekirjoittaa.
- Minulla on mielestäni monia hyviä ja järkeviä syitä luottaa Raamattuun. Niitä ovat muun muassa monet saamani ihmeelliset rukousvastaukset sekä historian antamat vahvistukset Raamatun paikkansapitävyydestä.Toisessakin asiassa helsinkiläinen skeptikko ja kurikkalainen eskatologi ovat samaa mieltä. Salmi väittää Lusan uskoa lapsenomaiseksi.
- Uskoni todella on lapsenomaista, mutta se ei todista sitä vääräksi. Lopusta kaksikko ei sitten olekaan samaa mieltä, paitsi siitä että astrologia on lähinnä “riesa”

Voiko tulevaisuudesta olla todellista tietoa, kysyy Ilpo Salmi. Antiikin käsitys oli, että aika virtaa tulevaisuudesta menneisyyteen. Nykykäsitys on sama kuin Aristoteleen, jonka mukaan kaoottisesti määräytyvästä tulevaisuudesta ei voi etukäteen tietää.
- Ennustaa ja arvata tietenkin saa. Arkielämässähän me kaikki koko ajan elämme tulevaisuutta muokaten, Salmi sanoo. Hänen mukaansa Lusa perustaa aikakäsityksensä antiikkiin. Lusa puolestaan sanoo, ettei hänen kirjansa sisällä mitään ahdasmielistä esitystä jaksottaisesta aikakäsityksestä.
- Jumala on käsittääkseni kaikkivaltias ja sellaisena ajan yläpuolella. Itse arvostan uskonpuhdistaja Martti Lutherin laskelmia. Hänen mukaansa 6 000 vuotta Aatamin päivistä tulee täyteen vuosien 2023 2028 välillä. Epäilijä Salmen mielestä Lusan pohdinnat olisi helppo sivuuttaa pelkällä hymähdyksellä. Huolestuttavalta hänen mielestään kuitenkin tuntuu Lusan raamatullinen tulkinta nykymaailman menosta ja Lähi-idän tilanteesta.
- Kun YK yritti hillitä kiihkosionistien puskutraktoripolitiikkaa, päätös oli Lusan mielestä Raamatun vastainen ja siis väärä. Mielestäni johtopäätös on irrationaalinen, vieläpä piiloimperialistinen. Lusa vastaa, että hän on rauhanystävä, eikä tue minkään valtion sotatoimia.
- Totean kirjassani selvästi, että vikaa on niin arabeissa kuin juutalaisissakin. Silti uskon Raamatun ja historian perusteella, että Israelilla on oikeus vuosituhantiseen pääkaupunkiinsa Jerusalemiin.
  Lusan päämäärä kirjaa tehdessä oli nostaa Raamatun ennustukset päivän puheenaiheeksi. Se ennustus voinee toteutua.       Sunnuntaisuomalainen, 30.12.2001

Muisti alkaa heiketä jo 25 ikävuoden jälkeen

Ihmisen muisti alkaa heiketä jo 25 vuoden iässä eikä vasta myöhemmällä iällä, todetaan keskiviikkona julkistetussa uudessa tutkimuksessa.
- Ei ole niin, että rapistuminen alkaa 60 tai 70 vuoden iässä. Rapistumme kaiken aikaa, sanoo amerikkalainen psykologi Denise Park New Scientist -lehdessä. Parkin tutkimuksessa oli mukana 350 ihmistä hiukan yli 20-vuotiaista 80-vuotiaisiin. Parkin mukaan suorituskyky heikkenee samalla lailla 70- ja 80-vuotiailla kuin 20- ja 30-vuotiaillakin. Muisti ei siis heikkene jyrkästi jonkin tietyn ikärajan jälkeen. Kanadalainen psykologi Fergus Craik Toronton yliopistosta sanoo tulosta yllättäväksi. Yllättävää on Craikin mukaan se, että muistin heikkeneminen alkaa niin varhain, mutta myös se, että heikkenemisvauhti on samanlainen monilla eri muistin alueilla.       Pohjalainen, 24.8.01

Kohupastori oikeuteen perheensä surmasta

Oikeudenkäynti kuuden perheenjäsenensä surmasta syytettyä unkarilaissyntyistä pastoria ja hänen tytärtään vastaan alkoi maanantaina Brysselissä. Perheenjäsentensä surmaamisen lisäksi Andras Pandyn, 75, epäillään sekaantuneen ainakin kahdeksan muun henkilön surmiin. Pandyn 44-vuotias tytär Agnes, johon isällä on ollut insestinen suhde, on oikeudessa sekä syytettynä että todistajana. Tytär on tunnustanut osallistuneensa viiteen murhaan, mukaan lukien äitinsä ja veljensä tappamjseen. Pastori-isä sen sijaan on kiistänyt syytteet kahden vaimonsa, kahden lapsensa ja kahden ottolapsensa surmista.
  Pandyn perheen kuusi jäsentä katosi yksi toisensa jälkeen vuosina 1986-1990. Agnesin mukaan hän pilkkoi ruumiit yhdessä isänsä kanssa ja liuotti palaset happoon. Muut jäännökset pakattiin muovipusseihin ja hävitettiin teurastamoihin. Pandy tyttärineen pidätettiin vasta 1997 Belgiaa ravistelleen pedofiiliskandaalin jälkeen, jolloin poliisi ryhtyi selvittämään uudelleen aiempia katoamisia. Pandyn asunnoista Brysselissä löytyi jäännöksiä ihmisistä, jotka eivät kuitenkaan DNA-analyysin perusteella kuuluneet Pandyn perheenjäsenille. Pandy muutti Unkarista Belgiaan 1957 ja työskenteli uskonnonopettajana. Pohjalainen, 19.2.02

Falun Gong esittäytyi Helsingissä

Nopeasti maailmalle levinneen Falun Gong -liikkeen edustajat esittelivät perjantaina Helsingissä harjoituksiaan ja liikkeen filosofiaa. Tempauksen tarkoituksena oli myös muistuttaa suomalaisia Kiinan hallituksen tylyistä otteista liikkeen kannattajia kohtaan. Kiinassa syntynyt Falun Gong tai Falun Dafa, kuten liikettä joissakin yhteyksissä kutsutaan, on levittäytynyt yli 50 maahan.
  Suomen Falun Dafa -yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Järvinen arvioi, että liikkeen aktiivisia kannattajia on maassamme joitakin kymmeniä. Suomeen Falun Gong on tullut pääasiassa Ruotsin kautta. Järvinen tutustui liikkeeseen vuonna 1999 Helsingissä järjestetyillä Hengen ja tiedon messuilla. Falun Gong ei Järvisen mukaan ole uskonto sen paremmin kuin lahko tai kulttikaan vaan pikemminkin elämänkatsomus tai henkinen liike.
-Emme palvo mitään eikä Falun Gong sisällä mitään uskonnollisia rituaaleja, hän painottaa. Tiedotusvälineissä Falun Gongin harjoittajat on totuttu näkemään suurissa ryhmissä tekemässä liikesarjojaan. Järvinen kertoo, että ryhmässä harjoittelu voimistaa energian virtausta mutta liikesarjoja voi tehdä myös yksin kotona. Falun Gong ei Järvisen mukaan pidä rekisteriä jäsenistään. Liike ei myöskään kerää kurssimaksuja eikä lahjoituksia. Mahdolliset matka- tai muut kulut kannattajat kustantavat itse.   Pohjalainen 13.5.02

PS.
Henkisten liikkeiden edustajat usein kiistävät olevansa uskonnollisia? Mutta mitä muuta 'henkinen liike' on kuin uskonto? Mitä muuta kuin uskonnollisia rituaaleja ovat nämä Falun Dafan henkiset harjoitukset? Nehän perustuvat uskonnollisiin käsityksiin kosmisista Yin ja Yang energioista ja niiden tasapainottamisella aikaan saatavasta henkisestä kehittymisestä. Jo näiden harjoitusliikkeiden nimetkin osoittavat niiden uskonnollisen taustan: "Buddha ojentaa tuhansia käsiä", "Kahden kosmisen äärimmäisyyden läpi tunkeminen", "Falun, taivaallinen kiertokulku", "Yliluonnollisen voiman vahvistaminen". Itse asiassa tällaisten lahkojen jäsenet ovat useinkin tavallista tapakristittyä uskonnollisempia.
  Asia erikseen on sitten, että tällaisista harjoituksista voi hyvinkin olla hyötyä; onhan henkisen tasapainon aikaan saama hyöty ihmisen terveydelle lääketieteellisestikin osoitettavissa. Mutta siihen pääsee yhtä hyvin, vaikkei antaisikaan harjoitusliikkeilleen 'kosmisen energian' mystisiä käsitesisältöjä.   M.P.

Kieroutunutta uskonnollisuutta.

Pohjois-Ugandaa vuosikausia terrorisoinut Herran vastarinta-armeija (LRA) on lamaannuttanut asukkaiden elämän. Värvättävien vähyyden vuoksi sotilaat sieppaavat kylistä lapsia aivopestäkseen heidät tappajiksi Sudanin ja Ugandan sisäisiin sotiin. LRA aloitti kaappaukset jo 16 vuotta sitten, ja vaikka se ei ole ainoa kaappauksiin syyllistynyt, sen toiminnan raakuus on käsittämätöntä ottaen huomioon sen uskonnollisen lähtökohdan.
  LRA:n joukkoja johtaa "pyhän hengen ruumiillistumana" itseään pitävä Joseph Kony. Armeijasta valtaosa on väkivalloin koulutettuja lapsisotilaita. Kaapattuja orjuutetaan ja kidutetaan, ja yritetään näin houkutella esiin sisäistä tahtoa tappamiselle. Jotka eivät kestä rasituksia, ne tapetaan. Seuraavassa vaiheessa lapset viedään asekoulutukseen Sudanin puolelle ja sitten sotimaan. Seksuaalinen väkivalta on yleistä leireillä. Tyttöjä kaapataan leirille paitsi sotimaan myös vaimoiksi ja seksiorjiksi sotilaille.
  Kony-joukkojen raakalaismaisuus tunnetaan laajalti Pohjois-Ugandassa ja Etelä-Sudanissa. Erään kerran ne mm. keskeyttivät järkyttävällä tavalla hautajaismenot eteläsudanilaisessa kylässä. Ensin joukot pakottivat hautajaisseurueen jäsenet syömään haudattavan ruumiin. Sen jälkeen he ampuivat 60 hautajaisvierasta.   Sunnuntaisuomalainen 12.5.02

Seuraava uutinen liittyy saman joukkion toimintaan:
  Ugandalaiset sissit ovat viikon aikana tappaneet yhteensä 470 sudanilaista siviiliä Sudanin eteläosissa, kertoi roomalaiskatolinen kirkko lauantaina. LRA-järjestön sissien kerrottiin lisäksi polttaneen ainakin kuusi kylää sekä raiskanneen ja pahoinpidelleen sudanilaisnaisia. Ugandalaississit syyllistyivät raakuuksiin paetessaan Ugandan armeijan joukkoja, Toritin hiippakunnasta Etelä-Sudanista kerrottiin.   Pohjalainen 13.5.02

Edellinen   Seuraava


20.6.2002,   Päivitetty 12.01.09