Koraani vai Raamattu?

 

  Ristiretkistä on kirjoitettu yli 200 kirjaa, mutta paljon merkittävimmistä islamin valloitussodista vain yksi kirja! Sen teki australialainen Paul Fregosi. 20 kustantajaa hylkäsi hänen kirjansa! Tämä paljastaa, että lännessä on tahoja, jotka eivät suvaitse puhetta islamin valloitussodista.

  Muslimien on myönnettävä, että islam alkoi väkivallalla ja sitä on ylläpidetty väkivallalla. Näitä asioita aletaan nyt tutkia. Kirkon ja valtion yhdistämisestä on ollut huonoja kokemuksia. Jeesus toi esiin, että valtio ja kirkko on pidettävä erillään. Hän ei hyökännyt valtiota vastaan, ei käynnistänyt vallankumousta. 300 vuoden kuluttua kristittyjen lukumäärä kasvoi 500-1000: sta 30 miljoonaan, vieläpä vainojen alla.
  330-luvulla keisari Konstantinus teki kristinuskosta valtionuskonnon. Se oli ehdottomasti virhe. Siitä alkoi kirkon vääristyminen. Valtionuskonnossa valtio hallitsee, mädättää ja saastuttaa kirkkoa. Aina tuodaan esiin ristiretket ja inkvisitio. Ne eivät kuitenkaan ole esimerkkejä kristinuskosta, vaan kristinuskon arvovaltaa väärin käyttävästä valtiovallasta. Jumalan valtakunnalla ei ole rajoja, ei maa-alueita. Sillä tarkoitetaan jokaista, joka uskoo.

  Matt. 10: 34-36 Jeesus sanoo: "Älkää luulko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa.En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan."
  Tällä hän viittasi siihen, että miekkaa tullaan käyttämään meitä vastaan, mutta me emme käytä miekkaa. "Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu."

  Muslimit ajattelevat, että vain arabiankielinen Koraani on aito. He sanovat, että Koraania voi lukea vain arabian kielellä ja ettei sitä voi kääntää toiselle kielelle. Vain arabiankielen taitoiset ymmärtävät Allahia. Allah ei siis pysty puhumaan muille kuin arabeille.
  Muslimeista 85 prosenttia ei pysty lukemaan Koraania äidinkielellään, koska eivät puhu arabiaa. Raamatun voi kääntää kaikille kielille. Maailman asukkaista 93 prosenttia voi lukea Raamattua äidinkielellään. Raamatun Jumalaa voi siis ymmärtää kaikilla kielillä. Koraanin lukijan pitäisi ensin opetella arabian kieli, vasta sitten hän voi ymmärtää sitä. Raamatun ilmoitus on tarkoitettu kaikille, Koraani vain arabeille.

  Muslimit väittävät, että Koraani on pysynyt muuttumattomana, että arabiankielinen Koraani on sama, joka on aina ollut olemassa taivaassa. Suuran 85 jakeessa 22 puhutaan säilyneistä kivitauluista. Kaikki tutkijat, kuten Tabari, Zamakhshari, Zuti ja Badawi ovat sitä mieltä, että tämä jae viittaa ikuisiin tauluihin. Niitä ei ole koskaan luotu. Ikuinen Koraani on aina ollut olemassa taivaassa. Gabriel lähetti sen maan päälle vuosina 610-632. Mekan suurat muodostavat jälkimmäisen osan v:lta 610-622 ja Medinan suurat ensimmäisen osan v:lta 622-632. Koraani siis lähetetiin maan päälle 22 vuoden aikana. Näin muslimit väittävät.

  Ongelmana on se, ettei Koraania ollut olemassa kirjoitetussa muodossa, kun Muhammed kuoli. Muhammedin seuraajat olivat painaneet kertomukset muistiin. Osia oli kirjoitettu kiviin, luihin ja nahkaan. Kertomukset olivat hajallaan ihmisten muistissa ja esineissä. Perimätiedon mukaan ensimmäinen kalifi Abu Bakr käski Zaid ibn Thabitin laatimaan ensimmäisen version. Työ tehtiin 632 - 634, kaksi vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen. Teksti annettiin Hafsalle, yhdelle Muhammedin vaimoista, joka säilytti sitä vuoteensa alla. Al Bukharin perimätiedon osa 6, kohdat 509-510 kertoo tapahtumista parikymmentä vuotta myöhemmin, jolloin kalifina oli Uthman. Hudhaita tuli hänen puheilleen, koska Koraanista suuri osa oli kadonnut Jamanan taistelussa Abu Bakrin kauden jälkeen. Lisäksi monet Koraanin ulkoa opetelleista olivat kuolleet.

  Hudhaita ja Uthman halusivat kirjoittaa kertomukset ylös, ettei Koraanista synny erilaisia versioita. Uthman antoi tehtävän Zaid ibn Thabititille. Hän käskee kohdassa 509 kirjoittamaan Koraanin uudelleen Hafsan kopion perusteella Zubarin, Al-Asin ja Harithin kanssa. Miksi piti kirjoittaa uudelleen jotakin, joka oli alunperin täydellinen? Miksi he eivät käyttäneet Hafsan kopiota sellaisenaan? Sanotaan: "Jos olette eri mieltä.." Miten voi olla eri mieltä, jos jäljentää sanasta sanaan? "Jos olette eri mieltä, kirjoittakaa quraishin murteella."

  Arabian murteissa tarvitaan vokalisaatiota, joka ei kuitenkaan tuolloin ollut vielä käytössä. Sanoissa on vain kolme konsonattia ja sanoja muodostetaan vaihtelemalla vokaaleja. Esim. sanomalehtitekstissä ei ole vokaalisaatiota, joten eri murteen puhujat lisäävät omat vokaalinsa. Marokkolaisilla, jordanialaisilla ja egyptiläisillä on omat vokaalit. Vokalisaatio tuli arabiaan kuitenkin vasta 700-luvun lopussa. Miten Uthman voi 600 -luvun puolivälissä puhua murteista? Se ei ole mahdollista. Teksti siis kirjoitettiin aikaisintaan 800-luvulla, ja Bukhari lisäsi siihen tuolloin vallalla olleen näkemyksen. Zaid ibn Thabit sai tehtäväkseen kirjoittaa tekstin uudelleen. Kirjoittamiseen piti käyttää quraishin murretta.

  Bukhari kertoo sitten, miten Uthman keräsi kaikki käsikirjoitukset ja poltti ne. Miksi? Siksi, että haluttiin peittää eroavaisuudet. Käsikirjoitukset poltetaan, jos halutaan päästä eroon todisteista. Se kertoo, että käsikirjoituksia oli paljon.

  Tri Arthur Jeffrey on tutkinut islamin perimätietoja. Niissä puhutaan käsikirjoitusten erilaisuuksista. Al-Bukharin, Sahih Muslimin ja ibn Dawoodin haditheissa on runsaasti esimerkkejä käsikirjoitusten eroavaisuuksista. Neljässä kaupungissa kehittyi omat käsikirjoituksensa. Ubay ibn Ka'bin kokoelma tuli suosituksi Damaskoksessa, ibn Mas'udin kokoelma Bagdadissa ja ibn Musan kokoelma Basrassa. Yksi oli Zaid ibn Thabitin kokoelma. Nämä neljä kokoelmaa ovat ristiriidassa keskenään. Osia on kadonnut, on tehty muutoksia ja lisäyksiä. Ubay ibn Ka'bin ja Musan kokoelmissa on kaksi ylimääräistä suuraa. Jeffrey tutki niiden eroja vuonna 1935 ja löysi niistä 15 000 eroavaisuutta! Miten siis muslimit voivat väittää, että Koraani on muuttumaton?

  Iso ongelma on myös se, missä ovat alkuperäiset kokoelmat?
Al Bukharin kokoelman 6. osan kohdassa 510 sanotaan, että poltettuaan käsikirjoitukset hän lähetti kopion Basraan, Bagdadiin ja Damaskokseen ja piti yhden kopion Medinassa. Missä ne ovat? Sitä ei tiedetä. Puhumme sentään 600-luvusta. Siltä ajalta on paljon muita alkuperäisiä tekstejä. Britannian kansalliskirjastossa on Uusi testamentti 300-luvulta. Koraanin alkuperäisiä kopioita ei ole tallella.

  Muslimit kuitenkin väittävät, että kaksi on tallella. Toinen niistä on ns. Topkapi, jota säilytetään Istanbulissa, Turkissa. Muslimit pitävät sitä yhtenä Uthmanin aikaisista kopioista. Sen kirjoitus on kuitenkin tyystin erilainen kuin Koraanin. Siinä on pidennyksiä ja se on laadittu ns. kufic-kirjoituksella, joka syntyi vasta paljon myöhemmin. Siinä on merkkejä jaejaosta, joka otettiin käyttöön vasta 700-luvun lopulla. Rivit on tasattu kummaltakin puolelta. Tämä käytäntö lainattiin kristillisistä kirjoituksista 800-luvulla. Monet tutkijat sanoisivat, että Topkapi on 800-luvulta.

  Myös Samarkandin versiota väitetään alkuperäiseksi. Siinäkin on pidennettyjä kirjaimia, millä tasattiin rivit saman pituisiksi. Tekstissä on erilaisia tyylejä, mikä osoittaa, että siihen yhdistettiin eri kirjureiden tekstejä. Siitä puuttuvat diakriittiset merkit ja vokalisaatio. Se on siis vanhemmalta ajalta, mutta ei 600- vaan 800-luvulta. Alkuperäisiksi väitetyt kopiot ovat siis 200 vuotta myöhemmältä ajalta. Muslimeilta pitää siis kysyä, missä ovat ne alkuperäiset käsikirjoitukset.

  Vuonna 1975 Sanaassa, Jemenissä puhdistettiin moskeijan kupolia. Työntekijät löysivät salaoven, jonka takana oli tuhansia käsikirjoituksia. Kun Koraanit rapistuvat käytössä, ne pannaan säilöön kupoliin. Nämä olivat unohdettuja. Niiden joukosta löytyi yksi, jota ei osattu lukea. Sen teksti oli vanhaa. Siinä ei ollut diakriittisä merkkejä eikä vokalisaatiota. Siinä ei ollut myöskään jaejakoa.

  He lennättivät paikalle Saksasta kaksi tutkijaa 1981. He olivat Gerd Puin ja Hans-Gaspar Graf von Bothmer, jotka ovat arvostettuja muinaisen arabian asiantuntijoita. He tallensivat kirjoituksia mikrofilmille. Jemenin viranomaiset takavarikoivat filmit, koska alkoi paljastua, mitä tekstit sisälsivät, ja he huolestuivat. He palauttivat filmit Puinille ja von Bothmerille Saarbruckenin yliopistoon vasta vuonna 1997. Käsikirjoituksesta puuttui kaksi suuraa. Mitä niille tapahtui? Toisen puuttuvan suuran alku on vasemmalla puolella eli toisella sivulla ja väärässä paikassa. Lisäksi se on eri kirjoitustyyliä. Teksti on ajoitettu vuoteen 705, mikä kertoo, ettei Koraani ollut valmis vielä vuonna 705. Muhammed kuoli vuonna 632. On väitetty, että Koraani kirjoitettiin vuonna 650. Tämä (vanhin) teksti on kirjoitettu 55 vuotta sen jälkeen. Siinä on erilaista kirjoitusta. Oikealla sivulla on ns. hijazi-kirjoitusta, jota käytettiin Muhammedin aikana sekä 600-700-luvuilla. Siitä luovuttiin vuonna 750.

  Muslimit väittävät, että Koraani on säilynyt muuttumattomana. Todisteet kuitenkin osoittavat, ettei se ollut valmis vielä vuonna 705. Siitä puuttui suuria ja niitä oli väärissä kohdissa. Tämä teksti on vanhin löydetty Koraanin käsikirjoitus. Jemenin viranomaiset eivät luovuta sitä tutkijoille. Saksalaistutkijoilla on kuitenkin osia siitä käytössään filmeillä. Jos tämä on vanhin tiedossa oleva Koraani, mikseivät Jemenin viranomaiset salli tarkastella sitä? He piilottelevat jotain. Se selviää, kun Gerd Puin julkaisee tutkimustuloksensa. Se murskaa Koraanin.

  On löydetty myös palimpsestejä, uudelleen kirjoitettuja pergamentteja, joissa vanha kirjoitus on raaputettu pois ja korvattu uudella. Pois raaputettu kirjoitus saadaan kuitenkin nykytekniikan UV-valolla näkyviin. Ne ovat osa Koraania, mutta täysin eri tekstejä. Koraani siis muuttui 600-luvun lopussa.
  Palimpsestit ovat vuosilta 650-670 Abd a-Malikin ajalta. Hän hallitsi vuosina 685-705 ja muutti kaiken. Muslimitutkijat viittaavat al-Malikiin. Hän on umaijadien dynastian toinen Marwan. Hän rakennutti Kalliomoskeijan, joka on Muhammedin taivaaseen astumisen muistomerkki.Uskomuksen mukaan Muhammed siirtyi lentämällä Medinasta Jerusalemiin ja nousi sieltä taivaaseen Allahin luo.

  Kalliomoskeijan seinämiin on kaiverrettu Koraanin tekstejä, mutta ne eivät vastaa nykypäivän Koraania. Siellä ei puhuta mitään Muhammedin taivaaseen astumisesta. Kalliomoskeija rakennettiin noin vuonna 790. Koraania ei siis ollut vielä silloinkaan olemassa kokonaisuudessaan. Se tekee hallaa islamille.

  9/11 -iskujen jälkeen haluttiin viestittää, että islam tarkoittaa rauhaa. Etenkin länsimaiset muslimit väittivät niin. Sanojen 'rauha' ja 'islam' juuri on sama S-L-M. Nuo kolme konsonanttia tarkoittavat verbin 1. taivutusmuodossa rauhaa. Mutta 'islam' kuuluu verbin 4. taivutusryhmään ja on aina merkinnyt arabian kielessä 'olla tottelevainen' tai 'alistua'. Mu- etuliite muuttaa merkityksen tottelevaiseksi tai alistuvaksi ihmiseksi. 400 vuotta merkitys on ollut sama. 9/11 -iskujen jälkeen merkitystä on virheellisesti yritetty muuttaa. Lyhesti sanoen se merkitsee kuuliaisuutta Koraanille ja alistumista Muhammedin auktoriteetille. Muhammed on heidän esikuvansa ja Allahin profeetta.

  Historiassa tällaista ajattelutapaa, että vain Koraanin kirjoituksia ja Muhammedin esimerkkiä tulee seurata, edusti Ibn Taymiyya 1200-luvulla. Hänen määritelmänsä mukaan todellisia muslimeita ovat ne, jotka palaavat kirjoituksiin ja pitävät niitä esimerkkinään. Sekä islam että kristinusko opettavat, että uskon tulee vaikuttaa kaikkeen.

  Muslimin pitää palata Koraanin ääreen tietääkseen, mitä tehdä. Siinä on kuitenkin ongelmallista, että se hyppelehtii kertomuksesta toiseen, mutta tapahtumia ei selitetä sen kummemmin. Se on sekava, eikä siinä ole kerronnalista etenemistä. Koraanissa on vain yksi kokonainen kertomus, Joosefin kertomus.
  Niinpä harvat muslimit tietävät Koraanin pohjalta, mitä tehdä. He joutuvat tutkimaan esimerkkejä profeetan elämäkerrasta nimeltä Sirat Rasul Allah tai Sira. Sen kirjoitti Ibn Ishaq, joka kuoli vuonna 765. Tämä elämäkerta ei ole säilynyt, mutta kaksi muuta, Ibn Hishamin ja al-Tabarin tekemät versiot säilyivät. Ibn Hisham kuoli vuonna 833 eli noin 200 vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen.

  Muslimit lukevat myös Muhammedin sanontoja eli haditheja. Niiden ensimmäsien osan kirjoitti Al-Bukhari vuosina 850-870. Sahih Muslin, Abu-Dawud ja muut kirjoittivat loput 800-luvun lopulla.
  Muslimien täytyy siis etsiä suuntaa uskolleen monista eri lähteistä. Viimeinen tärkeä kirjallinen lähde on Tahqiq. Näitä kertomuksia alkaa ilmestyä Al-Tabarin teksteihin vasta 900-luvulla.

  Tosi muslimin pitää siis palata sunnaan, eli Muhammedin elämäntapaan, hänen esimerkkiinsä, sanontoihinsa, elämäänsä ja selitysteoksiin ja Koraaniin. Tällaiset tosi muslimit luokitellaan fundamentalisteiksi eli äärimuslimeiksi. 2000-luvun alussa he olivat pieni vähemmistö länsimaissa. Muslimien enemmistö on nimellisiä muslimeja, jotka eivät tunne Koraania, vaikka ovat saattaneet lukea sen. He hyväksyvät yleensä vain Koraanin lopussa olevat Mekan suurat.

  Muslimien mielestä islam on ollut aina olemassa. He väittävät, että jo Aadam, Aabraham, Mooses ja Daavid olivat muslimeja. Jopa Johannes Kastaja ja Jeesus olivat muslimeja. Kuitenkaan sanaa 'muslimi' ei ollut olemassa ennen vuotta 200 eKr. Ensimmäinen arabialainen viittaus muslimeihin löytyy vasta 700-luvulta. Profeetan elinajalta ja seuraavan 60 vuoden ajalta ei ole löydetty yhtään asiakirjaa, jossa sana 'muslimi' esiintyisi.

  Tämän päivän islam on hyvin erilainen kuin 600-luvulla. Sitä ei ollut olemassa tässä muodossa 600-luvulla, vaan se kehittyi Muhammedin jälkeen 100-150 vuoden aikana.

  Puhdasoppista islamia edustaa parhaiten Muhammed itse. Muslimin uskontunnustus ei ole kokonainen ilman häntä. Jumala on yksi ja Muhammed on hänen profeettansa. Oppiakseen Jumalasta pitää katsoa Muhammedin esimerkkiä. Hänet nostetaan melkein Jumalan rinnalle. Myhammedia ei saa haastaa ja hänen jälkeensä sanotaan aina ylistys, vaikka ihmisen nostaminen Jumalan rinnalle on Koraanin mukaan suuri synti. Muhammedin nostaminen jalustalle merkitsee hänen tekemistään Jumalan veroiseksi. Vaikka Jumala on yksi, profeetta on aina hänen rinnallaan.

  Koraanista ei myöskään löydy mainintaa viidestä päivittäisestä rukouksesta. Vain kolme mainitaan. Mistä ne kaksi muuta tulivat? Jos niitä ei ole, rukoiliko Muhammed viidesti päivässä? Viisi rukousta löytyy vasta Al-Bukharin hadithista, joka kirjoitettiin vuosina 850-870. Kesti siis 230 vuotta, ennenkuin nuo kaksi rukousta lisättiin. Miksi ne lisättiin? Ne lisättiin juutalaisten takia! Koska juutalaisilla oli kolme rukousta päivittäin, muslimien piti erottautua heistä lisäämällä rukousten määrää. Se tapahtui luultavasti 700-800-lukujen vaihteessa.

  Jokaisen muslimin tulee käydä kerran elämässään Mekassa, missä sijaitsee Kaaba ja sen musta kivi. He uskovat olevansa siellä lähempänä Jumalaa, ikäänkuin hän ei voisi olla läsnä kaikkialla. Kuulostaa myös siltä, kuin Allah ymmärtäisi vain arabiaa, koska rukoukset jupistaan arabiaksi, jota kaikki muslimit eivät edes ymmärrä. Kristinuskon Jumala sen sijaan ymmärtää kaikkia maailman kieliä ja hän on läsnä kaikkialla, ei vain Mekassa.
  Lähde: http://www.tv7.fi/vod/player/

 

04.03.2012