Ilmestyskirja ja lopun aika

Kristiyhteisö

Kristiyhteisöllä ei ole virallisia dogmeja eikä koko yhteisöä sitovia opinkäsityksiä. Yhteisön papeilla on periaatteessa täysi opetusvapaus uskonasioissa. Jonkinlaisen viitteen yhteisössä esiintyvistä näkemyksistä antanee kuitenkin yhteisön teologin Rudolf Frielingin esittämä tulkinta Ilmestyskirjasta. Sen mukaan mukaan Ilmestyskirjan tapahtumat eivät niinkään kuvaa lopun ajan tapahtumia vaan kristillisen ihmiskunnan kehittymistä. Myös ajatus lopullisesta kuolemasta tai ikuisesta helvetintuskasta on hänen edustamalleen ihmiskäsitykselle vieras.

 
Rudolf Steiner
Rudolf   Steiner
 

Steinerin mukaan Kristus antoi maalle valtavan henkisen virikkeen, josta alkoi ihmiskunnan kehitys kohti henkisyyttä. Tässä kehityksessä lopulta näistä ylhäältä tulleista virikkeistä uudistunut 'Uusi maa' kohtaa 'Uuden taivaan', joka on nuortunut (eli uudistunut) maan päällä tapahtuneesta kristillistyneestä kehityksestä. Tästä vuorovaikutuksesta syntyy Uusi Jerusalem, joka on samalla sekä taivas että maa. Valkea vaate tarkoittaa uutta yliaistillista ilmiasua, 144 000 on hengessä kuultava jumalallisen järjestyksen värähdysluku ja samalla kristittyjen kokonaismäärä. Suuri joukko kuvaa myös kristittyjä, mutta pitkän ajan kuluttua, 'tuonpuoleiseen olotilaan' siirtyneinä. Valkeiden vaatteiden pesu Kristuksen veressä merkitsee, että niiden kantajat ovat jo maan päällä kirkastaneet 'aurisen loisteensa' ja muodostaneet Kristuksen veren voiman kautta oman hienon valoelimistön.

Taivaasta laskeutuva Jerusalem on henkinen ja näkymätön. Kaksi todistajaa ovat uudelleen ruumiillistuneet Mooses ja Elia. Suuri Babylon on on kaiken maaihmisyyden perikuva, joka on menettänyt yhteytensä korkeampaan maailmaan. Jälleensyntymää Frieling perustelee mm. näin:

"Jos kerran maaihmisen ylösnousemusruumis on vasta viimeisenä päivänä oleva täysin valmis, se ei sulje pois sitä, että jo sitä ennen voi olla olemassa esitapahtumia, jotka eivät ole identtisiä lopullisen tapahtuman kanssa, mutta kylläkin jo kulkemassa sitä kohden." (Frieling, s. 117)

Aurinkoon puettu vaimo on Frielingin tulkinnan mukaan 'ihmiskunnan suuri kosminen sielu'. Antikristusta ja Petoa ei tarkemmin määritellä, mutta Antikristus käyttää pakkovaltaa ja Pedolla on leimamerkkinsä. Lasinen meri kuvaa kirkkaimman puhtauden ja palavimman rakkauden tulen korkeampaa ykseyttä, kehitysastetta, johon maailma on nyt edennyt ensimmäisestä luomismuodostaan. Valkoisella hevosella ratsastava kuvaa Kristusta, mutta häntä seuraavat sotajoukot eivät ole enkeleitä, vaan kristittyjä ihmisiä. Pelastuksen ja voiman tuleminen Jumalalle kuuluviksi riippuu siis ihmiskunnan kristillistymisestä!

Pyhien hallitseminen taivaassa tarkoittaa, että vainajat saavat uuden aktiivisen olomuodon voidakseen toimia papillisissa tehtävissä. He tuomitsevat siten, että muut heidän 'korkeaa ihmisyyttään' katsomalla 'tuomitsevat' itse itsensä. Tuonpuoleiset 'vaikutusvaltaiset' vainajat vaikuttavat yliaistillisilla kyvyillään siihen, että Gogin ja Maagogin taistelut voitetaan, ja auttavat myös silloin, kun vihan maljoja kaadetaan maahan.
  Mikä sitten on jumalattomien kohtalo? Vaikka ikuista helvetintuskaa ei ole, 'tuomion ylösnousemuksen' saaneita polttaa tietoisuus siitä, että he ovat sisäiseltä tilaltaan jumalallisen rakkauden elementin ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan kestä ikuisesti, jokainen pelastuu lopulta käytyään tekonsa läpi jonkinlaisissa 'kiirastulissa'.

Painotettakoon vielä, ettei yllä oleva tulkinta edusta koko Kristiyhteisöä, se on ainoastaan yhden yhteisöä edustavan teologin näkemys. Yhteisö ei muutenkaan - ainakaan oman ilmoituksensa mukaan - painota opillisia näkökohtia, vaan on suuntautunut enemmän sakramentaalisiin toimituksiin ja rukouselämään. Kirkko on kuitenkin Rudolf Steinerin perustama ja sen antroposofinen suuntautuneisuus näkyy mm. sen oman web-sivuston linkeissä.

**********************

Lähteitä:
Rudolf Frieling: Kristinusko ja uudelleen ruumiillistuminen, Karisto 1986


Mormonit   Seitsemän maailmanvaltaa

Päivitetty 17. 12.2002