Allah, kuunjumala?

 

Sabianit olivat muinainen seemiläinen kansa nykyisen Jemenin alueella. Heidän uskonnolliset menonsa muistuttivat niin suuresti islamilaisia, että herää kysymys, saiko Muhammed rukousaikansa ja monet muut käsityksensä tältä Kuuta, Aurinkoa ja rakkauden jumalatar Venusta palvovalta heimolta.

Koraani mainitsee nämä sabianit kolmessa kohdassa (2:62, 5:69, 22:17). Kääntäjät eivät nähtävästi ole olleet tarkoin selvillä, mitä nimeä heistä pitäisi käyttää. Suomalainen käännös käyttää kahdesti nimeä saabalaiset ja kerran sabealaiset. Sekavuutta on myös engl. käännöksissä, missä tämän heimon nimi esiintyy muodoissa Sabians, Sabaeans ja Sabaens. Wikipedian mukaan Sabianeja ei pidä sotkea kahteen jälkimmäiseen, jotka ovat kieliryhmä kun taas sabianit ovat uskonnollinen ryhmä. Millainen heidän uskontonsa oli?

RUKOUSAJAT:
  • Sabianien ensimmäinen rukoushetki - sobh - oli päivän sarastaessa ennen Auringon nousua.
  • Toinen rukousaika - dohr - oli keskipäivällä, Auringon noustua keskitaivaalle.
  • Kolmas rukous - asr - tapahtui iltapäivällä
  • Neljäs rukous - maghrib - suoritettiin Auringon laskiessa.
  • Viides rukous - ischa - tapahtui illan tummetessa noin 1.5 tuntia maghribin jälkeen. Muhammad omaksui nämä ajat ja jopa nimetkin, ensimmäistä lukuun ottamatta!

Viime vuosien tutkimukset osoittavat, että Kuu oli heillä hyvin keskeisessä asemassa. Kuvissa esiintyi aina nouseva kuu, kuten nykyään voi nähdä kaikissa islamilaisissa moskeijoissa ja minareeteissa. Rukoillessa heidän kämmenensä olivat muslimien tavoin ylöspäin suuntautuneet (salat-asento).

AL-ILAH:

oli arabialaisen quraish-heimon (josta myös Muhammedin suku oli lähtöisin) pääjumala. Nimi lyhentyi myöhemmin muotoon Allah. Kaikki tähän uskontoon kuuluvat riitit liittyivät Kuun palvontaan. Huudahduksella "Allah u akbar!" on myös juurensa tässä kuunjumala-kultissa. Se merkitsee: "Allah on suurin!" eli suurempi kuin muut mekkalaiset jumalat.

Ahmed Deedad väittää kirjassaan "Mikä on hänen nimensä?", että Allah on raamatullinen nimi, ja että se tulee sanasta "Allelujah", minkä hän vääntää muotoon "Allah-lujah". Hebreassa Jumalan nimi (lyhennettynä) on "Jah" ja kun sen eteen lisätään ylistystä tarkoittava sana saadaan "Allelujah" ('halleluja').

Deedad väittää:
"Allah on ainutlaatuinen, oikeaa jumalaa tarkoittava sana .. siinä ei voi olla mitään naispuolista."
Hän ei kuitenkaan kerro lukijoilleen, että quraish-heimon palvomalla Allahilla oli tytär nimeltään "Al-lat", mikä on feminiininen muoto nimestä "Allah".
Kukaan Raamatun profeetta ei käyttänyt Jumalasta arabiankielistä ilmaisua "Allah". Se on arabiankielisessä Raamatussa vain, koska sanalle Jumala ei ole tehty muuta arabiankielistä käännöstä.

RAMADAN

Koraani antaa ohjeita Ramadanin (paastokuukauden) vietosta: "..syökää ja juokaa aamuhämäriin asti, kunnes vaalea lanka selvästi erottuu mustasta. Mutta sitten noudattakaa tarkoin paastoa yön tuloon saakka älkääkä koskeko heihin, vaan omistautukaa hartaudenharjoituksille rukoushuoneissa." ( 2:187)

Sahih Muslim sanoo (hadith 6 n:o 2368):
"Allahin lähettiläs ...sanoo: "Kun siis näette UUDENKUUN aloittakaa paasto ja kun näette sen taas, silloin lopettakaa. Ja jos taivas on pilvinen, laskekaa paastoaika (täydet 30 päivää)."

Paastoa vietetään siis päivisin uudestakuusta uuteenkuuhun, eli kuu on tässä asiassa tärkeä tekijä. Yksikään Raamatun profeetoista ei kuitenkaan opettanut ramadania, joten se on selvästikin lähtöisin kuunjumala-kultista.

Myös hedelmällisyyden jumalatar VENUKSELLA ja muslimien paratiisilla on selvä yhteys toisiinsa. Koraanin kuvitelma paratiisista, jossa 72 neitsyttä palvelee miehiä, muistuttaa suuresti muinaista pakanallista hedelmällisyyden jumalan palvontaa. (suura 56: 35-38)

KAABA

Jo kauan ennen Muhammedia Kaabaa oli käytetty n. 360 epäjumalan palvontapaikkana.
Tässäkin on hyvä muistaa, etteivät Raamatun profeetat maininneet Kaabaa, mutta sen sijaan Qurais-heimolla oli tapana käydä kiertämässä siellä olevaa mustaa kiveä lausuen: " Al-latin, Al-Uzzan ja Manatin, sen kolmannen ja viimeisen ...välityksellä kuulkoon Allah toivomuksemme." Nämä kolme olivat siis sanansaattajia kuunjumala Allahin ja ihmisten välillä.

Myös Koraani osoittaa, että esi-islamilaisina aikoina uskottiin Allahilla olevan tyttäriä. Ne jopa mainitaan siellä nimeltä:

"Oletteko sitten ajatelleet al-Latia ja al~Uzzaa ja Manatia, kolmatta ja viimeistä? Kuuluvatko pojat teille ja Hänelle tyttäret? Mikä nurja jako! (53:19-22)

Nimet merkitsevät:
  • "Al-lat" = jumalatar
  • "Al-uzza" = voimakkain
  • "Manat" = kohtalo

Muhammed teki tämän myönnytyksen kaabalaisille joutuessaan heidän kanssaan vaikeuksiin. Myöhemmin hän sitten katui sitä, väittäen, että Saatana oli saanut hänet lankeamaan tähän ansaan. Mutta ellei hän kyennyt erottamaan Saatanan ääntä Jumalan äänestä, miten voidaan olla varmoja, ettei Koraanissa ole muitakin jakeita, joiden Muhammed oletti tulevan Jumalalta, mutta jotka todellisuudessa tulivatkin Saatanalta? Ehkäpä koko Koraani on Saatanallista alkuperää, huolimatta Muhammedin vakaasta uskosta siihen, että Allah oli se joka ilmoitti Suurat hänelle.

MUSTA KIVI

"Ibn Umar .. kertoi, että hän oli suudellut kiveä ja sanonut: 'Suutelen sinua, vaikka tiedän, että olet kivi, mutta (koska) näin Allahin lähettilään .. suutelevan sinua, siksi minä suutelen sinua.' " (Sahih Muslim, Book 7 n:o 2913)

Kukaan aiemmista profeetoista ei opettanut kiven suutelemista. He eivät myöskään opettaneet, että tulee rukoilla kääntyneenä kohti Mekkaa, missä musta kivi sijaitsee, eikä että sen luo pitää tehdä pyhiinvaelluksia ja että se pitää kiertää seitsemän kertaa ja heitellä sitä kivillä.

Islamin mukaan Abraham olisi käynyt Mekassa. Se on kuitenkin selvä valhe, sillä kellään juutalaisella ei ollut mitään mielenkiintoa Mekkaa eikä sen riittejä kohtaan. Ja kuten jo todettiin, myöskään Raamatusta ei löydy mainintoja Mekasta eikä Kaabasta. Tämä uskomus syntyi tuloksena Muhammedin eräässä luolassa näkemästä valo-ilmestyksestä, jonka hän väitti saaneensa enkeli Gabrielilta ja joka hänen mukaansa sisälsi uuden ilmoituksen Jumalalta. Enkeli ei kuitenkaan ollut Gabriel, vaan se valon enkeliksi tekeytyvä, josta mm. Ilm 22:18; 2 Kor 11:14 kertovat.

Koko islam on sekoitus esi-islamilaisesta kuunjumala-kultista ja Muhammedin demonisesta ilmestyksestä lisättynä muutamilla Raamatusta ja Kabbalasta poimituilla nimillä ja vääristellyillä tarinoilla.

KUU-SYMBOLI JA KUUNJUMALA-KULTTI

Nousevan kuun sirppi löytyy paitsi moskeijoiden ja minareettien huipulta myös melkein jokaisen islamilaisen valtion lipusta. Yksin tämän seikan pitäisi osoittaa, että islam on lainannut monet käytäntönsä muinaisesta pakanallisesta kuunjumala-kultista. Lisäksi ne historialliset tosiasiat, ettei yksikään Raamatun profeetoista mainitse nimeä Allah, ei puhunut mitään Mekasta, Kaabasta, mustan kiven suutelemisesta, 72 neitsyestä, ramadanista ja viidestä pakollisesta rukoushetkestä osoittavat, ettei Muhammedille ilmestynyt enkeli voinut olla Gabriel.

Muhammed omaksui symbolit, toiminnot, seremoniat, pakanallisessa kuunjumala-uskonnossa rukoushetkistä käytetyt käytetyt nimet ja toimi kaikessa toisin kuin tosi Jumalan profeetat. Sitäpaitsi Koraanissa ei ole yhtään profetiaa, mikä sekin on selvä osoitus siitä, ettei hän ollut tosi profeetta, vaan valheprofeetta.
www.youtube.com/

 
 
08.01.2012 (pieniä korjauksia 10.01.2012)