Usein esitettyjä kysymyksiä

bible.jpg

Oliko Aatamilla napa? Mistä Kain sai vaimon? Jos Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta, eikö miehiltä pitäisi puuttua yksi kylkiluu? Voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei jaksa nostaa sitä? Jos kaikelle on jokin syy, mikä syy sai aikaan Jumalan?

Edellä olevan tapaisia kysymyksiä voisi luulla kuulevansa vain lasten suusta, mutta hämmästyttävän usein niitä esittävät myös aikuiset. Monesti syynä lienee pikemminkin halu 'viisastella' , esiintyä nokkelana ja hämmentää vastapuolta, kuin saada vastaus kysymykseen. Tämän tyyppiset kysymykset ovat kuitenkin siksi yleisiä, että voisi päätellä joidenkin esittävän niitä myös ainakin puoliksi tosissaan. He eivät ehkä ole saaneet mielestään järkeviä vastauksia. Ei siksi liene pahitteeksi kerrata muutamia tavallisimpia väittämiä ja luomisnäkemyksen kannattajien taholta annettuja vastauksia. Koska tällaisten kysymysten esittäjät ovat usein niitä, jotka eivät jaksa syventyä pitkäpiimäisiin pohdintoihin, yritän esittää asiat mahdollisimman lyhyesti.

Mistä Kain sai vaimon?

Tämä on yksi useimmiten esitettyjä kysymyksiä. Jos lähdetään siitä, että Aadamia, Eevaa ja heidän lapsiaan lukuunottamatta muita ihmisiä ei tuolloin vielä ollut, vaihtoehdot ovat vähissä. Vaikka Raamattu on vähäsanainen kertoessaan ensimmäisen ihmisparin lasten lukumäärästä, se kuitenkin mainitsee heille syntyneen myös tyttäriä. Kun lukee Raamatun sukuluetteloita, huomaa, että niissä yleensä kerrotaan vain poikien syntymästä, koska poika on se, joka jatkaa isänsä sukua. Se ei tietenkään merkitse, etteikö myös tyttäriä olisi syntynyt. Tämä periaate näkyy myös Raamatun alkukertomuksissa, mikä tekee ymmärrettäväksi sen, että ensimmäisen ihmisparin tyttäret mainitaan vain ohimennen.

Kolmannen nimeltä mainitun pojan, Seetin, kerrotaan syntyneen kun Aadam oli 130 vuoden ikäinen. Olisiko Aadam Kainin ja Aabelin syntymän jälkeen elänyt vuosikymmeniä selibaatissa? Tuskinpa vain. Veljesmurhan aikoihin Kain ja Aabel olivat aikuisia, ammattejaan harjoittavia miehiä, joten jo siihenkin mennessä heille olisi jo ehtinyt syntyä useita sisaria.

Jostain syystä monella on käsitys, että Kain otti vaimon vasta mentyään vieraille maille. Raamatussa ei kuitenkaan sanota, mistä Kain sai vaimonsa. Siinä kerrotaan vain lyhyesti, että "Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä. Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Haanokin ..." (Moos. 4:16,17) Koska muita ihmisiä eikä kansoja ollut, on selvää, että Kainin täytyi ottaa vaimokseen jonkun sisaristaan. (Hieman lisää aiheesta)

Sukurutsausta?

Tämä johtaa tavallisesti kysymykseen: Eivätkö sisarusten väliset aviosuhteet ole perinnöllisesti haitallisia? Nykyään ne todellakin ovat. Haitallisuus johtuu geenikannan köyhtymisestä ja sen seurauksena lisääntyneestä riskistä saada jokin suvussa mahdollisesti piilevä perinnöllinen sairaus tai vajavuus. Ensimmäisillä ihmisillä ei luonnollisestikaan ollut perinnöllisiä sairauksia. Ihmiskunnan hajaantuessa kuitenkin myös sen perimä hajaantui, ja joissakin sukuhaaroissa tapahtui perimää vahingoittavia mutaatioita eli geenivirheitä. Tämän seurauksena kävi välttämättömäksi kieltää läheisten sukulaisten väliset avioliitot. Se tapahtui kuitenkin vasta useita vuosisatoja myöhemmin.

Kyse on ihan samasta asiasta kuin eläinjalostuksessa. Jokainen asiaan perehtynyt tietää, että jos rodun kantavanhemmat ovat terveitä, monipuolisen geenivarannon omaavia yksilöitä, niiden jälkeläisillä voi useamman sukupolven ajan harjoittaa sukusiitosta. Perimän ongelmat alkavat ilmetä vasta hyvin monen sukupolven jälkeen. Vaikka ongelmia ei ilmenisikään, jatkuva sukusiitos saa kuitenkin aikaan perimän köyhtymistä. Lopulta ollaan tilanteessa, missä jalostus ei enää tuota mitään uutta. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on koirarotu Kultainen noutaja, josta ei jalostamalla saa enää uusia rotuja.

Puuttuva kylkiluu?

Onko Raamatun kertomus tarua, kun se väittää, että Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta, mutta röntgenkuva kertoo, ettei mieheltä puutu kylkiluita?

- Tässä asiassa ei ole mitään mystistä tai järjenvastaista. Jos joltakin amputoidaan vaikka jalka, ja hän saa sen jälkeen lapsia, nämä eivät synny yksijalkaisina. Amputointi ei vaikuta geeneihin, joten myöskään Aatamin kylkiluun poisto ei vaikuttanut hänen geeneihinsä eikä siten hänen jälkeläisiinsä.
  Sivumennen sanoen, geenit eivät suoranaisesti vaikuta myöskään siihen, että ihmisellä on napa eli napanuoran katkaisusta jäänyt arpimuodostuma. Loogisesti ajatellen Aatamilla ja Eevalla sitä ei siis ollut!

Onko mahdoton Jumalalle mahdollista?

Voiko Jumala luoda niin ison kiven, ettei jaksa nostaa sitä? Tai voiko hän tukistaa kaljupäistä? Jos Jumalalle on kaikki mahdollista, eikö tällaistenkin 'temppujen' pitäisi ollla?
- Nämä kysymykset kuuluvat viisastelijoiden vakiovarastoon. Vähän miettimällä huomaa kuitenkin niihin sisältyvän ajatusvirheen. Kyse on hieman samasta asiasta kuin lastenlorussa, jossa kerrotaan siniseksi maalatusta punaisesta talosta peltisine tiilikattoineen, puisine kiviaitoineen ym. kummallisuuksineen. Sanoja on siis mahdollista laittaa myös täysin mielivaltaiseen ja epäloogiseen järjestykseen. Ei ole mahdollista piirtää nelikulmaista ympyrää. Jos jokin asia on loogisesti mahdoton, sitä ei itse asiassa ole olemassa. Se on siis absoluuttisesti mahdoton.

Kuka loi Jumalan?

Niin älytön kuin kysymys onkin, se lienee yksi kaikkein useimmin esitetyistä. Ihmisjärjen on vaikea kuvitella asioita, joille ei ole mitään konkreettista havaintomallia. Kuinka pitkä on ikuisuus? Mitä oli ennen kuin oli mitään? Siksi kysytään myös: Mitä oli ennen Jumalaa? Monissa ei-kristillisissä uskonnoissa onkin päädytty uskomaan jatkuvaan ja loputtomaan kiertokulkuun, jossa kaikki kehittyy, rappeutuu ja alkaa aina uudestaan alusta. Raamatun maailmankuva on täysin erilainen; vain Jumala on ollut ikuisesti, kaikki muu on saanut alkunsa jonakin tiettynä hetkenä. Jumala on kaiken (myös ajan) alkusyy, mutta hänen itsensä olemassaololle ei ole syytä. Hän vain on. Sen ilmaisee hänen nimensäkin JHWH. Koska heprean kielessä ei kirjoiteta vokaaleja, nimen lausumistavasta voidaan kiistellä. Sen merkityksestä tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä. Usein se tiivistetään muotoon Minä Olen, mutta tarkemmin sanottuna se merkitsee: Minä olen se, joka saatan kaiken olemaan. Hänestä siis kaikki on lähtöisin. Jumalan olemusta ei ole mahdollista käsittää. Mikään, minkä kykenemme järjen ja tieteen keinoin havaitsemaan ja määrittelemään, ei voi olla Jumala.

Jos Jumala loi Saatanan, onko pahuus Jumalan syytä?

Pahuuden olemassaolo on monelle kompastuskivi. Raamattukaan ei anna tähän kysymykseen kovin selvää vastausta. Kuitenkin se sanoo, että kaikki Jumalan luoma oli hyvää. Hän ei siis luonut pahuutta. Sen sijaan hän antoi ihmisille ja myös taivaallisille olennoille, kuten Saatana, vapaan tahdon. Se mahdollisti ylpeyden, kapinamielen, vallanhalun ja lopulta pahuuden kehittymisen. Kyse oli pohjimmiltaan samasta asiasta kuin nykyään niin yleisessä yksilöllisyyden ylikorostamisessa. Halutaan tehdä kaikki oman mielen mukaan, piittaamatta sopivuussäännöistä tai muiden mielipiteistä.

Raamattu antaa viitteitä Saatanan Jumalalle esittämästä haasteesta, jonka voisi tiivistää seuraavasti: "Ihmiset palvovat Jumalaa vain oman etunsa vuoksi. Miksi heiltä pitäisi kieltää vapaus toimia niinkuin he itse haluavat?" Edelleen Raamattu kertoo, että Saatana on saanut määräajan osoittaakseen väittämänsä oikeaksi ja saadakseen kaikki mielet omalle puolelleen. Siksi maailma on nyt 'pahan vallassa'. Raamatun mukaan kuitenkin sekä pahuus että sen tekijät hävitetään aikanaan.

Saiko Jeesus viisautensa hinduguruilta?

Tämä väittämä on yleinen monissa esoteerisissa piireissä. Raamattu - sen paremmin kuin muutkaan historialliset lähteet - ei vähimmässäkään määrin tue väitettä Jeesuksen 'opintomatkoista' Intiaan tai Egyptiin. Jeesus vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Nasaretissa, myöhemmin hänet tunnettiin puuseppänä tai rakennustyöläisenä. Jeesus vetosi opetuksessaan jatkuvasti Moosekseen, Lakiin ja Profeettoihin, eli ns. Vanhan Testamentin kirjoituksiin. Hindulainen maailmankuva on täysin erilainen, eikä Jeesuksen opetuksesta löydy minkäänlaisia viitteitä hindulaisiin tai egyptiläisiin jumaliin, teksteihin tai oppeihin. Väite, että kirkko olisi sellaiset poistanut, on täysin katteeton.

Oliko Moosesta olemassa?

Eräässä Time-lehden artikkelissa väitettiin, että: "...monien oppineiden mielestä Mooses on legendaarinen sankari, jonka hebraelaiset loivat korostaakseen omaa kansallista identiteettiään. Ei ole olemassa Raamatun ulkopuolisia todisteita siitä, että tällainen henkilö oli joskus elänyt".
  Tutkimusten tulokset ovat kuitenkin niin räikeässä ristiriidassa tämän väitteen kanssa, että täytyy ihmetellä, miten oppineet voivat olla niin väärässä! Jopa Mooseksen eläimiä hoitaneen lääkärin nimi löytyy egyptiläisistä teksteistä.

Entä oliko Exodusta?

Time-lehti päättelee: "Jos he (israelaiset) todella vaelsivat 40 vuotta autiomaassa Egyptistä lähtönsä jälkeen, heidän matkastaan olisi pitänyt jäädä ainakin joitain jälkiä. Mutta koska tutkijoilla ei ole todisteita ihmisen toiminnasta Siinailla kivikauden ajalta, mikään ei tue käsitystä israelilaisten olemisesta siellä."
  Itse asiassa tiede on kuitenkin löytänyt - ei ainoastaan jälkiä - vaan myös massiivisia todisteita siitä, että israelilaiset todella olivat siellä ja että heidän kulkemansa reitti sopii täysin yhteen sen kanssa, mitä Raamattu kertoo. Tutkijoiden ajoitukset ovat vain pielessä.

Joosua ja Jerikon valloitus

"Tämän kanaanilaisen kaupungin muurit kylläkin sortuivat, mutta useimpien historioitsijoiden mukaan se tapahtui vuosisatoja ennen Mooseksen seuraajan saapumista. Israelilaisten ottaessa haltuunsa Luvatun Maan, valloitus oli hidasta ja enimmäkseen rauhallista."
  Pötyä! Itse asiassa arkeologia on todennut jokaisen Joosuan kirjassa mainitun seikan pitävän paikkansa. Kaupungin palanut perusta on löydetty kuten myös merkit sen täydellisestä tuhosta ja hylätyksi jäämisestä.

On siis ilmeinen ristiriita sen välillä mitä tutkijat sanovat ja mitä Raamattu kertoo. Heidän täytyy olla tietoisia siitä, että heidän ajoitusmenetelmiensä ja vanhinpien historiallisten merkintöjen välillä on selvä ristiriita. Miten he voivat olla niin varmoja, että heidän ajoituksensa, jotka jättävät täysin huomiotta nuo vanhat historialliset lähteet, ovat oikeita?

Syitä epäuskoon

Esiksi siihen on tietysti vaikuttanut Darwinin "Lajien synty" -teoria. Vaikka useimmat ihmiset eivät ole edes lukeneet Darwinin kirjaa, tämä karikatyyri ihmisen apinamaisesta alkuperästä tuli yleisessä ajattelussa vallitsevaksi ja luomiskertomus leimattiin vain Aatami ja Eeva-taruksi. Tämä antoi yleisölle tieteellisen syyn epäillä Raamatun kertomusta, varsinkin kun useimmat akateemiset tutkijat asettuivat tälle kannalle.

Mikä oli se teoria, joka järkytti akateemisen maailman aiempia uskomuksia? Vuosien 1780 - 1763 eKr. välillä saksalainen oppinut Johann Gottfried Eichhorn esitti teorian, jonka mukaan viisi Mooseksen kirjaa eli Toora, ei voinut olla yhden miehen tai Jumalan kirjoittama. 3-osaisessa teoksessaan hän aloitti akateemisen tutkimuksen siitä, että Tooran kirjoittajia oli ollut useita ja miten nämä eri osat oli toimitettu ja koottu yhteen sen jälkeen, kun juutalaiset olivat vapautuneet Babylonin orjuudesta.

Seuraavan sadan vuoden kuluessa syntyi useita muunnelmia tästä teemasta kunnes se lopulta viimeisteltiin kahden oppineen, Karl H. Grafi'in (1780-1763) ja lopulta Julius Wellhausenin toimesta 1876-18777. Tämä teoria, joka nykyään tunnetaan Graf-Wellhausen -hypoteesina, on se perusta, jolle akateeminen tutkimus nykyään rakentaa näkemyksensä siitä, kuinka Toora on saanut alkunsa.

Tämän teorian mukaan Tooran eli ns. Vanhan Testamentin 'toimittajina' ovat toimineet lähinnä kaksi lähdettä, joista käytetään nimitystä Jahvisti ja Elohisti. Tämän näkemyksen ovat useimmat liberaalit uskonoppineet hyväksyneet. Ei siis ole ihme, etteivät monet arkeologit ole tunteneet tarvetta ottaa vakavasti Raamatun kertomuksia eivätkä perehtyä niitä tukeviin historiallisiin tosiseikkoihin. Näin ollen he eivät ole myöskään löytäneet mielestään riittäviä todisteita niiden paikkansapitävyydestä. Lisäksi heillä on taipumus kritiikittömästi hyväksyä, että arkeologiset ajoitukset ovat oikeita ja että Raamattu on väärässä.

Tosiasiat kuitenkin osoittavat, että totuus on toisenlainen. Sekä arkeologia että muu tiede todistaa, että Raamattu on oikeassa. Ensinnäkin tutkijoiden hyväksymät arkeologiset ajoitukset ovat pielessä ja perustuvat vääriin esioletuksiin. Toiseksi tietokoneiden tulon myötä voidaan osoittaa, että Toora on hyvin yhtenäinen ja että sen uudelleen 'toimittaminen' on ollut mahdotonta. Sen osoittaa siitä löytyvä, kirjainten lukuarvoihin perustuva koodi, joka määrää kuhunkin lauseeseen kuuluvat sanat.

Miten Raamattu eroaa muista 'tarukirjoista'?

Muista uskonnollisista eepoksista Raamattu eroaa monin tavoin. Ensinnäkin se on kiinteästi sidoksissa historiaan. Kaikki Raamatun mainitsemat paikkakunnat, heimot ja kansat ovat todella olleet olemassa ja suurin osa niistä on arkeologisissa tutkimuksissa todennettu. Raamatun nimeltä mainitsemista henkilöistäkin suuri osa on yleisen historiantutkimuksen hyväksymiä. Historiallisena dokumenttina se erottuu muista myös rehellisyydellään; kuninkaiden ja muiden 'sankareiden' virheitä ja heikkouksia ei salata. Muut myytit eroavat tässä selvästi Raamatusta ja lisäksi ne ankkuroituvat historiaan joko heikosti tai ei lainkaan.

Toiseksi, vaikka Raamattu ei ole luonnontieteellinen kirja, se ei ole ristiriidassa tunnettujen luonnontieteellisten tosiseikkojen kanssa (teoriat ovat asia erikseen). Muut myytit sen sijaan ovat täynnä mitä mielikuvituksellisimpia, täysin todellisuuspohjaa vailla olevia kertomuksia. Nykyään yhä useammat tiedemiehetkin ovat sitä mieltä, että luominen ja vedenpaisumus selittävät maapallon nykyisen tilan paljon paremmin kuin evoluutioteoria. Kolmanneksi, Raamattu on ainoa kirja, joka kertoo syyn ihmiskunnan nykyiseen tilaan ja kertoo, miten itsekukin voi päästä osalliseksi jostain paremmasta.29.03.06 (päiv. 08.10.2011)