Tappavat lahkot

I

Vuosituhannen vaihteen lähestyessä odotettiin jos jonkinlaista katastrofia ja vähintäänkin tietokonejärjestelmien romahdusta. Ilmaantui monta omatekoista messiasta ja maailmanlopun ennustajaa. Näiden joukossa oli lahkonjohtajia, joiden vallanhimo ja fanaattisuus saivat heidät johdattamaan seuraajansa kuolemaan. Neljästä tällaisesta lahkosta kertoi televisiossa esitetty kolmiosainen dokumentti, johon tämä tiivistelmä pohjautuu. Tein sen lähinnä niitä lukijoita ajatellen, joilla ei syystä tai toisesta ollut tilaisuutta katsoa tai nauhoittaa kyseistä dokumenttia.

Mitkä lahkot?

  Kyseiset neljä lahkoa olivat:
  • Auringon Temppeli, joka toimi Ranskassa, Sveitsissä ja Kanadassa. Johtajina Jo Di Mambro ja Luc Jouret.
  • Aum - Korkein Totuus, Japanissa. Johtajana Shoko Asahara
  • Daavidin Oksa, Vacossa, Teksasissa. Johtaja David Koresh
  • Kansan Temppeli, toimi aluksi lähinnä Kaliforniassa, myöhemmin Guayanassa. Johtaja Jim Jones

Mikä sai ihmiset liittymään niihin?

Näillä neljällä yhteisöllä oli alkuvaiheessa sellaisia - monille lahkoille tyypillisiä - ominaisuuksia, jotka antoivat niistä ulospäin hyvin houkuttelevan kuvan. Ihmiset eivät siten kokeneet liittyvänsä mihinkään lahkoon, vaan johonkin kiinnostavaan esoteeriseen, terapia- tai joogaryhmään, luomuviljelyä tai yleishyödyllistä toimintaa harrastavaan yhteisöön. Mikäli alkuvaiheessa oli tavoitteita, jotka olisivat saattaneet haitata niihin liittymistä, niistä ei saanut tulokkaille kertoa. Monet näihin lahkoihin ajautuneista ihmisistä olivat lisäksi sellaisia, jotka olivat jääneet elämässään vaille hyväksyntää ja rakkautta , ja joilla ei muutenkaan ollut elämältä paljon odotettavana. Kun lahko otti uudet tulokkaat vastaan kertoen kuinka tärkeitä he ovat yksilöinä ja että heitä rakastetaan sellaisina kuin he ovat, nämä tunsivat tulleensa paikkaan, joka oli heitä varten. He olivat aidosti onnellisia päästessään mukaan yhteisöön, jossa heidän ihmisarvonsa tunnustettiin ja jossa he tunsivat olevansa samalla aaltopituudella muiden kanssa. He saivat syyn elää ja elämälleen tarkoituksen.

Tunteellinen rakkaus houkuttimena.

Tunteisiin vetoaminen on kautta aikojen osoittautunut tehokkaaksi keinoksi kaikenlaisessa aivopesussa. Sitä ovat käyttäneet hyväkseen niin uskonnolliset kuin poliittisetkin johtajat. Moniin uusiin tulokkaisiin vaikutti ehkä eniten juuri se ylenpalttinen tunteellinen rakkaus, jota heihin lahkoissa kohdistettiin. "Teimme kaiken tunteella" sanoi eräs entinen lahkon jäsen. Yhteisön koettiin olevan kuin äiti, joka suojelee lapsiaan ulkopuolella vaanivalta pahalta. Tätä eroa ulkopuolisen pahan maailman ja oman seurakunnan välillä korostettiinkin lahkoissa jatkuvasti.

Olette valittuja!

Ihmisten itsetuntoa hiveli ja nostatti myös se, että heidän annettiin ymmärtää olevan jotain erikoista. He tunsivat olevansa valittujen joukko, joille oli uskottu sellaista tietoa, jota järjestön ulkopuolisilla, pimeydessä vaeltavilla ei ollut. Heillä oli suoritettavanaan tärkeä tehtävä: taistella ulkopuolella olevaa pahaa ja tietämättömyyttä vastaan tai jopa pelastaa maailma. "Oli jännittävää ajatella että kaikista maailman ihmisistä juuri minut oli valittu johtavaan joukkoon", kertoi David Koreshin entinen avustaja. Toinen Koreshin joukkoon kuulunut sanoi: "Olimme kaiken yläpuolella!" Korkein Totuus- lahkon entinen jäsen kertoi ajatelleensa: "Jos emme me pelastaisi maailmaa, kuka sen tekisi?" Lahkon ulkopuoliset leimattiin tyhmiksi, tietämättömiksi ja heikoiksi. Lahkolaisilla oli totuus ja he olivat voimakkaita. Tällainen ajattelu kasvatti itsetuntoa, mutta samalla myös riippuvuutta lahkosta.

Johtajien vallanhalu kasvaa.

Jossakin vaiheessa lahkojen johtajille alkoi tulla pakkomielteen omainen tarve lisätä jäsenten riippuvuutta yhteisöstä ja samalla pönkittää omaa valtaansa. Siihen pyrittäessä ei vilppiäkään kaihdettu. Auringon Temppelin seremonioissa esim. saatiin ovelan huijaustempun avulla ilmestymään Graalin malja. Jäsenet pitivät ilmiötä aitona, osoituksena lahkonjohtajan yliluonnollisista kyvyistä. Toisenkin huijauksen johtaja Di Mambro järjesti: Kun eräs nainen tuli hänen toimestaan raskaaksi, hän lavasti 'neitseellisen hedelmöityksen' miekan päällä, ja 'ennusti' naisen synnyttävän tulevan messiaan. Kun lapsi syntyi, sitä pidettiin vahvana osoituksena johtajan jumalallisista kyvyistä. Huolimatta siitä, että lapsi oli tyttö, sitä kunnioitettiin ja palvottiin.

Kansan Temppelin johtajan Jim Jonesin urkkijat hankkivat hänelle tietoja ihmisten yksityisasioista. Kun Jones sitten kokouksissa 'tiesi' ihmisten sairaudet, sosiaaliturvatunnukset, auton rekisterinumerot ym. uskottiin sen johtuvan hänen yliluonnollisista kyvyistään. Hänen uskottiin myös pystyvän parantamaan sairaudet. Siinäkin käytettiin huijausta. Eräs entinen jäsen kertoi, miten kanan sisäelimiä jätettiin mätänemään ja sen jälkeen säilöttiin. Näitä 'syöpäkasvaimia' sitten muka poistettiin ihmisiltä, jotka näin luulivat parantuneensa. Shoko Asaharasta puolestaan tehtiin trikkikuvia, joissa hän levitoi. Noissa videoissa annettiin ymmärtää kenen tahansa pystyvän samaan, jos tarpeeksi intensiivisesti syventyisi noudattamaan lahkon oppeja. Elävässä tilanteessa Asahara ei kuitenkaan suostunut antamaan näyttöä kyvyistään.

Omaisuus yhteistä, vai oliko?

Vallanhalun lisäksi lahkonjohtajat tulivat myös rahanahneiksi. Perheenisän tavoin lahkonjohtajaa tuli totella kaikessa, ja hän tietenkin vaati myös saada hoitaa 'perheen' raha-asioita. "Voidaksenne vapautua huonosta karmasta, teidän täytyy luopua omaisuudestanne" vakuutti Asahara . Ja hänen opetusvideossaan kerrottiin:
  "Aina kun Mestari saa rahaa, hänen kasvonsa synkistyvät, koska hänen täytyy hävittää rahan tuoma huono karma. Hän vapauttaa meidät suuresta taakasta." Henkisen edistymisen katsottiin siten riippuvan luovutetun omaisuuden määrästä. Asahara itse kuitenkin teki bisnestä jopa myymällä omia hiuksiaan, partahaiveniaan, kynnen palasiaan tai likaista kylpyvettään (320 € litra). Ihmiset uskoivat puhdistuvansa niiden avulla ja saavansa lisää hyvää karmaa. Koreshin ryhmän jäsenillä ei saanut olla lainkaan omaa rahaa; kaikki piti luovuttaa johtajalle. Sama käytäntö oli Jonestownissa, jossa käytettiin jopa pakkokeinoja. Niitä tietysti puolusteltiin jalolla päämäärällä.

Riippuvuus kasvaa.

Kun lahkolainen omaksuu yhteisön ideologian ja toimintatavat, hänen ulkopuoliset sosiaaliset suhteensa rikkoutuvat ja riippuvuus lahkosta kasvaa. Hänen persoonallisuutensa rakennetaan uudelleen lahkon mallin mukaiseksi, uusia lakeja ja sääntöjä noudattaen. "Enää ei tarvitse suunnitella lomaa tai huolehtia perinnöstä. Ne ovat vain lukuja, joilla ei ole väliä, jos dollari devalvoidaan" vakuutti Auringon Temppelin toinen johtaja Luc Jouret. Niinpä seuraajat luopuvat entisistä tavoistaan oikean asian puolesta. Unen määrästäkin tingitään, koska on paljon tehtävää. Unen puute kuitenkin johtaa tahdottomuuteen ja tekee helpommin alistuvaksi. Arviointikyky heikkenee, käskyjä totellaan ajattelematta ja kyselemättä. Alistuvuus lisääntyy edelleen siinä vaiheessa kun tottelemattomuudesta aletaan rangaista.

Elämänhallinta katoaa.

Auringon Temppeli -yhteisössä elettiin muiden lahkojen tavoin eristyneenä kaikesta ulkopuolisesta 'saastasta'. Tämä saasta ymmärrettiin ihan kirjaimellisesti, minkä vuoksi yhteisössä oltiin suorastaan neuroottisen hygienisiä. Lattia pestiin joka ilta kloorivedellä ja elintarvikkeet jopa seitsemään kertaan. "Kaikki piti desinfioida joka ilta. Energiat eivät saaneet sekoittua. Elämä muuttui lähes maaniseksi", kertoi lahkon entinen jäsen.
  Yleistä tällaisille lahkoille on käsitys, että kaikki mikä ei ole niistä itsestään lähtöisin on negatiivista. Ulkopuoliset energiat ovat negatiivisia, ulkopuolinen tieto vääristeltyä. Tämä johtaa ulkopuolisten suhteiden kontrollointiin, puhelimen käytön kieltämiseen ja postin sensuroimiseen ym. Kun tähän lisätään jatkuva pakollinen työ ja lahkon ajattelumallin omaksuminen - jatkuvan tuputtamisen seurauksena - se johtaa lopulta oman elämänhallinnan menettämiseen. Samalla jäsen menettää sen omanarvontunnon, jonka hän sai lahkoon liittyessään. Hänestä tulee pelkkä numero muiden joukossa.

Johtajille kaikki sallittua!

Kun lahkolainen on vuosia kieltänyt kaiken ulkopuolisen, hänellä ei ole menneistä enää mitään jäljellä. Hänestä on tullut 'uudestisyntynyt temppeliherra' tai muu ylempi ihminen. Uusi ihminen, jolla on vain yksi tavoite: palvella ja jumaloida kaikkivoipaa johtajaa. Eivätkä johtajat häikäile käyttää hyväkseen tätä heihin kohdistettua palvontaa. Kaikki neljä lahkonjohtajaa syyllistyivät mm. naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. David Koreshilla oli kymmenkunta vaimoa, ja lisäksi hän katsoi oikeudekseen saada maata kaikkien haluamiensa naisten kanssa, jopa 10- vuotiaista lähtien. Lahkon naiset pitivät seksiä johtajan kanssa kunniana, monet jopa suorastaan odottivat tulevansa raiskatuksi. "Päästä nyt naimisiin maailman täydellisimmän miehen kanssa..." kommentoi Koreshin neljäs vaimokin tuolloista ajatteluaan. Myös Jim Jones katsoi yhteisönsä naisten olevan hänen käytettävissään milloin tahansa, samoin Asahara, joka valitsi rakastajattarikseen vain nuoria ja kauniita tyttöjä. Monet Aumin naiset pitivät seksiä Asaharan kanssa suurena kunniana ja henkistä kehitystä edistävänä. Eikä Di Mambro ollut muita huonompi; hänkin viihtyi nuorten ja kauniiden naisten seurassa.


Seuraava sivu


5.8.2002