Tiedemiesten lausuntoja evoluutiosta

 

Evoluutioon kriittisesti suhtautuvia ei löydy pelkästään fundamentalistikristittyjen piiristä, vaan myös monet evoluutioteorian oletuksiin syvällisesti perehtyneet tutkijat ovat päätyneet samanlaisiin tuloksiin. Ohessa muutama näyte lukuisista tutkijoiden antamista lausunnoista.

"Tänään velvollisuutemme on hävittää myytti evoluutiosta yksinkertaisena, ymmärrettävänä ja helposti selitettävänä ilmiönä ... Biologeja on rohkaistava ajattelemaan niitä heikkouksia ja päätelmiä joita teoreetikot tuovat eteemme varmoina totuuksina. Erehdyttäminen ei aina ole tietoista, mutta jotkut 'lahkolaisiin' näkemyksiinsä sitoutuneet ylenkatsovat tarkoituksellisesti tosiasioita ja kieltäytyvät falsifioimasta uskomuksiaan. " Pierre-Paul Grasse, Evolution of Living Organisms (1977) [Grasse on Ranskan johtavia tiedemiehiä.]

"Tieteen velvollisuutena ei ole puolustaa evoluutioteoriaa viimeiseen asti välittämättä niistä epäloogisista ja vailla tukea olevista päätelmistä, joita se tarjoaa. Päinvastoin, tulisi olettaa, että tiedemiehet tunnistaisivat Darwinin teoriaan piiloutuvat ilmeisen mahdottomat päätelmät ja ennusteet... Katkaiskaamme napanuora, joka on sitonut meidät niin kauan Darwiniin. Se vain tukahduttaa tieteen ja pitää meidät kiinni menneessä." L.L. Cohen, Darwin Was Wrong: A Study in Probabilities

"Tutkijat, jotka opettavat, että evoluutio on tosiasia, ovat itse asiassa suuria huijareita, ja heidän kertomansa tarinat saattavat olla kaikkien aikojen suurin huijaus. Evoluution selittämiseksi meillä ei ole tukenamme ainuttakaan tosiasiaa. Se on sekava kooste arvauksia ja kuvitelmia." Fresno Bee, August 20, 1959, p. 1-B [quoting *T.N. Tahmisian, physiologist for the Atomic Energy Commission].

"Henkilökohtaisesti pidän evoluutiota esillä, mutta valitan sitä tosiasiaa, että valtaosa tohtoritason tutkijoista ei selvästikään huomioi teoriaan liittyviä monia vakavia ongelmia. Nämä ongelmat eivät ratkea, ellei niistä kerrota opiskelijoille. Useimmat opiskelijat olettavat, että evoluutio on todistettu, puuttuvat välimuodot löydetty, ja että jäljellä on vain joidenkin karkeiden rajalinjojen tarkentamista. Itse asiassa tilanne on täysin päinvastainen. Monet äskettäiset löydöt ovat saaneet meidät vahvasti uudelleenarvioimaan perusnäkemyksiämme." Director of a large graduate biology department, quoted in Creation: The Cutting Edge (1982).

"Evoluutio ei ole pelkästään fundamentalistikristittyjen hyökkäyksen kohteena, myös monet arvostetut tiedemiehet ovat kyseenalaistaneet sen. Fossiileja tutkivien paleontologien keskuudessa kasvavalla joukolla on eriäviä näkemyksiä darwinismista." James Gorman, "The Tortoise or the Hare?" Discover, October 1980

“Luulen, että meidän on mentävä pidemmälle ja myönnettävä, että ainoa hyväksyttävä selitys on luominen. Tiedän, että tämä ajatus on fyysikoiden pannaan julistama, ja itse asiassa minunkin, mutta meidän ei tule torjua sitä vain siksi, ettemme pidä siitä, jos kokeelliset todisteet tukevat sitä.” H. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution," Physics Bulletin, 31 (1980).

"Laboratoriotulokset ja elämän alkuun liittyvät teoreettiset argumentit saavat epäilemään elämänmuodoissa tapahtunutta evoluutiota. Fossiilit ja muut todisteet vahvistavat tätä näkemystä. Lyhyesti: kun kaikki käytettävissä oleva todistusaineisto asetetaan huolellisen tarkastelun alaiseksi, evoluution tarina näyttää selvästikin vähemmän todennäköiseltä kuin kreationistinen näkemys." Dean Kenyon, Creationist View of Biological Origins, NEXA Journal, Spring 1984 [San Francisco State University].

"Teoria on täysin riittämätön selittämään ja havainnoimaan epäorgaanista maailmaa." Fleming, F.R.S., quoted in H. Enoch, Evolution or Creation (1968)

“Evolutiivisella paradigmalla on niin suuri vaikutus, että tästä ideasta, joka on rinnastettavissa enemmänkin keskiaikaiseen astrologiaan kuin vakavasti otettavaan tieteelliseen teoriaan, on tullut todellisuutta evoluutiobiologeille.” Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1985) [Australialainen molekyylibiologi].

"Evoluutioteoria on tieteellinen erehdys." Louis Agassiz, quoted in H. Enoch, Evolution or Creation (1986) [Agassiz on Harvardin yliopiston professori.]

”Darvinistinen teoria ei ole yksinkertainen tosiasia, joka saisi vahvistuksensa luonnosta. Se ei ole tieteellisen tutkimuksen tulos, vaan puhtaasti mielikuvitusta.” Tri. Fleischman [Erlangen, eläintiede].

“En ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Darwin todisti näkemyksensä tai että hänen vaikutuksensa tieteeseen ja ihmisten ajatteluun on ollut tervettä…darwinismin menestys perustuu siihen, että tieteellinen lahjomattomuus on rappeutunut.” W.R. Thompson, Introduction to *Charles Darwin's, Origin of the Species.

"On lähes vakiintunut käsitys, että yksisoluiset eläimet edustavat niitä alkukantaisia muotoja, joista muut ovat kehittyneet. Yleisesti oletetaan, että voidaan päätellä, mikä muoto kutakin lajia edelsi. Tälle oletukselle ei kuitenkaan ole vähäisintäkään perustetta." Austin Clark, The New Evolution (1930)

"Tiedemiehillä ei ole ainuttakaan todistetta sitä vastaan, että elämä olisi syntynyt luomisen tuloksena." Robert Jastrow, The Enchanted Loom: Mind in the Universe (1981)

“Luulen, että meidän täytyy mennä pidemmälle ja myöntää, että ainoa hyväksyttävä selitys on luominen. Tiedän, että tämä ajatus on fyysikoiden pannaan julistama, ja itse asiassa minunkin, mutta meidän ei tule torjua sitä vain siksi, ettemme pidä siitä, jos kokeelliset todisteet tukevat sitä.” —*H. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution," Physics Bulletin, 31 (1980)

"Tosiasiat eivät anna mitään tietoa nykyisten lajien eikä niitä edeltävien eliöryhmien alkuperästä." Richard Goldschmidt, The Natural Basis of Evolution.

"Evoluutioteoria kärsii siitä, etteivät kaivaukset anna sille riittävää tukea. Tämä on sitä ilmeisempää, mitä enemmän aikaa kuluu. Ne eivät voi enää lisätä käyttökelpoista tieteellistä tietoa." Albert Fleishman, eläintietelijä

“Evolutionismi on satuja aikuisille. Se ei ole lainkaan edesauttanut tieteen kehitystä. Se on täysin hyödytön." Bounoure, Le Monde Et La Vie (October 1963) [Ranskan Kansallisen Tieteellisen Tutkimuskeskuksen johtaja]

“Darvinin esiteltyä erästä kirjoitustaan Linnean Societylle v. 1858, eräs professori Haughton Dublinista totesi: ’Kaikki mikä oli uutta, oli väärin, ja kaikki mikä oli totta, oli vanhaa.’ Uskomme, että tämä on lopullinen päätös asiassa, darwinismin hautakirjoitus.” Fred Hoyle ja N. Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space (1981

"Yritykseni demonstroida evoluutiota kokeellisesti 40 vuoden ajan ovat täydellisesti epäonnistuneet. Eikä minua tuskin voida syyttää siitä, että olisin lähtenyt joistakin anti-evolutionaarisista lähtökohdista." H. Nilsson, Synthetic Speciation (1953).

"Iva on tuhoavaa. Darvinismin perimmäinen tarkoitus on poistaa viimeisetkin johtolangat Jumalasta biologiassa. Mutta teoria vaihtaa Jumalan vielä uskomattomampaan jumaluuteen - kaikkivaltiaaseen sattumaan." (T. Rosazak, Unfinished Animal (1975))

"Menneen vuosisadan kuluessa on aina ollut merkittävä vähemmistö ensiluokan biologeja, jotka eivät ole hyväksyneet darvinistisia väittämiä. Itse asiassa niiden biologien lukumäärä, jotka ovat ilmaisseet jonkin asteista pettymystä teoriaan, on loputon." *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1986).

"Itse asiassa evoluutiosta tuli tavallaan tieteellinen uskonto; lähes kaikki tutkijat ovat hyväksyneet sen ja monet ovat valmiita sovittamaan havaintonsa yhteen sen kanssa." *H. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution," Physics Bulletin, 31 (1980).

"Myytin ylivoimainen johtoasema on luonut laajalle levinneen kuvitelman, että evoluutioteoria oli melkein todistettu jo sata vuotta sitten ja että kaikki myöhemmät biologiset tutkimukset - paleontologiset, eläintieteelliset sekä uudemmat geneettiset ja molekyylibiologiset - ovat tarjonneet jatkuvasti kasvavaa todistuaineistoa darwinistisille näkemyksille." *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1985)

Lisää kriittisiä lausuntoja:

Fossiileista (suomeksi)

Sivustolla www.godrules.net/ on kaikkiaan yli 4000 evoluutiokriittistä lainausta huipputiedemiehiltä, joista vain 164 on kreationisteja.

Näitä lausuntoja ei koskaan löydy suosittujen lehtien sivuilta, joilla esitellään kuvia apinamaisista 'esi-isistämme' ja tarjoillaan teorioita miljardeja vuosia kestäneestä kehityksestä. Niitä löytyy pääasiassa vain erityisistä ammatillisista julkaisuista.

 
 
 
Päivitetty 12.07.09