Lemba-kansan juutalaiset juuret

ornament.jpg

Bantukieltä puhuvan Lemba-kansan keskuudessa eteläisessä Afrikassa elää traditio, jonka mukaan he lähtivät aikoinaan Juudeasta erään Buba -nimisen miehen johdolla. Heillä on käytössä ympärileikkaus, he pyhittävät yhden päivän viikossa lepopäiväksi ja välttävät syömästä sianlihaa.

Eri puolilla maailmaa on muitakin ryhmiä, jotka noudattavat juutalaisia riittejä ja väittävät tai uskovat polveutuvansa jostakin raamatullisesta henkilöstä, vaikkei heidän perinnöllisistä siteistään juutalaisiin ole sitovaa näyttöä. Tunnetuimpia näistä ovat etiopialaiset, jotka uskovat olevansa Salomon ja Saban kuningattaren jälkeläisiä.

Vaikka henkilö nimeltä Buba on täysin tuntematon juutalaisessa historiassa, lembojen traditio saattaa silti pitää paikkansa. Ryhmä geneetikkoja havaitsi nimittäin monen Lemba-miehen kantavan kromosomeissaan erästä juutalaispapeille tyypillistä geenisekvenssiä. Tämä geneettinen 'papillinen merkki' on yleinen varsinkin niiden lembojen keskuudessa, jotka kuuluvat heimon 12 -jäseniseen vanhimmistoon eli Buba -klaaniin.

Lembojen juutalaisten sukujuurien löytämiseen johti kaksi erillistä tutkimushanketta. Eräät geneetikot USA:ssa, Israelissa ja Englannissa alkoivat pohtia, olisiko perää siinä juutalaistraditiossa jonka mukaan juutalaispapisto polveutui Mooseksen veljestä, Aaronista. Pohdinta johti tutkimukseen, jossa kartoitettiin paitsi juutalaisten myös afrikkalaisen Lemba-heimon geeniperimää.

Tutkimusprojektiin osallistunut lontoolainen populaatiogeneetikko Goldstein laski tutkimustensa pohjalta tiettyjen nykyään esiintyvien mutaatiotyyppien tallentuneen juutalaispapiston perimään noin 2650 - 3180 vuotta sitten. Lemba-kansasta otettujen näytteiden analysointi osoitti, että 9 prosenttia tavallisista lemba-miehistä kantoi tätä isältä pojalle periytyvää geneettistä cohen- merkkiä, ja heidän Buba-klaaniinsa kuuluvista peräti 53 prosentilla oli tämä ominaisuus geeneissään. Suhde oli sama kuin juutalaisten keskuudessa.

Miten tämä juutalainen papillinen geeniyhdistelmä saattoi löytyä mustan, bantukielisen väestön keskuudesta, joka ulkomuodoltaan muistutti enemmän afrikkalaisia naapurikansojaan kuin juutalaisia?

Toisen asiaan liittyvän säikeen punoi tri Parfitt, erään Lontoossa sijaitsevan juutalaisen opintokeskuksen johtaja, joka oli tutkinut lembojen traditioita ja historiaa 10 vuotta. Lembat olivat kertoneet hänelle: "Me olemme kotoisin pohjoisesta, Senna -nimisestä paikasta. Lähdimme sieltä, kuljimme läpi Puselan ja tulimme tänne Afrikkaan jonne jälleenrakensimme Sennan." Jäljittäessään lembojen oletettua lähtöpaikkaa Parfitt matkusti Jemenin Hadramawtiin, entisen juutalaisyhteisön alueelle. Hän mainitsi lembojen Senna-traditiosta Tarimin kaupungin uskonnolliselle johtajalle, joka yllättyi kuulemastaan, sillä lähistöllä sijaitsi eräs kylä, joka tunnettiin nimellä Senna.

Parfittin mukaan paikka on hyvin syrjäinen, eikä kukaan ollut vieraillut siellä aiemmin. Paikallisen tradition mukaan laakso oli vuosisatoja sitten ollut hyvin hedelmällistä padon ja keinokastelun johdosta. Näistä rakenteista oli vielä joitakin raunioita jäljellä. Padon arveltiin särkyneen noin tuhat vuotta sitten, jolloin myös asukkaat jättivät kylänsä.
  Laakso ulottuu Sennasta Jemenin rannikolla olevaan Sayhutin satamaan. Parfitt arveli, että tämä Wadi al-Masilah -niminen laakso saattaisi olla Lemba-traditiossa mainittu Pusela. Hän totesi myös lemba- klaaneilla olevan sellaisia seemiläisperäisiä nimiä kuten Sadiqui ja Hamisi, joita esiintyy myös itäisessä Hadramawtissa. Parfitt uskoi, että sopivalla tuulella laiva saattaisi kyetä purjehtimaan Sayhutista eteläiseen Afrikkaan yhdeksässä päivässä.

Vaikka traditio pitäisikin paikkansa, kyse ei tässä tapauksessa ole Israelin kadonneista sukukunnista. Jos lembojen muutto Afrikkaan tapahtui noin 1000 vuotta sitten, se oli verraten myöhään ja toiseksi DNA -tutkimuksessa etsittiin geenisekvenssiä, joka periytyi juutalaispapiston keskuudessa. Papiston valtaosa, ehkä lähes kaikki, asuivat pohjoisen Juudan valtakunnassa, jossa sijaitsi Jerusalemin temppeli ja jossa kaikki pappispalvelukset tapahtuivat. Joka tapauksessa tämäkin osaltaan näyttää todeksi sen, miten täydellisesti Israelin ja Juudan heimot hajaantuivat kaikkeen maailmaan Raamatun ennustuksen mukaisesti.

Lisätietoa Lemba-kansasta:
http://www.freemaninstitute.com/


12.7.03