Lilit, ensimmäinen nainen?

Eden.jpg

Raamatun luomiskertomuksen yleisen tulkinnan mukaan Aadam luotiin ennen naispuolista kumppaniaan, Eevaa. Juutalaisessa perimätiedossa, kabbalistisessa mystiikassa ja perinteisissä rituaaleissa elää kuitenkin tarinoita, joiden mukaan Aadamin ensimmäinen vaimo ei ollutkaan Eeva, vaan nainen nimeltään Lilit. Mistä tällainen käsitys on peräisin? Onko se pelkkä legenda, vai onko sillä kenties historiallista pohjaa?

 


Esiintyykö Lilit Raamatussa?
 

On esitetty väitteitä, että kertomus Lilitistä ensimmäisenä luotuna naisena olisi alunperin esiintynyt myös Raamatussa, mutta olisi myöhemmin poistettu. Tämä uskomus lienee saanut alkunsa siitä, että Raamatun joissakin käännöksissä (mm. 1992 suom.) on eräs kohta, jossa tämä sana esiintyy :

"Villikoirat ja sakaalit siellä kohtaavat, villivuohi villivuohta kutsuu. Siellä lepäilee Lilit, öinen velhotar, sieltä hän löytää rauhallisen sijan." (Jes. 34:14)

Vuoden 1938 käännöksessä sama kohta kuuluu: "Siellä erämaan ulvojat ja ulisijat yhtyvät, metsänpeikot toisiansa tapaavat. Siellä yksin öinen syöjätär saa rauhan ja löytää lepopaikan." Tässä Lilit -sanaa ei siis esiinny.

Useimmat englanninkieliset Raamatut käyttävät Lilitin asemesta sellaisia ilmaisuja kuten 'Night Demon', 'Night Rider', 'owl' tai 'nightjar'. Eräs käännös sanoo: ".. the lilith shall also repose there and find for herself a place of rest...". Joka tapauksessa kyseinen tekstikohta rinnastaa hänet petoihin ja muihin yön kauhuihin, esittäen hänet joko kuvitteellisena taruhahmona tai yöeläimenä. Sillä ei myöskään ole mitään yhteyttä Aadamiin eikä naisen luomiseen. Jo itse heprean 'lilit' sanan tulkinnasta ja etymologiasta on kiistelty. Tarinat Lilitistä Aadamin ensimmäisenä vaimona eivät siis perustu suoranaisesti Raamattuun.

 


Legendan alkulähteitä
 

Uskomuksella on useita juuria, joista yksi kylläkin 'mutkan kautta' on Raamatussa eli siinä, että Genesis sisältää kaksi erillistä luomiskertomusta. Ensimmäisessä kerrotaan, että ihminen luotiin 'mieheksi ja naiseksi' , toisessa nainen luotiin myöhemmin miehen kylkiluusta. Oppineiden mielestä kyseessä on kaksi perimätietoa, jotka molemmat liitettiin Genesikseen sellaisinaan. Erään selityksen mukaan Babylonian vankeudesta palaavat juutalaiset olivat unohtaneet mistä syystä kirjoituksissa oli nämä kaksi eri kertomusta. Kun sitten v. 70 tienoilla Toora julistettiin muuttamattomaksi pyhäksi tekstiksi, lukijoille tuli ongelma: tämän auktoriteetin viisi ensimmäistä sivua näyttivät olevan ristiriitaiset. Tämän ristiriidan eräs selitysyritys oli, että Jumala loi ensimmäisen naisen yhtä aikaa Aadamin kanssa ja Eeva luotiin vasta myöhemmin.

Tooran lukijat kyselivät nyt, että jos Eeva luotiin vasta myöhemmin Aadamin kylkiluusta, mitä tapahtui ensiksi luodulle naiselle? Rabbiiniset selitystekstit (Midrash) ovat kehitelleet siihen ajan myötä monenlaisia vastauksia. Aluksi selitettiin vain, että ensiksi luotu nainen, 'ensimmäinen Eeva' , joutui ristiriitoihin Aadamin kanssa ja lähti hänen luotaan. Kun Aadam sitten valitti Jumalalle yksinäisyyttään, seurasi toisen Eevan luominen, lankeemus ja karkoitus Eedenistä. Aadam syytti tästä Eevaa, erosi hänestä ja meni joksikin aikaa uudelleen yhteen ensiksi luodun naisen kanssa. Lopulta hän palasi Eevan luo. Myöhemmissä tarinoissa ensiksi luotu nainen sai nimen Lilit.

Erään selityksen mukaan rabbiinit päättelivät - lähtien vanhoista legendoista ja luomiskertomuksen maininnoista kuten: "mieheksi ja naiseksi hän loi heidät" - että ensiksi luotu ihminen oli jollakin tavalla biseksuaalinen eli mies- ja naispuolisin ominaisuuksin varustettu olento. Jotkut näkevät tässä vastaavuutta Aristofaneksen esittämään näkemykseen kaksiruumiisesta olennosta, joka myöhemmin jakautui kahteen, toisiaan etsivään osaan.

Joidenkin versioiden mukaan Lilit oli ihmisen (psyykkinen?) feminiininen osapuoli, joka Lausumattoman Nimen voimalla nousi irti Aadamista. Tällöin hänestä tuli 'ilman demoni', lopulta jopa demonien kuningatar. Joissakin versioissa hänellä on demonipuolisokin, toisissa hän esiintyy ilman seuralaista. Lilit synnyttää jatkuvasti demoneja, jotka kuitenkin ovat ihmisen lapsia, hänen ja Aadamin jälkeläisiä siitä siemenestä, joka oli peräisin Aadamin masturbaatiosta ja yöllisistä siemensyöksyistä. Demonien kuningattarena hän tappaa lapsia kehtoihinsa (myyttinen tulkinta kätkytkuolemasta?). Lilitin tuhoamisvoima poikalapseen lakkasi, kun tälle suoritettiin ympärileikkaus.

Lilit ei kuitenkaan esiinny kaikissa biseksuaalisen luomislegendan versioissa; joissakin Aadamin feminiinisenä osapuolena on Eeva, ja hänen luomisensa Aadamin kylkiluusta ymmärretään kahdeksi erilliseksi yksilöksi jakamista. Näissä versioissa vallitsee myös sukupuolten välinen harmonia, vaikkakin ilmeisesti miehen määräysvallan hyväksymisen kustannuksella. Rabbinistisessa kirjallisuudessa Lilit nähdään joskus myös eräänlaisena negatiivisena valona, vastakohtana oikealle rabbiiniselle näkemykselle.

Eeva (hepr. Havva) ei saanut nimeään heti 'synnyttyään'. Kun hänet oli luotu, Aadam sanoi: "... Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu. " Nykyinen käännös tosin kätkee alkukielessä olevan ajatuksen, joka ilmenee paremmin aiemmasta käännöksestä: "...kutsuttakoon hänet miehettäreksi , sillä hän on miehestä otettu." Engl. käännöksessä se tulee esiin vielä selvemmin: ".. she shall be called Woman, because she was taken out of Man". Heprean kielessä sana 'nainen' (ishah) muodostuu kuten englannissakin lisäämällä feminiininen lisäke sanaan 'mies' (ish).

Midrash-kontekstiin palataksemme, Jumala siis antoi Aadamille toisen Lilitin, uuden toisen puoliskon. Se piti tapahtua vaivihkaa Aadamin ollessa syvässä unessa, ettei hän olisi tajunnut Eevan olevankin itse asiassa Lilit. Sitten seurasi hyvän ja pahan tiedon puuta koskeva episodi tunnetuin seurauksin. Joidenkin tulkintojen mukaan Aadam oli omavaltaisesti laajentanut alkuperäistä 'kieltolakia' (1 Moos. 1:29) ja saanut Eevan uskomaan, että tuo laajennus oli jumalallista alkuperää. Käärme vakuutti Eevalle, ettei tuolla ylimääräisellä kiellolla ole 'lain voimaa' , joten sitä voi uhmata rangaistuksetta.

Lilit -materiaalissa huomiota kiinnittää hänen ja Eevan jälkeläisten välillä vallitseva kontrasti. Lilit synnyttää demoneja, Eeva ihmisiä. Molemmat tulevat raskaiksi Aadamin siemenestä, Eeva luonnollisella tavalla, Lilit taas ilman normaalia seksuaalista kanssakäymistä. Lilit myös yrittää tuhota kilpailijansa jälkeläiset. Hänestä tulee miehisen seksuaalisuuden (siemenen) epänormaali 'varasto' ja 'hautomakone'.

Kaksi seikkaa kannattaa pitää mielessä: 1) Vanhimmat traditiot sisältävät teeman jossa nainen luodaan miehen kylkiluusta. 2) Varhaisissa ensimmäisestä Eevasta kertovissa legendoissa ja pohdiskeluissa ei puhuta mitään Lilit -nimisestä persoonasta. Hän tuli mukaan kuvaan vasta myöhemmin. Lilit on itse asiassa peräisin sumerilaisista ja babylonialaisista myyteistä. Miten se sekaantui legendoihin ensimmäisestä Eevasta?

Tutkijoilla on siitä jossain määrin eriäviä näkemyksiä. Yleisen käsityksen mukaan myytit saivat osaksi alkunsa jo Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana. Niiden toinen kehitysvaihe oli keskiajalla jolloin Lilitistä tuli 'demonien kuningatar' ja Samaelin tai Asmodeuksen puoliso. Tällöin hänen kontolleen pantiin myös kätkytkuolemat ja monet muut henkimaailman ilkityöt.

 


Myytin lähteitä Lähi-idässä
 

Lilit on tavallisesti johdettu babylonialais-assyrialaisesta naispuolisesta demonista nimeltä Lilitu. Sumerilaisessa tekstissä 'Gilgames ja pajupuu' esiintyy naishenki nimellä Lillake. Myytti kertoo tämän demonittaren asustaneen Eufratin rannoilla 'Taivaan ja maan kuningatar' Inannan pajupuun rungossa, kunnes Inannan veli Gilgames karkoitti hänet sieltä. Erään lähteen mukaan sana 'Lilit' (tai 'Lillit') voi merkitä tuulen demonia, demonista tuulta, pölypaholaista tai jopa tavallista hurrikaania. Yleisesti tunnettu heprealainen etymologia johtaa 'Lilitin' kuitenkin sanasta layil (yö) [vrt. naisen nimi Laylah, Leila]. Usein hänet kuvataan karvaisena yöhirviönä, jollaisena hän esiintyy myös arabialaisessa tarustossa.

Muinaisessa Babyloniassa uskottiin ihmisen olleen alunperin androgyyni. Gilgames-runoelman mukaan Enkidullakin oli androgyynisiä piirteitä: hänen '..hiuksensa olivat kuin naisen, kiharansa hajallaan kuin Nisaballa, suurella viljan jumalattarella.' Juutalainen traditio kuitenkin ilmeisesti perustuu kreikkalaisiiin lähteisiin, koska molemmat midrashin käyttämät, Aadamin biseksuaalisuutta kuvaavat termit, androgynos (mies-nainen) ja diprosopon (kaksikasvoinen) ovat kreikkaa. Aleksandrialainen filosofi Filon piti ensimmäistä ihmistä androgyyninä, samoin gnostikot. Tämä uskomus on ilmeisesti lähtöisin Platonilta. Ehkä myös jotkut havainnot selästään yhteenliittyneistä siamilaisista kaksosista ovat saattaneet antaa pontta tälle käsitykselle. Roomalaisella uudenvuoden jumalalla Januksellakin oli kahdet kasvot.

Joidenkin myyttien mukaan ihmisen ensimmäiset seksuaaliset kanssakäymiset tapahtuivat eläinten kanssa. Tämä saattaa juontua siitä, että Lähi-idän (mies)paimenten keskuudessa esiintyi tällaista käyttäytymistä. Gilgames-eepos esim. kertoo Enkidun eläneen gasellien ja muiden villieläinten kanssa kunnes Arurun papitar valisti häntä. Nautittuaan kuusi päivää ja yötä papittaren syleilyistä hän halusi jälleen liittyä eläimiin, mutta ne pakenivat häntä. Enkidu ymmärsi nyt, ettei hän kuulu eläinten joukkoon.

Lilit tuo myös mieleen kanaanilaisten harjoittaman Anathin -palvonnan, johon sisältyi avioliiton ulkopuolista seksuaalista kanssakäymistä. Kerta toisensa jälkeen profeetat varoittivat israelilaisia seuraamasta näitä kanaanilaisten tapoja.

 


Myytin juutalaiset lähteet
 

Jos voisimme luottaa kaikkiin rabbinistisiin ja kabbalistisiin lähteisiin siinä mitä ne kertovat Lilitistä, Eevan väitetystä edeltäjästä, pitäisi uskoa, että hän on himokas naispuolinen henki, joka frigidiydestään huolimatta kiihkeästi viettelee miehiä näiden nukkuessa, ja että hän steriliydestään ja lapsettomuudestaan huolimatta tappaa sata omaa demonilastaan päivittäin. On olemassa tusinoittain ristiriitaisia Lilit-traditioita. Yksiselitteisen, järkevän kuvan saaminen Lilitistä tämän sekavan vyyhdin takaa näyttää mahdottomalta. Ensimmäinen käytettävissä oleva versio myytistä, jossa Lilit yhdistetään 'ensimmäiseen Eevaan' sisältyy tekstiin Alphabet of Ben-Sira (Ben-Siran aakkoset), joka on kirjoitettu jolloinkin vuosien 600 - 1100 jKr. välillä.

Lilit Talmudissa:

Talmudissa esiintyvällä, Lilitiksi kutsutulla persoonalla, ei ole minkäänlaista yhteyttä Aadamiin. Babylonialaisesta Talmudista löytyy neljä viittausta Lilitiin, niissä kerrotaan vain, että hän on hiukset valtoimenaan liikkuva siivekäs olento, jolla on nymfomaanisia taipumuksia ja että hän on demonien äiti. Tämä luonnehdinta saattaa perustua Jes. 34:14 olevaan mainintaan.

'Ensimmäinen Eeva':

Midrash -legendat puhuvat ensimmäisestä Eevasta , mutta eivät mainitse Lilitiä. Eräiden rabbien mukaan ensimmäinen Eeva joutui palaamaan 'maan tomuun'. Syynä oli Aadamin vastenmielisyys hänen nähtyään miten nainen tehtiin verineen ja jänteineen. Jumala loi sitten toisen Eevan. Nämä eri lähteistä peräisin olevat hahmot, Talmudin Lilit ja midrashin toinen Eeva sulautuivat myöhemmin yhteen. Ben-Siran teksteissä hänestä puhutaan ensin naisena, mutta lopussa hän esiintyy demoneja synnyttävänä ja maagisia voimia omaavana olentona.

Lilith Kabbalassa:

Myöhemmästä kabbalistisesta kirjallisuudesta löytyy vaihtelevia ja keskenään ristiriitaisia mainintoja Lilitistä. Niissä näyttävät sekoittuneen eri aikakausien juutalaisista lähteistä peräisin olevat vähäiset vihjeet ja myöhemmät, ulkopuolisista vaikutteista syntyneet legendat. Yhteistä niille on, että Lilit kuvataan pahaksi; muiden ominaisuuksien osalta kuvaukset ovat hyvin vaihtelevia. Melko yleisen kabbalistisen käsityksen mukaan sekä Lilit että Aadam olivat hermafrodiitteja. Joidenkin legendojen mukaan Lilit luotiin ilmasta ja tulesta, toisten mukaan taas puhtaasta mullasta ja yötuulesta. Alphabet -teksti on ainoa Lilitin luomisesta kertova versio, jossa hänet esitetään itsenäisenä olentona, joka luotiin samasta materiaalista kuin Aadam.

Juutalaisen mystisismin keskeinen teos, Zohar, kehittää teorian, jossa Aadam luotiin alunperin varustettuna sekä miehisellä että naispuolisella olemuksella. Tätä perustellaan Talmudin ja midrashin lausumilla, joiden mukaan 'Aadamilla, ensimmäisellä ihmisellä oli kahdet täydet kasvot.' Rabbi Samuel ben Nachman sanoo: "Kun Pyhä, siunattu olkoon hän, loi ensimmäisen miehen, Hän loi hänet hermafrodiitiksi." Rabbi Levi sanoo samaa: "Kun ihminen luotiin, hänellä oli kahdet kasvot ja Hän (Jumala) sahasi hänet kahtia, joten tuloksena oli kaksi ruumista, miehen ja naisen."

Zohar myös yhdistää Lilitin osaksi tätä biseksuaalisuutta:

"Miespuoli oli liitettynä naispuoliseen kunnes Jumala vaivutti hänet syvään uneen .. ja sahasi naisen erilleen miehestä ja koristeli hänet kuin morsiamen miehelleen, kuten on kirjoitettu: 'Ja Jumala otti yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.' Olen vanhoista kirjoista löytänyt maininnan, että sana 'yhden' tarkoittaa tässä 'yhden naisen', toisin sanoen alkuperäisen Lilitin, joka oli hänen kanssaan ja hedelmöitetty hänestä. Siihen mennessä hänestä (Lilitistä) ei kuitenkaan ollut Aadamille apua, kuten on kirjoitettu: '..mutta Aadamille ei löytynyt apua ...' "

1600 -luvulta peräisin oleva kabbalistisia legendoja sisältävä kokoelma Yaalkut Re'uveni ei enää hyväksy käsitystä, että ensimmäinen nainen olisi lähtöisin Aadamista: "Alussa Pyhä, siunattu olkoon Hän, luodessaan (ensimmäisen) Eevan, ei luonut häntä lihasta vaan pikemminkin maan liasta ja sakasta." Sen mukaan Aadam kuitenkin luotiin maasta.

Kabbalistisessa traditiossa on lukuisia kuvauksia Lilitistä demonina. Usein hänet yhdistetään tai sekoitetaan muihin naispuolisiin henkiin kuten Naamah, Machlah ja Agrat. Yaalkut Re'uveni esim. väittää, että sekä Lilit että Naamah olivat sukupuolisessa kanssakäymisessä Aadamin kanssa ja aiheuttivat suuria vitsauksia maailmalle. Zohar puolestaan identifioi Naamahin 'demonien äidiksi' ja Lilitin toimenkuvana siinä näyttää olevan etsiä pieniä lapsia tappaakseen ja/tai ujuttautuakseen heidän hengikseen. Babylonilaisessa Talmudissa hänet kuvataan naisenkasvoisena, pitkähiuksisena ja kerubien kaltaisena. Eräässä kirjoituksessa viitataan Lilitin poikaan, demoniin nimeltä Hormiz tai Ormuzd.

Lilit lastentappajana:

Traditio Lilitistä lastentappajana näkyy myös midrashissa. Numbers Rabbahista löytyy maininta: "... kuten Lilit, joka tappaa omia lapsiaan, ellei löydä vieraita.". Tämä Lilit näyttää muistuttavan babylonialaista demonia Labartua (Lamashtua), koska tätä lastentappaja-hahmoa ei löydy Talmudista eikä sillä ole myöskään mitään yhteyttä ensimmäiseen Eevaan. Koska oppineet ovat keskenään suuresti erimielisiä kyseisen lähteen ajoituksesta, on vaikea tietää, perustuuko Ben-Siran Alphabetissa oleva kuvaus Lilitistä siihen, vai ovatko molemmat saaneet vaikutteita muista varhaisista lähteistä. Joka tapauksessa nämä lastentappaja- ja siveettömyysmotiivit eivät esiinny ennen Zoharin kirjoittamisen aikaa.

Lähteiden perusteella Lilitillä ei ole omia lapsia. Noin 1500 -luvulta peräisin oleva Torat HaSheydim kertoo, että neljästä demonikuningattaresta ainoastaan Lilit on kykenemätön saamaan lapsia. Silti hän synnyttää demoneja! Lilitin henkilökuva on siten ristiriitainen ja sokkeloinen, koostuen erilaisista legendoista ja perimätiedoista. Siinä on aineksia tuulenhenki Lilitusta, lastentappaja Lamashtusta, kreikkalaisesta Lamiasta, yön demoni Lilitistä ja lopulta myös ensimmäisen Eevan tarinasta.

 


Riittejä ja perinteitä
 

Lilitin lapsista käytetään ryhmänimeä lilim. Jerusalemin Targumissa sanotaan: "Herra siunatkoon sinua kaikissa tekemisissäsi ja varjelkoon sinua Lilimeiltä." Hieronymus samasti Lilitin ja kreikkalaisen Lamian. Tämä oli Zeuksen hylkäämä libyalainen kuningatar, jolta Zeuksen vaimo Hera ryösti lapset, ja joka kosti ryöstämällä muiden naisten lapsia. Lamia vietteli nukkuvia miehiä, imi heidän verensä ja söi heidän lihansa. Hänet tunnetaan myös nimillä Empusae ja Mormolyceia ja häntä kuvaillaan Hecaten Lapseksi. (Hecaten palvonnasta kertoo Apuleios -niminen tuon ajan kirjailija.) Eräässä hellenistisessä reliefissä näkyy alaston Lamia istumassa hajareisin erään nukkuvan kulkijan selän päällä.

Lilitin enkelien kanssa käymä 'kaupanhieronta' on saanut rituaalisen osan eräissä juutalaisissa yhteisöissä aikoinaan syntyneessä riitissä. Suojellakseen vastasyntyneitä lapsia - erityisesti poikapuolisia - Lilitiltä, huoneen seinään piirrettiin rengas soodalla tai hiilellä ja sen sisälle kirjoitettiin sanat: Aadam ja Eeva. Ulos, Lilit. Oveen kirjoitettiin kolmen enkelin nimet: Senoy, Sansenoy, Semangelof. Jos Lilit kaikesta huolimatta onnistuisi tunkeutumaan lapseen, se nähtäisiin siitä, että hän nauraisi unissaan. Tämän varalta lapsen huulia napauteltiin sormella, jotta Lilit häipyisi.

Eräs versio traditioista:

"Vaimo hankki kotiinsa peilin ja muut hienot huonekalut ja ylpeili niillä. Hän ripusti peilin tyttärensä huoneeseen. Tytär oli tummahiuksinen keimailija, joka katseli itseään peilistä kaiken aikaa ja joutui näin kiedotuksi Lilitin verkkoon. Peilistä tuli demonien asuinsija, johon eräs Lilitin tyttäristä asettui. Jos peili vietiin kummitustalosta muualle, demonit seurasivat perässä. Jokainen peili on silta Toiseen Maailmaan ja johtaa suoraan Lilitin luolaan. Luola on se, mihin Lilit meni jättäessään Aadamin ja Eedenin puutarhan, sama missä hän kisaili demonirakastajiensa kanssa. Siellä syntyi lukuisia demoneja, jotka parveilivat ulos luolasta ja täyttivät maailman. Jos he halusivat palata, he vain menivät sisään lähimmästä peilistä. Tästä syystä sanotaan, että Lilit tekee kotinsa jokaiseen peiliin... Nyt peilissä asustava Lilitin tytär tarkkaili vaimon tytärtä joka kerta tämän poseeratessa peilin edessä. Hän odotti hetkeään, pujahti eräänä päivänä ulos peilistä ja meni tytön silmien kautta hänen sisäänsä. Tällä tavoin hän otti haltuunsa tämän nuoren tytön kontrolloiden hänen halujaan ja tahtoaan...ja tyttö alkoi juosta naapurien nuorten miesten perässä.."

Erään legendan mukaan Lilitin lähdön jälkeen Aadam valitti asiasta Jumalalle, joka lähetti kolme enkeliä nimeltä Senoy, Sansenoy ja Semangelof, etsimään Lilitiä. Hänet löydettiin Punaisen meren lähistöltä, alueelta, jossa majaili runsaasti irstaita demoneja, ja joille Lilit synnytti yli sata lilimiä päivässä. Enkelit käskivät Lilitiä palaamaan välittömästi Aadamin luo, uhaten muuten hukuttaa hänet. 'Kuinka voin palata Aadamin vaimoksi kaiken tämän jälkeen', kysyi Lilit. 'Kuolet, jos kieltäydyt', sanoivat enkelit. 'Miten voin kuolla, kun Jumala on määrännyt minut huolehtimaan kaikista vastasyntyneistä: pojista kahdeksanteen ja tytöistä kahteenkymmenenteen päivään asti?', sanoi Lilit. ...sitten hän antoi lupauksen: Jos näen teidän kolmen nimet amuletissa vastasyntyneen yläpuolella, lupaan säästää hänet.' Enkelit suostuivat tähän, mutta Lilitin piti kuitenkin tuhota päivittäin sata synnyttämäänsä demonia.

Joidenkin tarinoiden mukaan Lilit hallitsi Saban kuningattarena, toisten mukaan hän oli riivaajatar, joka surmasi Jobin pojat. Hän jopa vältti kuoleman, koska oli eriytynyt Aadamista kauan ennen syntiinlankeemusta. Jumalan kerrotaan myös yrittäneen tehdä toista sopivaa apua Aadamille antamalla tämän katsella vierestä, miten naisen anatomia rakentui. Näkymä oli Aadamista vastenmielinen, eikä hän voinut sietää tätä uutta naista. Niinpä Jumala yritti kolmannen kerran ja vaivutti Aadamin sikeään uneen tehdessään Eevan. Erään version mukaan Jumala ei tehnyt Eevaa kylkiluusta, vaan Aadamilta katkaistusta hännänpäästä!

On myös legendoja, joiden mukaan Jumala ajatteli ensin luoda kaksi ihmistä, miehen ja naisen, mutta luonnostelikin olennon, jolla oli edessä miehen ja takana naisen kasvot. Sitten hän kuitenkin muutti mielensä ja poisti Aadamin takapuolella olevat naiskasvot ja teki niistä naisen. Joidenkin versioiden mukaan Aadam luotiin alunperin androgyyniksi, jossa miehen ja naisen ruumiit olivat selkäpuolelta kiinni toisissaan. Koska tämä teki liikkumisen vaikeaksi, Jumala jakoi androgyynin kahtia ja teki puoliskoista erilliset.

 


Lopuksi
 

Tarinat Lilitistä, Aadamin ensimmäisestä vaimosta, eivät siis selvästikään perustu mihinkään historiallisiin lähteisiin. Siksi esim. Lilitin esikuvakseen ottaneet feministiset piirit haluavat riisua hänestä kaiken keskiajan mystisen ja demonologisen silauksen, ja nähdä hänet vain itsenäisenä, alkuperäistä naisellisen luovuuden kipinää edustavana henkenä, joka kamppaili tasa-arvosta ja muista oikeuksistaan Aadamin kanssa. Toisaalta uuspakanoiden, wiccalaisten, satanistien, jumalatteren palvojien ym. joukossa on niitä, jotka pitävät Lilitiä palvonnan kohteena.

Jotkut haluaisivat nähdä Lilitin hahmossa syvempiä henkis-psykologisisia tai esoteerisia merkityksiä ja tulkita hänet esim. ihmisen syvempänä Itsenä, joka kokee olevansa alistetussa asemassa ja tuntee halua vapautua 'vankilastaan'. Näitäkin tulkintoja on ns. joka lähtöön. Vailla todellisuuspohjaa olevan tarinan syvempien merkitysten etsintä on kuitenkin täysin tarpeetonta.

Mitä tulee Raamatun kahteen eri luomiskertomukseen, ne voidaan selittää hyvin ilman tällaisia myyttisiä spekulaatioita. Todennäkoisimmin ne ovat yksinkertaisesti vain kaksi eri versiota samasta tapahtumasta, kerrottuna eri näkökulmista ja eri seikkoja huomioiden.

Asiasta lisää: (engl.)
www.biblicalarchaeology.org/31.03.04