Alice Bailey ja Lucis Trust

Teosofisen liikkeen perustajan Helena Blavatskyn seuraaja Alice Ann Bailey muodosti vuonna 1920 järjestön nimeltä Lucifer Trust. Pari vuotta myöhemmin nimi muutettiin Lucis Trustiksi, ilmeisestikin halusta peittää sen todellinen päämäärä, mikä Blavatskyn sanoin oli "vastustaa tieteen materialismia ja kaikkea dogmaattista teologiaa, erityisesti kristinuskoa, mitä Järjestön Johtajat pitävät erityisen turmiollisena."

Lucis Trust levitti sanomaa, jota eräs 'Ylösnoussut Mestari' Baileyn välityksellä saneli noin 30 vuoden aikana. Sen mukaan Ylösnousseitten Mestarien henkinen Hierarkia toteutti luciferiaanista suunnitelmaa perustaa pysyvä 'Vesimiehen Ajan' hallinto, jota johtaisi 'Maailman Herra' Sanat Kumara.

Vuonna 1923 Bailey perusti Arcanen koulun jonka tehtävänä oli mietiskelytekniikan ja henkisten voimavarojen kehittäminen. Lucis Trustin piiriin kuuluvan Maailman Palvelijoiden Uuden Ryhmän jäsenet pyrkivät jumalallisen Hierarkian Mestarien palvelukseen, välittäjiksi heidän ja ihmiskunnan välillä. Maailman Palvelijat uskovat, että Mestarit ovat maailmanlaajuinen adeptien ja taitavien johtajien ryhmä, joka muodostaa koko maailman kattavan yhteysverkoston. Suurina Maailman Palvelijoina pidetaan Kristusta ja Buddhaa, mutta myös Platonin, Spinozan, Abraham Lincolnin ja Florence Nightingalen uskotaan olleen yhteydessä tähän Maailmanhallitukseen. Muiden teosofisten ryhmien tapaan Baileyn opetuksissa pyritään synteesiin idän ja lännen uskontojen ja kulttuurien välillä ja käsitteet eetteriruumis, värähtelyt, energiat, prana, chakrat, kundalini ym. ovat niissä luonnollisesti mukana.

Alice Baileyn lapsuus ja kutsu 'tehtävään'

Alice Bailey syntyi 16.06.1880 Manchesterissa, Englannissa. Hänen perheensä oli ortodoksikristitty, mikä hänen omien sanojensa mukaan teki hänestä onnettoman ja pahantapaisen lapsen. "Elämä ei ollut minkään arvoista", hän sanoi. Arvottomuuden tunne ja jonkinlainen uteliaisuus elämän ja kuoleman suhteen saivat hänet kolmasti yrittämään itsemurhaa ennen viittätoista ikävuottaan.

Viidentoista ikäisenä hän sai ensimmäisen mystisen kokemuksensa, yhteytensä Herraansa Mestari Koot Humiin. Hänen vanhempansa olivat menneet kirkkoon ja Alice oli huoneessaan lukemassa, kun sinne ilmestyi äkkiä turbaanipäinen mies. Alice säikähti, eikä saanut sanaa suustaan. Sitten outo mies alkoi puhua:

"Hän kertoi jostain tehtävästä, joka oli suunniteltu minun varalleni tässä maailmassa. Se edellyttäisi kuitenkin merkittäviä muutoksia itsessäni. Minun pitäisi lakata olemasta pahantapainen pikku tyttö ja pyrkiä hillitsemään itseni. Tuleva hyödyllisyyteni Hänen ja maailman käytössä riippuisi siitä, miten pystyisin toteuttamaan nuo itselleni tarpeelliset muutokset. Jos pystyisin saavuttamaan todellisen kontrollin itseni suhteen, minuun voisi luottaa ja saisin matkustella ympäri maailmaa ja vierailla monissa maissa 'suorittaen jatkuvasti Herrasi tehtävää' ...Hän sanoi lisäksi ottavansa minuun yhteyttä seitsemän vuoden välein." ( Unfinished Autobiography, 1951)

Ensimmäisen avioliittonsa rikkouduttua vuonna 1917 Alice Bailey muutti Yhdysvaltoihin, missä hän tutustui teosofien opetuksiin. Niitä hän kuuli mm. tulevalta mieheltään Foster Baileylta, joka oli 33. asteen Skottilaisen Riitin vapaamuurari. Alicesta tuli innokas oppilas, hänen arvostuksensa kohosi ja hän alkoi julkaista American Theosophists - nimistä lehteä.

Baileyn kohtalokas yhteys toiseen 'Mestariinsa', Djwhal Khuliin, tapahtui vuonna 1919 eräänä hiljaisena hetkenä hänen kotitalonsa lähellä sijaitsevalla kukkulalla. Hän kuuli ensin jonkinlaista sointuvaa ääntä, sitten hän kuuli kysyttävän, olisiko hän halukas kirjoittamaan kirjoja. Alice kieltäytyi sanoen, ettei voisi sitoutua sellaiseen. Ääni antoi hänelle kolme viikkoa miettimisaikaa. Sillä välin Alice unohti koko asian kunnes ääni alkoi ilmaantua uudelleen. Se ehdotti, että hän kokeilisi kirjoittamista muutaman viikon ajan. Sen tuloksena syntyi ensimmäinen luku kirjaan Initiation, Human and Solar.

Noin kuukauden kuluttua Alicea alkoi pelottaa ja hän kieltäytyi jatkamasta. Djwhal Khul kertoi silloin keskustelleensa asiasta 'Mestari' Koot Humin kanssa ja sanoi, että itse asiassa tämä oli lähettänyt hänet Alicen luo ja antanut luvan jatkaa kirjoittamista sekä valtuudet vahvistaa Alicen telepaattisia kykyjä.

Vuosien 1919 ja 1949 välillä Alice tuotti 24 kirjaa, mukaan lukien omaelämäkertansa. Näistä kirjoista 19 uskotaan olevan 'Tiibetiläisen Mestarin', Djwhal Khulin, sanelemia. Näinä vuosina hän vietti enimmän osan ajastaan työstäen sitä, mistä hän käytti nimitystä "The Plan" (Suunnitelma). Sen seurauksena saivat alkunsa monet New Age -ryhmät ja erilaiset teosofispohjaiset lahkot.

Teosofinen liike ei kuitenkaan hyväksynyt hänen opillisia korostuksiaan ja hänet miehineen erotettiin tehtävistään yhteisössä v. 1920. Baileyn korostuksia oli Kristuksen takaisintulon odotus ja sen jouduttaminen perustamalla mietiskelyryhmiä johtamaan jumalallisen Hierarkian energiaa. Mietiskelyyn kuului tärkeänä Suuren Rukouksen juhlallinen toistaminen.

Baileyn opillisia näkemyksiä

Alice Baileyn kuvaama ihmisen rakenne on seuraava:

I. Monadi tai Puhdas Henki, Isä taivaassa. Heijastaa jumaluuden kolmea aspektia:
    1. Tahto tai Voima - Isä
    2. Rakkaus-viisaus - Poika
    3. Aktiivinen Äly   - Pyhä Henki
Yhteys tähän aspektiin saavutetaan vasta lopullisissa vihkimyksissä. Monadi heijastuu seuraavaan aspektiin:

II. EGO, Korkeampi Itse tai Yksilöllisyys. Tämä aspekti on potentiaalisesti:
    1. Henkinen Tahto - Atma
    2. Intuitio - Buddhi, Rakkaus-viisaus, Kristus-prinsiippi
    3. Korkeampi tai abstrakti Mieli - Korkeampi Manas
    Alkaa ilmetä kehittyneissä ihmisissä; heijastuu seuraavaan aspektiin:

III. Persoonallisuus tai Alempi Itse, fyysisen tason ihminen:
    1. Mentaaliruumis - Alempi Manas
    2. Tunneruumis - Astraaliruumis
    3. Fyysinen keho, joka jakautuu tiheään ja eetteriruumiiseen

Baileyn mukaan Lemurisen kauden puolivälissä, noin kahdeksantoista miljoonaa vuotta sitten "Maamme kehitysjärjestelmän Planeettalogos, yksi seitsemästä Hengestä valtaistuimen edessä, otti fyysisen inkarnaation ja tuli Sanat Kumaran, Vanhaikäisen ja Maailman Herran muodossa tälle ... planeetalle, ja on pysynyt luonamme siitä saakka." Hän on täällä eetterikehossaan. Hänen mukanaan tuli ryhmä muita korkeita olentoja, ja yhdessä he muodostavat maata ohjaavan ja hallitsevan Hierarkian. Hierarkian keskeinen kotipaikka on Shamballa, Gobin erämaassa ja se sijaitsee eteerisessä aineessa. "Tämän Hierarkian jäseninä toimii suuri joukko olentoja, joita kristityt kutsuvat enkeleiksi ja itämaalaiset deevoiksi."

Hierarkian päärakenne on seuraavanlainen:

SOLAARINEN HIERARKIA
   Aurinkologos
   Solaarinen kolminaisuus eli Logoi
   Seitsemän Sädettä

PLANETAARINEN HIERARKIA
   Sanat Kumara, Maailman Herra
   Kolme kumaraa
   Kolme muuta kumaraa: Manu, Bodhisattva (Kristus), Mahachohan
   Neljä Karman Herraa

Sanat Kumara on "itseriittoinen ja itseään ylläpitävä, sillä hän on erään Planeettalogoksen fyysinen inkarnaatio. Minkä niistä, ei ole lupa kertoa, sillä se on eräs vihkimyksen salaisuuksista."

Näiden edellämainittujen lisäksi on monia Mestareita, mm. Mestari Jeesus (joka siis on eri persoona kuin Kristus). Jeesus ei Baileyn mukaan todellisuudessa kuollut vaan hän "elää tällä hetkellä syyrialaisessa kehossa ja asuu tietyssä osassa pyhää maata". Evankeliumeissa hänet tunnetaan mm. siitä että "hän antoi ruumiinsa Kristuksen käyttöön." Nykyään hän toimii lähinnä kirkkojen piirissä! Muut 'mestarit' ovat olleet edesauttamassa mm. Helena Blawatskyn Salaisen Opin kirjoittamistyössä, Kristillinen Tiede -liikkeen ja joidenkin muidenkin uskonyhteisöjen syntymisessa. Jotkut teosofiset yhteisöt väittävät hänen jo toimivan maailmassa Maitreya -nimellään.

Liikkeen opin keskeisiä käsitteitä ovat eriasteiset vihkimykset vapaamuurarien tapaan. Vihkimysrituaalit ovat muodoltaan ja sisällöltäänkin hyvin lähellä vapaamuurarien vastaavia. Erilaisia salaisuuksia, kuten korkeitten olentojen nimiä, ilmoitetaan sitä mukaa, kuin oppilas etenee ylöspäin asteissa.

Lucis Trustin vaikutus nykyään

Lucis Trust ei ole mikään vähäinen okkulttinen järjestö, vaan vaikutusvaltainen instituutio, jolla 'konsultiivisen statuksensa' myötä on läheinen suhde YK:hon, mukaan luettuna viikottainen osallistuminen sen istuntoihin. Suurinta valtaa se kuitenkin käyttää liikemaailman ja kansallisten johtohenkilöiden kautta kaikkialla maailmassa.

Lucis Trust onkin yhtä paljon poliittinen kuin okkulttinen järjestö. Tukeakseen aktiivisesti globalistista ideologiaa se pohjusti World Goodwill- nimisen järjestön, jonka kannattajilla on läheiset kytkökset siihen kansainväliseen eliittiin, johon kuuluvien nimet löytyvät 'Kuka kukin on?' teoksista.

Lucis Trust vaikuttaa sellaisten kansainvälisten yhtiöiden kautta, joiden jäsenistöön kuuluvat mm. John D. Rockefeller, Norman Cousins, Robert S. McNamara, Thomas Watson Jr, Henry Clauson ja Henry Kissinger. Nämä saattavat kytkeä Lucis Trustin kansainväliseen salaliittoeliittiin, johon uskotaan kuuluvan mm. Ulkomaansuhteiden Neuvosto (the Council on Foreign Relations), Bilderbergit ja Trilateraalinen komissio.

Eräiden tutkimusten mukaan Lucis Trustilla on kytköksiä mm. seuraaviin vaikuttajiin:

 • Kansainvälinen kehitysrahasto
 • Rockefeller -säätiö
 • Yhdistyneet Kansakunnat
 • Coca Cola -yhtiö
 • Kansainvälinen opetusjärjestö
 • Kansainvälinen rahaliikennetoimisto
 • Kristillinen lastenrahasto
 • Kansainvälinen tieteenedistämisinstituutti
 • Maailman luontofederaatio
  ja noin parikymmentä muuta

Vaikka monet näistä harjoittavat yleishyödyllistä toimintaa, Lucis Trustin soluttautuminen niihin tuskin on pelkkää sattumaa. Mitä useampia lankoja on käsissä, sen tehokkaammin pystyy vaikuttamaan asioihin. Lucis Trust johtaa myös lapsiin kohdistuvaa ohjelmaa nimeltä Triangles in Education (Opetuksen suuntaviivat), jossa toimii 'uuden perusopetuksen kehittämiseen myötävaikuttavia' ryhmiä. Alice Baileyn mukaan se on "Uuden Maailmanpalvelijaryhmän yleismaailmallista toimintaa, SANAN kuuliaisten työntekijöiden ja palvelijoiden toimintaa." SANA ei tässä tietenkään tarkoita Jumalan Sanaa eikä ns. julkista sanaa, vaan Mestari Djwhal Khulin Baileyn kautta kanavoimaa okkulttista sanomaa. Tämän ovat myöntäneet mm. sellaiset, tässä toiminnassa mukana olevat henkilöt, kuin entinen YK:n apulaispääsihteeri ja UNESCOn rauhanpalkinnon saaja Robert Muller:

"Robert Muller -koulun taustalla oleva filosofia pohjautuu Alice Baileyn kirjoista löytyviin tiibetiläisen opettajan Djwhal Khulin opetuksiin."

'Valon' verkostoja

Lucis Trust
Sijaitsee nykyään Wall Streetillä New Yorkissa. Tarjoaa maailmanlaajuisesti taloudellista tukea sellaisille järjestöille kuin Arcane School, World Goodwill, Triangles, Lucis Publishing, Lucis Productions, Lucis Trust Libraries ja the New Group of World Servers. Ylläpitää YK:n mietiskelyhuonetta.

The Arcane School
Perustettu 1923. Koulu tarjoaa meditaatioon ja okkultismiin liittyviä kirjekursseja New Yorkissa, Genevessä, Lontoossa ja Buonos Airesissa sijaitsevissa toimipaikoissaan.

World Goodwill
Perustettu 1932. Organisaatio tunnetaan nykyään YK:n kautta NGO -nimisenä. World Goodwill toimii suoraan maailman 'federalistien' eli yhtenäistä maailmaa ajavien järjestöjen kanssa ja on siten osa sitä 'Valaistuneiden' Hierarkian hyväksi tehtävää julkista työtä, minkä tarkoituksena on valmistaa tietä 'Maitreyan Ajalle'.

Triangles
Perustettu 1937. Maailmanlaajuinen soluverkosto, jonka jäsenten rituaaleihin kuuluu mm. "Great Invocation" (Suuri Rukous) erityisesti täydenkuun aikaan ja tähtikuvioiden suotuisissa vaiheissa.

Verkostoitumisen mestari

Salajärjestöjä tutkinut Texe Marrs kirjoittaa kirjassaan Dark Majesty:

"Salainen veljeskunta on kehittänyt sosiaalisen ja poliittisen verkostoitumistaitonsa suorastaan tieteeksi. World Goodwill -lehti listasi v. 1986 koko joukon ryhmiä, jotka olivat osallistuneet World Service Forumiin. Nämä ryhmät ovat kytköksissä World Goodwillin keskuksiin Lontoossa, New Yorkissa ja Genevessä.Lista on laajuudessaan uskomaton. Lontoossa aktiiviseen toimintaan osallistuvat:

United Nations Association, the Teilhardt Center, the International Broadcasting Trust, the Buddhist Society, the Scientific and Medical Network, St. James' Church (Piccadilly), Emerson College , International Health Research Network, Habitat International Council, the Schumacher Society, the New Economics Foundation, World Health Organization, Peace Through Unity, the British Holistic Medical Association, the World Wildlife Fund ja World College.

New Yorkissa World Goodwill tarjoaa luottoja ja hyvityksiä seuraaville organisaatioille niiden hyväkseen tekemästä työstä:

the Earth Society Foundation, Clergy and Laity Concerned, Waldorf Education, UNICEF, Emmaus, Hale House, the United Nations Association, the Peace Corps, the US Mission of the United Nations, the Better World Society (CNN:n perustajan Ted Turnerin ryhmä), the Foundation for Global Broadcasting, Fellowship and Prayer, the Institute for Cultural Affairs, Physicians for Social Responsibility, the Bank for Social Responsibility, Habitat for Humanity, The Christophers, the Institute for Community Economics, Women's World Banking, Tibetan Buddhist Learning Center, Environmental Action Coalition, the Catholic Worker, the Nicholas Roerich Museum, the International Center for Integrated Studies, the Sri Aurobindo Society, the Mead Institute for Human Development.

Genevessä World Goodwillin ohjelmiin osallistuvat mm. :

The International Commission of Jurists, Pax Christi International, Transnational Prospectives, Amnesty International, the United Nations University for Peace, the Bureau for Affairs of Non-Governmental Organizations of the United Nations Organization.

Totalitaarinen hallinto okkultismin avulla

Eräs toinen lähde kertoo:

World Goodwill on YK:n hyväksymä ei-kansallinen organisaatio (NGO). Sen emojärjestö Lucis Trust nauttii arvostettua 'konsultatiivista statusta' monien ei-kansallisten organisaatioiden keskuudessa. Järjestöjä, joille YK suo 'konsultatiivisen statuksen', kutsutaan yhteisnimellä ECOSOC. Sekä World Goodwill että Lucis Trust tukevat Earth Charter- ('maapallon oikeuksien julistus') asiakirjaa. World Goodwillin henkisyys on selvästikin pakanallista, mikä käy ilmi sen omista teksteistä:

"On olemassa planeetan sisäinen hallinto, mikä uskonnollisten traditioiden mukaan tunnetaan sellaisilla nimillä kuin henkinen Hierarkia, Valaistuneiden (Illumined Minds) yhteisö tai Kristus ja hänen Kirkkonsa. Ihmiskunta ei ole koskaan jäänyt vaille henkistä opastusta tai suunnitelmaa ... Laajalle levinnyt odotus lähestyvästä "Maitreyan ajasta", millä nimellä se idässä tunnetaan, kun Maailman Opettaja ja nykyinen henkisen Hierarkian pää, Kristus jälleen ilmestyy ihmisyyden keskuuteen kaiuttaen uuden ajan perussanomaa ... Kaikkialla maailmassa on miljoonia henkisesti valppaita miehiä ja naisia mukana kertomassa Suunnitelmasta ja tekemässä työtä sen jouduttamiseksi. He ovat henkilöitä, joiden tietoisuus ihmiskunnasta yhtenä itsenäisenä yksikkönä on elävä ja aktiivinen. .. Tämä usko tuo uuden ulottuvuuden henkiseen todellisuuteen .. He tarjoavat tilaisuutta liittyä ihmiskunnan henkiseen evoluutioon. .. mikään muu ryhmä ei anna vakuutta siitä, että ihmiskunta voi saavuttaa tämän vaikeimman tavoitteensa hyväntahdon miehinä ja naisina... tarvitaan vain rohkeutta .. vihkiytyä toimintaan Uuden Maailmanjärjestyksen valmistelemiseksi."

Yllä olevan perusteella täytyy ihmetellä, hyväksyvätkö kaikki Lucis Trustin rinnalla toimivat organisaatiot todella World Goodwillin esittämän "Suunnitelman" sellaisenaan. Kyseessähän on selvästi spiritualistinen suunnitelma, joka järjestön omien kirjoitusten perusteella ei ole enempää eikä vähempää kuin saatanallinen yritys saada aikaan totalitaarinen hallinto maan päälle Luciferisten riittien myötävaikutuksella. Sillä "kun 'Great One' (Se Suuri) ilmestyy", sanoi Djwhal Kul Alice Baileyn kautta, "hän ottaa vapaamuurarien hallussa olevat mysteeriuskot ja saattaa ne vallitseviksi."

Lucis Trustista on tullut todellinen voimanlähde New Age- ihanteiden mukaisille pyrkimyksille saada aikaan suuri muutos yhteiskunnassa 'henkisten' eli itse asiassa okkulttisten voimien ja vihkimysten avulla. Baileyn - ja hänen Herransa - opetukset ovat saaneet uskomattoman laajan kannatuksen, ehkä suurelta osin siksi, että on onnistuttu peittämään niiden todellinen tarkoitus ja alkuperä.

Niiden perimmäisen lähteen paljasti kuitenkin selkeästi Helena Blavatsky kirjassaan 'Salainen oppi':

"Kunnioittakaa häntä ...lausukaa hänen nimensä vavisten .. Saatana on planeettamme jumala ja ainoa jumala .. "
"Kun kirkko kiroaa Saatanan, se kiroaa Jumalan kosmisen heijastuksen .."
"Näin ollen on luonnollista .. nähdä Saatana, Genesiksen Käärme, todellisena luojana ja hyväntekijänä, ihmiskunnan Henkisenä Isänä."

 
 
Päivitetty 13.08.06