Messias -odotuksista

 

Kristityille on itsestään selvää, että Jeesus oli luvattu Messias eli Kristus. Mutta millaisia olivat juutalaisten messias-odotukset? Voi tuntua yllättävältä, että juutalaisissa teksteissä messias -nimitystä on käytetty kuninkaista, ylipapeista ja eräistä muista henkilöistä, mutta ei koskaan eskatologisessa mielessä. Vanhassa Testamentissa messias (mashiah) esiintyy 38 kertaa seuraavissa yhteyksissä: kaksi patriarkkaa, kuusi ylipappia, kuningas Kyyros, 29 Israelin kuningasta (mm. Saul ja Daavid). Kertaakaan tämä sana ei viittaa Jumalan Poikaan. Apokalyptisessa Danielin kirjassakin ainoa kohta, jossa sana messias mainitaan, liittyy surmattuun ylipappiin. Kuolleen meren käsikirjoitukset, pseudepigrafit ja apokryfikirjat eivät mainitse messiasta kertaakaan.

Kuitenkin myös juutalaiset ovat odottaneet messiasta. Hänen odotettiin tulevan kuningas Daavidin suvusta. Useinkaan ei muisteta, että yksi Daavidin esivanhemmista ei ollut juutalainen. Boas avioitui mooabilaisen Ruutin kanssa ja Daavid syntyi kolme sukupolvea myöhemmin heidän jälkeläisenään. Messiaan sukulinja on siis tarkalleen ottaen vain puoleksi juutalainen. Koska Ruut avioitui juutalaisen Boasin kanssa, hänet silti ilmeisesti luettiin juutalaisiin kuuluvaksi.

Profeetta Malakia ennusti: "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä." (Mal. 4:5)

Perinteisen juutalaisen näkemyksen mukaan messias tulee ilmestymään Jerusalemin temppelivuorella:

Niin Herra sanoi minulle: "Tämä portti on oleva suljettuna: sitä ei saa avata, eikä kenkään saa käydä siitä sisälle, sillä Herra, Israelin Jumala, on käynyt siitä sisälle. Se on oleva suljettu. Ruhtinas ainoastaan saakoon ruhtinaana istua siellä ja aterioida Herran edessä; käyköön hän sisään porttieteisen kautta ja tulkoon ulos samaa tietä." (Hes. 44:2,3)

Jumala edustaa tässä kuningasta, joten ruhtinas viittaa messiaaseen. Hän tulee menemään pyhään temppeliin, Jumalan huoneeseen:

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." (Mal. 3:1)

Messias valmistaa tietä Jumalan oikeuden toteutumiselle maan päällä. Tuomioiden perustana ovat Moosekselle ilmoitetut lain käskyt:

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." (Mal. 4:4)

Jumala antaa myös esimerkkejä siitä, millaisiin ihmisiin tuomiot kohdistuvat:

"Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot." (Mal. 3:5)

Vanhan Testamentin päättävä Malakian kirja jätti juutalaiset odottamaan Eliasta tulevan messiaan edeltäjänä. He odottivat pelastajaa, joka vapauttaisi heidät vihollisistaan ja tuhoaisi ne. Messiaan saapumisen odotetaan tuovan mukanaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen maan päällä:

"Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne." (Jes. 2:2)

Tässä messiaaniseen aikaan liittyvässä näkymässä temppelivuori kuvaa Jumalan hallintoa. Oikeamieliset ihmiset ojentautuvat sen suuntaan.

"Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". (Jes. 2:3)

Jumalan viisaat tuomiot saavat aikaan rauhan ihmisten ja luomakunnan välille:

"Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan." (Jes. 2:4

"Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren." (Jes. 11:6-9)

Tämän Jumalan hallinnon uskotaan säilyvän loputtomasti:

"Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti." (Dan.2:44)

Ei ole ihme, että useimmat juutalaiset eivät pidä Jeesusta messiaana, koska hän ei täyttänyt näitä profeetallisia ennustuksia. Vaikka ne eivät täyttyneetkään Jeesuksen ensimmäisessä tulemisessa, me kristityt uskomme niiden täyttyvän hänen toisessa tulemisessaan.

 
 
 
16.02.08