Genesis-kronologia


kiinalaisen Miao-kansan mukaan

 

Tämä tarina perustuu Edgar Truax- nimisen miehen kertomukseen, jonka tämä kuuli toimiessaan virkailijana Miao-kansan keskuudessa. Truax'in mukaan koko sukutarina esi-isistä aina Aadamiin asti toistettiin Miao-kansan hääseremonioiden yhteydessä. Se on siten hyvin vanhaa perimätietoa, eikä voine olla esim. lähetyssaarnaajilta kuultua.

ALKU

Kun Jumala loi Taivaat ja Maan, hän avasi valokäytävän. Maahan hän kokosi kasoittain maata ja kiviä. Taivaalle hän teki kappaleita, auringon ja kuun. Maahan hän loi haukan ja leijan. Veteen hän loi hummerin ja kalat. Erämaahan hän teki tiikerin ja karhun, teki vehreyden vuorille ja metsän, joka ulottui näkömatkan päähän sekä vihreät ruokokasvit ja villibambut.

IHMISEN LUOMINEN

Maan päälle hän loi savesta patriarkka-miehen. Täten luodusta miehestä hän muovasi naisen. Sitten tämä patriarkka savi-mies teki kivistä vaa'an ja punnitsi Maan painon, laski taivaankappaleiden määrän ja pohdiskeli Jumalan tekoja. Patriarkka savi-mies siitti Se-Tehin ja tämä siitti pojan, Lusun. Lusu sai Gehlon ja tämä siitti Laman. Patriarkka Lama siitti Nuahin (vrt. Nooa). Hänen vaimonsa oli matriarkka Gaw Bo-Lu-En. Heidän poikansa olivat Lo Han, Lo Shen ja Jah-Hu. Niin maa alkoi täyttyä heimoista ja perheistä ja jaettiin klaanien ja heimojen kesken.

SYNNIN TULO MAAHAN

Nämä eivät tehneet Jumalan tahdon mukaan, eivätkä noudattaneet hänen mieltään, vaan taistelivat toisiaan vastaan uhmaten Jumaluutta. Heidän johtajansa puivat Valtiaalle nyrkkiään. Maa kouristeli kolmen kerroksen syvyydeltä, ja aina ylimpään taivaaseen asti. Jumalan viha nousi, koska hänen luomuksensa olivat muuttuneet. Viha leimusi hänen silmissään ja kasvoissaan ja hän päätti tulla ja tuhota ihmiset, hävittää koko ihmiskunnan.

TULVA

Ja satoi kaatamalla 40 päivää ja sen jälkeen oli tihkusadetta ja sumua 55 päivää. Vedet peittivät vuoret ja tasangot. Vedenpaisumus täytti laaksot ja syvänteet eikä missään ollut turvapaikkaa. Maailmassa ei ollut paikkaa, missä selviytyä. Mutta patriarkka Nuah oli oikeamielinen ja matriarkka Gaw Bo-Lu-En rehellinen. He rakensivat suuren laivan, tekivät valtavan aluksen. Heidän koko perhekuntansa meni alukseen, jolla he ajelehtivat ja selviytyivät tuhosta. Heidän mukanaan oli eläimiä, sekä koiraita että naaraita. Linnut tulivat mukaan pareittain. Kun aika oli täyttynyt, Jumala komensi vesiä. Kun tuo päivä tuli, tulvavedet laskivat. Sitten Nuah päästi yhden kyyhkyn suojapaikastaan, lähetti sen matkaan ja se toi palatessaan viestin. Tulva oli laskeutunut järviksi ja mereksi, muta kerääntynyt lammikoihin ja syvänteisiin. Oli jälleen maata, jossa saattoi asua. Oli paikka, johon pystyttää asutusta. Tuotiin puhveli ja lihava nauta uhrilahjaksi Valtiaalle. Ainoa Jumalallinen antoi siunauksensa, heidän Jumalansa osoitti hyvän armonsa.

BABEL

Lo-Han siitti Cu-Sah'in ja Mesayn. Lo-Han siitti (myös) Elanin ja Ngashurin. Heidän jälkeläisistään syntyivät heimot ja kansat; nämä perustivat leiripaikkoja ja kaupunkeja. Heidän lauluissaan oli sama sävel ja musiikki, kaikki puhuivat samoin sanoin ja samaa kieltä. Sitten he sanoivat: "Rakentakaamme itsellemme hyvin korkea kaupunki, tehkäämme torni, joka ulottuu taivaaseen." Se oli väärin, mutta he päättivät niin; se ei ollut oikein, mutta he olivat jääräpäisiä. Silloin Jumala iski heihin, muutti heidän kielensä ja puhetapansa. Puheella ei ollut kuulijalle enää mitään merkitystä; hän käytti sanoja, mutta toiset eivät häntä ymmärtäneet. Niinpä heidän rakentamansa kaupunki jäi keskeneräiseksi. Epätoivoissaan he sitten hajaantuivat kaikkialle taivaan alla, he erkanivat toisistaan kautta ympäröivän maan (kirjaimellisesti: '... maailma-pallon'). He kulkivat sen kuudelle kulmalle ja puhuivat kuutta kieltä.

MIAO -kansan SUKUPUU

Patriarkka Jah-Hu sai kansojen keskustan. Hänen poikansa oli patriarkka Go-Men, joka otti vaimon nimeltä matriarkka Go-Yong. Heidän pojanpoikansa ja hänen vaimonsa ottivat nimekseen Tutan. Heidän jälkeläisensä jakaantuivat seuraavasti: Patriarkka Gawndan Mew-Wan, matriarkka Gawdan Mew-Jew, patriarkka Jenku Dawwu, matriarkka Jeneo Boje; patriarkka Gangen Newant (vaimoa ei kerrota); patriarkka Seageweng, matriarkka Maw Gueh. Heidän yksitoista lastaan olivat kukin perheidensä päitä. Näistä viidestä haarasta muodostui Miao-kansa. Kuusi kansaa liittyi kiinalaisiin.


18.07.2012