Manu

Hieman itsestäni ja kotisivuistani:

Olen syntynyt v. 1934 Suomen Turussa ja avioitunut vuonna 1961. Leipätyöni olen tehnyt pääasiassa metalliteollisuuden palveluksessa. Teknisen työn vastapainoksi harrastukseni ovat suuntautuneet henkisempiin asioihin. Musiikkia olen harrastanut pienestä pitäen, myös luonto ja luonnontieteet ovat aina kiinnostaneet.

Ns. perimmäisiin kysymyksiin olen aina tuntenut vetoa, eikä kiinnostus ole iän myötä suinkaan vähentynyt. Tällä alueella tiede, uskonto ja filosofia limittyvät toisiinsa ja tarjoavat ehtymätöntä tutkimusmateriaalia. Akateemisten opintojen puutetta en ole kokenut kovin rajoittavana tekijänä, koska tämän aihepiirin puitteissa riittää puuhaa jo olemassa olevan tiedon keräämisessä ja analysoimisessa. Siinä voi paljonkin hyödyntää kaikkea sitä, mitä vuosien myötä on 'takkiin tarttunut'.

Filosofisella tasolla näistä asioista on jo ehkä sanottukin lähes kaikki mahdollinen. Tieteen saralla sen sijaan tehdään jatkuvasti uusia löytöjä ja havaintoja, jotka voivat muuttaa aiempia käsityksiä. Valitettavasti uusi tieto ei kuitenkaan tavoita kaikkia. Jotta lukijalla olisi mahdollisuus tasapuolisempaan näkemykseen näissä asioissa, näen tarpeelliseksi etsiä ja tuoda esiin sellaista tietoa, millä on taipumus jäädä pimentoon. Artikkelini eivät pyri olemaan tieteellisiä tutkielmia, mutta asiavirheitä olen parhaani mukaan pyrkinyt välttämään. Siinä lukijoilta saamani kritiikki on ollut avuksi ja sellainen on edelleenkin tervetullutta.

Sivustollani on myös joitakin minulle lähetettyjä kirjoitelmia, joiden sisällöstä niiden laatijat itse vastaavat.

Mauno Peltonen