Uudet kultit ja salaliittoteoria

Viime vuosikymmeninä on syntynyt joitakin uusia, hyvin erikoisia ja aiemmista poikkeavia kultteja kuten Urantia, Rael, Findhorn ja Ihmeiden Oppikurssi. Niiden sanotaan syntyneen kanavoinnin tuloksena. Mutta ovatko ne todella saaneet innoituksensa korkeammilta henkisiltä tasoilta, vai ovatko ne lähtöisin vain kanavoijien alitajunnasta tai mielikuvituksesta? Kulttien kannattajat luonnollisesti uskovat ensimmäiseen vaihtoehtoon, skeptikot yleensä jälkimmäiseen.

 

Kolmaskin vaihtoehto olemassa?

On myös olemassa viitteitä kolmannesta vaihtoehdosta: salaisesti harjoitetusta aivopesusta eli mielenohjauksesta (mind control). Huolimatta siitä, että salaliittoteorioiden yhteydessä esiintyy paljon epäuskottavaa, jopa vainoharhaista materiaalia, on myös olemassa suuri määrä luotettavien tutkijoiden keräämää aineistoa. Toki niidenkään pohjalta ei voi täysin varmaa kuvaa tapahtumista rakentaa, mutta hämmästyttävän monet langat näyttävät johtavan tiettyyn suuntaan.

Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota varsinkin erääseen CIA:n johdolla toimineeseen projektiin, mikä tunnetaan nimellä MKULTRA. Sen tavoitteena oli tutkia ja kehittää menetelmiä, joiden avulla voitaisiin kontrolloida ihmisiä heidän tietämättään. Tuon kansalliseen turvallisuuteen tähtäävän tutkimuksen piiriin kuluivat mm. hypnoosi, psykologia, parapsykologia, huumeet, sähkömagneettiset laitteet ja värähtelyt ym.

Tutkimustuloksista julkaistiin myös raportteja ja osa tutkimuksista tehtiin alihankintoina arvossapidetyissä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Kun MKULTRAN toiminta tuli päivänvaloon ja joutui arvostelun kohteeksi, sen päälliköt (Sidney Gottlieb ja Richard Helms) tuhosivat kaikki hallinnassaan olevat muistiinpanot. Joitakin kopioita ja muita tietoja oli kuitenkin muualla. Lisäksi he ja eräät muut järjestön jäsenet joutuivat kongressin kuulusteluissa ja toimittajien haastatteluissa kertomaan yhtä ja toista. Kaikkea he eivät luonnollisestikaan paljastaneet ja saattoivat antaa myös harhaanjohtavaa tietoa.

Mielenohjaus- ja aivopesukokeilut alkoivat jo 1940-luvulla. Vaikutteita niihin saatiin mm. venäläisten ja kiinalaisten käyttämistä menetelmistä. Tutkijoiden mukaan tiedustelupalvelun toiminta soluttautui myöhemmin myös joidenkin uskonnollisten ryhmittymien keskuuteen.

Epätavallisten uskontojen esiintulo

On saatu selville, että vähän ennen Urantia-kirjan julkaisemista (v. 1952), CIA alkoi tehokkaasti etsiä ja valmentaa erityisen lahjakkaita, ESP -kykyjä omaavia henkilöitä ja löysikin seuraavina vuosina ainakin yhden "hyvin erikoisen spiritistisen havaitsijan", jonka toimia laajalti tarkkailtiin. Jos, kuten on luultavaa, CIA:n agentit olivat tietoisia tri William Saddlerin psykologisiin harhoihin kohdistuneista tutkimuksista, voisi olettaa, että tämä henkilö löytyi juuri Saddlerin tutkimuspiiristä. Saddler tuli myöhemmin tunnetuksi Urantia-kirjan kontaktikomitean perustajana. Tiedetään myös, että vuonna 1958 MKULTRA:lle LSD -huumeita toimittanut Al Hubbart otti yhteyttä Urantia-liikkeen sisäpiiriläiseen Sprungeriin keskustellakseen Urantia-kirjasta ja -liikkeestä. Sprunger kiinnostui Hubbartin suosituksista ja yhteyksistä psykedeelisten huumeiden käyttäjiin.

Findhornin 'äänet'

USA:n varhaisiin mielenohjauskokeiluihin osallistuivat myös Englanti ja Kanada. Brittiläisen tiedustelupalvelun uskotaan olleen niistä jopa kaikkein kiinnostunein. Vuonna 1951 CIA sai englantilaiset aloittamaan omat kokeilunsa. Pian sen jälkeen Eileen Caddy alkoi kuulla sisäisen äänen, joka antoi ymmärtää olevansa Jumala. Hänen silloinen aviomiehensä Andrew Combe oli jäsenenä uskonnollisessa liikkeessä nimeltä Moraalinen Varustautuminen, mihin CIA:lla tiedetään olleen yhteyksiä.

Noihin aikoihin brittiläiset sotilaspsykologit olivat ryhtyneet kirjoittamaan kirjaa persoonallisuuden testaamisesta ja muokkaamisesta. Jostain syystä Eileen poimittiin tutkimuksen kohteeksi ja Peter Caddyn 'valmennettavaksi'. Kun Eileen kertoi kuulevansa 'Jumalan' äänen sisällään, Peter kannusti häntä kuuntelemaan sitä ja väitti aiemmin itsekin kuulleensa sisäisen 'äänen' puhetta. Johdatteluun ja aivopesuun - jonka yhteydessä Eileen eristettiin skotlantilaiselle Mull -nimiselle saarelle - osallistui myöhemmin myös kaksi brittiläisen tiedustelupalvelun naispuolista jäsentä, Sheena Govan ja Dorothy Maclean. Yhdessä Peter Caddyn kanssa nämä sittemmin (1962) perustivat 'spiritualistisen' Findhorn -kommuunin.

Eräs Findhornin keskeisistä jäsenistä, Robert O. Crombie lempinimeltään 'Roc', matkusteli Peter Caddyn kanssa ympäri Eurooppaa ja alkoi tuona aikana saada (luultavasti LSD:n vaikutuksesta) spirituaalisia kokemuksia: hän sanoi nähneensä 'suuren Pan-jumalan' ja kommunikoineensa tämän kanssa. Toinen Findhornin jäsen, Dorothy Maclean, alkoi nähdä keijukaisia ja keskustella niiden kanssa. Nämä ilmiöt nostivat Findhornin julkisuuteen ja tutkijat alkoivat kiinnostua väitetyistä 'kontakteista'. Lisäpotkua antoivat kuvat, joissa Findhornin jättimäisiä retiisejä esiteltiin todisteena paikan aidosta henkisyydestä. Puutarhaa alettiin pitää 'ihmeenä'.

Findhornissa 1970 vieraillut Hawkin kertoi asukkaiden tuntevan, että paikan yllä vallitsi jonkinlainen egergiakenttä. Sitä kuvailtiin nopeataajuisen värähtelyn tai surinan tapaisena tuntemuksena. Asukkaat pitivät sitä henkistä alkuperää olevana ja todisteena paikan erikoislaatuisuudesta. Findhornista tehtiin lukuisia juttuja ja ainakin yksi (Suomessakin nähty) tv-ohjelma. Siinä tutkijat pähkäilivät, että paikassa saattaa olla jotain erityistä, jokin 'henkinen' atmosfääri, kun karu maaperä oli ihan itsestään muuttunut tuottavaksi.

He eivät tienneet, että Caddy oli levittänyt maahan tonneittain valmistamaansa merileväkompostia. Sitä ei ehkä tiennyt valtaosa yhteisön jäsenistäkään, koska se oli tapahtunut ennen heidän saapumistaan. Myös myöhemmiltä vierailijoilta, joiden joukossa oli puutarha-asiantuntijoitakin, tämä seikka jäi huomaamatta samoin kuin mahdollinen maanalainen lämmitysjärjestelmä.

Vaikuttaa ilmeiseltä, että Findhorn liittyi siihen englantilaiseen mind-control -kokeiluun, mistä oli sovittu CIA:n edustajien kanssa. Sen asukkaat saatettiin tietämättään altistaa mieleen vaikuttaville huumeille (kuten LSD), mikroaaltosäteilylle, suunnatuille energiakentille ym. kuten USA:ssa oli tehty. Uskonnollisluontoinen yhteisö tarjoaa tällaiseen kokeiluun otollisen maaperän. Eristyneessä ympäristössään se on kuin elävä koelaboratorio. Yhteisön jäsenet hyväksyvät toisensa ja ovat kiinnostuneita henkisistä asioista, eivätkä helposti pidä esiintyviä outouksia huumeiden tms. aiheuttamina ilmiöinä.

'CIA-kultit'

Jotkut tutkijat ovat nähneet CIA:n sormenjälkiä myös sellaisten uskonnollisten liikkeiden kuin Kansantemppeli ja Daavidin Oksa yhteydessä. Jim Jones sai yli 900 seuraajaansa tekemään itsemurhan. Sama kohtalo oli David Koreshin seuraajilla. Tutkijoiden mielestä näin järjetön käyttäytyminen selittyy vain huumeiden käytöllä ja muilla mielenohjausmenetelmillä, joten on mahdollista että he olivat tietämättään MKULTRA:n koekaniineina. Merkille pantavaa on myös se suuri muutos, mikä tapahtui niin Jim Jonesin kuin David Koreshinkin käytöksessä. Elossa selviytyneet kertoivat pitäneensä heitä aluksi aidon epäitsekkäinä ja hyvinä ihmisinä, jotka sitten vähitellen muuttuivat sairaalloisen itsekkäiksi öykkäreiksi.

David Koresh seurasi 'ääntä' , minkä hän uskoi olevan 'Jumala'. CIA:n väitetään jo varhain kokeilleen menetelmää, jossa kidnapattujen henkilöiden mieleen syötettiin huumeiden ja hypnoosin avulla vääriä muistoja ufoista ja 'muukalaisista' ja siitä, miten he joutuivat näiden sieppaamiksi. Koreshin kohdalla erona oli vain raamatullinen tai kabbalistinen teema eräänlaisesta yliluonnollisesta ufosta. Pidetään mahdollisena, että hänen alitajuntaansa olisi MKULTRA:n menetelmin, ehkä suoraan silmiin suunnattuna videokuvana, syötetty koko Raamattu (omintakeisesti tulkittuna.)

Tri D. Ewen Cameron kehitti MKULTRA:lle vuoden 1957 paikkeilla manipulointimenetelmän, johon sisältyi potilaan käyttäytymisen muuttaminen, mielen tyhjentäminen ja uuden mielenlaadun ohjelmointi jatkuvilla äänialtistuksilla suljetussa tilassa. Tässä hän käytti julkeasti hyväkseen potilaitaan, jotka olivat tulleet saamaan häneltä apua vaivoihinsa. Potilaille annettiin myös vahvoja huumeita. Cameron jäi eläkkeelle vuonna 1964 ja kuinka ollakaan, asettui lähelle Findhornia.

Telepatiaa laitteiden avulla

Vuosien kuluessa MKULTRA uudisti ja kehitteli tekniikoitaan. Se seikka, että kaikki puheena olevat kultit ovat saaneet alkunsa niiden perustajien sisällään kuulemasta 'äänestä', on saanut tutkijat uskomaan, että nämä äänet on tuotettu joillakin erityisesti tätä tarkoitusta varten kehityillä laitteilla ja menetelmillä. Tämän 'synteettisen telepatian' teknologisesta kehityksestä tutkijat esittävät mm seuraavan historiikin:

  • 1973 : Mikroaaltokokeiluja, joissa pulssi saadaan kulkemaan vahvan ääniesteen läpi. Kokeet tehtiin eräässä armeijan sairaalassa (Walter Reed Army Hospital)
  • 1974 : Hypnotisoijan puhe voidaan siirtää sähkömagneettisesti moduloidun energian avulla suoraan aivojen alitajuiseen osaan. Kohde ei voi tietoisesti kontrolloida sen sisääntuloa.
  • 1974 : Microwave Auditory Effects and Applications -lehden toimittaja tri James Lin toteaa: "..kyky kommunikoida ihmisten kanssa suoraan mikroaaltotaajuisten pulssien välityksellä ei ilmeisesti rajoitu pelkästään terapeuttisen lääketieteen kentälle."
  • 1974 : Armeijan lääketieteellisen toimiston (Army Medical and Information Agency) julkaisema dokumentti mainitsee keskustelua käydyn mm. "äänien johtamisesta suoraan aivoihin käyttämällä matalataajuisia moduloituja signaaleja." (Vuonna 1994 uutisoitiin vastaavanlaisesta, venäläisten kehittämästä tekniikasta)
  • 1977: Vapaan Tiedonvälityksen (Freedom of Information Act) toimittaja John Marks vaatii saada tutkia ns. ORD -tiedostoja, jotka liittyvät "käyttäytymistutkimusten yhteydessä sovellettuun aivojen biosähköiseen, sähköiseen tai radiostimulointiin, muistin muuttamiseen sähköisillä menetelmillä, psyykkiseen kirurgiaan, hypnotismiin, parapsykologiaan, säteilyyn, mikroaaltoihin ja ultraääniin." Toimistolla itsellään oli jo hallussaan 1600 sivua näitä papereita, joita arveltiin olevan hyllymetreittäin.
  • 1979: Mm. kirjan Starseed Transmissions kanavoinut Ken Cory kertoi, että aina kanavoinnin alkaessa kuuluu "matalaa huminaa, kuin jokin energiakenttä ...". Sanomien vastaanotto alkoi hänen mukaansa ensin "ei-verbaalisessa muodossa aaltoina tai pulsseina, joihin liittyvästä symbolisesta sisällöstä voisi käyttää nimitystä 'yli-käsitteellinen tieto'".

Kaikki tämä viittaa siihen, että mielenohjausmenetelmiä ja laitteita oli olemassa, että niitä on kokeiltu ja että koekaniineina on käytetty varsinkin uusia uskonnollisia lahkoja.

Toiminnat jatkuvat

Vern Grimsley, Urantia-lähetyksen alullepanija, alkoi kuulla 'ääniä' 1982, tehtyään innokasta työtä Urantia-tietoisuuden levittämiseksi USA:ssa jo lähes parikymmentä vuotta. Tuolloin MKULTRA oli kuitenkin poissa kuvioista. Sen paperit oli poltettu ja molemmat johtajat siirtyneet eläkkeelle. Tutkijoiden mukaan enimmät sen toiminnoista oli siirretty CIA:n ORD-toimistolle (Office of Research and Development). Urantia-liikkeeseen liittyvä toiminta oli ilmeisesti kuitenkin annettu NSA:n (National Security Agency) hoiviin. NSA:n toiminta ei ollut yhtä salaista kuin muiden tiedusteluorganisaatioiden; se oli saanut julkisuutta mm. kiinnostuksestaan UFO-ilmiöihin. USA:n hallitus ja sotilaspiirit ilmeisesti ottivat maanulkoiset vierailijat ja ufoilmiöt vakavasti. Grimsley sai sittemmin aikaan hajaannuksen Urantia-liikkeessä, julkaisemalla erityispainoksena URANTIA-kirjan viimeisen, Jeesuksen elämää käsittelevän osan. Tutkijat olettavat NSA:n olleen tämän takana.

Ihmeiden oppikurssi

Helen Schucman alkoi kanavoida Ihmeiden Oppikurssia (A Course In Miracles) vuonna 1965. Huolimatta ateistisesta katsomuksestaan ja psykologin koulutuksestaan hän alkoi kuulla 'Jeesuksen' äänen puhuvan sisällään. Psykologian laitoksella hänen työtoverinaan oli aivopesun ja hypnoosin asiantuntija Herbert Speigel ja esimiehenään entinen vakooja William Thetford, jonka tiedetään saaneen MKULTRAN myöntämiä apurahoja aikana, jona Schucman kanavoi kirjaansa. Shucman itse oli vastahakoinen kanavoimaan sanomaa, joka oli vastoin sitä, mihin hän uskoi, mutta Thetford suostutteli häntä ottamaan viestit vastaan ja avusti kirjan toimittamisessa.

MKULTRAN sormenjäljet ovat tutkijoiden mukaan tässäkin nähtävissä, vaikka kirjan ympärille ei syntynytkään eristynyttä, kontrolloitavissa olevaa yhteisöä. Tosin William Thetford yritti alusta asti saada Edgar Caysen poikaa kiinnostumaan kurssista, ilmeisenä tarkoituksenaan järjestäytyneen toiminnan syntyminen, mutta tämä suhtautui torjuvasti.

MKULTRA oli kiinnostunut henkilöistä, joilla oli jakautunut persoonallisuus ja vahva tai usein myös heikko minuus. Tällaisia minuuksia saattoi saada esiin erilaisten menetelmien kuten hypnoosin, mielleyhtymäterapioiden tai jopa prostituutioon pakottamisen avulla. Jotkut uskovat myös Ihmeiden Oppikurssin saattavan johtaa innokkaat tutkijansa tilaan, jossa todellisuus hämärtyy ja mieli hajoaa, tehden heistä siten MKULTRAN tarkoituksiin sopivia koekaniineja. Helen Schucmanin itsensäkin kerrotaan viettäneen viimeiset vuotensa syvän masennuksen tilassa.

Rael

Salajärjestöillä arvellaan olevan jotain tekemistä myös Rael-yhteisön syntyyn. Jos David Koreshin tai muiden koehenkilöiden mieli voitiin muuttaa, niin samoilla menetelmillä se onnistuisi myös Claude Vorilhonin tapauksessa. Hänetkin olisi voitu kidnapata, tyhjentää hänen muistinsa ja syöttää sinne vääriä muistoja Ufoista ja muukalaisista. Toisaalta Raelin ateistinen opetus sekä kloonaus- ja rodunjalostuskokeet viittaavat tarkoitusperiin, joiden tavoitteena on hävittää nykyiset uskonnot jonkin 'oikean' uskonnon tai aatteen nimissä.

Motiiveista

Salaisten organisaatioiden perimmäisiä tavoitteita on vaikea tietää, koska tärkeät tositteet haluttiin salata suurelta yleisöltä ja poltettiin. Jotain kuitenkin voi päätellä siitä, miten MKULTRA toimi edellä käsiteltyjen kulttien yhteydessä 1960 -1970 -luvuilla ja mistä se oli kiinnostunut tuolloin.

Olennaisempi kysymys lienee kuitenkin: mitä nuo vakoilujärjestöt tekevät nykyään? Käyttävätkö ne kenties URANTIA:n ja Ihmeiden Oppikurssin kaltaista kirjallisuutta muokatakseen ihmismieliä helpommin kontrolloitaviksi? Koekaniineja tarvitaan aina. Urantia-kirja on jo käännetty parillekymmenelle kielelle ja uusia kieliä on suunnitteilla. Sen ympärille on jo muodostunut lukuisia opintoryhmiä ympäri maailmaa.

Myös Ihmeiden Oppikursin ympärille on jo saatu tutkisteluryhmiä. Tällaiset ryhmät ovat otollisia kohteita sen testaamiseksi kuka mitäkin tietää ja millä tavoin ajattelee. Kirjan sisältö voi saada ihmisen mielen ns. alfa-tilaan, jolloin aivot ovat herkkiä vastaanottamaan ulkopuolelta tulevia matalataajuisia impulsseja ja/tai heikentyneet todellisuuden tajuamisessa.

Tiedustelutoiminnan perustehtävä on kansallisen turvallisuuden nimissä tapahtuva ihmisten toimien valvonta. Pelkästään tarkkailemalla ei kuitenkaan voi tietää, mihin kukin toimillaan pyrkii. Siksi kaiketi pyritään löytämään keinoja, joiden avulla voitaisiin tunkeutua suoraan ihmisten mieleen ja ajatuksiin ja kontrolloida niitä.

Monta asiaa on kuitenkin vielä vastausta vailla. Voidaanko uusien kulttien synty selittää pelkästään salaisten vakoilujärjestöjen harjoittaman mielenohjailun avulla? Onko tässä toiminnassa kyse pelkästään kansallisesta turvallisuudesta? Onko jokin lopullinen päämäärä, johon pyritään 'tarkoitus pyhittää keinot' -periaatteella? Onko vielä kenties jokin ylempi taho, joka käyttää hyväkseen näitä enemmän tai vähemmän salaisia järjestöjä ja ehkä manipuloi niiden johtajia jollakin tavoin 'suoraan aivoihin'?

Jim Jonesin ja David Koreshin kohdalla tapahtui radikaali persoonallisuuden muutos. Olivatko syynä pelkästään huumeet? Entä mikä sai kiivaan ateistin, Helen Shucmanin vastentahtoisesti kirjoittamaan kirjan, mihin ei itsekään uskonut? Myös Urantia-kirjan suomentaja Seppo Kanerva on entinen ateisti ja kommunisti. Oman kertomansa mukaan hän ei käännöstyötä tehdessään tuntenut minkäänlaisia 'viboja', mutta vaikuttui itse kirjan sisällöstä niin, että on sittemmin päättänyt omistaa koko elämänsä sille.


Linkkejä: (engl.)
www.urantiagate.com/

John Marksin nettikirja CIA:n mielenohjausprojekteista:
www.druglibrary.org/schaffer/lsd/marks.htm


12.12.04 (päiv. 02.06.08)