Mormonien opit

Osa 1


Mormonitemppeli Utahissa
 

Myöhempien Aikojen Pyhät eli mormonit ovat yksi niistä uskonnollisista yhteisöistä, joista ihmisiä varoitetaan ja joiden oppeja erityisesti kritisoidaan muiden yhteisöjen taholta. Heihin kohdistunutta kritiikkiä löytyy lähes jokaisen lahkon ja kirkon web- sivuilta. Silti yleinen tietämys mormonien opeista lienee melko hatara. Yhtenä syynä siihen on mormonien opinkäsitysten jatkuva muuttuminen. Tämän tästä on tullut 'uusia profetioita', jotka ovat kääntäneet vanhat opit päälaelleen. Heidän nykyisistä opinkäsityksistään kertoo LeGrand Richardsin kirja Kummia tekoja ja ihmeitä, johon tämä tiivistelmä perustuu. Kirja on arvovaltaisen, Kahdentoista Apostolin Neuvostoon kuuluvan mormonin kirjoittama, joten se edustanee niitä käsityksiä, joita mormonien valtaosa nykyisin pitää kirkkonsa oikeana oppina.

Miksi uuden kirkon perustaminen oli tarpeen?

Syynä olivat ennen kaikkea vanhojen kirkkojen omaksumat väärät opit. Tällaisia ovat mormonien mukaan mm. kolminaisuusoppi, pelastuminen yksin uskosta, predestinaatio-oppi, oppi yhdestä taivaasta ja yhdestä helvetistä, ja oppi jonka mukaan eri kirkot ovat vain eri teitä totuuteen. Monien kristillisten kirkkokuntien olemassaolo osoittaa kuinka mahdotonta on päästä yksimielisyyteen Raamatun opeista yksinomaan Raamattua tutkimalla ja inhimillisen viisauden avulla. Luopunutta kirkkoa ei siis voi tällä tavoin perustaa uudelleen yksin uskonpuhdistuksen avulla. Siksi oikea kirkko voidaan perustaa ainoastaan palauttamalla oikeat opit Jumalan suunnitelman mukaisesti. Mormonit uskovat täyttävänsä tätä suunnitelmaa.

Oppi Jumalasta.

Kristikunnan jumalat ovat epäjumalia, niitä, "jotka eivät näe, eivätkä kuule, eivät syö eivätkä hajua tunne." (5 Moos. 4:28). Profeetta Joseph Smith ei saanut tietoa jumalan olemuksesta Raamattua tutkimalla vaan sekä Isä Jumala, että Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle henkilökohtaisesti ja samanaikaisesti. Hänen saamansa tieto Jumalasta - ja samoin koko Mormonin Kirja - on kuitenkin sopusoinnussa Raamatun kanssa (siltä osin kuin Raamattu on oikein käännetty). (1 moos. 5:3; 2 moos. 24:9-10; 33:9-11; Hebr. 1:3; apt. 7:55,56; Matt. 3:16,17)

Jumaluudessa on kolme eri jäsentä eli persoonaa. Sekä Isällä että Pojalla on lihaa ja luuta oleva ruumis. Luuk. 24:36-39 oleva kertomus ylösnousseesta Jeesuksesta osoittaa, että Jeesuksella on ruumis, koska "ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan." Jeesuksen kastetilaisuudessa olivat läsnä sekä Isä, Poika että Pyhä Henki, kaikki erillisinä. Koska Jumala siinä puhui hänellä on myös ääni (ja suu). Stefanus näki näyssä Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella (Apt. 7:55-56).
  Miten lihaa ja luuta oleva ruumis sopii yhteen sen kanssa, että Jumala on Henki? (Joh. 4:24) "Tämän ei pitäisi olla hämmentävää, koska me kaikki olemme henkiä, jotka on puettu lihaa ja luuta olevaan ruumiiseen.(!)
  Joseph Smith sai Jumalalta tietoa, jonka avulla hän on korjannut väärin käännettyjä raamatunkohtia. Joh. 1:18,19 kuuluu hänen mukaansa oikein käännettynä: "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt todistamatta pojasta, sillä ainoastaan hänen kauttaan voi pelastua". 1 Joh. 4:12 hän kääntää: Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, paitsi ne jotka uskovat". (Joh. 6:45,46)

Luopumus ja ennallistus.

Koko kristikunta on luopumuksen tilassa, siksi oli välttämätöntä palauttaa evankeliumi ja 'asettaa kaikki kohdallensa' (Apt. 3:19-21) sekä toteuttaa Jumalan armotalous (Ef. 1:9-10. Täydellisesti se toteutuu vasta "niiden tuhannen vuoden päätyttyä, jotka Kristus on henkilökohtaisesti hallitseva maan päällä ja jolloin kuolema hävitetään" (1 Kor. 15:24-26). Mormonit katsovat toteuttavansa Danielin ennustusta valtakunnasta, jonka Jumala aikojen lopulla' perustaa (Dan. 2:27-28,34-35,44). He uskovat olevansa ennustuksessa mainittuja 'korkeimman pyhiä' (Dan. 7:13-14,18; Ef.2:19; 2 Kor.8:4; 1 Kor. 14:33), joiden yhteydessä tapahtuu Jesajan ennustamia 'kummia tekoja' (Jes. 29:14) ja jotka julistavat Ilm. 14:6-7 ennustettua iankaikkista evankeliumia.

"Jos maan päällä olisi ollut yksikin kansanheimo, sukukunta, kieli tai kansa, jolla vielä olisi ollut hallussaan iankaikkinen evankeliumi, niin enkelin ei olisi ollut tarpeen tuoda sitä takaisin maan päälle".

Joseph Smithin kutsuminen.

Miksi Jumala valitsi nuoren pojan (14-15 v.) Joseph Smithin? Tätä perustellaan mm. Mark. 2:21-22, Jes. 55:8-9 ja sillä, että Jumala valitsi Jeremiankin jo ennen tämän syntymää ja Kristuksen 'ennen kuin maailma olikaan' (Jer. 1:5; Joh. 17:5).

  "Iankaikkista evankeliumia ei voitu löytää pelkästään Raamattua lukemalla. Se päivä, jolloin Herra oli ryhtyvä tekemään tälle kansalle kummia tekoja.. ja ihmeitä' , oli oleva niin ihmeellinen, että hänen oli valittava henkilö, joka oli vapaa kaikkien erheellisten ihmisfilosofioiden vaikutuksesta. Tästä johtuen alkuperäinen väitteemme on yhä pätevä: Tämä on maailman ainoa kristillinen kirkko, joka ei järjestyksensä ja hallintonsa puolesta ole riippuvainen yksinomaan Raamatusta. Vaikka kaikki maailman Raamatut olisi hävitetty, niin me opettaisimme silti yhä samoja periaatteita ja suorittaisimme samoja toimituksia joita Jeesus ja profeetat opettivat".

Mormonin Kirjan esiintulo.

Vaikka Joseph Smith oli vasta viidennellätoista, hän oli oman kertomansa mukaan erittäin vakavasti pohtinut ja vertaillut eri uskonsuuntien käsityksiä ja kallistunut milloin mihinkin suuntaan, samoinkuin hänen vanhempansa ja veljensäkin. Hän oli jopa niin ahdistunut, että päätti pyytää Jumalalta viisautta. Ja hänen mentyään metsään rukoilemaan, hän sai kertomansa mukaan ensimmäisen ilmestyksensä, jossa itse Isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle kieltäen häntä liittymästä mihinkään kirkkokuntaan. Myöhemmin hän sai uusia ilmestyksiä, joissa hänelle ilmoitettiin ne tehtävät, joihin hänet oli valittu. Yksi tehtävistä oli Mormonin Kirja, joka hänen piti kääntää Kumoran kukkulan kätköissä olevilta kultalevyiltä. Enkeli Moroni ilmoitti hänelle levyjen kätköpaikan. Smithin kirjurina toimi mm. tuomari Oliver Cowdery. Mormonin Kirjan sanotaan olevan uusi todistus Kristuksesta.

Luottamusta Joseph Smithin asemaan valittuna profeettana lisäsi luonnollisesti hänen 'marttyyrikuolemansa'. Kiihtynyt väkijoukko ampui hänet ja hänen veljensä Hyrumin Carthagen vankilassa Illinois'ssa 1844. Vankilaan hän oli joutunut "tekaistujen syytteiden nojalla, joita ihmiset, enimmäkseen uskonnonpalvelijat olivat nostaneet häntä vastaan". Kun laki ei voinut häntä tuomita, ihmiset ottivat lain omiin käsiinsä.

Mormonin Kirja täyttää Raamatun ennustukset.

Mormonien mielestä Raamattu ei kiellä lisäämästä jotain itse Raamattuun. Mm. Ilm. 22:18-19 koskee vain Ilmestyskirjaa. Vastaavia kieltoja on esim. 5 Moos. 4:2 ja 5 Moos. 12:22; kuitenkin Raamattuun lisättiin paljon mutta vasta Mooseksen jälkeen. Johanneskin (luultavasti) kirjoitti Ilmestyskirjan ennen evankeliumikirjaansa. Tätä ajatusta tietenkin tukevat myös monet Mormonin kirjan kohdat (mm. 2 Nefi 29). Jeesuksen mainitsemien muiden lampaiden tulkitaan tarkoittavan 'nefin kansaa', koska "Minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". Pakanat eivät siis voi olla kyseessä, sen sijaan 'nefin kansa' oli Smithin saamien profetioiden mukaan Israelin jälkeläisiä (Joh. 10:16; Matt. 15:24; 3 Nefi 15:11-24;16:1)

  "Kun Jeesus oli ristiinnaulittu, ja noussut taivaaseen Isänsä tykö, Hän kävi Amerikassa 'muiden lampaidensa' tykönä, jotka tunnettiin nefiläisinä. Siellä Hän valitsi kaksitoista opetuslasta ja järjesti kirkkonsa, kuten Hän oli tehnyt juutalaisten keskuudessa".


Seuraava sivu30.8.02