Mormonien opit

Osa 3

Mormonikirkon oppeihin kuuluvat myös kätten päällepaneminen pyhän hengen saamiseksi, 12 ennallistettua apostolin virkaa ja valtuudet suorittaa kasteita kuolleiden puolesta. He uskovat tehtävänään olevan - Aaronin ja Melkisedekin pappeuden suomin valtuuksin - koota Israelin heimo ja perustaa Jumalan valtakunta Amerikan mantereelle.

Pyhän Hengen olemus ja tehtävä.

"Pyhä Henki on miespuolinen persoona... Jeesus käyttää Hänestä puhuessaan maskuliinista persoonapronominia". Hän on samanlainen miespuolinen henkipersoona, kuin Jeesus oli ennen maan päälle tuloaan (Joh 17:4-5). Hän on se toinen Puolustaja, josta Jeesus puhui (Joh 16:7,12-14). Pyhä Henki opettaa, muistuttaa, todistaa, johdattaa totuuteen, näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden tuomion, antaa voiman, tutkii Jumalan syvyydet, todistaa.. että olemme Jumalan lapsia. Se auttaa tuottamaan myös Hengen hedelmiä (Gal. 5:22).
  Pyhä Henki toimii rajoitetusti sellaisissa, jotka etsivät vanhurskautta tai sellaisissa tapauksissa, kun Herralla on jokin erityinen sanoma välitettävänä. Pyhän hengen lahjan voi kuitenkin saada vain kätten päällepanemisen kautta (Apt. 8:5-20) ja pysymällä kuuliaisena. Kristuksen henki ei ole sama kuin Pyhä Henki. Kristuksen henki, joka valistaa jokaisen ihmisen, on niitä varten, jotka eivät voi saada Pyhän Hengen lahjaa. Se toimii sielläkin, missä lakia ei ole annettu tai ymmärretty. "Mutta pyhää henkeä, joka todistaa isästä ja pojasta ... joka todistaa totuudesta - tätä henkeä, tätä älyä, ei anneta kaikille ihmisille ennen kuin hen tekevät parannuksen..."
  Smithin ja Cowderyn saaman tiedon mukaan Apt. 2:37-39 puuttuu maininta kätten päällepanemisesta Pyhän Hengen saamiseksi. Joh. 3:7-8 taas on mormonien mielestä ymmärretty väärin, jos se tulkitaan niin, että Pyhä Henki "tulee ja menee tahtonsa mukaan välittämättä lainkaan teoistamme tai minkäänlaisen toimituksen suorittamisesta".

Jumalan valtakunnan perustaminen maan päälle.

Apostolit Pietari, Johannes ja Jaakob asettivat siis Smithin ja Cowderyn Melkisedekin pappeuteen ja antoivat heille ne valtakunnan avaimet, jotka heillä oli. Näillä valtuuksilla järjestettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, jonka nimen Jeesus itse oli Mormonin Kirjan mukaan määrännyt (3 Ne. 27:2-8). Kirkollisten virkojen joukossa on tärkeällä sijalla 12 apostolin virka:
  "On niitä, jotka ajattelevat Herran tarkoituksena olleen, että vain ne 12 ensimmäistä apostolia riittäisi, mutta tämä ei voi pitää paikkaansa, sillä jos apostolit ovat joskus olleet välttämättömiä kirkossa, he ovat jatkuvasti välttämättömiä siihen asti, kunnes heille määrätty tehtävä on loppuun suoritettu" (Ef. 2:19-20; 4:11-14; Apt. 1:24-26; 13:1-4).
  Mormonikirkon virkoihin kuuluu myös ylipapin virka josta siitäkin Joseph Smith sai ohjeet. Raamatusta sen tueksi esitetään Hebr. 3:1; 5:1,5-6. Kolme johtavaa ylipappia muodostavat presidenttikunnan, joka on kirkon korkein päättävä elin. Sekä presidenttikunnan jäsenet että 12 apostolia ovat myös profeettoja, näkijoitä ja ilmoituksensaajia. Myös evankelistan eli patriarkan virasta ja sen toimenkuvasta ilmoitettiin Smithille tarkkaa tietoa, koska Raamattu vain mainitsee heidät:
  "..emme tietäisi, mikä heidän nimenomainen kutsumuksensa pappeudessa on, ellei meillä olisi niitä ilmoituksia, joita Herra antoi profeetta Joseph Smithille...". Muille kirkoille esitetään kysymys: "Miksi kirkot ovat poistaneet tämän patriarkan pyhän kutsumuksen?"
  Seitsenkymmenten virkaa koskee sama kuin ylipapin ja patriarkankin virkoja: senkin tehtävät ilmoitettiin Smithille. Ylipäätään kirkon koko järjestys perustuu ensisijaisesti niihin ilmoituksiin, joita hänen uskotaan saaneen.

Elian tehtävä.

Smithille ja Cowderylle ilmestyivät Vapahtajan lisäksi myös Mooses, Elia Ja Elias. Smithin mukaan Elia kertoi tulleensa toteuttamaan Malakian ennustusta ja luovuttamaan armotalouden avaimet isien sydänten kääntämiseksi lasten puoleen ja lasten sydänten kääntämiseksi isien puoleen. Tämä tulkittiin seuraavasti:
  ". .nämä ryhtyivät selittämään ...uutta ja outoa oppia kasteesta kuolleitten puolesta. Tätä tarkoitusta varten Herra lähetti Elian takaisin maan päälle, kuten Malakia oli luvannut..". Täten kaikki maan päällä, maan alla ja taivaassa kootaan yhdeksi (Ef.1:9-10), koska "isät eivät ilman meitä pääse täydellisyyteen". Kokoaminen vaatii työtä ja työ vaatii järjestön.
  Kuolleille saarnataan tässä tarkoituksessa myös evankeliumia, jotta he voisivat tehdä parannuksen ja ottaa vastaan kasteen armon (Joh. 5:25-28; 1 Piet. 3:18-21; 4:6; Fil. 2:10-11). Kuolleita etsiskellään (mm. kirkonkirjojen mikrofilmauksen avulla!) (Jes. 24:21-22) ja koska kasteet suoritetaan mormonitemppeleissä, niitä rakennetaan. Jes. 2:2-3 ja Miika 4:2 sovelletaan mormonitemppeleihin, joita rakennetaan niin kauan kuin tarvitaan:
  "Tämän työn täytyy ilmeisesti jatkua koko tuhatvuotisen valtakunnan ajan Vapahtajan hallitessa maan päällä. Nyt olemme riippuvaisia niistä kirjallisista sukuluetteloista, joita on pidetty, mutta tuhatvuotisen valtakunnan aikana meillä on välitön yhteys taivaisiin. Silloin ilmoitetaan kaikkien niiden nimet ja muut tiedot niistä, jotka ovat kelvolliset ja valmiit kastettaviksi".
  Ne, jotka silloin eivät ole kelvollisia, jäävät saastaisiksi. Heille on annettu tilaisuus tehdä parannus, mutta on muutamia, jotka rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Kuolleitten puolesta kastamista perustellaan myös mm. 1 Kor. 15:29 sekä sillä, että se oli (heidän mukaansa yleisesti) käytössä vielä v. 397, jolloin Karthagon kirkolliskokous kielsi sen. Tällaista päätöstä ei olisi tarvittu, ellei tapa olisi ollut käytössä.

Israelin kokoaminen.

Jes. 11:11 sanoo "Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen..". Mormonien mukaan ensimmäinen kerta oli silloin, kun Herra johti israelilaiset pois Egyptistä. Mikä on toinen kokoaminen? Yleensä tällöin ajatellaan juutalaisia ja heidän paluutaan Jerusalemin maahan. Juudea on kuitenkin vain osa Jaakobin - Israelin - 12 heimosta. Tällä kertaa kootaan nimenomaan Israelin heimo, joka asuu hajallaan maailman eri puolilla ja se tapahtuu Amerikan mantereelle, jonne Siion ja Uusi Jerusalem sekä Kristuksen Kirkko perustetaan (3 Ne 21:1-7,912,22,29). Tämän kokoamisen suorittaa mormonikirkko.
  Tässä tarkoituksessa mormonit rakensivat jo 1800-luvulla Amerikkaan yli 600 asutuskeskusta, joihin käännynnäisiä koottiin. Smithin marttyyrikuoleman jälkeen mormonit joutuivat pakenemaan kodeistaan ja päätyivät lopulta Salt Lake Cityyn. Vaikka nykyään eri maissa olevia mormoneja kehoitetaan pysymään kotimaassaan lähetystyön laajentamiseksi, he uskovat, että Jumalan voima vetää heidät kerran Amerikan Siioniin, kuten se vetää juutalaisikin Palestiinaan.

Israel myöhempinä aikoina.

Raamattu ennustaa israelilaisten kokoamisen (Jer. 16:14-16; 3:14-15). Koska Raamattu puhuu sekä Israelin että Juudan kokoamisesta (Jes. 11:10-12), tämä tulkitaan niin, että täytyy olla myös kaksi kokoamispaikkaa. Koska Amerikka on Efraimin tai Joosefin maa, Israel kootaan sinne. Juuda kootaan Palestiinaan, jossa juutalaiset jälleenrakentavat vanhan Jerusalemin. (Jer. 31:6-14; 32:36-38,42-44). 'Joosefin maa', Amerikka on näin ollen 'kaikkia muita maita oivallisempi'. Siellä kohoaa Herran temppelin vuori muita korkeampana (Jes. 2:2-4). Israelin kokoamista nopeuttaa kulkuneuvojen kehitys (Jes. 5:26-29). Näin lopulta toteutuu 'kaiken asettaminen kohdalleen' (Apt. 3:20-21).

Eliaksen tuleminen.

"Sen jälkeen Elias ilmestyi ja antoi Aabrahamin evankeliumi- armotalouden sanoen, että meissä ja meidän siemenessämme kaikki sukupolvet meidän jälkeemme tulisivat siunatuiksi" (LK 110:12). Elias on siis mormonien mukaan eri henkilö kuin Elia. Johannes kastaja ei ollut Elias, hän kävi Herran edellä 'Eliaan hengessä'. Profeetta Elias itse ilmestyi Smithille ja Cowderylle". "Tätä tietoa ei saatu yksinomaan Raamattua lukemalla, vaan näiden kolmen profeetan käytyä maan päällä..".


Edellinen sivu   Seuraava sivu31.8.02