Mormonien opit

Osa 5

Sapatista, predestinaatiosta ja kymmenyksistäkin mormoneilla on totutuista poikkeavia käsityksiä. Joseph Smithin uskotaan saaneen Jumalalta myös tietoa siitä, mikä ravinto on sopivaa ihmisille, mikä eläimille.

Sapatin päivä.

Mormonien lepopäivä on sunnuntai, Herran päivä. Iraelin sapatti loppui (Hoos. 2:11; Gal. 3:24; Mark. 2:2rl-28) ja uusi sapatti tuli tilalle. Tätä todistavat mm. seuraavat seikat: Jeesus nousi ylös Herran päivänä, Johannes sai ilmestyksensä Herran päivänä. "Miksi tuota päivää olisi nimitetty 'Herran päiväksi', ellei se olisi ollut pyhä päivä?", kysytään. Edelleen todetaan, että apostolit ja muutkin pyhät kokoontuivat tuona päivänä, helluntain ihme tapahtui juutalaisten sapattia seuraavana päivänä. Kreikankielinen Raamattukin nimittää sunnuntaita sapatiksi 8 eri kertaa (Matt. 28:1, Mark. 16:2,9; Luuk. 24:1; Joh. 20:1; Joh. 20:19; Apt. 20:7; 1 Kor. 16:2;). Tässä kohtaa viitataan myös Raamatun käännösvirheisiin: "jos Raamattu olisi oikein käännetty", näissä kohdissa pitäisi puhua 'sapatista' mutta niissä puhutaan 'viikon ensimmäisestä päivästä'.

Ennaltamäärääminen ja ennalta-asettaminen.

Kirjan mukaan Raamattu ei tue sitä äärimmäistä kantaa, että jotkut ovat ennaltamäärätyt iankaikkiseen elämään ja toiset kadotukseen, eikä sitä, että elämämme jokainen teko on määrätty ennen syntymäämme ja että kaikki mitä meille tapahtuu, on Jumalan tahto. "Sellainen uskomus asettaisi Jumalan vastuuseen kaikesta maailmassa vallitsevasta jumalattomuudesta, tottelemattomuudesta ja epävanhurskaudesta". Jotkut raamatunkohdat, jotka näyttävät puhuvan ennaltamääräämisen puolesta, ovat selitettävissä sillä, että kyseiset persoonat ovat olleet ennen henkimaailmassa, joten Jumala tunsi heidän ajatuksensa ja tarkoitusperänsä. Tämä soveltuu jopa Egyptin faraoon; hänen ei kuitenkaan ollut pakko toimia, kuten hän toimi; hänellä oli vapaa tahto.

Viisauden Sana.

Tämän nimisenä tunnettu Smithin julistus sisältää varoituksen ja kehoituksen sanoja. Varoitetaan alkoholista, tupakasta, kuumista juomista (kahvi, tee) ja kehoitetaan syömään terveellisesti kasvisruokia ja hieman lihaa. "Kuitenkin vehnä on ihmistä ja maissi härkää ja kaura hevosta ja ruis lintuja ja sikoja ja kaikkia maan eläimiä varten.." Kahvin ja teen juontikiellon tueksi esitetään joitakin lääketieteellisiä lausuntoja niiden haittavaikutuksista.

Kymmenysten laki.

Joseph Smith sai profetian: "Totisesti näin sanoo Herra: Minä vaadin, että kaikki [kansan] liika omaisuus jätetään kirkkoni piispan haltuun Siionissa minun huoneeni rakentamiseksi ja Siionin perustuksen laskemiseksi ja pappeutta varten ja kirkkoni presidenttikunnan velkojen maksamiseksi. Ja tämä on oleva kansani kymmenysten alku" (LK 119:2). Mormonit siis maksavat 'kirkollisveroa' kymmenen prosenttia. Sitä perustellaan myös sellaisilla seikoilla, että se kehittää uskoa, oli käytössä muinaisessa Israelissa ja että Jeesuskin kehoitti maksamaan kymmenyksiä (Matt. 23:23; Luuk. 11:42). Israelkin on jälleennoudattava kymmenysten lakia (Mal. 3:7-11).

evgl.jpg

Heidän hedelmistään te tunnette heidät.

Mormonit katsovat täyttävänsä tämän Jeesuksen esittämän tunnusmerkin. Se on heidän mukaansa nähtävissä kirkon ihanteissa ja tavoitteissa, kouluopetuksessa ja sivistystyössä (yliopistot ym.), terveystilastoissa, sosiaaliturvan kehittämisessä, avustustyössä ja lahjoituksissa ym. Tätä käsitystä tuetaan useilla tilastoilla mm. mormonien terveydestä ja ja vähäisestä sairastavuudesta verrattuna muihin väestöryhmiin. Todetaan, että mormoneja on monien suuryhtiöiden johtotehtävissä, hallituksen ministereinä ja muissa tärkeissä viroissa. Heitä on ollut kenraaleina ja amiraaleina puolustusvoimissa, he ovat palvelleet kongressissa ja senaatissa, tieteellisissä tutkimuslaitoksissa, keskuspankissa, Lions- ja Rotary- järjestöissä ym. Stereo-äänentoiston kehittäjä Harvey Fletcher ja television kehittäjä Philo Farnsworth olivat myös mormoneja.

  "Jäsenemme ovat kuuliaisia kansalaisia, lakia noudattavia, älykkäitä ja edistyksellisiä, kuten kaikki meidät tuntevat myöntävät. Kuten näette, meidän elämäntapamme on riittävä ja vakuuttava todistus lähetystehtävämme ja sanomamme jumalallisuuden luotettavuudesta" (Joh. 10:37-38).

Toisaalta he uskovat täyttävänsä myös sen tunnusmerkin, että Kristuksen seuraajat joutuvat vainon kohteeksi (Matt. 24:8-9; Joh. 15:18-21). Tätä vainoa heihin onkin kohdistunut alkuaikoina mm. moniavioisuuden tähden. Joseph Smith sai kokea vainoa ja pilkkaa jo alusta asti; hänet vangittiin useasti ilman syytä (mormonien oman historian mukaan), kieritettiin tervassa ja höyhenissä ja lopuksi surmattiin. Moniavioisuus lopetettiin virallisesti 1890. Silloin kirkon johto antoi määräyksen, "että he eivät solmisi yhtään avioliittoa, jonka maan laki kieltää". Kirkon jäseniä on jopa erotettu tämän määräyksen rikkomisesta. Kaikesta huolimatta tätä sääntöä rikotaan yhä, kuten äskettäiset uutisetkin kertovat.

Yhteenveto.

Joseph Smith antoi pyhiin kirjoituksiin seuraavat lisät:
  1. Mormonin Kirja
  2. Opin ja Liittojen Kirja
  3. Kallisarvoinen Helmi
  • Joseph Smith sai Aaronin pappeuden Johannes Kastajan kätten alla.
  • Hän sai Melkisedekin pappeuden Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kätten alla.
  • Hän sai Elian kätten alla avaimet kääntääkseen 'isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen' (kasteet kuolleiden puolesta).
  • Mooseksen kätten alla hän sai avaimet Israelin kokoamiseksi (Amerikan mantereelle).
  • Eliaan kätten alla hän sai Aabrahamin evankeliumiarmotalouden avaimet (mm. ikuinen avioliitto).
  • Avainten avulla hän perusti Jeesuksen Kristuksen kirkon jälleen maan päälle ja järjesti kirkon alkuperäisen mallin mukaisesti.
  • Hän opetti iankaikkisen totuuden periaatteita, sellaisina kuin hän sai ne Herralta korjaten ne väärät tavat ja opit, joita muissa kirkoissa oli.

Pyhät kirjat.

Mormonien uskon perusta on Mormonin Kirja. Se on heille Raamattuakin tärkeämpi, koska sen uskotaan syntyneen suoraan jumalallisesta ilmoituksesta, ilman välikäsiä. Raamattu on heidän käsityksensä mukaan vähemmän alkuperäinen, monien ihmisten kirjoittama ja sisältää myös käännösvirheitä. Raamattua kuitenkin luetaan ja siihen vedotaan. Sitä tulkitaan useimmiten hyvin kirjaimellisesti, ja oppiin sopimattomat raamatunkohdat ovat heidän mielestään joko väärin käännetty tai väärin ymmärretty.
  Opin Ja Liittojen Kirjaa (LK) voisi nimittää mormonien dogmatiikaksi. Se sisältää tarkennuksia oppikysymyksiin ja opetuksia mm. kasteista kuolleitten puolesta, iankaikkisesta avioliitosta, kirkkojärjestyksestä ja pappeudesta sekä moninaisia tilanteisiin perustuvia 'profetioita', kuten määräys kymmenysvarojen käytöstä mm. 'kirkkoni presidenttikunnan velkojen maksamiseksi' (LK 119:2). Kolmas mormonien pyhistä kirjoista on Kallisarvoinen Helmi.

Lähetystyö.

Käytännön lähetystyö muistuttaa Jehovan todistajien työskentelytapoja. Saarnaajat kulkevat kaksittain ovelta ovelle, pitävät ovilla samantyylisiä puheita todistaakseen ainoasta oikeasta kirkosta eli Jumalan Valtakunnasta maan päällä, pyrkivät pitämään kodeissa noin tunnin mittaisia keskusteluja eli tutkisteluja jotka aloitetaan vapaamuotoisella, tilanteeseen soveltuvalla rukouksella. Rukous esitetään Taivaalliselle Isälle Jeesuksen nimessä. Todistajien tapaan heidän Raamattunsa ja muut kirjansa voivat olla täynnä alleviivauksia merkkinä ahkerasta tutkimisesta. He tekevät saarnaamistyötä omalla kustannuksellaan, lukuunottamatta muutamia kokoaikaisia saarnaajia. Erona saarnaamistyössä on kuitenkin se, että vain mormoni-miehet suorittavat sitä; vain pappi voi saarnata ja vain mies voi olla pappi. Lisäksi lähetystyö on useimmiten määräaikainen. Se voi olla myös edellytyksenä johonkin mormoniyliopistoon pääsemiseksi. Sen sijaan mormonien ja Jehovan todistajien opinkäsityksissä ei ole juurikaan yhtäläisyyksiä.

*******************************

Mormonin kirjaa on sanottu Raamatun tökeröksi jäljennökseksi. Se on Raamatun tavoin jaettu lukuihin ja jakeisiin, matkii Raamatun käyttämiä sanontoja ja lauserakenteita ja siinä on kokonaisia lukuja lähes suoraa lainausta Raamatusta. Kaikille tärkeille Raamatun kertomille asioille löytyy jokin vastaavuus Mormonin Kirjasta: on profeetta, joka johtaa luvattuun maahan, on tuomareita, kuninkaita, riiteleviä sukukuntia, temppeleitä, suuria tuhoja ja mullistuksia, ennustuksia Messiaasta, jopa Jeesus itse saarnaamassa evankeliumia Amerikan mantereella, valitsemassa toiset 12 opetuslasta ja perustamassa sinne kirkkonsa.

Tässä käsitelty Richardsin dogmatiikkateos on tarkoitettu mormonismin oppikirjaksi, joten se luonnollisesti vaikenee siitä kritiikistä, joka kohdistuu Joseph Smithin ja myöhempien kirkonjohtajien uskottavuuteen, Mormonin Kirjan alkuperään ja sen kertomien tapahtumien historiallisuuteen, mormonijohtajien vapaamuurariyhteyksiin, temppeliseremonioiden yksityiskohtiin ja ylipäätään koko mormonikirkon uskon ja perustan hataruuteen. Kirkon jäsenten taholla tämä kritiikki joko sivuutetaan, luottaen hyväuskoisesti ylempää annettuihin selityksiin tai sitten siitä ei muuten välitetä. Mormonit ovat kirkkoonsa monin tavoin sidoksissa ja suuri osa heistä, kuten muidenkin uskontokuntien jäsenistä, ovat kirkon jäseniä vain tavan ja perinteen vuoksi. Itse asiassa mormonin ei tarvitsisi välttämättä edes olla tietoinen kirkkonsa oppeihin kohdistuneesta kritiikistä, sillä jo ennakkoluuloton Mormonin Kirjaan perehtyminen osoittaisi sen olevan kaikkea muuta kuin jumalallinen ilmoitus. Tällainen tarkastelutapa on tietysti vaikeaa ihmiselle, joka on lapsesta asti tottunut pitämään sitä Jumalan sanana.

Lähdeteos: LeGrand Richards, Kummia tekoja ja ihmeitä, 1982 (engl. 1976)
Viittaukset raamatunkohtiin ja mormonien pyhien kirjojen kohtiin ovat mainitusta teoksesta.

Entisten mormonien kriittinen näkemys mormonismista ja Mormonin kirjasta:
http://exmormon.org/d6/drupal/finnish

Edellinen sivu31.8.02