Nooan Arkin jäänteet Araratilla?

 

Kertomuksia vedenpaisumuksesta ja siitä pelastuneista perhekunnista tunnetaan kaikkialla maailmassa. On erittäin epätodennäköistä, että kaikki kansat ja heimot olisivat toisistaan tietämättä sattumalta keksineet samanlaisen kertomuksen. Paljon uskottavampaa on, että ne perustuvat todelliseen tapahtumaan, eli Raamatussa kerrottuun vedenpaisumukseen, josta Nooa perhekuntineen pelastui rakentamansa arkin avulla.

Millainen tämä arkki sitten Raamatun mukaan oli? 1 Moos. 6:14-16 kertoo:

"Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen. "

Arkeologi Ron Wyattin mukaan Mooses tapahtumasta kirjoittaessaan todennäköisesti käytti mittayksikkönä egyptiläistä kyynärää, koska hän oli saanut koulutuksensa Egyptissä. Kyynärä oli käsivarren pituus mitattuna kyynärpäästä sormenpäihin eli noin puoli metriä. Sen mukaan arkki olisi ollut noin 150 metriä pitkä, 25 metriä leveä ja 15 metriä korkea.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että suurin nykyään liikennöivä alus on tanskalainen konttilaiva Emma, jonka pituus on lähes 400 metriä (FST5 24.07.08) Alla vertailukohteena on Kitty Hawk -niminen lentotukialus (kuvassa takimmaisena).

Raamatun mukaan vesien laskettua arkki pysähtyi Araratin vuorille (1 Moos. 8:4) Ararat on laajahko vuoristoalue joka ulottuu nykyisen Turkin alueelta läntiseen Irakiin ja osaksi Venäjänkin puolelle. Monet tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että arkin raunioituneet jäännökset ovat edelleen Araratin vuorilla, sen Turkin puoleisella alueella. Siellä nähtävän muodostelman pituus on 150 metriä, eli sama kuin Raamatun arkille ilmoittama.

Yläkuvassa Araratilla oleva muodostelma, jota monet pitävät Nooan arkin jäänteinä. Alakuvassa harmaa osa näyttää arkin nykyiset kivettyneet jäännökset ja vaaleanruskea oletetun puuttuvan osan.

Seuraava kuva esittää muodostelman sellaisena, kuin se nykyään nähdään kuvattuna paikan päällä ja ilmasta. Keskellä näkyy kaikuluotauksella löytyneitä aluksen tukirakenteita.

Ron Wyatt tekee nettisivullaan seuraavan listauksen Araratilla olevan muodostuman pääkohdista:

 1. Se on muodoltaan alus, jossa on terävä keula ja pyöreä perä.
 2. Sen pituus on tarkalleen Raamatun kertoma, 300 egyptiläistä kyynärää
 3. Sen sijaintipaikka itäisessä Turkissa Araratin vuoristossa vastaa Raamatun kertomusta
 4. Se sisältää kivettynyttä puuta, mikä on todettu laboratoriotutkimuksissa
 5. Sisältää korkealaatuisia metalliseoksia, joita on analysoitu eri laboratorioissa. Rakenteista on löytynyt myös alumiinia ja titaania, mitkä ovat ihmistekoisia metalleja.
 6. Sivujen kohtisuorat kylkipuut ovat verrattavissa laivan runkoa tukeviin rakenteisiin. Säännölliset pituus- ja poikkisuuntaiset rakenteet toimivat alusta tukevina ja koossapitävinä.
 7. Paikan lähistöllä 6500 jalan (1981 metr.) korkeudella sijaitseva muinainen kylä vastaa historioitsija Josefuksen mainintaa arkin jäännöksistä: "Paikalliset asukkaat voivat nähdä ne vielä nykyäänkin."
 8. Arkeologian tri Bill Shea löysi vajaan 20 metrin päässä arkista muinaisen ruukunsirpaleen, johon oli kaiverrettu kuvat linnusta, kalasta ja vasarakätisestä miehestä, jonka päähineessä oli nimi "Nooa". Nämä yksityiskohdat on muinoin tehty paikallisten asukkaiden toimesta mainostamaan vierailijoille arkkia. Arkki kiinnosti turisteja muinoin kuten nykyäänkin.
 9. Turkin hallitus on erottanut paikan erityiseksi Nooan Arkin Kansallispuistoksi ja pitää sitä kansallisena aarteena. Virallisia tiedotteita siihen liittyvistä tutkimuksista on julkaistu turkkilaisissa sanomalehdissä laajalti vuonna 1987.
 10. . Paikan tärkeyden korostamiseksi on hallituksen toimesta perustettu erityinen Vierailijoiden Keskus.
 11. Paikkaa ympäröivästä Kazanin kylästä on 15 mailin säteellä löydetty lukuisia jättimäisiä ankkurikiviä, joita on ollut ripustettuna arkin peräosaan pitämään sitä paikallaan.
 12. Arkki sijaitsee Cesnakidag - (tai Cudi Dagi) vuorella, joka on käännetty "Tuomiopäivän" vuoreksi.
 13. Tri Salih Bayraktutan Ataturk- yliopistosta on todennut: "Se on ihmistekoinen rakennelma, ja varmasti Nooan arkki." (Common Sense) . Samassa artikkelissa todetaan myös, että "Tämä paikka on lähellä Al Judi -vuorta, mikä Koraanin mukaan on arkin pysähtymispaikka."
 14. Kaikuluotaukset ovat osoittaneet säännöllisiä puurakenteita muodostuman sisäpuolella ja tuoneet esiin kölipuut, väliseinät, eläinten kammiot, porrasjärjestelmät, ovet, kaksi suurta tynnyriä sekä avoimet keskialueet ilmavirtauksen parantamiseksi kullakin kolmella tasolla.

Yksi Araratin lähistöltä löytyneistä ankkurikivistä

 


Näin ankkurikiviä käytettiin

Arkin jäänteistä on löytynyt myös (kivettyneitä) kuituja, jotka todennäköisesti ovat eläinperäisiä (karvaa). Sitä uskotaan käytetyn saumojen ja rakojen tilkitsemiseen. Alla olevassa kuvassa on kivettynyttä puuta, joka on peräisin arkin runkorakenteista.

Jotkut ovat epäilleet, ovatko Araratilla nähtävässä muodostelmassa todellakin Nooan arkin jäännökset, koska Raamatun kuvailema arkki heidän mielestään oli pikemminkin suuren 'arkun' tai laatikon kuin laivan muotoinen. On totta, ettei Raamattu anna arkin muodosta kovin yksityiskohtaista kuvausta, ja tiukan kirjaimellimen tulkinta todella antaa mielikuvan laatikkomaisesta muodosta. Voidaan kuitenkin ajatella, että Nooa olisi saanut muitakin - tarkempia - ohjeita, tai että hän piti saamiaan ohjeita vain keskeisinä ja suuntaa antavina, joita hän sitten tarpeen mukaan sovelsi yksityiskohtiin.

On myös sanottu, ettei niin suuren aluksen rakentaminen olisi ollut mahdollista Nooalle ja hänen perheelleen. Koska apokryfinen Nooan kirja kertoo, että arkin rakensivat enkelit, ovat jotkut pohtineet mahdollisuutta, olisivatko nuo 'enkelit' kenties olleet jostain avaruudesta tulleita muukalaisia, joilla oli hallussaan sellaisia teknisiä taitoja, joita ei maapallolla vielä tunnettu n. 5200 vuotta sitten. Tuollaisten 'humanoidien' olemassaolosta ei kuitenkaan ole mitään näyttöä, ja toisaalta on hyvä muistaa, että Nooan perheellä oli aikaa sen tekoon vuosikymmeniä, maksimissaan jopa lähes 100 vuotta. Lisäksi on mahdollista, että he ovat saattaneet tarpeen tullen pyytää tai palkata joitakin tuttuja avukseen.


Lisäys: (27.07.09)

  Raamatun mukaan arkin pituus oli 300 kyynärää, leveys 50 ja korkeus 30 kyynärää. Sen mittasuhteet olivat siis 30:5:3. Aina vuoteen 1858 asti arkki oli suurin koskaan rakennettu alus. Tuolloin mies nimeltä Isambard K. Brunnel rakensi jättimäisen aluksensa, jolle hän antoi nimeksi Great Britain. Siinä hän käytti jokseenkin tarkasti Nooan arkin mittasuhteita, eli 30:5:3.
  On muistettava, ettei arkkia rakennettu purjehtimista varten; sillä ei ollut mitään määränpäätä, mihin se olisi ollut menossa. Sen päätarkoitus oli kantaa mahdollisimman paljon lastia.
  Myös toisen maailmansodan aikana rakennettiin samoja mittasuhteita käyttäen "rumana ankanpoikasena" tunnettu, proomun tapainen alus, joka pystyi ottamaan valtavan määrän lastia.

  Miten Nooa osasi rakentaa juuri oikeat mittasuhteet täyttävän aluksen? Brunnelilla ja muilla myöhemmillä laivanrakentajilla oli käytettävissään monen sukupolven tieto ja kokemus, mutta Nooalle työ oli lajissaan ensimmäinen ja ainutkertainen. Mistä hän sai siihen tarvittavan informaation? Mistäpä muualta, kuin itse Mestarirakentajalta!

 

Aiheesta lisää (engl.):

www.arkdiscovery.com:80/noah's_ark.htm
www.barry.warmkessel.com/barry/NOAH.html
www.bibleplus.org:80/discoveries/noahsark.htm
http://wyattmuseum.com/noahs-ark.htm

fkf.net/RonWyatt/main.html
Tämä laajahko Ron Wyattin tutkimuksia esittelevä suomalainen sivusto sisältää myös suuren joukon aiheeseen liittyviä kuvia ja linkkejä. Tutustumisen arvoinen.

 
 
 
26.07.08