Todisteita nuoresta maapallosta

 

Evolutionisti William D. Stansfield, joka on biologisten tieteiden professori Kalifornian polyteknisesta valtionyliopistosta, myöntää, että monet seikat puhuvat nuoren maapallon puolesta. Seuraavassa joitakin hänen toteamiaan seikkoja:

Tulivuorten vesi
Meksikon Paricutin 70 tulivuoren on arvioitu tuottavan niin paljon vettä vuodessa, että 4.5 miljardin vuoden aikana ne olisivat tuoneet sitä valtameriin jo n. 507 kuutiokilometriä. Aktiivisia tulivuoria on kuitenkin noin 600 ja lisäksi lepotilassa olevia noin 10 000. 600 tulivuorta tuottaisivat valtamerten nykyisen vesimäärän vain 0.5 miljardissa vuodessa.

Valtamerten uraani
Uraanisuoloja kertyy nykyään meriin noin 100 kertaa enemmän kuin sitä häviää. On laskettu, että niistä kertyy vuosittain noin 60 miljardia grammaa uraania. Tällä vauhdilla merien nykyinen uraanipitoisuus olisi kertynyt alle miljardissa vuodessa.

Ilmakehän helium
Maankuoressa ja merissä tapahtuvan uraanin ja toriumin radioaktiivisen hajoamisen sekä kosmisen ja Auringon säteilyn tuloksena ilmakehään kertyy jatkuvasti heliumia (sen yleisintä isotooppia). Jos kertymisvauhti olisi pysynyt vakiona ja kestänyt 4 miljardia vuotta, ilmakehässä pitäisi olla 40 -kertainen määrä heliumia nykyiseen verrattuna.

Kerrostumien meteoripöly
Meteorien on arvioitu tuovan Maahan 14.3 miljoonaa tonnia pölyä vuosittain. Jos määrä olisi säilynyt vakiona geologian historian 5 miljardia vuotta, odottaisi Maan pinnalle tulleen yli 15 metriä meteoripölyä. Tämä pitäisi näkyä maankuoren nikkelipitoisuudessa, sillä Meteorit sisältävät keskimäärin noin 300 -kertaa niin paljon nikkeliä kuin maapallon kamara.

Kerrostumien meteoriitit
Geologisista kerrostumista ei ole löytynyt ainuttakaan meteoriittia.

Maankuoren laava
On arvioitu, että neljä Paricutin kaltaista tulivuorta saisi viidessä miljardissa vuodessa aikaan lähes koko nykyisen maankuoren. Esim. Kolumbian laattaan Yhdysvalloissa kertyi yhden valtavan purkauksen seurauksena useita kymmeniä metrejä paksu kerrostuma. Monet seikat viittaavat myös siihen, että purkauksia on menneisyydessä tapahtunut useammin kuin nykyään. Silti vain pieni prosentti maankuoren kallioista on tunnistettu laavaperäisiksi.

Öljylähteiden paine
Jotkut geologit näkevät vaikeaksi ymmärtää, miten joissakin öljylähteissä vallitseva suuri paine olisi voinut säilyä miljoonia vuosia.

Maapallon väkiluku
Yksinkertaisen matematiikan mukaan maapallon väkiluku olisi hyvin voinut päätyä nykyiseen vain muutamassa tuhannessa vuodessa lähtien yhdestä perheestä. Jos ihmisiä olisi ollut 2.5 miljoonaa vuotta, meitä olisi jo ääretön määrä.

Ilmakehän radioaktiivinen hiili
Näyttää siltä, että radiohiilen hajoaminen elävissä organismeissa on noin 30 prosenttia pienempi kuin sen tuotto ilmakehän ylemmissä kerroksissa. Koska C14 määrä ilmakehässä kasvaa, voidaan olettaa sen hajoamisnopeuden olleen vielä pienempi menneisyydessä. Tämä voisi selittää sen, että C14/C12 suhde on epänormaalin alhainen vanhemmissa fossiileissa, jolloin ne näyttävät olevan paljon vanhempia, kuin ne todellisuudessa ovat. Koska C14 ei ole vielä saavuttanut tasapainotilaa, ilmakehän ikä ei voisi olla yli 20 000 vuotta.

Unitarismi
Unitaristisen näkemyksen mukaan kaikki geologiset prosessit ovat aina tapahtuneet nykyisellä nopeudella. Tapahtumien nopeus on kuitenkin suuresti vaihdellut eri aikoina, joten kaikki ajoitusmenetelmät ovat kyseenalaisia. Tämä koskee myös radioaktiivisia ajoitusmenetelmiä

Päätelmiä:

Jotta ajoitukset pitäisivät paikkansa, joudutaan olettamaan lukuisia asioita: Esimerkiksi, jos kaikki kallion sisältämä Pb206 oli siinä jo alussa kun kallio muodostui, ja sen radioaktiivinen hajoaminen on pysynyt vakaana eikä vesi tai muu elementti ole liuottanut sitä, ja ettei yhtään U238:aa ole huuhtoutunut kalliosta jonkin muun syyn takia, silloin voisimme olettaa ajoitustemme olevan suhteellisen oikeita. Jokainen oletus sisältää kuitenkin potentiaalisia vaihteluita, joiden suuruutta harvoin tulemme varmentaneeksi. Prosessissa, jonka tuloksena syntyy kaasua, kuten kaliumin (K40) hajotessa argoniksi (Ar40) on olennaista, ettei kaasua ole missään vaiheessa päässyt katoamaan pitkien aikojen kuluessa.

On siis ilmeistä, etteivät radiometriset ajoitukset ole absoluuttisia menetelmiä, kuten on väitetty. Erilaiset radiometriset menetelmät antavat geologisille kerrostumille hyvin erilaisia aikoja, jotka saattavat erota toisistaan jopa miljoonia vuosia. Ehdottomasti ei ole olemassa uskottavaa radiologista 'kelloa'.

Nuoren maapallon kreationismi   Vanhan maan kreationismi

 
 
Linkkejä:
Jason Browningin artikkeli:
The Age of the Earth and the Universe

Miksi maa ei ole vanha?
Ladattava nettikirja (engl.)  
 
Toista mieltä ollaan tällä sivulla:
Raamatullisia todisteita pitkistä luomispäivistä (engl.)  
 


 
 
03.02.10