Oortin pilvi, faktaa vai fiktiota?

 

Komeettoja tuhoutuu jatkuvasti monistakin syistä johtuen. Ne mm. törmäilevät planeettoihin tai ajautuvat ulos aurinkokunnasta. Monet menettävät osan materiastaan joka kerta tullessaan kiertoradallaan lähelle Aurinkoa, jolloin Auringon lämpö sulattaa ja höyrystää osan niiden pintakerroksesta. Tämä irronnut materiaali, joka näkyy komeetan 'pyrstönä', voi olla hyvinkin suuri.

Jos aurinkokunta olisi miljardeja vuosia vanha, kaikki komeetat olisivat jo kauan sitten lakanneet olemasta, ellei jostain tulisi jatkuvasti uusia. Usko pitkiin ajanjaksoihin edellyttää siten jonkinlaisen 'komeettavaraston' olemassaoloa.

Astronomit ovat kauan uskoneet, että pitkäkestoisen kiertoradan (yli 200 vuotta) omaavat komeetat ovat lähtöisin aurinkokunnan ulkopuolella olevasta ns. Oortin pilvestä. Sen uskotaan sisältävän miljardeittain 'komeetta-alkioita' eli sekalaisesta materiaalista koostuneita ytimiä, joista jotkut kasvaessaan silloin tällöin, jostain tarkemmin tuntemattomasta syystä, joutuvat Aurinkoa kiertävälle radalle. Tämän uskotaan selittävän sen, että komeettoja yhä esiintyy, huolimatta (oletetuista) kuluneista miljardeista vuosista.

Tähän Oortin pilveen liittyy kuitenkin ongelmia, joista suurin on se, ettei sen olemassaolosta ole minkäänlaisia todisteita. Uudet tutkimukset ovat paljastaneet myös erään uuden ongelman. Yleisten kehitysteorioiden mukaan komeetat ovat peräisin siitä materiaalista mikä jäi yli, kun aurinkokunta muodostui. Teorian mukaan tämä jäinen materiaali jotenkin, planeettojen gravitaatiovoimien vaikutuksesta, ajautui uloimmaksi tälle Oortin pilveksi kutsutulle alueelle. On myös pidetty selvänä, että näiden komeetta-ytimien kesken tapahtuu huomattavassa määrin yhteentörmäyksiä.

Uusissa tutkimuksissa on kuitenkin päädytty siihen, että useimmat komeetat olisivat tuhoutuneet näissä yhteentörmäyksissä. Näin ollen, sen sijaan, että niistä olisi koostunut ehkä 40 maapallon massaa vastaava muodostelma, koko Oortin pilvi olisi käsittänyt korkeintaan yhtä maapalloa vastaavan ainemäärän. Se on epäilemättä liian vähän tuottamaan näkemämme komeetat. Jotkut tutkijat arvelevat tämän materian määräksi 3,5 kertaa maapallon massa, mutta sekin olisi vielä aivan liian pieni. On myös spekuloitu, että olisi olemassa jokin vielä etäisempi lähde, josta Oortin pilvi saisi täydennystä, mutta sellaisesta ei kuitenkaan ole mitään näyttöä.

Jos aurinkokunta kuitenkin olisi paljon nuorempi kuin yleisesti uskotaan, silloin ei olisi mitään tarvetta koko Oortin pilvelle. Koska tätä pilveä ei voida havaita, se ei ole tieteellinen tosiasia, vaan pelkkä uskomus. Komeettojen jatkuva esiintyminen osoittaisi näin ollen, että aurinkokunnan ikä saattaa hyvinkin olla vain muutamia tuhansia vuosia.

 
Lähde: www.answersingenesis.org  
 
 
03.08.07