Saudien rahoittama ja YK:n tukema toiminta pyrkii muuttamaan oppikirjoja

 

YK:n tukemiin ja Saudi Arabian rahoittamiin kehitystavoitteisiin sisältyy oppikirjojen maailmanlaajuinen muuttaminen. Kristikunnassa on aiheellisesti pelätty sen merkitsevän mm. uskonnon opetuksen vähentymistä ja muuttumista entistä maallistuneemmaksi.

  Saudi Arabia - muiden arabimaiden tavoin - on saanut ikävää julkisuutta koulujen ala-asteiden oppikirjoihin liittyvästä materiaalista, joka kannustaa vihaan ja agressioihin juutalaisia, kristittyjä ja muita 'vääräuskoisia' kohtaan.
  Pariisissa kokoontunut ryhmä asiantuntijoita 21 maasta (saudien lahjoittaman 29 000 dollarin turvin), pohti mm. "tapoja varmistaa, että opiskelijoille tarkoitettu materiaali heijastaa kultturillista ja uskonnollista erilaisuutta, ja välttää rodullisia stereotypioita." Myöhemmin Saudi Arabian kuningas Abdullah lahjoitti UNESCO:lle 20 miljoonaa dollaria hätätila-rahastoa varten, kertoi Fox News.

  Vastikään julkaistun kirjan "Saudi School Books: Objective Education or Extremist Indoctrination?" (Saudien koulukirjat: Objektiivista kehitystä vai ääriainesten junttausta?) toimittajan, Ali Al Ahmed'in mukaan "Saudien oppikirjat ovat äärimmäisen vihamielisiä ja täynnä xenofobista (vieraskammoista) tekstiä." Hän totesi UNESCO:n epäonnistuneen yrityksissä pitää yllä opetuksellisia arvoja ja suvaitsevuuden standardeja.

  Saudi-lapsille kerrotaan mm., että "Islamin noudattaminen on ainoa tie päästä taivaaseen ja välttyä helvetiltä." ja "Islamin mukaan tulee rakastaa muslimeja ja vihata uskottomia eikä jäljitellä heitä." Kirjoissa kerrotaan myös, että "Esimerkkejä vääristä uskonnoista ovat mm. juutalaisuus ja kristillisyys."
  UNESCO:n mukaan kuitenkin kaikkien jäsenmaiden, Saudi Arabia mukaan lukien, antama taloudellinen tuki on tervetullutta.

  "Jokaisella maalla on viime kädessä vastuu kansallisten oppikirjojensa sisällöstä", sanoi Qian Tang, UNESCO:n yleisten kehitysasiain apulaisjohtaja. "UNESCO:n tavoitteena on tukea (kehitysministeriöiden) vastuullisuutta sen suhteen, miten oppikirjojen ja niiden tuotannon tulisi heijastaa kunnioitusta ja erilaisuuden suvaitsemista ja eliminoida negatiivisia sterotypioita."

  Toisten asiantuntijoiden mielestä Saudi Arabian tarjoamat selitykset ovat valhetta, ja UNESCO itse asiassa laillistaa saudien harjoittaman diskriminoinnin ja oppikirjojensa tarjoaman vihanlietsonnan toisin ajattelevia kohtaan.

 
 
19.10.2012