Outoja löytöjä

 

Tämä lista sisältää monia outoja löytöjä, joista arkeologit yleensä vaikenevat, koska ne eivät sovi yhteen yleisten aikamääritysten kanssa. Lista perustuu Michael Cremon kirjaan: Kielletty arkeologia. Listassa annetut ajat ovat tietysti materialistisia vuosia.

 • Vuonna 1572 löytyi Perusta täydellinen kuuden tuuman naula kalliosta, joka on ajoitettu 75 000 – 100 000 vuoden ikäiseksi.
 • 300 miljoonan vuoden ikäisestä kalkkivikerrostumasta Aixen-Provencesta, Ranskasta löytyi v. 1820 puisia vasaranvarsia, osia kivettyneistä puutyökaluista, kolikoita ja kaivosmiesten työkaluja.
 • Epätavallisen tarkasti tehty neliömäinen, kuvioitu laatta löytyi 400 milj. vuoden ikäiseksi määritellystä kerrostumasta Pittsburghista v. 1822. Laatassa oli säännöllisin välein vinoneliökuvioita, jotka olivat niin tarkasti tehtyjä, että niiden täytyi olla ihmisen aikaansaamia. Laatan ympräriltä löytyi jäänteitä devonikauden kasvillisuudesta.
 • Samana vuonna löydettiin Mississipissä erittäin isoja ihmisten jalanjälkiä kalkkikivessä. Kooltaan ne olivat 10 ½ tuumaa (n. 26 cm) Asiasta raportoi The American Journal of Science.
 • Vuonna 1826 löytyi Mississipistä 50 000 – 100 000 vuoden ikäiseksi ajoitettu puupölkky, jossa oli kirveenjälkiä. Jäljet olivat niin syviä ja hyvin leikanneita, että niiden tekemiseen käytetyn työkalun on pitänyt olla hyvin teroitettu. Se viittaa kehittyneeseen metallin käyttöön aikana, joka pölkylle ja sitä ympäröineelle kerrostumalle määritetyn ajan mukaan olisi noin kymmenkertainen verrattuna aikaan, jolloin metallia alettiin käyttää. Myös tästä löydöstä raportoi The American Journal of Science.
 • Kultaketju löytyi v. 1844 eräästä varhaisesta, 320 – 360 milj. vuoden ikäiseksi ajoitetusta hiilikerrostumasta. ”Kuka pudotti tämän kultakorun muinaiseen metsään aikana jolloin maapallolla on uskottu olleen vain sammakoita ja hyönteisiä!” kysyi tri A.W. Medd British Geological Survey –laitoksesta. Löydöstä raportoi The London Times.
 • Vuonna 1845 eräs kaivosmies Pohjois-Englannissa löysi naulan yhdeksän tuuman vahvuisen kivilohkareen sisältä. Lohkare oli peräisin hänen louhimastaan kovasta kalliosta.
 • Vuonna 1851 löytyi Illinoisista kaksi kupariesinettä, koukku ja rengas. Ne löytyivät hiekkakerrostumasta 120 jalan (n. 40m) syvyydestä. Kerrostuman iäksi oli määritetty 150 000 vuotta.
 • Nyrkin kokoisen kvartsikappaleen sisältä Sprinfieldistä Mass. löytyi v. 1851 kaksi naulaa. Toinen oli täysin suora ja siinä vielä jäljellä täydellinen kanta. Asiasta kertoi The London Times.
 
 • Scientific American kertoi kesäk. 1852 kaivosmiesten löytäneen soittokellon muotoisen maljakon puolikkaat ikivanhasta kalliosta. Esineen uskottiin rikkoutuneen räjäytystöiden yhteydessä. Hopeaisin upotuskoristein (kukkakuvioin) varustettu maljakko oli tehty tuntemattomasta metallista.
 • Elävä sarvekas lisko löytyi v. 1853 Uudessa Meksikossa erään kivilohkareen sisältä. Lohkareen kerrottiin olleen niin kiinteän, etteivät edes pienimmät hyönteiset pystyneet kaivautumaan siihen. Lisko lähetettiin Smithsonia-instituuttiin, jossa se kuoli 2 päivää myöhemmin.
 • Yleisen käsityksen mukaan lentävät matelijat kuolivat sukupuuttoon n. 100 miljoonaa vuotta sitten. Mutta eräiden ranskalaisten rautatietunnelia rakentavien miesten mukaan viimeinen niistä kuolikin vasta v. 1856. Tunnelia kaivettiin Jura-kauden kalkkikivikallioon. Lisko räpytteli siipiään, raakkui ja kuoli miesten käsiin. Sen siipiväli oli kymmenen jalkaa ja seitsemän tuumaa (n. 4-5 m), sillä oli neljä kalvopeitteistä jalkaa kuten lepakolla. Kerrostuma, josta eliö löytyi, kuului aikakauteen, jolloin lentoliskot elivät, ja lohkareessa, johon tämä siivekäs matelija oli jäänyt vangiksi miljoonia vuosia sitten, oli täysin sen muotoa vastaava kolo.
 • Vuonna 1857 Kalifornialaisesta kultakaivoksesta löytyi sukupuuttoon kuolleiden mastodonttien, mammuttien, piisonien, tapiirien, hevosten, sarvikuonojen, virtahepojen ja kamelien luita, jotka kaikki oli ajoitettu plioseenikaudelle, 12 miljoonan vuoden päähän. Löytyi myös jauhinkivi, iso kiviastia, ihmisen kallon osia, kokonainen kallo ja kivihuhmare.
 • Kahden tuuman mittainen metalliruuvi löytyi maasälpälohkareesta v. 1865 Nevadassa tehdyissä kaivauksissa. Ruuvi oli aikoja sitten hapettunut, mutta sen muoto, erityisesti kierteiden muoto, oli selvästi nähtävissä. Kiven iäksi oli laskettu 21 miljoonaa vuotta.
 • Durhamissa, Englannissa vuonna 1865 vesijohtoa kaivavat työmiehet vapauttivat sattumalta elävän rupikonnan erään kalkkikivilohkareen sisältä 2,5 jalan syvyydestä.
 • Coloradossa kaivajat löysivät vuonna 1867 hopeasuonen vierestä, 400 jalan syvyydestä ihmisluita ja hyvälaatuisen kuparisen nuolenkärjen. Hopeasuonen iäksi määritettiin 135 miljoonaa vuotta.
 • Isän ja kahden pojan kaivettua eräässä hiilikaivoksessa Ohiossa v. 1867, suuren määrän hiiltä erään liuskekiviseinän edestä, siitä paljastui reliefi, johon oli kaiverrettu useita rivejä hieroglyfejä.
 • Myös toinen hiilikaivoksesta löytynyt liuskekiviseinä sisälsi oudoilla aakkosilla kirjoitettua tekstiä. Tämä ’taulu’ , josta The Los Angeles News –lehti raportoi vuonna 1869, löytyi 100 jalan syvyydestä. Kirjaimet olivat pinnasta koholla ja ne olivat huolellisesti muotoiltuja. Ympäröivässä hiilessä oli niistä selvät jäljet, mikä merkitsi, että kirjaimet oli ajoitettava aikaan, jolloin hiili oli vielä kasvitilassa ja siinä muodossa kertynyt vasten seinämää. Hiili määritettiin hiilikautiseksi, yli 200 milj. vuoden ikäiseksi.
 • Erästä kaivoa porattaessa v. 1870 Illinoisissa pintaan nousi pieni metallinen medaljonki. Outo kolikko/medaljonki koostui tuntemattomasta kupariseoksesta, oli kooltaan ja vahvuudeltaan jokseenkin USA:n tuolloisen neljännesdollarin luokkaa. Se oli huomattavan tasapaksu, pyöreä ja sen reunat vaikuttivat leikatuilta. Tutkija Duboisin mukaan sen reunat todistivat selvästi koneistuksesta. Medaljongin molemmin puolin oli monimutkaisia koristeita ja hieroglyfejä, jotka oli syövytetty jollain hapolla. Toisella puolella oli kuva naisesta jolla oli päässään kruunu tai päähine, hänen vasen kätensä oli kohotettu kuin siunaukseen, ja hänen oikealla käsivarrellaan lepäsi pieni lapsi, jolla myös oli kruunu päässään. Nainen näytti puhuvan jollekin. Medaljongin toisella puolella eläin, jolla oli pitkät, suipot korvat, suuret silmät ja pitkä häntä, joka oli päästään kulunut. Sen vasemmalla puolella oli toinen, hevosta muistuttava eläin. Kolikon molemilla puolilla reunojen tuntumassa oli tunnistamattomia glyfejä. Ne olivat huolellisesti tehtyjä ja näyttivät olevan eräänlaista aakkosellista kirjoitusta. Kerrostuma, josta kolikko löytyi, oli ajoitettu väille 100 000 – 150 000 vuotta.
 • Vuonna 1877 huomasi eräs malminetsijä Nevadassa ihmisen sääriluun ja polvilumpion pistävän esiin kiinteästä kalliosta. Kun lääkärit olivat tutkineet jäännökset, he määrittelivät niiden olevan peräisin modernin ihmisen näköisestä olennosta, joka oli ollut pituudeltaan yli 12 jalkaa (yli 3 metriä!) Kallio, josta luut löytyivät, oli geologien mukaan Jura-kaudelta, yli 185 miljoonan vuoden takaa.
 • Erään ohiolaisen työmiehen poratessa kaivoa v. 1880, hän löysi 120 jalan syvyydestä kirjavan, marmorista tehdyn lampaan muotoisen hahmon. Se löytyi kerrostumasta, joka oli ajoitettu yli 300 000 vuoden ikäiseksi.
 • Vuonna 1880 löytyi Skotlannista Victoria-putousten läheltä syvät jäljet, joiden uskottiin olevan peräisin kahdesta rautavasarasta. Havainto vahvistettiin vuosia myöhemmin, kun mikroskooppisissa tutkimuksissa todettiin jäljistä löytyvän rautaoksidia (ruostetta). Löytöalueet sijaitsevat korkeilla kukkuloilla ja melkein täydellisen luoksepääsemättömässä paikassa, minkä ei luulisi sopivan mihinkään tarkoitukseen. Hiekkakivi jäljissä on vain heikosti juovaista, minkä vuoksi merkit raudasta ovat havaittavissa, osoittaen näin, että metalli on ollut kosketuksissa hiekkaan ennen sen kovettumista hiekkakiveksi. Tämän kambrikautiseksi määritellyn hiekkakiven iäksi on määritetty 600 miljoonaa vuotta.
 • The London Times raportoi vuonna 1884, että eräät Rutherfford Millsin lähettyvillä kalliota louhineet työmiehet löysivät sen sisältä, 8 jalan syvyydestä kultarihmaa (tai –ketjun).
 • Kivilouhoksesta Nicaraguasta löytyi vuonna 1884 ihmisen jälkiä kerroksesta, joka on 16-24 jalan syvyydessä maan pinnasta ja ajoitettu yli 200 000 vuotta vanhaksi.
 • Amerikkalaisen Antikvariaatin raportin mukaan hyvin säilyneitä erilaisten eläinten jälkiä, joukossa myös ihmisen jalanjäljet, löytyi 1885 Kentackysta. 1930 geologit löysivät yhteensä 12 kpl 9½ tuuman läpimittaisia ihmisen jalanjälkiä, ja vahvistivat niiden olevan peräisin Pottsvillen hiekkakivestä, joka on ajoitettu kuuluvaksi ylempään pensylvania –kauteen yli 300 miljoonaa vuotta sitten. Yhdessä tapauksessa jälkien välinen etäisyys oli 18 tuumaa, joten kyseessä on ollut melkoinen jättiläinen!
 • Ihmisen jalanjälkiä on löytynyt myös monista muista satojen tuhansien tai miljoonien vuosien ikäisiksi ajoitetuista kerrostumista. Mm. Amerikan Antikvariaatti ilmoitti Vuonna 1885 jalanjälki-löydöstä St. Louisissa, kerrostumassa, jonka iäksi oli määritetty 345 miljoonaa vuotta. Vuonna 1896 löydettiin täydelliset jalanjäljet West Virginiasta, kivikerrostumasta, jonka iäksi tutkijat sanoivat 150 miljoonaa vuotta.
Muita ‘sopimattomia’ löytöjä:
 1. Saviseoksesta tehty kivettynyt taideteos, pieni lammas, 320 jalan syvyydestä. Ikä 300 000 vuotta
 2. 1890 löytyi ns. Montezuma-tunnelin laavakerroksesta keihäänkärkiä. Tunnelin iäksi on arvioitu 33-55 miljoonaa vuotta.
 3. Tennessee-joen rantavallilta, lähellä Clevelandia, paikasta joka geologien mukaan on yli miljoonan vuoden ikäinen, löytyi v. 1891 tuhansia ihmisjälkiä, hieroglyfikirjoitusta kadonneella kielellä, kuvia oudoista eläimistä, auringosta, nousevasta kuusta ym.
 4. Kivinen miehen pää -veistos Arkansasista, paikasta joka oli määritetty 175 000 vuoden ikäiseksi. Pään läheltä löytyi joukko pienempiä esineitä kuten kultasormus, pieni vullkaanisesta kivestä tehty arkku sekä kaiverrettuja kuvia ihmisistä, eläimistä, kuusta ja tähdistä.
 5. Nykyihmisen hammas 30 miljoonaa vuotta vanhasta, eoseeniaikaiseksi määritellystä kerrostumasta Montanassa 1926.
 6. 1927 löytyi Nevadasta, Fisher Canyonista kengän koron jälki, joka oli painunut saveen sen ollessa vielä tuoretta. Jälki oli 225 miljoonaa vuotta vanhaksi määritetyssä kerrostumassa.
 7. 280 – 320 miljoonan vuoden ikäiseksi ajoitetusta kerrostumasta Teksasisssa löytyi vuonna1927 12 –tuumaisia kuutioita, joiden jokainen sivu oli niin hyvin kiillotettu, että niitä oli saatettu saatettu käyttää peileinä. Merkki korkeasta sivilisaatiosta?
 8. Selvästi ihmistekoisia esineitä, jotka oli tehty materiaalista, jota alueella ei enää ole, löytyi Coloradosta 30 miljoonan vuoden ikäisestä kerrrostumasta vuonna 1936. Samasta kerrostumasta löytyi myös mioseenikautinen kolmivarpainen hevonen.
 9. 1948 löyty Englannista fossiloitunut kenkäkuvio. Se osoitti selviä merkkejä käsityötaidosta ja taiteellisuudesta. Kengän kannan ja kärjen ympärillä oli pyöreitä kuvioita, jotka toivat mieleen nupinaulat. Anturan ja kannan keskellä oli heikkoja suoraviivaisia ja kukka-aiheisia koristeita.
 10. Toscanasta, Italiasta löytyi eräästä hiilikaivoksesta v. 1958 nykyihmisen leukaluu. Se löytyi 600 jalan syvyydestä, kerrostumasta, joka oli ajoitettu mioseenikaudelle, 20 miljoonan vuoden päähän.
 11. Gobin autiomaasta löytyi 1959 fossiloitunut kengänjälki 15 miljoonan vuoden ikäisestä hiekkakivestä.
 12. Tulsasta, Oklahomasta löytyi v. 1969 hiekkakivikerrostuma täynnä fossiloituneita jälkiä sukupuuttoon kuolleista eläimistä sekä lukuisia ihmisen jälkiä. Kerrostuman ikä geologien mukaan: 3-5 miljoonaa vuotta.
 13. 13. v. 1973 löydettiin Utahista kaksi ihmisen luurankoa yli 100 miljoonaa vuotta vanhasta muodostumasta.

Lisää outoja löytöjä ja muita ihmeellisyyksiä:
Merkillinen karttalöytö
Aiudin outo esine
Roswellin outo kivi
Eläinten joukkohaudat
http://s8int.com/
 
 

08.01.09