Baabelin vankeus

ja Jerusalemin tuhon ajoitus

Jeremia ennusti pakkosiirtolaisuuden kestoksi 70 vuotta (Jer. 25:11-12, 29:10). Myös Daniel puhuu 70 vuodesta. Tämä ajankohta on kiinnostava siihen liittyvien historiallisten ja ajanlaskullisten seikkojen vuoksi. Mutta mihin kohtaan historiassa tämä ajanjakso oikeastaan sijoittuu?

 

 

Koska Raamattu ei anna absoluuttisia vaan hallitsijoiden valtakausiin perustuvia suhteellisia vuosilukuja, on laskennan lähtökohdaksi otettava jokin maallisen historian vahvistama vuosiluku. Nykytutkimuksen valossa varmoja ovat vuodet 587 (Jerusalemin tuho) ja 539 (Babylonin kukistuminen). Myös Nebukadnessarin valtaanastumisvuosi on babylonialaisten ym. tekstien perusteella vahvistettu vuoden 605 paikkeille (vuosiluvut tarkoittavat luonnollisesti aikaa ennen nykyistä ajanlaskua).

Raamatun antamat viittaukset eivät ole ihan yksiselitteisiä, ja yhteen tapahtumaan keskittyvät päätelmät antavat helposti väärän kuvan. Jos lähdetään vuodesta 607 / 605, jolloin Babylon (yleisen historiakäsityksen mukaan) sai vallan Juudassa, on paluuseen v. 537 noin 70 vuotta. Useimmat vietiin kuitenkin vasta v. 586, joten he ehtivät olla vain vajaat 50 vuotta. Toisaalta Jerusalemin temppeli oli rauniona n. 70 v. (586-515). Asiaa mutkistavat vielä mm. Sakarjan kirjassa olevat maininnat:

Kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä yhdennessätoista kuussa, joka on sebat-kuu, Daarejaveksen toisena vuotena, tuli profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran sana ..... Ja Herran enkeli lausui ja sanoi: "Herra Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt etkä armahda Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille olet ollut vihainen nämä seitsemänkymmentä vuotta? "(Sak 1: 7,12)

Tutkijat sijoittavat tämän ajankohdan (Dareioksen 2. vuosi) vuoteen 519/518. Eikö pakkosiirtolaisuus siis ollut vielä tuolloin päättynyt, vaikka Babylon oli kukistunut jo v. 539? Viittasiko enkeli kenties takautuvasti jo päättyneeseen 70 vuoteen? Tämä tulkinta ei näytä mahdolliselta sen perusteella, mitä tapahtui kaksi vuotta myöhemmin:

Kuningas Daarejaveksen neljäntenä vuotena tuli Herran sana Sakarjalle, neljäntenä päivänä yhdeksännessä kuussa, kislev-kuussa. Beetel oli lähettänyt Sareserin ja Regem-Melekin miehinensä etsimään Herran mielisuosiota ja kysymään Herran Sebaotin temppelin papeilta ynnä profeetoilta näin: "Onko minun viidennessä kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina?" Niin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana: "Sano kaikelle maan kansalle ja papeille näin: Kun te olette paastonneet ja valittaneet viidennessä ja seitsemännessä kuussa, ja jo seitsemänäkymmenenä vuotena, niin minulleko te olette paastonne paastonneet? (Sak. 7: 1-5)

Viidennessä kuussa paastoa vietettiin sen muistoksi, että Nebukadnessarin joukot silloin polttivat poroksi Jerusalemin kaupungin ja sen temppelin. Seitsemännessä kuussa paastottiin Daavidin sukua olevan käskynhaltija Gedaljan salamurhan muistoksi. Nebukadnessar oli tehnyt hänestä käskynhaltijan niitä köyhiä juutalaisia varten, joiden sallittiin jäädä maahan Jerusalemin tuhon jälkeen. 70 vuoden suruaika alkoi Jerusalemin hävityksestä (v. 587/586), ja Sakarja sai näkynsä v. 519/518 eli lähes 70 vuotta myöhemmin. Joka tapauksessa nämä 70 vuotta eivät siis selvästi olleet päättyneet vielä tuolloin (Dareioksen 4. vuotena eli v. 517 paikkeilla), muutenhan miesten kysymys olisi ollut mieletön.

Mutta miten sitten pitäisi ymmärtää Jeremian ennustus, jonka mukaan "... koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta"? (Jer. 25:11) Eikö tämä sido yhteen Babylonian valta-aikaa ja sitä aikaa jonka 'tämä maa' on raunioina? Jos luemme tekstin tarkkaan, siinä ei sanota niin, vaan ainoastaan että nämä kansat (siis muutkin kuin juutalaiset) palvelevat Baabelin kuningasta 70 vuotta. Nuo 70 vuotta liittyvät siis Babylonian valta-aikaan, joka alkoi v. 607/605 ja päättyi v. 539/538, ja joka voitaneen katsoa myös pakkosiirtolaisuuden ajaksi, huolimatta siitä, että suurin osa juutalaisista ei ollut Babylonissa koko aikaa.

Babylonin kukistumisen jälkeen juutalaiset olivat vielä meedialaisten/persialaisten alaisuudessa, ja vaikka temppelin jälleenrakennus alkoikin pian Kyyroksen valtaantulon jälkeen, se keskeytyi vuosikymmeniksi, ja temppeli vihittiin uudelleen vasta vuoden 515 paikkeilla. Maa (tai sen vertauskuva, temppeli) oli siis raunioina 586 - 516 välisenä aikana, eli n. 70 vuotta. Sekä Babylonin valta-aika (ja pakkosiirtolaisuus) että maan autioitus kestivät kumpikin n. 70 vuotta, mutta eivät olleet samaan aikaan.

"Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne." (Jer. 29:10).

Jeremian käyttämä ilmaisu Babylonian 70 vuotta osoittaa sekin osaltaan, että kyseinen ajanjakso liittyi Babylonin valta-asemaan eikä Jerusalemin hävitykseen tai maan autioittamiseen. Käännös '70 vuotta Babylonissa' (UM) on asiantuntijoiden mukaan virheellinen.

Ajanlasku oli ilmeisesti ongelma jo essealaisille, jotka Danielin kirjasta laskivat Messiaan tulemisen ajankohtaa. He perustivat laskelmansa Danielin ennustukseen 70 vuosiviikosta (Dan. 9:24 - 27). Kuolleenmeren kirjakääröjen erikoistuntijan Hugh Schonfieldin mukaan essealaiset munkit laskelmoivat, että kun Israelin kansan kuljetuksesta Babyloniin vähennetään 70 orjuuden vuotta ja tästä edelleen 70 vuosiviikkoa (490 vuotta), 'päivien loppu' alkaa (nykyisen ajanlaskun mukaan) vuonna 26 eKr. Essealaiset siis odottivat Messiasta tulevaksi jo noin 20 vuotta ennen Jeesuksen syntymää! Näin oli ehkä juuri siitä syystä, että he aloittivat laskennan väärästä ajankohdasta. (Messori: Jeesus Nasaretilaisen arvoitus)

 
Alla olevassa taulukossa on esitetty juutalaisten pakkosiirtolaisuuden aikaa koskeva kronologia. Hallitsijoita koskevat vuosiluvut tarkoittavat yleensä hallitusaikoja (eaa), yksittäiset luvut tapahtumavuosia. Vertailun vuoksi taulukossa on myös Vartiotorni-seuran muista poikkeava ajanlasku.

Tapahtuma t. henkilö Raamatunkohta Yleinen historia Vt - seura Huom.
Niniven tuho, Assyria kukistuu   612    
Nabopolassar   625 - 605   Nebukadnessarin isä
Farao Neko   609 - 597   Kamppaili Babylonia vastaan (Megiddo, Karkemis)
Megiddon taistelu. Joosia kuolee, Neko asettaa Jojakimin Juudan kuninkaaksi 2 Kun 23:29,34
Jer. 45:1; 46:2
n. 608 / 607 628 Mahdoll. alku 70 v. pakkosiirtolaisuudelle
Karkemiin taistelu. Napopolassar kuolee, Nebukadnessar kuninkaaksi Jer 46:2 605 / 604 625 / 624  
Nebukadnessarin 4. hallitusvuosi   601 / 600 620  
Jojakim Nebukadnessarin alamaiseksi 2 Kun. 23:34,
35,41
2 Aik 36:4-5
v. 605 jälkeen 620  
Jojakimin hallitusaika 2. Kun. 23, 24
1. Aik. 3:15-16
5 Aik. 36 luku
Neh. 12:10 ss.
Jer. 25:1 ss; Dan. 1:1
608 - 598 628 - 618  
Babylonian 1. hyökkäys. Daniel ja muita nuoria siirretään Babyloniin Dan. 1. luku n. 605/ 604 617 Jojakimin 3. vuosi
Jojakin kuninkaana
(Jojakimin poika)
  598 - 597 618 - 617 Hallitsi n. 3 kuukautta
Sidkia kuninkaana 2. Ak. 36:1 - 11, Jer. 37:1; 52:1 597/596 - 586    
1. pakkosiirto, joukossa mm. Hesekiel 2 Kun. 24:12 - 16 597    
Jerusalemin hävitys
2 Kun. 25:9-10 587/586 607 Sidkian 11. vuosi. Maan autiotus alkaa.
Nebukadnessar kuolee   562 582  
Evil-Merodak, Nabunaid, Belsassar 2 Kun. 25:27
562 - 539
23 vuotta
582 - 539
43 vuotta
Nebukadnessarin suku
Nabunaid   555 -    
Babylonian mailmanvalta ja pakkosiirtolaisuuden aika   n. 609 - 539 607 - 539
70 vuotta
Kyyros nousee valtaan Meedo-Persiassa   551    
Danielin näky Pohjan ja Etelän kuninkaista Dan. 10. luku n. 549   Kyyroksen 3. vuosi
Kyyros valloittaa Babylonin   539 539  
Juutalaisten paluu alkaa   538 / 537 537  
Temppelin perustukset pystytetään, työ keskeytyy Esra 3:7; 4:6,24 537 537?  
Dareios I   521 - 521 -  
Danielin korotus ja koettelemus     v. 521 jälkeen
Daniel yli 90-vuotias? (VT-seuran muk.)
Temppelin rakentaminen jatkuu Esra 5,1 n. 521    
Sakarjan näky Sak. 1:7 -12 519 519 Dareioksen 2. vuosi Koskee 70 vuotta
"Kuinka kauan vielä?" Sakarjan toinen näky Sak. 7:1 - 5 518 / 517   Dareioksen 4. vuosi. Koskee 70 vuotta.
Temppeli valmistuu Esra 6: 15 n. 515    
Temppeli raunioina   586 - 515   Noin 70 vuotta
Joojakin vapautuu vankilasta 2. Kun. 25:27     Pakkosiirtolaisuuden 37. vuosi
Maa autiona 70 vuotta "Kunnes maa on saanut hyvityksen sapateistaan"

2 Ak 36:20, 21, 3 Moos 26:24 s.

n. 586 - 515   Autioituminen ei ollut samaan aikaan kuin pakkosiirtolaisuus!
         

Eri osissa maailmaa eri aikoina eläneet Berossos ja Ptolemaios ovat kumpikin sekä varhaisten että nykyisten historioitsijoiden arvostamia luotettavia lähteitä ja antavat samat hallituskausiin liittyvät tiedot:

Kuninkaat Berossos Ptolemaios Päivämäärä
Nabopolassar 21 vuotta 21 vuotta 625 - 605
Nebukadnessar 43 vuotta 43 vuotta 604 - 562
Evil-Merodak 2 vuotta 2 vuotta 561 - 560
Neriglissar 4 vuotta 4 vuotta 559 - 556
Labashi-Marduk (9 kuukautta)   - 556
Nabunaid 17 vuotta 17 vuotta 555 - 539
Lähde:www.geocities.com/valaisija/

Jotkin babylonialaiset "saros"-teksteinä tunnetut kirjoitukset sisältävät yksityiskohtaista tietoa kuunpimennyksistä. Pimennykset esiintyvät ryhmissä, jotka toistuvat n. 18 vuoden välein. Niiden absoluuttiset päivämäärät voidaan määritellä täsmällisesti, koska tarkat havainnot ovat ainutlaatuisia eivätkä ne toistu tuhansiin vuosiin. Yhdessä erityisessä asiakirjassa mainittu aika ulottuu Nabopolassarin 17. vuodesta aina Persian kuninkaan Artakserkseen 18. vuoteen!

Kuningas Hallitusvuosi Päivämäärä eKr
Nabopolassar 17. 609/608
Nebukadnessar 14. 591/590
Nebukadnessar 32. 573/572
Nabunaid 1. 555/554
Kyyros 2. 537/536
Dareios 3. 519/518
Dareios 21. 501/500
Kserkses 3. 483/482
Kserkses 21. 465/464
Artakserkses 18. 447/446
     
Lähde:www.geocities.com/valaisija/


Päiv. 21.07.05