Elämän Alkuperä -palkinto

 

Miljoonan dollarin palkinto elämän alkuperän todistamisesta (evoluution mekanismeilla).

Tämä on suomennos sivulla http://www.us.net/life/ julkaistusta aineistosta, jossa kerrotaan Elämän Alkuperä -palkinnosta ja luetellaan ne kriteerit, jotka täyttämällä palkinnon voi saada.

 

Palkinnon kriteerit

Perusasiat

Hakemuksissa tulee esittää

A. hyvin laadittu, yksityiskohtainen hypoteettinen mekanismi, joka selittää, miten geneettiset ohjeet (ohjelma) voivat lisääntyä riittävästi johtaakseen lopulta alla olevien määritelmien mukaiseen, luonnossa ilmenevään elämään luonnollisten prosessien kautta, ja

B. empiiriset liittymäkohdat reaalimaailman biokemialliseen ja molekylaariseen biologiaan - ei siis pelkästään matemaattisia tai tietokonemalleja - siitä, millä tavoin kaikille eläville organismeille tyypillinen ohjaava informaatio on kehittynyt.

Mekanismin tulee osoittaa neljä pääkohtaa:

  1. Yksinkertaimman tunnetun genomin ilmeinen ennakkoaavistus ja ohjautuminen tuleviin tapahtumiin kohti biologista 'päämäärää', niin aineenvaihdunnan kuin rakenteenkin puolesta.
  2. Genomin kyky siirtää ohjeita, antaa määräyksiä ja lopulta itse tuottaa tarvittavat biologiset lopputuotteet.
  3. Tämän reseptinomaisen biologisen, "kielellisen" viestintäkoodin epäsuora vaikuttaminen - aukko, mikä vallitsee genotyypin ohjaavan informaation (käyttöohjeen) ja sen ilmaisun välillä. Miten ensimmäinen geneettinen ohje sai koodimuotonsa ennen kuin oli tiedossa, mitä ympäristö tarjoaisi? Jos esibioottisen alkumuodon geneettinen koodi ja ilmiasu olivat yksi ja sama, miten sellainen yksinkertainen systeemi itseorganisoitui sopiakseen yhteen vähintään yhdeksän elämälle tarpeellisen olosuhteen kanssa? Miten tähtien energia, neljä tunnettua fysiikan voimaa (vahva ja heikko ydinvoima, sähkömagnettinen voima ja vetovoima) sekä luonnolliset prosessit tuottivat alustavan ohjaavan informaation (ohjeet/reseptin) käyttäen suoraa tai epäsuoraa koodia?
  4. Eläville olennoille ominainen optisten isomeerien koostuminen yhdensuuntaisiksi (enantiomeerien tasakiraalisuus) - miten suhteellisen puhtaiden vasenkätisten aminohappojen tai oikeakätisisten sokereiden joukosta muodostui kemiallinen ympäristö, missä säännöllisesti syntyi arviolta yhtä paljon oikea- ja vasenkätisiä isomeerejä?

Palkinnon määrä

Ainutkertainen Elämän Alkuperä -palkinto maksetaan voittajalle (t. voittajille) 20:nä vuotuisena palkintoeränä siinä toivossa, että se estäisi teoreetikkoja eläköitymästä ja jäämästä pois tuottavasta toiminnasta. Elämän Alkuperä -palkinto koostuu 50 000 US-dollarin vuotuisesta summasta, joka maksetaan 20 vuoden ajan, eli yhteensä miljoona dollaria! Summat maksetaan suoraan voittajalle (voittajille), ei heidän laitoksilleen tai niiden kautta.

Lisäys: Isomeerit ja enantiomeerit:

Isomeria jaetaan rakenne- ja stereoisomeriaan. Isomeereja ovat molekyylit, joilla on sama molekyylikaava, mutta niiden rakenne on erilainen. Rakenteen erilaisuudesta johtuu myös isomeerien toisistaan poikkeavat kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet Optinen isomeria johtuu isomeerien liuosten erilaisesta vaikutuksesta kiertää tasapolaroitua valoa. Optista isomeriaa voi esiintyä vain yhdisteillä, jotka ovat kiraalisia eli niillä on ainakin yksi asymmetrinen hiiliatomi. Optiset isomeerit ovat toistensa peilikuvia.

Enantiomeerit eli peilikuvaisomeerit ovat isomeerejä, jotka ovat toistensa peilikuvia, mutta muuta eroa niillä ei ole. Aine, jolla on enantiomeereja on kiraalinen. Jos kemiallinen reaktio tuottaa vain toista enantiomeeria, sitä sanotaan enantioselektiiviseksi. Seos, missä molempia enantiomeereja on yhtä paljon, on raseeminen seos. Kiraalisia aineita ovat monet luonnon molekyylit, esimerkiksi sokerit ja aminohapot, joista luonnossa esiintyy yleensä vain toista enantiomeeria, joten erityisesti lääkeainekemiassa enantioselektiivinen synteesi on tärkeää.

Elävissä olennoissa olevat kiraaliset aineet ovat järjestään puhtaasti vain toista enantiomeeria. Esimerkiksi aminohapot ovat niin sanottua vasenkätistä muotoa. (Wikipedia)

 
 

Lisäys:

Usein esitetty vasta-argumentti tähän tosiasiaan on, ettei myöskään ole todisteita mistään yliluonnollisesta, ja että senkin olemassaolosta on luvattu palkkio. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole suoraan rinnastettavissa. Elämän synnyn uskotaan olevan puhtaasti fysiikkaan ja kemiaan liittyvä tapahtuma, jota voidaan tutkia laboratorioissa. Yliluonnollisen tapahtuman tutkiminen laboratorioissa on monestakin syystä lähes mahdotonta. Koska yliluonnollinen on jotain sellaista, joka ei noudata fysiikan eikä kemian lakeja, sen tutkiminen tältä pohjalta tuottaa välttämättä vääriä tuloksia.

On toki olemassa paljon yliluonnollisen piiriin luettuja asioita, mitkä jo 'maalaisjärjen' perusteella voidaan todeta ns. 'huuhaaksi', mutta se ei todista, että kaikki yliluonnollinen olisi sellaista. On sitten eri asia, mistä lähteestä nämä yliluonnolliset asiat kulloinkin ovat peräisin .

26.06.09