Pappeus ja naispappeus

jesus.jpg

Naisteologit ja naispappeuden kannattajat uskoivat vastustajien vähitellen katoavan sukupolven vaihdoksen myötä. Tämä taka-ajatus oli kannattajilla mielessä ilmeisesti jo vuonna 1986, kun naispappeuden sallimisen yhteydessä hyväksyttiin ponsi, jolla turvattiin toimintavapaus kirkossa myös naispappeuden vastustajille.

Naisteologiyhdistyksen puheenjohtaja Leena Salmensaaren mukaan tämä siirtymävaiheen ohjeeksi tarkoitettu ponsi horjuttaa edelleen naispappien asemaa. Vastustajia on edelleen, jopa nuortenkin miesten joukossa. Pappisliitossa on nyt - ilmeisesti Naisteologiyhdistyksen aloitteesta - valmisteilla vetoomus, jonka mukaan kirkkoherraksi ei saisi hyväksyä naispappeuden vastustajaa.   (Pohjalainen 15.7.02 )

Tässä jälleen käväisee mielessä sananparsi: "Kun antaa pahalle pikkusormen ..jne." Kun ensin saadaan ns. pää auki, voidaan jatkossa esittää kovempia vaatimuksia. Mallia tässäkin otetaan jälleen kerran läntisestä naapurimaastamme, jossa yhtenä pappisvihkimyksen edellytyksenä on naispappeuden hyväksyminen.

bible.jpg

Tässä kiistelyssä pappisviroista helposti unohtuu se, että Raamatusta ei löydy juurikaan tukea koko pappeudelle; sen enempää nais- kuin miespappeudellekaan. Luonnollisesti tarvitaan virkaan asetettuja henkilöitä hoitamaan seurakunnallisia asioita, mutta on hieman harhaanjohtavaa puhua papistosta, koska varsinainen (leeviläinen) pappeus lakkasi Uuden Liiton myötä. Toisaalta tässä pappeusasiassa ei enimmäkseen vedotakaan Raamattuun, vaan demokratiaan ja tasa-arvoon. Paavalin puheet naisen asemasta seurakunnassa kuitataan hänen omina käsityksinään, jotka sopivat vain hänen ajalleen eli tuolloiselle siirtymäkaudelle. Niiden perimmäinen tavoite oli ilmeisesti kuitenkin saada aikaan juuri sellainen 'kirkkojärjestys', joka estäisi kiistelyn viroista ja takaisi seurakunnan työrauhan. Tämä näkökohta näyttää unohtuneen.

Vaikka nykyiset laitoskirkot eivät juurikaan vastaa alkuseurakunnan aikana vallinnutta paikallisseurakunta-järjestelyä, ja niiden toiminnassa on paljon sellaista, mikä ei sovi yksiin Raamatun kanssa, olisi liioiteltua sanoa, ettei niissä ole mitään hyvää. Kirkkojen yhteydessä toimivat diakonit, perheneuvojat, lähetyssaarnaajat ym. tekevät varmasti työtään - paitsi palkasta - myös aidosta kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta. Myös yliopistollinen teologia - maallistumisestaan huolimatta - tuo jatkuvasti lisävaloa Kirjojen Kirjaan mm. Raamatun maiden arkeologian, historian ja kulttuurin tutkimuksen saralla.. Laitoskirkkojen ongelmana on kuitenkin lisääntyvä maallistuminen, johon mm. tasa-arvovaatimukset tuovat jatkuvasti lisää paineita.

 
 
29.06.10